پزشکان بدون مرز درمان
خانه / آموزش سلامت / تفاوت سرماخوردگي با آنفلوآنزا

تفاوت سرماخوردگي با آنفلوآنزا

آنفلوآنزا يكي از عفونت هاي ويروسي مهم مجاري تنفسي محسوب   مي شود كه از بسياري جهات شبيه بيماري سرماخوردگي است و در برخي مواقع افتراق آن دو از يكديگر به سهولت امكان پذير نمي باشد. افتراق اين دو بيماري از نظر عوارضي كه بر جاي مي گذارند قابل توجه است. سرماخوردگي تنها در يك درصد از موارد سبب بروز عوارضي نظير عفونت گوش و يا عفونت سينوس ها مي شود كه اين دو عارضه هم با تجويز آنتي بيوتيك توسط پزشك قابل درمان هستند. در حالي كه بيماري آنفلوآنزا مي تواند مجاري تنفسي تحتاني را نيز درگير كرده و به ويژه در افراد مستعد، سبب بروز بيماري خطرناكي به نام پنوموني يا  ذات الريه شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  آنفلوآنزا برخلاف سرماخوردگي اغلب به طور ناگهاني و با سردرد، سرفه هاي خشك و لرز آغاز مي شود. نشانه هاي بيماري خيلي زودتر از سرماخوردگي شديد شده و دردهاي عضلاني در پشت و پاها و تب حدود 40 درجه از شكايت هاي شايع در اين بيماران به شمار مي روند.

آنفلوآنزا يك بيماري حاد تنفسي است كه در اثر عفونت با ويروس هاي آنفلوآنزا رخ مي دهد. اين بيماري، راه هاي تنفسي را متاثر كرده و اغلب با نشانه هايي همچون تب، بدن درد و ضعف همراه است.

همه گيري هاي بيماري در يگان ها با وسعت متغير و شدت متفاوت تقريبا هر سال در زمستان رخ مي دهند. چنين همه گيري هايي باعث ابتلا تعداد قابل توجهي از كاركنان مي شود.

آنفلوآنزا اغلب به صورت يك بيماري تعريف شده است كه با بروز ناگهاني علائمي مثل سردرد، تب، لرز، بدن درد يا بي حالي همراه با نشانه هاي تنفسي، به خصوص سرفه و گلودرد مشخص مي شود. شدت بيماري متنوع است و از يك بيماري تنفسي خفيف بدون تب مشابه سرماخوردگي (با بروز تدريجي يا ناگهاني) تا سستي شديد با علائم و نشانه هاي مختصر تنفسي متغير مي باشد.

ويروس هاي آنفلوآنزاي A ، B و C سه جنس مختلف هستند كه باعث بيماري آنفلوآنزا مي شوند. همه گيري هاي آنفلوآنزا تقريبا هر ساله گزارش مي شوند، اگرچه شدت و وسعت اين همه گيري ها تا حد زيادي متفاوت هستند. همه گيري هاي منطقه اي با فواصل متغير و تقريبا هر 3- 1 سال يكبار رخ مي دهند. گسترده ترين و شديدترين همه گيري ها توسط ويروس آنفلوآنزاي A ايجاد مي شوند. اپيدمي هاي آنفلوآنزاي A به صورت ناگهاني شروع مي شوند، در عرض يك دوره 2 تا 3 هفته اي به حداكثر وسعت خود مي رسند و عموما 3-2 ماه به طول مي انجامند و اغلب در كوتاهترين زمان ممكن از بين مي روند.

بيماريزايي و مرگ و مير ناشي از همه گيري هاي آنفلوآنزا همچنان جزيي است. بيشتر افرادي كه در چنين شرايطي مي ميرند معمولا بيماري هاي زمينه اي دارند كه آن ها را در معرض خطرات بالاتر عوارض آنفلوآنزا قرار مي دهد.

علائم باليني آنفلوآنزا

آنفلوآنزا اغلب به صورت يك بيماري تعريف شده است كه با بروز ناگهاني علائم عمومي مثل سردرد، تب، لرز، درد عضلاني يا بي حالي همراه با نشانه هاي تنفسي، به خصوص سرفه و گلودرد مشخص مي شود. طيف تظاهرات باليني گسترده است و از يك بيماري تنفسي خفيف بدون تب مشابه سرماخوردگي (با بروز تدريجي يا ناگهاني) تا سستي شديد با علائم و نشانه هاي مختصر تنفسي متغير مي باشد. در بيشتر مواردي كه نيازمند مداخله پزشكي مي شوند، بيمار داراي تب 41- 38 درجه است. افزايش سريع دماي بدن در عرض 24 ساعت اول بيماري عموما با قطع تدريجي تب در عرض 3- 2 روز بعد دنبال مي شود. هر چند، گاهي تب ممكن است تا يك هفته هم طول بكشد. بيماران احساس تبدار بودن و لرز را بيان مي كنند، اما لرزش واقعي نادر است. درد عضلاني ممكن است هر بخش از بدن را درگير كند، اما بيشتر در پاها و مهره هاي انتهايي كمر غالب است. شكايات تنفسي اغلب با غلبه علامت هاي عمومي كمرنگ مي شوند. بسياري از بيماران گلودرد يا سرفه پايدار دارند كه ممكن است يك هفته يا بيشتر طول بكشد و اغلب با احساس ناراحتي در زير جناغ سينه همراه است. علائم و نشانه هاي چشمي شامل درد در حين حركات چشم، ترس از نور و احساس سوزش در چشم ها مي باشند.

در اوايل بيماري، بيمار گرگرفته به نظر مي رسد و پوست گرم و خشك دارد. هر چند تعريق و اندام هايي كه داراي پوست لكه لكه شده اند در برخي موارد به خصوص در بيماران مسن وجود دارند. معاينه حلق ممكن است با وجود گلودرد شديد بيمار در عين ناباوري طبيعي باشد، اما پرخوني غشاهاي مخاطي و ترشحات حلق بيني در برخي موارد وجود خواهند داشت. نتيجه معاينه قفسه سينه در آنفلوآنزاي بدون عارضه تا حد زيادي طبيعي است. ولي تنگي نفس واضح، افزايش تعداد تنفس، كبودي و صداهاي غير طبيعي ريه شاخص هاي عوارض ريوي هستند. در آنفلوآنزاي بدون عارضه، بيماري حاد معمولا در طي 5- 2 روز بهبود مي يابد و بيشتر بيماران در عرض يك هفته بهبودي قابل توجه دارند، اگرچه سرفه ممكن است 2- 1 هفته بيشتر باقي بماند.

عوارض آنفلوآنزا

مهمترين عارضه آنفلوآنزا، عفونت ريه (پنوموني) است كه به صورت پنوموني ويروسي اوليه ناشي از آنفلوآنزا، پنوموني باكتريال ثانويه و انواع مختلط مي باشد. پنوموني ويروسي اوليه كمترين شيوع را دارد اما شديدترين عوارض را به بار مي آورد و باعث مرگ و مير مي شود. پنوموني باكتريال ثانويه عمدتا در افراد بالاي 65 سال ديده مي شود و به دنبال آنفلوآنزاي حاد رخ مي دهد.

ساير عوارض ريوي مرتبط با آنفلوآنزا شامل وخيم شدن بيماري هاي مزمن انسدادي ريوي و عود برونشيت مزمن و آسم هستند. در كودكان، خروسك، سينوزيت و عفونت گوش مياني ممكن است با آنفلوآنزا ديده شوند.
درمان آنفلوآنزا

در موارد بدون عارضه آنفلوآنزا، درمان بر اساس علائم با استامينوفن براي رهايي از سردرد، درد عضلاني و تب مورد نظر قرار مي گيرد. چون سرفه معمولا خود محدود است، درمان با مهاركننده هاي سرفه عموما انديكاسيون ندارد. با اين وجود، تركيبات حاوي كدئين در مواردي كه سرفه مشكل ساز است مي تواند به كار گرفته شوند. بايد بيماران را به استراحت و استفاده زياد از مايعات در طي دوره حاد بيماري تشويق كرد تا بتوانند، به خصوص در موارد شديد، بعد از بهبود تدريجي به عملكرد كامل خود برگردند. درمان اختصاصي ضد ويروسي نيز براي آنفلوآنزا در دست مي باشد. آمانتادين و ريمانتادين براي آنفلوآنزايA مفيدند. اگر آمانتادين يا ريمانتادين در عرض 48 ساعت بعد از شروع بيماري آغاز شوند، طول دوره علامتدار آنفلوآنزا تا حدود 50% كاهش خواهد يافت. داروهاي ضد باكتري براي درمان عوارض باكتريال آنفلوآنزاي حاد مثل پنوموني باكتريال ثانويه نگهداشته مي شوند.

پيشگيري از آنفلوآنزا

پيشگيري به 4 شكل امكان پذير است: واكسيناسيون گروه هاي پرخطر، پيشگيري دارويي در افراد پرخطر، عدم حضور افراد با ريسك بالا (بيماران قلبي ريوي و افرادمسن) در محيط هاي پرازدحام و شلوغ در جريان اپيدمي و رعايت بهداشت فردي. عمده ترين ابزار سلامت عمومي براي پيشگيري از آنفلوآنزا استفاده از واكسن هاي آنفلوآنزا است. اگر ويروس واكسن و ويروس هاي در حال گردش شباهت زيادي به هم داشته باشند، 50 تا 80% حفاظت در برابر آنفلوآنزا ايجاد مي شود.

واكسن را بايد در اوايل پاييز قبل از رخ دادن همه گيري آن تجويز نمود و بايد پس از آن هر ساله تجويز شود تا ايمني عليه رايجترين سوش هاي در حال گردش ايجاد گردد. واكسيناسيون آنفلوآنزا براي هر فرد با سن بيشتر از 6 ماه كه در معرض خطر بالاي عوارض آنفلوآنزا است توصيه مي شود.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

علايم بیماری هاری

علايم اوليه‌ی هاری میتواند شامل احساس خارش در ناحيه‌ي آلوده شده و تب باشند. علايم …

فرد مبتلا به هاری محکوم به مرگ است

هاری يكی از بيماري‌های مشترك بين انسان و حيوان است که انسان غالباً از طريق …