اتخاذ سیاست‌های جدید برای پیشگیری از فرسودگی ماماها ضروری است

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۸۵ توسط :   موضوع : اخبار مامایی

به زعم پژوهشگران، اتخاذ سیاست‌های جدید برای پیشگیری از فرسودگی شغلی ماماها که به افت کیفیت خدمات مامایی منجر می‌شود، ضروری است.

 همگام با تغییرات چشمگیر سیستم‌های بهداشتی و درمانی، پدیده فرسودگی شغلی مورد توجه گسترده جوامع پزشکی در سرتاسر جهان قرار گرفته است. فرسودگی شغلی سندرمی شامل خستگی جسمی و عاطفی است که به تصور منفی از خود، نگرش منفی به حرفه و احساس عدم ارتباط با مددجو هنگام ارائه مراقبت‌ها منجر می‌شود.

خستگی جسمی و عاطفی که در فرسودگی شغلی وجود دارد ماحصل استرس و اضطراب مداوم روز فرد است که شدت آن به متغیرهای فردی مثل سن، سابقه کار، تاهل و میزان پیش‌بینی مشکلات بستگی دارد.

از جمله عوامل مهمی که باید مورد توجه خاص مسوولان قرار گیرد، تنیدگی و فرسودگی در مشاغل می‌باشد تا سطح ارائه خدمات به سطوح قابل قبول برسد و از مشکلاتی که به دنبال آن رخ می‌دهد جلوگیری شود.

برای این منظور باید به علل ایجاد فرسودگی شغلی در مامایی پی برد و درصدد رفع آن بر آمد.

پژوهشگران دانشکده پرستاری و مامایی ساری در تحقیقی به بررسی میزان فرسودگی شغلی ناشی از محیط کار در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی ــ درمانی شهر ساری پرداختند.

این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد و طی آن تمام ماماهای شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی و ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی شهر ساری تحت بررسی قرار می‌گیرند.

ابراز مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ای بود که از دو بخش کلی تشکیل شده است، بخش اول در مورد مشخصات فردی پاسخ دهنده بوده که شامل ۱۱ مورد بوده و بخش دوم شامل مقیاس استاندارد فرسودگی شغلی است که توسط ماسلاچ و جکسون ارائه شده است.

این مقیاس تکرار و شدت فرسودگی شغلی را اندازه‌گیری می‌کند و ابعاد سه گانه آن عبارتند از تحلیل عاطفی، احساس مسخ شخصیت و احساس فقدان موفقیت فردی که شامل ۲۲ پرسش است.

نتایج این بررسی نشان داد: میانگین سنی ماماهای مورد مطالعه ۹/۳۴ سال، میزان تحصیلات به صورت ۶ درصد کاردانی و ۹۴ درصد لیسانس مامایی، ۵۸ درصد در زایشگاه و ۴۲ درصد در مراکز بهداشتی درمانی حضور داشته، ۷۲ درصد زیر ۱۰ سال و ۲۸ درصد بالای ۱۰ سال سابقه کار در زایشگاه و ۹۲ درصد زیر ۱۰ سال و ۸ درصد بالای ۱۰ سال سابقه کار در مراکز بهداشتی درمانی داشتند.

بیشتر ماماها دچار فرسودگی شغلی از نظر تحلیف عاطفی در حد کم (۴۴ درصد فراوانی و ۵۸ درصد شدت)، مسخ شخصیت در حد کم (۶۴ درصد فراوانی، ۶۰ درصد شدت) بودند و از لحاظ عدم موفقیت فردی در نمونه‌های مورد پژوهش از نظر فراوانی و شدت، امتیاز پایانی به دست آمده است (۲۰ درصد فراوانی و ۲۲ درصد شدت) بنابراین نمونه‌های مورد پژوهش ما در سطح بالایی از نظر موقعیت فردی قرار دارند.

وجود سطوح مختلف فرسودگی شغلی که می تواند منجر به کیفیت نامطلوب خدمات مامایی شود لزوم اتخاذ سیاستهای جدید جهت تعدیل و پیشگیری از این یپدیده را محرز می‌سازد.

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar