پزشکان بدون مرز درمان
خانه / بهداشت عمومي / عصاره برگ گياه گزنه در درمان ديابت مؤثرست

عصاره برگ گياه گزنه در درمان ديابت مؤثرست

عصاره برگ گياه گزنه در درمان ديابت مؤثرست

عصاره برگ گياه گزنه در درمان ديابت مؤثر است.

گروهي از محققان دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز با بررسي تاثير برگ گياه گزنه روي حيوانات آزمايشگاهي دريافتند كه عصاره برگ اين گياه مي‌تواند ميزان قند خون را به صورت قابل توجهي كاهش دهد.

در اين طرح با استفاده از داروهايي كه لوزالمعده را تخريب مي‌كند به صورت مصنوعي در حيوانات آزمايشگاهي، ديابت ايجاد و با بررسي عصاره برگ گياه گزنه در اين حيوانات تاثير مثبت عصاره اين گياه در كاهش قند خون آنها مشخص شد.

بر خلاف تصور همگان استفاده از گياه گزنه در افرادي كه ديابت ندارند هيچگونه اثري برروي ميزان قند خون ندارد.

مطالب داغ امروز :

CRT پیس میکر سه حفره ای

در نارسایی شدید قلبی به علت گشادی حفره ها و کشیدگی مسیرهای هدایتی ، هدایت …