دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به پزشک عمومی جهت مشارکت درطرح پزشک خانواده نیاز دارد

دی ۱۲, ۱۳۸۸ توسط :   موضوع : اخبار صنفي, طرح پزشك خانواده

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به پزشک عمومی جهت مشارکت درطرح پزشک خانواده نیاز دارد .
 
مرکز بهداشت استان خراسان شمالی جهت عقد قرار داد در قالب طرح پزشک خانواده جهت مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش خود به تعدادی پزشک عمومی  نیاز دارد.
  
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جهت مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه  پزشک خانواده و بیمه روستایی به تعداد پزشک عمومی نیاز دارد ، اطلاعات کامل شهرستانها و همچنین مراکز مجری در جدول زیر درج گردیده است .
جهت کسب اطلاعات دقیق و کامل با شماره تلفن تماس  مرکز بهداشت استان ۰۵۸۴۲۲۲۶۰۷۱  خراسان شمالی و یا شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی مربوطه ارتباط برقرار کنید .

ردیف

نام شهرستان

تلفن شهرستان

نام مرکز

تلفن مرکز

تعداد پزشک مورد نیاز

حقوق و مزایا

۱

شیروان

۰۵۸۵۶۲۲۶۱۱۹

گلیان

۰۵۸۵۶۳۲۳۴۵۴

۱

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۲

شیروان

۰۵۸۵۶۲۲۶۱۱۹

زوارم

۰۵۸۵۶۴۱۳۵۱۶

۱

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۳

شیروان

۰۵۸۵۶۲۲۶۱۱۹

قلعه حسن

۰۵۸۵۶۶۷۳۴۴۵

۱

۱۳/۵۰۰/۰۰۰

۴

اسفراین

۰۵۸۵۷۲۲۳۵۰۶

صفی آباد

۰۵۸۵۷۷۲۳۲۱۶

۳

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۵

اسفراین

۰۵۸۵۷۲۲۳۵۰۶

بام

۰۵۸۵۷۷۳۲۱۵۵

۱

۱۴/۵۰۰/۰۰۰

۶

اسفراین

۰۵۸۵۷۲۲۳۵۰۶

دهنه اجاق

۰۵۸۵۷۷۴۳۲۲۳

۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۷

اسفراین

۰۵۸۵۷۲۲۳۵۰۶

ادغان

۰۵۸۵۷۲۲۳۵۰۶

۲

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

۸

بجنورد

۰۵۸۴۲۲۲۱۴۴۴

باغلق

۰۵۸۵۵۳۵۳۳۲۳

۲

۱۸/۲۰۰/۰۰۰

۹

بجنورد

۰۵۸۴۲۲۲۱۴۴۴

بدرانلو

۰۵۸۴۲۷۱۳۲۱۵

۲

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

بجنورد

۰۵۸۴۲۲۲۱۴۴۴

چناربن

۰۵۸۵۲۲۳۲۲۴۱۴

۱

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۱

بجنورد

۰۵۸۴۲۲۲۱۴۴۴

حصارچه

۰۵۸۵۲۲۶۳۴۹۳

۱

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۲

بجنورد

۰۵۸۴۲۲۲۱۴۴۴

غلامان

۰۵۸۵۵۲۴۳۳۶۶

۲

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۳

بجنورد

۰۵۸۴۲۲۲۱۴۴۴

قلعه جق

۰۵۸۵۲۳۷۳۴۱۳

۱

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۱۴

بجنورد

۰۵۸۴۲۲۲۱۴۴۴

گیفان

۰۵۸۵۵۲۵۳۲۳۲

۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۵

بجنورد

۰۵۸۴۲۲۲۱۴۴۴

یکه صعود

۰۵۸۵۵۲۶۳۰۹۳

۲

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۶

جاجرم

۰۵۸۵۳۲۲۶۰۰۶

درق

۰۵۸۵۳۳۵۳۴۰۶

۱

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۷

جاجرم

۰۵۸۵۳۲۲۶۰۰۶

شوقان

۰۵۸۵۳۳۲۳۲۴۸

۱

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۸

جاجرم

۰۵۸۵۳۲۲۶۰۰۶

سنخواست

۰۵۸۵۳۳۸۳۳۲۵

۱

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۹

مانه و سملقان

۰۵۸۵۴۲۲۴۷۷۷

امند

۰۵۸۵۴۴۸۳۳۰۰

۱

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

۲۰

مانه و سملقان

۰۵۸۵۴۲۲۴۷۷۷

شهرآباد

۰۵۸۵۴۳۹۳۱۱۵

۱

۱۴/۵۰۰/۰۰۰

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar