نقش عنصرروی در سلامت سالمندان

خلاصه مقاله :
مقدمه
پیری یا سالمندی یکی از دورانهای طبیعی زندگی انسان است که در افراد مختلف به یک نحو اما با سرعت متفاوت ایجاد  می گردد. در میان فاکتورهای موثر بر روند پیری ،تغذیه و نوع آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تغییرات فیزیولوژیک در سالمندان می تواند منجر به ناکفایتی های تغذیه ای خصوصا کمبود ریزمغذی ها شود .با توجه به نقش های متعددی که به عنصر روی نسبت می دهند بر آن شدیم تا اثر این ریز مغذی ضروری را در دوران سالمندی مورد بررسی قرار دهیم .

یافته ها :

کمبود روی در افراد سالمند به دلایل زیر شایع است: کاهش جذب یا افزایش اتلاف، تغییر در مصرف نوع غذا به خصوص کاهش مصرف گوشت ،تخم مرغ ،جگر که از مهمترین منابع غذایی روی محسوب می شوند ویا افزایش مصرف غلات پوست گرفته که حاوی فیتات فراوان بوده و خود ممانعت کننده جذب روی هستند .

علت این تغییر در روند تغذیه ای می تواند ترس از افزایش کلسترول خون یا فشار خون بالا  باشد .تحقیقات انجام شده نشان می دهدکه کمبود روی حتی در مقدار متوسط می تواند منجر به اختلال در عملکرد اعصاب مثل حافظه کوتاه مدت شود . همچنین با توجه به اثر روی بر فاکتورهای پاسخ ایمنی (مثل اینتر لوکین ۶و TNFa)کمبود آن می تواندنقص در سیستم ایمنی و افزایش بروز عفونت ها را به دنبال داشته باشد .

سایر اثرات کمبود روی در سالمندان عبارتند از :اختلال در تکثیر DNA،ترمیم و ترجمه آن سنتز غیر طبیعی پروتئین های ضروری بدن و ایجاد تغییرات نئو پلاستیک و مرگ سلولی، از بین رفتن سیستم آنتی اکسیدانی بدن ،تسریع روند پیری زود رس در سلولهای چشمی ،بروز شرایط التهابی مزمن ،افزایش ابتلا به آلزایمر .

نتیجه و بحث :

با توجه به نقش های گسترده عنصر روی بر سلامت انسان فرایند پیری را در نتیجه از بین رفتن هموستاز روی و نهایتاکمبود آن می دانند .به طوری که حفظ هموستاز روی می تواند فرایند پیری را به تاخیر انداخته یا از سرعت آن به مقدار قابل توجهی بکاهد .بنابراین جا دارد که در خصوص تامین منابع غذایی حاوی این عنصر مکمل یاری دارویی روی و اثرات آن برسلامت سالمندان تحقیقات کلینیکی بیشتری صورت پذیرد .

کلمات کلیدی :

روی ،روند پیری ،سالمندی، سلامت

نویسندگان : نقیایی ،یوسف.نوری شادکام،محمود
آدرس: یزد،میدان باهنر،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،ساختمان مرکزی،معاونت بهداشتی

Role of zinc in elderly health
Authors:Y.Naghiaee;Nori shadkam.M

Address:Bahonar sq,Shahid Sadoghi university,Yazd

Abstract

Introduction :Aging is one of natural period  with different velocity . Among of factors causing to  aging, nutrition has a especially effect because physiological changes in aging lead to nutrition trace element insufficiency.Among of trace elements  zinc has effective role in elderly health.

Research : Zinc deficiency in older persons is prevalent in causes of: decrease of absorption or increase of loss. changes in food behavior especially decrease of intake meat, egg and liver (rich sources of zinc )and increase of intake purified grains (inhibitors of zinc absorption because of phytate) .
The cause of change in intake of food is avoid of hypercholesterolemia or hypertension.Investigation suggest that zinc deficiency even medium level may leads to increased susceptibility to  infection,impaire of DNA replication and translation and synthesis of abnormal protein and inflammation effect on immune response factor (as interlukin 6, TNF-  a),impaired antioxidant system ,degeneration of eye cells  and Alzheimer.
.
Results and conclusion: Attention to roles of zinc in health of the man suggests that loss of homeostasis may be cause of aging  process.Further trials on zinc especially supplement therapy at this range could be valuable.

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar