سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

شهریور ۴, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع : سايتهاي پزشكي

 

سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران              

بر اساس حروف الفبا                             

I.R.IRAN   MEDICAL UNIVERSITIES               

http://ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

 http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.clibmubabol.org

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 http://www.bpums.com

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 http://www.fums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی فسا

 http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 http://www.gmu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گناباد

 http://www.golestangums.ir

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 http://www.jums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی جهرم

 http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 http://www.mmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 http://www.gsms.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم

 http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 http://www.medsab.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سبزوار

 http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 http://www.shums.org

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فارس

 http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد

 http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

 

 • مجله اطلاعات پزشکینظرات

۲ نظر در موضوع “سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران”
 1. با عرض سلام
  من واقعاًاز این سایت اطلاعات مفیدی کسب کردم.
  موفق باشید

 2. با عرض سلام
  من واقعاً در این سایت اطلاعات مفیدی کسب کردم.
  موفق باشید.

همکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar

*