تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش غیردولتی و خصوصی کشور ایران در سال ۱۳۹۰

مرداد ۲۲, ۱۳۹۰ توسط :   موضوع : اخبار صنفي, مشروح اخبار

هیات وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ماه جاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۰ را تعیین کرد  .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت  ،   بر اساس این مصوبه، سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۰ برای ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار به شرح زیر تعیین شده است:

ـ ویزیت پزشکان عمومی ۸۰ هزار ریال

ـ ویزیت پزشکان متخصص یکصد و۳۰ هزار ریال

ـ ویزیت پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص یکصد و۶۰ هزار ریال

ـ ویزیت فوق تخصص روانپزشکی یکصد و ۸۰ هزار ریال

ـ (PHD) پروانه‌دار ۸۰ هزار ریال

ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار ۷۰ هزار ریال

ـ کارشناس پروانه‌دار ۵۵ هزار ریال

بر اساس مصوبه هیات وزیران، پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصصی در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.

همچنین کارشناسان ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

بر این اساس، متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل ۲۰ دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص ۲۵ دقیقه و روانپزشکان حداقل ۳۰ دقیقه تعیین می‌شود.

بر اساس مصوبه دولت، پزشکان عمومی با سابقه بیش از ۱۵سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل ۱۵ درصد علاوه بر تعرفه مصوب هستند.

بر اساس این مصوبه، سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی نیز به شرح ذیل تعیین شده است.

– ضریب تعرفه داخلی ۳۲ هزار ریال

– ضریب تعرفه بیهوشی ۱۶۰ هزار ریال

– ضریب تعرفه جراحی ۳۶۰ هزار ریال

– ضریب تعرفه دندانپزشکی ۴ هزار و ۸۰۰ ریال

– ضریب تعرفه فیزیوتراپی ۴ هزار و ۲۰۰ ریال
رشد صفر درصدی خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک ۹۰ بخش غیردولت

بر اساس این مصوبه سـرجمع تعرفـه‌های خدمات آزمـایشگاهی و پاتـولوژی و ژنتیک بخش غیـردولتی برای سـال ۱۳۹۰، بدون رشـد نسبت به تعرفه‌هـای مصوب سال ۱۳۸۹ باقی خواهد ماند.

همچنین به سـرجمع تعرفه‌هـای خدمات پرتـوپزشکی بخش غیـردولتی برای سـال ۱۳۹۰، سه درصد به تـعرفه‌های مصـوب سال ۱۳۸۹ اضـافه خواهد شد.

تعرفه‌های رادیولوژی نیز ۱۵ درصد و سایر خدمات بدون رشد نسبت به سال ۱۳۸۹ است. تعرفـه سـی‌تی‌اسـکن اسـپیرال بـه ‌مـیزان ۲۵% نسـبت به Conventional افزایـش می‌یابد.

سقف تعرفه‌های درمانی غیردولتی در شهرستان‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن شهرستان تعیین و از سوی استاندار ابلاغ می‌شود

بر اساس این مصوبه، سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تایید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می‌شود.

بر اساس این مصوبه، در استان‌های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش غیردولتی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های استان خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، در استان‌های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهد بود.

این تصویب‌نامه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است .

تعرفه‌های درمان دولتی ۹۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ۳۷ هزار ریال، پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۴۴ هزار و پانصد ریال، پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان ۵۴ هزار و پانصد ریال و ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۶۵۰ هزار ریال تعیین شد.
بر اساس این مصوبه، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیات علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنها به ترتیب معادل ۶/۱ برابر، ۴۵/۱ و ۳۵/۱ برابر نسبت به سهم آن‌ها از موارد تعیین شده در بند فوق تعیین می‌شود.

همچنین ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز ۶ هزار هفتصد و پنجاه ریال، ضریب تعرفه بیهوشی ۳ هزار و ۴۵۰ ریال، جراحی ۶۰ هزار ریال، دندانپزشکی یکهزار و۹۵۰ ریال، فیزیوتراپی ۲ هزار و۳۰۰ریال و سایر خدمات ۴ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است.

در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسوولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه دو هزار و ۷۰۰ ریالی برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق‌الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان‌های آموزشی خدمت می‌کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء «ج» تعیین می‌شود. دستورالعمل این جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود.

*  افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک دولتی در سال ۹۰

*  رشد ۳ درصدی تعرفه‌های سونوگرافی و صفر درصدی ام آر آی در سال جاری

بر این اساس، به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک برای بخـش دولـتی در سال ۱۳۹۰، پنج درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت ‌وزیران در سال ۱۳۸۹ اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سر جمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی برای سال ۱۳۹۰، پنج درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۹ اضافه خواهد شد؛ مشروط بر این که رشد تعرفه‌های سونوگرافی ۳ درصد، رادیولوژی ۱۱ درصد، اسکن ایزوتوپ ۵ درصد، رادیوتراپی ۱۱ درصد، سی تی اسکن ۳ درصـد و ام ار آی بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد .

* رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌های بستری و ۳۰ درصدی خدمات سرپایی در بخش دولتی

بر اساس این مصوبه فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۰ برای بیمه‌شدگان در بخش دولتی در قسمت بستری معادل ۱۰ درصد تعرفه‌های مربوط و در بخش سرپایی معادل ۳۰ درصد تعرفه‌های مربوط است.

براساس این مصوبه نرخ حق بیمه درمان در سال ۹۰مطابق با مفاد بند (د) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری در سال ۹۰ معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمرتا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد قانون کار تعیین می‌شود.

بر این اساس بیمه شده شاغل ۶۵/۱ درصد حقوق مبنای کسور، بازنشستگان و موظفین ۴/۱ درصد حقوق و دستگاه اجرایی معادل سهمیه بیمه شده و مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعیین می‌شود.

براین اساس، حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین ۶۵/۱درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین ۴/۱ درصد و بقیه تا پنج درصد حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار است.

براساس این مصوبه، در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری باشند حق بیمه درمان موضوع تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، براین اساس همه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌توانند با پرداخت ۵ درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار خود را صندوق مذکور بیمه درمان کند.

براین اساس اختیارات هیات وزیران در خصوص هیات‌های بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به اکثریت عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود.

همچنین موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی است.

براساس این مصوبه، مسوولیت اجرای احکام و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقتنامه‌ها و تخصیص‌ها حسب مورد بر عهده روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط است.

این تصویب‌نامه پس از تصویب وزیران عضو کارگروه بررسی و هماهنگی امور اجرایی مربوط به بخش درمان و تایید رییس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

  •  دیکشنری بارانک



همکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar