آمار طلاق در کشور ایران به تفکیک ، سال و همچنین تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سالهای ۱۳۴۷ الی ۱۳۸۵

آذر ۹, ۱۳۸۸ توسط :   موضوع : شاخص هاي بهداشتي

آمار طلاق در کشور ایران به تفکیک ، سال و همچنین تفکیک مناطق شهری و روستایی

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  این آمار بر اساس اطلاعات موجود در سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور ایران انتشار یافته است . آمار طلاق موجود در جدول زیر مربوط به کشور ایران طی سالهای ۱۳۴۷ الی ۱۳۸۵ می باشد و به تفکیک مناطق روستایی و شهری اعلام گردیده است .

آمار طلاق به تفکیک  سال

روستایی            

 شهری

جمع

سال

۳۲۱۰

۱۲۱۵۰

۱۵۳۶۰

۱۳۴۷

۳۱۵۴

۱۲۵۱۴

۱۵۶۶۸

۱۳۴۸

۳۵۲۰

۱۲۶۱۵

۱۶۱۳۵

۱۳۴۹

۳۶۰۴

۱۲۶۹۱

۱۶۲۹۵

۱۳۵۰

۳۳۰۸

۱۴۹۷۰

۱۸۲۷۸

۱۳۵۱

۳۲۶۲

۱۵۶۲۵

۱۸۸۸۷

۱۳۵۲

۳۳۸۸

۱۷۰۸۱

۲۰۴۶۹

۱۳۵۳

۳۲۳۱

۱۳۷۶۲

۱۶۹۹۳

۱۳۵۴

۳۱۵۲

۱۴۹۳۹

۱۸۰۹۱

۱۳۵۵

۳۱۳۶

۱۴۲۱۲

۱۷۳۴۸

۱۳۵۶

۳۳۲۲

۱۱۹۳۱

۱۵۲۵۳

۱۳۵۷

۵۷۲۵

۱۵۴۴۵

۲۱۱۷۰

۱۳۵۸

۴۶۹۴

۱۹۲۹۳

۲۳۹۸۷

۱۳۵۹

۳۹۷۴

۲۰۴۴۹

۲۴۴۲۳

۱۳۶۰

۵۱۳۱

۲۶۰۹۰

۳۱۲۲۱

۱۳۶۱

۵۰۵۹

۳۰۸۰۸

۳۵۸۶۷

۱۳۶۲

۶۱۳۱

۲۹۰۴۷

۳۵۱۷۸

۱۳۶۳

۷۱۰۳

۳۱۸۶۹

۳۸۹۷۲

۱۳۶۴

۵۸۳۲

۲۹۳۷۹

۳۵۲۱۱

۱۳۶۵

۵۸۴۵

۲۷۵۸۸

۳۳۴۳۳

۱۳۶۶

۶۱۵۳

۲۶۹۵۰

۳۳۱۰۳

۱۳۶۷

۶۳۱۷

۲۷۶۲۶

۳۳۹۴۳

۱۳۶۸

۷۱۷۱

۳۰۶۵۶

۳۷۸۲۷

۱۳۶۹

۶۱۲۳

۳۳۷۷۶

۳۹۸۹۹

۱۳۷۰

۵۶۹۴

۲۸۲۸۹

۳۳۹۸۳

۱۳۷۱

۳۸۴۳

۲۵۴۶۹

۲۹۳۱۲

۱۳۷۲

۴۳۲۱

۲۸۳۸۵

۳۲۷۰۶

۱۳۷۳

۴۴۶۱

۳۰۲۷۷

۳۴۷۳۸

۱۳۷۴

۵۱۲۰

۳۲۶۹۷

۳۷۸۱۷

۱۳۷۵

۵۳۵۷

۳۶۴۵۹

۴۱۸۱۶

۱۳۷۶

۴۷۶۵

۳۷۶۲۶

۴۲۳۹۱

۱۳۷۷

۵۶۷۶

۴۴۵۰۳

۵۰۱۷۹

۱۳۷۸

۵۸۶۱

۴۷۹۳۶

۵۳۷۹۷

۱۳۷۹

۵۹۶۴

۵۴۵۳۶

۶۰۵۰۰

۱۳۸۰

۶۱۸۲

۶۱۰۷۴

۶۷۲۵۶

۱۳۸۱

۸۱۴۶

۶۴۲۱۳

۷۲۳۵۹

۱۳۸۲

۱۰۴۷۶

۶۳۴۰۶

۷۳۸۸۲

۱۳۸۳

۱۴۲۱۸

۷۰۰۲۳

۸۴۲۴۱

۱۳۸۴

۱۵۲۳۹

۷۸۸۰۱

۹۴۰۴۰

۱۳۸۵
  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar