پزشکان بدون مرز درمان
خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪Care‬ ‪ ” Diabetes‬: پايين آوردن كلسترول نوع بد يا ال‌دي ال(‪ (LDL‬به ميزان بيش از آنچه اكنون توصيه مي‌شود، خطر بروز سكته مغزي و حمله قلبي را در مبتلايان به بيماري قلبي و ديابت را كاهش مي‌دهد.
تلگرام

مجله “‪Care‬ ‪ ” Diabetes‬: پايين آوردن كلسترول نوع بد يا ال‌دي ال(‪ (LDL‬به ميزان بيش از آنچه اكنون توصيه مي‌شود، خطر بروز سكته مغزي و حمله قلبي را در مبتلايان به بيماري قلبي و ديابت را كاهش مي‌دهد.

دكتر “جيمز شپرد” از بيمارستان رويال در گلاسگو در انگليس و همكارانش مي‌گويند يك مطالعه قبلي نشان داده بود كاهش شديد كلسترول خون با مصرف روزانه ‪ ۸۰‬ميلي‌گرم داروي استاتيني “ليپيتور” ‪ Lipitor‬به جاي روزي ‪ ۱۰‬ميلي‌گرم، فوايد باليني زيادي براي مبتلايان به بيماري كرونر به همراه دارد.

در تحقيق جديد محققان براي پي بردن به اينكه آيا مصرف دوز بالاتر استاتين براي بيماران ديابتي نيز مفيد است يا خير، زيرمجموعه‌اي از بيماران شامل هزار و ‪ ۵۰۰‬بيمار ديابتي مطالعه قبلي را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند.

سطح كلسترول نوع بد ‪ LDL‬در اين افراد پيش از آغاز تحقيق زير ‪۱۳۰‬ بود. اخيرا سطح ال‌دي ال‪ LDL‬براي اين بيماران كمتر از ‪ ۱۰۰‬تعيين شده است.

محققان دريافتند پس از حدود پنج سال ميانگين كلسترول ال‌دي ال‌در گروهي كه دوز پايين اين دارو را مصرف مي‌كردند ‪ ۹۹‬و در گروهي كه دوز بالاي آن را مصرف مي‌كردند ‪ ۷۷‬بود.

حوادث مهم قلبي عروقي كه عبارتند از مرگ و مير، سكته مغزي، حمله قلبي و يا ايست قلبي در ‪ ۱۳۵‬تن از افرادي كه دوز پايين دارو را مصرف مي‌كردند يعني ( ‪ ۱۷/۹‬درصد) و در ‪ ۱۰۳‬تن از بيماراني كه دوز بالاي دارو را دريافت مي‌كردند يعني (‪ ۱۳/۸‬درصد) مشاهده شد.

محققان در يك آزمايش قطعي باليني نتيجه گرفتند كه مصرف دوز بالاي استاتين‌ها براي بيماران قلبي و ديابتي بدون توجه به سن و كنترل قند خون، مناسب است.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ژوئن ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪Care‬ ‪ ” Diabetes‬مطالعه كنيد.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

کشاورزان شمالی مراقب تب شالیزار باشند

همزمان با فرا‌رسیدن فصل برداشت برنج، عده‌ای از کشاورزان ایران به‌خصوص شالیکاران  استانهای شمالی کشور …

اسهال در کودکان

اسهال بیماری خطرناکی است و یکی از عوامل مهم مرگ و میر کودکان زیر 5 …