مجله “‪ “physiology and behaviour‬: ذائقه غذایی کودکان به گوشت و ماهی ارثی است اما در مورد علاقه به سبزی‌ها و دسرها این محیط است که نقش بیشتری ایفا می‌کند.

 دانشمندان در یک تحقیق ذائقه غذایی دوقلوهای همسان و غیرهمسان را بررسی کردند و دریافتند برخی از علایق غذایی ارثی و برخی دیگر اکتسابی است. پروفسور جین واردل از تحقیقات سرطان انگلیس می‌گوید این اولین مطالعه‌ای است که شمار قابل توجهی از غذاهای پروتیینی را بررسی می‌کند و نقش ارث را در ذائقه افراد نشان می‌دهد.

در این مطالعه فهرستی از ‪ ۷۷‬غذای مختلف در اختیار مادران ‪ ۱۰۳‬جفت دوقلوی همسان چهار و پنج ساله و ‪ ۱۱۱‬جفت دوقلوی غیرهمسان قرار دادند از آنها خواستند میزان علاقه فرزندان خود را به این غذاها مشخص کنند.

دوقلوهای همسان ژنهای نظیر هم دارند، اما در مورد دوقلوهای غیرهمسان فقط نیمی از ژنها نظیر هم است. بنابراین مقایسه علایق غذایی نشان می‌دهد چه ذائقه‌هایی ارثی و چه ذائقه‌هایی تحت تاثیر عوامل محیطی است.

محققان با بررسی میزان علاقه دوقلوهای همسان و غیرهمسان به این غذاها نقش ژنها در این زمینه مشخص کردند.

بطور مثال در مورد طول قامت، قد دوقلوهای همسان بسیار نزدیک هم است در حالی که در مورد دوقلوهای غیرهمسان اینگونه نیست. این نکته نشان می‌دهد قد افراد ارثی است.

هرچند مشخص نیست چه عواملی بر ذائقه افراد به میوه، سبزی‌ها یا دسرها تاثیر می‌گذارد، اما تاثیر والدین یا فراوانی این مواد غذایی در این زمینه نقش دارد.

احتمالا کودکان با مشاهده رغبت یا بی‌میلی والدین به برخی سبزی ها آنها هم همین رفتار را در پیش می‌گیرند.

مشروح این مطالعه در مجله “‪ “physiology and behaviour‬منتشر شده است.

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar