آرتیما
************************************************************

كم كاری تیروئید در زنان باردار احتمال سقط جنین را افزایش می دهد

دی ۷, ۱۳۸۹ توسط :   موضوع : اخبار پزشکی ایران

رئیس بیمارستان شهید اكبرآبادی گفت: كم كاری تیروئید در زنان باردار موجب رشد ناكافی جنین می شود و احتمال بروز سقط را افزایش می دهد.

مریم كاشانیان در گفت وگو با  فارس گفت: كم كاری تیروئید بسیار شایع است. بدون علت اتفاق می افتد و می تواند در طی دوران بارداری عوارضی را برای مادر باردار ایجاد كند.

وی گفت: كم كاری تیروئید در زنان باردار موجب رشد ناكافی جنین می شود و بروز سقط را افزایش می دهد. پركاری تیروئید نیز در حاملگی اثرگذار است و باید قبل از حاملگی درمان شود.

رئیس بیمارستان شهید اكبرآبادی افزود: داروهایی كه برای درمان پركاری تیروئید استفاده می شود، از جفت عبور می كند و بر جنین تأثیر گذار است ولی داروهایی كه برای درمان بیماری كم كاری تیروئید است در طی حاملگی نیز می توان استفاده كرد.

كاشانیان گفت: اگر پركاری تیروئید قبل از بارداری درمان نشود، ممكن است تیروئید جنین را از كار بیندازد و مشكلات عقلی را افزایش دهد و خوشبختانه بررسی هایی در جنین های به دنیا آمده به صورت تی اس چند روزه انجام می گیرد كه تیروئید جنین آزمایش می شود و كم كاری یا پر كار بودن آن مشخص می شود و درمان از همان دوران جنینی آغاز می شود و از مشكلات عقلی و حركتی نوزاد كاسته می شود.

  •  وی طبنظرات مسدود است