پزشکان بدون مرز درمان
خانه / آموزش سلامت / نقش عنصرروی در سلامت سالمندان

نقش عنصرروی در سلامت سالمندان

خلاصه مقاله :
مقدمه
پيري يا سالمندي يكي از دورانهاي طبيعي زندگي انسان است كه در افراد مختلف به يك نحو اما با سرعت متفاوت ايجاد  مي گردد. در ميان فاكتورهاي موثر بر روند پيري ،تغذيه و نوع آن از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه تغييرات فيزيولوژيك در سالمندان مي تواند منجر به ناكفايتي هاي تغذيه اي خصوصا كمبود ريزمغذي ها شود .با توجه به نقش هاي متعددي كه به عنصر روي نسبت مي دهند بر آن شديم تا اثر اين ريز مغذي ضروري را در دوران سالمندي مورد بررسي قرار دهيم .

يافته ها :

كمبود روي در افراد سالمند به دلايل زير شايع است: کاهش جذب يا افزايش اتلاف، تغيير در مصرف نوع غذا به خصوص كاهش مصرف گوشت ،تخم مرغ ،جگر كه از مهمترين منابع غذايي روي محسوب مي شوند ويا افزايش مصرف غلات پوست گرفته كه حاوي فيتات فراوان بوده و خود ممانعت كننده جذب روي هستند .

علت اين تغيير در روند تغذيه اي مي تواند ترس از افزايش كلسترول خون يا فشار خون بالا  باشد .تحقيقات انجام شده نشان مي دهدكه كمبود روي حتي در مقدار متوسط مي تواند منجر به اختلال در عملكرد اعصاب مثل حافظه كوتاه مدت شود . همچنين با توجه به اثر روي بر فاكتورهاي پاسخ ايمني (مثل اينتر لوكين 6و TNFa)كمبود آن مي تواندنقص در سيستم ايمني و افزايش بروز عفونت ها را به دنبال داشته باشد .

ساير اثرات كمبود روي در سالمندان عبارتند از :اختلال در تكثير DNA،ترميم و ترجمه آن سنتز غير طبيعي پروتئين هاي ضروري بدن و ايجاد تغييرات نئو پلاستيك و مرگ سلولي، از بين رفتن سيستم آنتي اكسيداني بدن ،تسريع روند پيري زود رس در سلولهاي چشمي ،بروز شرايط التهابي مزمن ،افزايش ابتلا به آلزايمر .

نتيجه و بحث :

با توجه به نقش هاي گسترده عنصر روي بر سلامت انسان فرايند پيري را در نتيجه از بين رفتن هموستاز روي و نهايتاكمبود آن مي دانند .به طوري كه حفظ هموستاز روي مي تواند فرايند پيري را به تاخير انداخته يا از سرعت آن به مقدار قابل توجهي بكاهد .بنابراين جا دارد كه در خصوص تامين منابع غذايي حاوي اين عنصر مكمل ياري دارويي روي و اثرات آن برسلامت سالمندان تحقيقات كلينيكي بيشتري صورت پذيرد .

كلمات كليدي :

روي ،روند پيری ،سالمندي، سلامت

نويسندگان : نقيايي ،يوسف.نوري شادكام،محمود
آدرس: يزد،ميدان باهنر،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ،ساختمان مركزي،معاونت بهداشتي

Role of zinc in elderly health
Authors:Y.Naghiaee;Nori shadkam.M

Address:Bahonar sq,Shahid Sadoghi university,Yazd

Abstract

Introduction :Aging is one of natural period  with different velocity . Among of factors causing to  aging, nutrition has a especially effect because physiological changes in aging lead to nutrition trace element insufficiency.Among of trace elements  zinc has effective role in elderly health.

Research : Zinc deficiency in older persons is prevalent in causes of: decrease of absorption or increase of loss. changes in food behavior especially decrease of intake meat, egg and liver (rich sources of zinc )and increase of intake purified grains (inhibitors of zinc absorption because of phytate) .
The cause of change in intake of food is avoid of hypercholesterolemia or hypertension.Investigation suggest that zinc deficiency even medium level may leads to increased susceptibility to  infection,impaire of DNA replication and translation and synthesis of abnormal protein and inflammation effect on immune response factor (as interlukin 6, TNF-  a),impaired antioxidant system ,degeneration of eye cells  and Alzheimer.
.
Results and conclusion: Attention to roles of zinc in health of the man suggests that loss of homeostasis may be cause of aging  process.Further trials on zinc especially supplement therapy at this range could be valuable.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

درمان سوختگی زبان با آب و چای داغ

سوختگی زبان٬ سوختگی شایعی است که معمولاً بعد از خوردن یا نوشیدن مواد غذایی داغ …

سوختگی زبان با چای و غذای داغ

سوختن زبان اکثرا پس از خوردن پیتزا و غذاهای این چنینی که با پنیر داغ …