مصرف داروهای ضد تشنج در کودکان صرعی، باعث کاهش کلسیم می شود

مصرف داروهای ضد تشنج در کودکان صرعی، باعث کاهش کلسیم می شود

نتایج یک بررسی حاکی است درمان صرع با استفاده از داروهای ضد تشنج در کودکان و نوجوانان موجب افزایش متابولیسم استخوان و کاهش کلسیم می شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا  ، این مطالعه به منظور بررسی وضعیت ویتامین D و کلسیم در کودکان تحت درمان با داروهای ضد تشنج و ارزیابی تأثیر این داروها بر متابولیسم ویتامین D و کلسیم در این گروه سنی توسط جمعی از محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است.

صرع و اختلالات تشنجی و به تبع آن مصرف داروهای ضد تشنج در گروه سنی کودکان بیشتر از بزرگسالان مشاهده می شود.

با روش نمونه گیری آسان از میان مراجعین به کلینیک اعصاب کودکان در ۶۰ کودک و نوجوان صرعی تحت درمان که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند.

۳۰ کودک و نوجوان سالم که از نظر سنی و جنسی با گروه بیماران متناسب بودند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. سطوح سرمی ۲۵OHD3، کلسیم و آلکالن فسفاتاز دو گروه با هم مقایسه شد.

یافته ها حاکی از آن است که تفاوت قابل توجهی بین دو گروه از نظر سطوح سرمی، کلسیم و آلکالن فسفاتاز مشاهده شد. در ۱۰ درصد بیماران سطح سرمی ۲۵OHD3 کمتر از حداقل مقدار طبیعی بود. بین طول مدت مصرف دارو و سطح سرمی یک رابطه معکوس مشاهده شد.

نتایج مطالعه نشان می دهد: درمان با داروهای ضد تشنج در کودکان و نوجوانان باعث کاهش سطح سرمی ۲۵OHD3 و کلسیم شده، متابولیسم استخوان را افزایش می دهد. هر چه مدت مصرف دارو طولانی تر شود، میزان این کاهش بیشتر خواهد بود.

گفتنی است خلاصه این مقاله در مجله بیماری های کودکان ایران به چاپ رسیده است.

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar