رفع مشکل عقیمی مردان با اسپرم آزمایشگاهی

تیر ۲۰, ۱۳۸۵ توسط :   موضوع : اخبار مامایی, بهداشت عمومي

دانشمندان برای اولین بار ثابت کرده اند که می توان از اسپرم هایی که در سلول پایه جنینی رشد کرده اند برای تولید مثل استفاده کرد.

این کشف تازه در موش های آزمایشگاهی می تواند نهایتا به مردانی که با مشکل عقیمی مواجه هستند کمک کند تا بچه دار شوند.

آنها می گویند که درک بهتر رشد نطفه همچنین می تواند به منجر به درمان شمار دیگری از بیماری ها با استفاده از سلول پایه شود.

نتیجه این تحقیق، که توسط گروه تحقیق پرفسور کریم نیرنیا (Karim Nayernia) در دانشگاه “گئورگ آگوست” آلمان صورت گرفته، در مجله “رشد سلول” چاپ شده است.

اسپرم در حال رشد

برای انجام این تحقیق از موش های آزمایشگاهی استفاده شد که منجر به تولید هفت بچه موش شده است. فقط یکی از این موشها از بین رفته است.

با این حال الگوی رشد موشها عادی نبوده و مشکلات مختلف، از جمله تنفس داشته اند.

در کنار نگرانی در مورد ایمن بودن این روش، جنبه اخلاقی استفاده از سلول های پایه جنینی برای تولید اسپرم نیز مطرح شده است.

پرفسور کریم نیرنیا در این آزمایش از سلولهای پایه یک موش در مرحله جنینی چند روزه استفاده کرده است.

وی و همکارانش با استفاده از یک دستگاه ویژه، شماری از سلولهای پایه را تفکیک و ساخت اسپرم را آغاز کرده اند.

گروه تحقیق دانشگاه “گئورگ آگوست” در آزمایش خود رشد اسپرم های ابتدایی را ترغیب کرده اند تا به اسپرم های بالغ تبدیل شوند و آنها را به تخمک موش ماده تزریق کرده اند.

تخمک های بارور شده رشد کرده و با موفقیت به رحم موش ماده پیوند زده شدند. نتیجه این پیوند هفت بچه موش بوده است.

با این روش ممکن است در آینده بتوان سلولهای پایه در بیضه مردان عقیم را با جراحی ساده جدا کرد و در شرایط آزمایشگاهی پرورش داد و پس از آن دوباره به بیضه پیوند زد تا اسپرم تولید کند.

پروفسور نیرنیا، که اکنون در دانشگاه نیوکاسل بریتانیا سرگرم فعالیت است، گفت: “برای اولین بار ما با استفاده از اسپرم های مصنوعی دست به آفرینش زندگی زده ایم. این آزمایش به ما کمک می کند که تولید اسپرم توسط انسان را درک کنیم و همین طور این که چرا برخی از مردان قادر به تولید اسپرم نیستند.”

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar