پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ (ث،ج،ح،خ)

مرداد ۱۶, ۱۳۸۵ توسط :   موضوع : اخبار آزمون دستیاری پزشکی

کد رشته-محل: ۵۷۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۲۰۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد ثابت قدم

 

نام پدر: سیداکبر

 

شماره شناسنامه: ۶۳۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۱۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ارش ثابتی

 

نام پدر: داراب

 

شماره شناسنامه: ۶۰۶۱

 

کد رشته-محل: ۶۲۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۷۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرجان ثابتی

 

نام پدر: هدایت

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۳۰۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ستاره ثاقب حسین پور

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۶۴۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۵

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۲۸۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احمد ثقه الاسلامی

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۷۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۷۱۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: خسرو جامه بزرگی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۴۰۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۱۷۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فرهاد جانبازفوتمی

 

نام پدر: حجت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۴۵۸

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۷۱۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی جانبازوطن

 

نام پدر: غیب علی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۷۱۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: افشین جاودان

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۴۸۸۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۶۷۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: لادن جاویدی اصل

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: افشین جبارایمانی

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۳۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: اصغر جباری

 

نام پدر: قربانعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۰

 

کد رشته-محل: ۴۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۰۸۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: جعفر جباری لک

 

نام پدر: سرتیپ

 

شماره شناسنامه: ۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۷۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: لیدا جدیری فرشباف

 

نام پدر: مقصود

 

شماره شناسنامه: ۳۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمانه جزنیان

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۹۹۱۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۸۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علی جزینی درچه

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۶۸۷۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۰۸۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن جعفرپوربروجنی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۷۴

 

کد رشته-محل: ۴۶۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۲۸۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بابک جعفری

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: ۲۸۷۵

 

کد رشته-محل: ۴۲۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: حامد جعفری

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۷۹۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۷

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۳۷۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی جعفری

 

نام پدر: غدیر

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۲۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: علی محمد جعفری

 

نام پدر: براتعلی

 

شماره شناسنامه: ۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۷۹۲۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: غلامرضا جعفری

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۴۲

 

کد رشته-محل: ۳۶۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: لیلا جعفری

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۱۶۳۴۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۵۰۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: محسن جعفری

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸

 

کد رشته-محل: ۱۴۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۲۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مصطفی جعفری

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۳۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۰۸۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: مهدی جعفری

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۲

 

کد رشته-محل: ۴۵۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۵۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نوشین جعفری

 

نام پدر: امیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۹۳

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۶۲۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: احمد جعفری جاوید

 

نام پدر: مجید

 

شماره شناسنامه: ۲۶۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۴۷۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شبنم جعفری زارع

 

نام پدر: فرض اله

 

شماره شناسنامه: ۷۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدامیرحسین جعفری سپهر

 

نام پدر: سیدحسن

 

شماره شناسنامه: ۱۱۳۹۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۵۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سارابیگم جعفری محمدی

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۳۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۷۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: عبدالحمید جعفری ندوشن

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۳۰۳۸

 

کد رشته-محل: ۱۵۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۸۳۷۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی جعفری ندوشن

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۵

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۰۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: حسن جعفریان جلودار

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۴۰۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: حسام الدین جغتائی

 

نام پدر: زین العابدین

 

شماره شناسنامه: ۸۶۰

 

کد رشته-محل: ۶۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۰۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: محمودرضا جلالپور

 

نام پدر: فریدون

 

شماره شناسنامه: ۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۵۰۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرمحسن جلایی فر

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۴۴۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی جلیلی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۸۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: زهرا جلیلیان

 

نام پدر: یدالله

 

شماره شناسنامه: ۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۲۲۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: امیررضا جلیلیان نصرتی

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۹۹

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۷۱۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: علی جمالی

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: ۲۳۷۶

 

کد رشته-محل: ۴۳۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۵۳۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فیروزه جمالی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۷۸۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۰۸۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: محمود جمالی

 

نام پدر: صفرعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۹۹۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه جمالی پور

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۲۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سعیدرضا جمالی مقدم سیاهکلی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۹۸۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۹۹۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سارا جمشید

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۱۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۹۹۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: منصوره جمشیدیان طهرانی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۹۱۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۸۰۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: ارتش

نام و نام خانوادگی: نرجس جنیدی

 

نام پدر: علی نقی

 

شماره شناسنامه: ۵۲۳۸

 

کد رشته-محل: ۶۱۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۸۰۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: نسیبه جنیدی

 

نام پدر: علی نقی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۲۵

 

کد رشته-محل: ۴۳۵

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۴۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: عبدالسعید جهانشاهی

 

نام پدر: علی اوسط

 

شماره شناسنامه: ۲۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۴۷۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۵۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مارینا جهانشاهی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۱۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سیروس جهانگیری بهنق

 

نام پدر: کریم

 

شماره شناسنامه: ۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۰۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: زهرا جوادی

 

نام پدر: جلیل

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۴

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۲۲۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: علی جوادی خواجه روشنایی

 

نام پدر: غلام حیدر

 

شماره شناسنامه: ۹۶۵

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۵۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پریسا جوادیان

 

نام پدر: گودرز

 

شماره شناسنامه: ۸۱۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۷۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ندا جوان منش

 

نام پدر: مختار

 

شماره شناسنامه: ۶۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فاطمه جوانمرد

 

نام پدر: حاجی حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۰۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۴۸۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بابک جوانمردقره شیران

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۸۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۴۸۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بهاره جوانی

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: ۱۶۴۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۹۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: عطیه جواهری

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۷۴

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۰۰۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل جوکار

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۹۹۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: شیدا جوهری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: طب کار

شماره کارت: ۷۳۶۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرزانه سادات چاوشی

 

نام پدر: سیدرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۱۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ربابه حاتمی

 

نام پدر: اورجعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۶۸۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۷۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مرجان حاج احمدی پوررفسنجانی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۶۷۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۱۵۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: طیبه حاج محمدی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۲۲۶

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۹۹۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ازاده حاجتی

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: ۲۷۵۷

 

کد رشته-محل: ۵۶۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۷۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حاجی اسماعیلی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۲۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۲۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: علیرضا حاجی اقاپورعصر

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: ۷۷۸

 

کد رشته-محل: ۴۱۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۵۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عزت حاجی بابایی نجف ابادی

 

نام پدر: غلامعباس

 

شماره شناسنامه: ۱۳۲

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۷۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: نادر حاجی باقرطهرانی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۶۸۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۵۷۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رزیتا حاجی باقرنایینی

 

نام پدر: مهدی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۵۰

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۹۲۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: رحیم حاجی رجبی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۳۸۸

 

کد رشته-محل: ۵۳۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۶۷۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شبنم حاجی علی پور

 

نام پدر: عبدالکریم

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۰

 

کد رشته-محل: ۵۶۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۳۶۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: لیلا حاجی مقصودی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۷۶۰۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۳۷۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا حاجی میرزا

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۴

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۷۳۶۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: پرستو حاجیان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۲۴۶۲

 

کد رشته-محل: ۵۱۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۷۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: علی حاذقی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱۴

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۷۱۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رضا حالی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۹۹۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محبوبه حامدی شهرکی

 

نام پدر: حیات قلی

 

شماره شناسنامه: ۴۳۹۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۰۸۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: کامران حامی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸۷۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۳۷۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: حمید حبوباتی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۵

 

کد رشته-محل: ۴۷۳

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۳۶۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: زهره حبیبی

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: ۳۸۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۵۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مینا حبیبی

 

نام پدر: عبدالحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۵۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۳۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم حجاران

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۵۲۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۰۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سپیده حجازی نوقابی

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۸۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: میترا حجت انصاری

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۷۱۹۴۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۸۳۵۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سرورافاق حجتی

 

نام پدر: خلیل اله

 

شماره شناسنامه: ۹۶

 

کد رشته-محل: ۶۲۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۱۷۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: مهدی حجتی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۴۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیده امینه حجتی ذوالپیرانی

 

نام پدر: سیدمحمود

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۸۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: حسین حدادباخدایی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۳۱۸۳

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۷۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: ناهید حدیقه رضوان

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۰۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۴۰۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدکاظم حریری

 

نام پدر: محمدیوسف

 

شماره شناسنامه: ۳۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۲۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۴۰۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سعید حسن پور

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۴۷۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۰۵۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: زهرا حسن خانی

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۰۸۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حسین حسن زاده

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۳۳۹۲

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۰۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سهیل حسن زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۶۰

 

کد رشته-محل: ۱۷۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۲۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محسن حسن زاده

 

نام پدر: هادی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: تینا حسن زاده کفاش

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۶۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۲۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: فهامه حسن نتاج

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۳۵۹۳۱

 

کد رشته-محل: ۳۲۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۲۳۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمد حسنی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۹۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۸۷۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حسنی

 

نام پدر: هادی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۷۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۲۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سیدکامیار حسین اشرفی

 

نام پدر: سیدباقر

 

شماره شناسنامه: ۶۴

 

کد رشته-محل: ۳۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۵۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: اکرم حسین پورمقدم

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۵۷۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: فائقه حسین خضری

 

نام پدر: فضل اله

 

شماره شناسنامه: ۹۶۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۸۹۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: یاسین حسین زاده

 

نام پدر: حسین علی

 

شماره شناسنامه: ۷۰۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۳۰۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فایزه حسین نژاداریانی

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۸۷۸

 

کد رشته-محل: ۵۶۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۸۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: بهنام حسینی

 

نام پدر: مجید

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۹

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۴۶۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سلما حسینی

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۸۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیداحمد حسینی

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: ۵۶۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۱۷۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدسعید حسینی

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۱۵

 

کد رشته-محل: ۵۷۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۹۲۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدعلی حسینی

 

نام پدر: سیدسعید

 

شماره شناسنامه: ۶۷۷

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۸۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا حسینی

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۵۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۰۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: لیلا حسینی

 

نام پدر: موسی الرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۴۸

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۵۰۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی حسینی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۳۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم حسینی

 

نام پدر: رسول

 

شماره شناسنامه: ۲۶۸۹

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۰۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: بهنام حسینی اهنگر

 

نام پدر: امین

 

شماره شناسنامه: ۳۵۶

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۱۷۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدجعفر حسینی اهنگری

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۱۶۰

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۴۶۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ازاده حسینی تکیه

 

نام پدر: سیدمصطفی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۶

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: لیلا حسینی خرم ابادی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۵۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۷۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: هاله حسینی فروتن

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۸۷۸۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۰۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سیداسماعیل حسینی کردخیلی

 

نام پدر: سیدعیسی

 

شماره شناسنامه: ۳۰۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۲۳۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدجواد حسینی نژادعنبران

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۷۷۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۰۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: اعظم حسینی نوحدانی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۲۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: هومن حسینی نیک

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۹۵۰۹

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۳۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: ابراهیم حضرتی اقجه قشلاق

 

نام پدر: شرین

 

شماره شناسنامه: ۲۹۹

 

کد رشته-محل: ۴۱۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۲۹۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بابک حق پناه

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۷۹۴۱

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۱۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علیرضا حقوقی اصفهانی

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۷۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۰۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: شیرین حقیقت

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۴۵۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۵۱۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ارش حقیقی

 

نام پدر: ایرج

 

شماره شناسنامه: ۴۳۴۴

 

کد رشته-محل: ۵۶۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۹۲۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمد حقیقی فرد

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۸۰۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم حقیقی مراد

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ریتا حکمت

 

نام پدر: سیدحسن

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۹۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: وحیدرضا حکمت

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۳۰۸

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۹۲۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: حسین حکیم الهی

 

نام پدر: هاشم

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴۳

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۲۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فرهاد حمزه زاده

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۰۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سیدحسین حمیدی

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۴۱

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۲۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی حمیدی

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۴۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۱۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی حمیدیان

 

نام پدر: بابا

 

شماره شناسنامه: ۴۸۹

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۲۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بهزاد حنفی زاده

 

نام پدر: رحیم

 

شماره شناسنامه: ۴۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۴۳۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فریبرز حیاتی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۴۹۴۰۱۶۵۳۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۰۲۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: بابک حیدرپور

 

نام پدر: لطیف

 

شماره شناسنامه: ۷۴

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۷۴۳۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهزاد حیدرپور

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۳

 

کد رشته-محل: ۶۲۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۷۲۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حسن حیدرنیا

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: ۵۳

 

کد رشته-محل: ۳۳۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۲۹۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: بابک حیدری

 

نام پدر: نصرت

 

شماره شناسنامه: ۴۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۲۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عطاالله حیدری

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۵۹۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۰۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: قباد حیدری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۴۲۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۴۳۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محمدباقر حیدری

 

نام پدر: قربانعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۰۸۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمود حیدری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۸۰۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرزانه حیدری فرزان

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۶۵۹۹

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۸۵۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن حیدری مکرر

 

نام پدر: محب علی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱۵۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۴۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محمد حیدریان

 

نام پدر: صیدحیدر

 

شماره شناسنامه: ۴۳۷

 

کد رشته-محل: ۵۲۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه خادم

 

نام پدر: سیدحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۵۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم خادم

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۶۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۲۹۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: برزو خالدی فر

 

نام پدر: اردشیر

 

شماره شناسنامه: ۸۹۹

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الهه خالصی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۳۷۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۲۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: محسن خالقیان

 

نام پدر: کمال

 

شماره شناسنامه: ۶۷

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۶۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعیده خان محمدی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۲۳۵۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۰۰۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهسا خانلری

 

نام پدر: نوازالله

 

شماره شناسنامه: ۲۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۴۲۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: محدثه خبازی کناری

 

نام پدر: حبیب اله

 

شماره شناسنامه: ۵۱۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۹۲۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدعلی خبیری خطیری

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۷۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۲۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مسعود خدائی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۴۲۹۹۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۷۲۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهدی خداپرست زواره

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۸۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: فاطمه خدادادزاده

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۰۸۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حسین خدادادی خمسلوئی

 

نام پدر: محمدکاظم

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۴۰۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی خدادادیان

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۳

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۷۲۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ناصر خدادوست

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: ۴۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۰۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: صادق خدام

 

نام پدر: خدارحم

 

شماره شناسنامه: ۱۳

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۸۲۳۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محسن خدامی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۵۸۹

 

کد رشته-محل: ۴۳۵

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۷۲۹۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا خدامی ویشته

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۹۷

 

کد رشته-محل: ۶۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سپیده خداوردی

 

نام پدر: یداله

 

شماره شناسنامه: ۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۸۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: محمد خدایاری پیکانی

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۵۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۰۸۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: علی خردمند

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۵۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۸۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: بهرام خرم قهفرخی

 

نام پدر: صف قلی

 

شماره شناسنامه: ۹۱

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۱۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم خرمشاهی بیات

 

نام پدر: جهانگیر

 

شماره شناسنامه: ۵۳۰

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۹۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علیرضا خرمندار

 

نام پدر: قدرت اله

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۱۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: افسانه خرمی

 

نام پدر: سلیمان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۲۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: دین یار خزاعلی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۷۴۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۳۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ارش خزاعی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۹۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۲۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: بختیار خسروی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۳۲

 

کد رشته-محل: ۱۵۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۰۸۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: پژمان خسروی

 

نام پدر: جهانشاه

 

شماره شناسنامه: ۱۳۸۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۵۰۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: خدیجه خسروی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۳۲۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۲۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: رها خسروی

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: ۲۰۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۰۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: اشرف خسروی عبدل اباد

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۵۰۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۲۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محسن خشنود

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۸۹۲

 

کد رشته-محل: ۴۱۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۲۹۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی خصوصی ثانی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۹۳۴

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۸۱۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرزانه خضری

 

نام پدر: حیدر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۵۳

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۳۶۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: فرنوش خطیبی

 

نام پدر: سعید

 

شماره شناسنامه: ۵۵۶۷۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۳۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: احمد خطیبی نژاد

 

نام پدر: مرادعلی

 

شماره شناسنامه: ۸۷۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۳۴۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: پژمان خطیبیان

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: ۷۶

 

کد رشته-محل: ۵۱۱

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۲۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیاوش خلج

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵۲

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۴۶۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سوزان خلق دوست

 

نام پدر: میرقادر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۴۶

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۱۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: کتایون خلیلی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۳۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۰۰۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: منصوره خلیلی ازاد

 

نام پدر: محمدکاظم

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۷۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عباس خلیلی صدراباد

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۳۰

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۱۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محبوبه خلیلی گرکانی

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: ۷۲۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۰۸۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: حمید خلیلیان

 

نام پدر: رجبعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۶۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: افسانه خندان

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۲۴۵۰۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۴۲۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سکینه خندان

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: ۱۲۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۴۲۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: فاطمه خواجات

 

نام پدر: لفته

 

شماره شناسنامه: ۳۷۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۴۴۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: اشکان خواجه

 

نام پدر: ماشاالله

 

شماره شناسنامه: ۶۷۲۸

 

کد رشته-محل: ۴۶۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۵۱۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: جواد خواجه مظفری

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۷

 

کد رشته-محل: ۲۵۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۱۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا خواجه نوری

 

نام پدر: ایرج

 

شماره شناسنامه: ۱۸۷۵

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۰۹۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: میثم خوشاوی نجف ابادی

 

نام پدر: پرویز

 

شماره شناسنامه: ۱۰۸۶

 

کد رشته-محل: ۴۳۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۷۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: مسعود خوشبین

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۸۱۸

 

کد رشته-محل: ۴۲۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۲۵۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سونیاه خوشنود

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۸

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۲۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فرزین خوشنودی

 

نام پدر: ولی

 

شماره شناسنامه: ۷۸۶۶

 

کد رشته-محل: ۶۱۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۸۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: معصومه خیراندیش

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar