رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ایران (۲-دانشکده های داروسازی )

رتبه بندی کلی دانشکده های داروسازی کشور

رتبه‌

 دانشکده‌

امتیاز

دانشکده‌ فرضی‌

 برتر

۱۰۰

رتبه‌ اول‌

 تهران

۶۴/۵۱

   اصفهان ۶۴/۳۶

رتبه دوم 

 تبریز

۶۳/۷۹

رتبه‌ سوم‌

 اهواز

۵۳/۸۷

   شهیدبهشتی ۵۳/۵۴
   مشهد ۵۳/۰۷

 رتبه‌ چهارم‌ 

 شیراز

۵۱/۸۲

رتبه‌ پنجم‌ 

 ساری

۴۴/۶۳

 کرمان

۴۴/۲۱

رتبه‌ ششم‌

 آزادتهران

۳۹/۳۱

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar