پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ (ث،ج،ح،خ)

مرداد ۱۶, ۱۳۸۵ توسط :   موضوع : اخبار آزمون دستیاری پزشکی

کد رشته-محل: ۵۷۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۲۰۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد ثابت قدم

 

نام پدر: سیداکبر

 

شماره شناسنامه: ۶۳۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۱۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ارش ثابتی

 

نام پدر: داراب

 

شماره شناسنامه: ۶۰۶۱

 

کد رشته-محل: ۶۲۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۷۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرجان ثابتی

 

نام پدر: هدایت

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۳۰۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ستاره ثاقب حسین پور

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۶۴۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۵

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۲۸۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احمد ثقه الاسلامی

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۷۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۷۱۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: خسرو جامه بزرگی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۴۰۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۱۷۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فرهاد جانبازفوتمی

 

نام پدر: حجت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۴۵۸

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۷۱۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی جانبازوطن

 

نام پدر: غیب علی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۷۱۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: افشین جاودان

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۴۸۸۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۶۷۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: لادن جاویدی اصل

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: افشین جبارایمانی

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۳۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: اصغر جباری

 

نام پدر: قربانعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۰

 

کد رشته-محل: ۴۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۰۸۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: جعفر جباری لک

 

نام پدر: سرتیپ

 

شماره شناسنامه: ۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۷۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: لیدا جدیری فرشباف

 

نام پدر: مقصود

 

شماره شناسنامه: ۳۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمانه جزنیان

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۹۹۱۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۸۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علی جزینی درچه

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۶۸۷۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۰۸۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن جعفرپوربروجنی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۷۴

 

کد رشته-محل: ۴۶۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۲۸۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بابک جعفری

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: ۲۸۷۵

 

کد رشته-محل: ۴۲۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: حامد جعفری

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۷۹۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۷

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۳۷۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی جعفری

 

نام پدر: غدیر

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۲۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: علی محمد جعفری

 

نام پدر: براتعلی

 

شماره شناسنامه: ۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۷۹۲۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: غلامرضا جعفری

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۴۲

 

کد رشته-محل: ۳۶۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: لیلا جعفری

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۱۶۳۴۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۵۰۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: محسن جعفری

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸

 

کد رشته-محل: ۱۴۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۲۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مصطفی جعفری

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۳۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۰۸۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: مهدی جعفری

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۲

 

کد رشته-محل: ۴۵۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۵۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نوشین جعفری

 

نام پدر: امیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۹۳

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۶۲۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: احمد جعفری جاوید

 

نام پدر: مجید

 

شماره شناسنامه: ۲۶۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۴۷۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شبنم جعفری زارع

 

نام پدر: فرض اله

 

شماره شناسنامه: ۷۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدامیرحسین جعفری سپهر

 

نام پدر: سیدحسن

 

شماره شناسنامه: ۱۱۳۹۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۵۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سارابیگم جعفری محمدی

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۳۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۷۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: عبدالحمید جعفری ندوشن

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۳۰۳۸

 

کد رشته-محل: ۱۵۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۸۳۷۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی جعفری ندوشن

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۵

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۰۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: حسن جعفریان جلودار

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۴۰۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: حسام الدین جغتائی

 

نام پدر: زین العابدین

 

شماره شناسنامه: ۸۶۰

 

کد رشته-محل: ۶۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۰۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: محمودرضا جلالپور

 

نام پدر: فریدون

 

شماره شناسنامه: ۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۵۰۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرمحسن جلایی فر

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۴۴۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی جلیلی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۸۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: زهرا جلیلیان

 

نام پدر: یدالله

 

شماره شناسنامه: ۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۲۲۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: امیررضا جلیلیان نصرتی

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۹۹

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۷۱۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: علی جمالی

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: ۲۳۷۶

 

کد رشته-محل: ۴۳۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۵۳۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فیروزه جمالی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۷۸۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۰۸۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: محمود جمالی

 

نام پدر: صفرعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۹۹۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه جمالی پور

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۲۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سعیدرضا جمالی مقدم سیاهکلی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۹۸۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۹۹۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سارا جمشید

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۱۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۹۹۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: منصوره جمشیدیان طهرانی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۹۱۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۸۰۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: ارتش

نام و نام خانوادگی: نرجس جنیدی

 

نام پدر: علی نقی

 

شماره شناسنامه: ۵۲۳۸

 

کد رشته-محل: ۶۱۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۸۰۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: نسیبه جنیدی

 

نام پدر: علی نقی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۲۵

 

کد رشته-محل: ۴۳۵

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۴۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: عبدالسعید جهانشاهی

 

نام پدر: علی اوسط

 

شماره شناسنامه: ۲۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۴۷۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۵۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مارینا جهانشاهی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۱۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سیروس جهانگیری بهنق

 

نام پدر: کریم

 

شماره شناسنامه: ۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۰۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: زهرا جوادی

 

نام پدر: جلیل

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۴

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۲۲۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: علی جوادی خواجه روشنایی

 

نام پدر: غلام حیدر

 

شماره شناسنامه: ۹۶۵

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۵۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پریسا جوادیان

 

نام پدر: گودرز

 

شماره شناسنامه: ۸۱۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۷۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ندا جوان منش

 

نام پدر: مختار

 

شماره شناسنامه: ۶۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فاطمه جوانمرد

 

نام پدر: حاجی حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۰۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۴۸۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بابک جوانمردقره شیران

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۸۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۴۸۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بهاره جوانی

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: ۱۶۴۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۹۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: عطیه جواهری

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۷۴

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۰۰۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل جوکار

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۹۹۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: شیدا جوهری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: طب کار

شماره کارت: ۷۳۶۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرزانه سادات چاوشی

 

نام پدر: سیدرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۱۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ربابه حاتمی

 

نام پدر: اورجعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۶۸۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۷۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مرجان حاج احمدی پوررفسنجانی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۶۷۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۱۵۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: طیبه حاج محمدی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۲۲۶

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۹۹۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ازاده حاجتی

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: ۲۷۵۷

 

کد رشته-محل: ۵۶۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۷۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حاجی اسماعیلی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۲۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۲۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: علیرضا حاجی اقاپورعصر

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: ۷۷۸

 

کد رشته-محل: ۴۱۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۵۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عزت حاجی بابایی نجف ابادی

 

نام پدر: غلامعباس

 

شماره شناسنامه: ۱۳۲

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۷۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: نادر حاجی باقرطهرانی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۶۸۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۵۷۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رزیتا حاجی باقرنایینی

 

نام پدر: مهدی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۵۰

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۹۲۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: رحیم حاجی رجبی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۳۸۸

 

کد رشته-محل: ۵۳۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۶۷۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شبنم حاجی علی پور

 

نام پدر: عبدالکریم

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۰

 

کد رشته-محل: ۵۶۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۳۶۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: لیلا حاجی مقصودی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۷۶۰۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۳۷۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا حاجی میرزا

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۴

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۷۳۶۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: پرستو حاجیان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۲۴۶۲

 

کد رشته-محل: ۵۱۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۷۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: علی حاذقی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱۴

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۷۱۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رضا حالی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۹۹۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محبوبه حامدی شهرکی

 

نام پدر: حیات قلی

 

شماره شناسنامه: ۴۳۹۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۰۸۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: کامران حامی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸۷۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۳۷۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: حمید حبوباتی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۵

 

کد رشته-محل: ۴۷۳

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۳۶۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: زهره حبیبی

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: ۳۸۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۵۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مینا حبیبی

 

نام پدر: عبدالحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۵۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۳۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم حجاران

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۵۲۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۰۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سپیده حجازی نوقابی

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۸۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: میترا حجت انصاری

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۷۱۹۴۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۸۳۵۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سرورافاق حجتی

 

نام پدر: خلیل اله

 

شماره شناسنامه: ۹۶

 

کد رشته-محل: ۶۲۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۱۷۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: مهدی حجتی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۴۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیده امینه حجتی ذوالپیرانی

 

نام پدر: سیدمحمود

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۸۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: حسین حدادباخدایی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۳۱۸۳

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۷۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: ناهید حدیقه رضوان

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۰۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۴۰۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدکاظم حریری

 

نام پدر: محمدیوسف

 

شماره شناسنامه: ۳۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۲۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۴۰۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سعید حسن پور

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۴۷۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۰۵۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: زهرا حسن خانی

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۰۸۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حسین حسن زاده

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۳۳۹۲

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۰۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سهیل حسن زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۶۰

 

کد رشته-محل: ۱۷۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۲۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محسن حسن زاده

 

نام پدر: هادی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: تینا حسن زاده کفاش

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۶۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۲۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: فهامه حسن نتاج

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۳۵۹۳۱

 

کد رشته-محل: ۳۲۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۲۳۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمد حسنی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۹۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۸۷۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حسنی

 

نام پدر: هادی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۷۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۲۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سیدکامیار حسین اشرفی

 

نام پدر: سیدباقر

 

شماره شناسنامه: ۶۴

 

کد رشته-محل: ۳۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۵۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: اکرم حسین پورمقدم

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۵۷۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: فائقه حسین خضری

 

نام پدر: فضل اله

 

شماره شناسنامه: ۹۶۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۸۹۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: یاسین حسین زاده

 

نام پدر: حسین علی

 

شماره شناسنامه: ۷۰۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۳۰۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فایزه حسین نژاداریانی

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۸۷۸

 

کد رشته-محل: ۵۶۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۸۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: بهنام حسینی

 

نام پدر: مجید

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۹

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۴۶۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سلما حسینی

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۸۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیداحمد حسینی

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: ۵۶۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۱۷۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدسعید حسینی

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۱۵

 

کد رشته-محل: ۵۷۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۹۲۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدعلی حسینی

 

نام پدر: سیدسعید

 

شماره شناسنامه: ۶۷۷

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۸۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا حسینی

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۵۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۰۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: لیلا حسینی

 

نام پدر: موسی الرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۴۸

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۵۰۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی حسینی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۳۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم حسینی

 

نام پدر: رسول

 

شماره شناسنامه: ۲۶۸۹

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۰۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: بهنام حسینی اهنگر

 

نام پدر: امین

 

شماره شناسنامه: ۳۵۶

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۱۷۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدجعفر حسینی اهنگری

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۱۶۰

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۴۶۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ازاده حسینی تکیه

 

نام پدر: سیدمصطفی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۶

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: لیلا حسینی خرم ابادی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۵۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۷۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: هاله حسینی فروتن

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۸۷۸۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۰۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سیداسماعیل حسینی کردخیلی

 

نام پدر: سیدعیسی

 

شماره شناسنامه: ۳۰۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۲۳۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدجواد حسینی نژادعنبران

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۷۷۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۰۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: اعظم حسینی نوحدانی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۲۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: هومن حسینی نیک

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۹۵۰۹

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۳۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: ابراهیم حضرتی اقجه قشلاق

 

نام پدر: شرین

 

شماره شناسنامه: ۲۹۹

 

کد رشته-محل: ۴۱۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۲۹۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بابک حق پناه

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۷۹۴۱

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۱۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علیرضا حقوقی اصفهانی

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۷۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۰۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: شیرین حقیقت

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۴۵۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۵۱۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ارش حقیقی

 

نام پدر: ایرج

 

شماره شناسنامه: ۴۳۴۴

 

کد رشته-محل: ۵۶۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۹۲۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمد حقیقی فرد

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۸۰۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم حقیقی مراد

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ریتا حکمت

 

نام پدر: سیدحسن

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۹۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: وحیدرضا حکمت

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۳۰۸

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۹۲۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: حسین حکیم الهی

 

نام پدر: هاشم

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴۳

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۲۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فرهاد حمزه زاده

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۰۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سیدحسین حمیدی

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۴۱

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۲۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی حمیدی

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۴۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۱۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی حمیدیان

 

نام پدر: بابا

 

شماره شناسنامه: ۴۸۹

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۲۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بهزاد حنفی زاده

 

نام پدر: رحیم

 

شماره شناسنامه: ۴۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۴۳۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فریبرز حیاتی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۴۹۴۰۱۶۵۳۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۰۲۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: بابک حیدرپور

 

نام پدر: لطیف

 

شماره شناسنامه: ۷۴

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۷۴۳۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهزاد حیدرپور

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۳

 

کد رشته-محل: ۶۲۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۷۲۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حسن حیدرنیا

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: ۵۳

 

کد رشته-محل: ۳۳۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۲۹۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: بابک حیدری

 

نام پدر: نصرت

 

شماره شناسنامه: ۴۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۲۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عطاالله حیدری

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۵۹۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۰۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: قباد حیدری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۴۲۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۴۳۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محمدباقر حیدری

 

نام پدر: قربانعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۰۸۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمود حیدری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۸۰۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرزانه حیدری فرزان

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۶۵۹۹

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۸۵۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن حیدری مکرر

 

نام پدر: محب علی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱۵۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۴۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محمد حیدریان

 

نام پدر: صیدحیدر

 

شماره شناسنامه: ۴۳۷

 

کد رشته-محل: ۵۲۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه خادم

 

نام پدر: سیدحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۵۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم خادم

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۶۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۲۹۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: برزو خالدی فر

 

نام پدر: اردشیر

 

شماره شناسنامه: ۸۹۹

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الهه خالصی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۳۷۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۲۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: محسن خالقیان

 

نام پدر: کمال

 

شماره شناسنامه: ۶۷

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۶۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعیده خان محمدی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۲۳۵۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۰۰۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهسا خانلری

 

نام پدر: نوازالله

 

شماره شناسنامه: ۲۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۴۲۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: محدثه خبازی کناری

 

نام پدر: حبیب اله

 

شماره شناسنامه: ۵۱۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۹۲۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدعلی خبیری خطیری

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۷۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۲۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مسعود خدائی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۴۲۹۹۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۷۲۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهدی خداپرست زواره

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۸۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: فاطمه خدادادزاده

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۰۸۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حسین خدادادی خمسلوئی

 

نام پدر: محمدکاظم

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۴۰۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی خدادادیان

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۳

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۷۲۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ناصر خدادوست

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: ۴۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۰۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: صادق خدام

 

نام پدر: خدارحم

 

شماره شناسنامه: ۱۳

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۸۲۳۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محسن خدامی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۵۸۹

 

کد رشته-محل: ۴۳۵

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۷۲۹۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا خدامی ویشته

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۹۷

 

کد رشته-محل: ۶۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۰۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سپیده خداوردی

 

نام پدر: یداله

 

شماره شناسنامه: ۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۸۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: محمد خدایاری پیکانی

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۵۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۰۸۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: علی خردمند

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۵۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۸۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: بهرام خرم قهفرخی

 

نام پدر: صف قلی

 

شماره شناسنامه: ۹۱

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۱۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم خرمشاهی بیات

 

نام پدر: جهانگیر

 

شماره شناسنامه: ۵۳۰

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۹۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علیرضا خرمندار

 

نام پدر: قدرت اله

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۱۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: افسانه خرمی

 

نام پدر: سلیمان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۲۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: دین یار خزاعلی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۷۴۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۳۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ارش خزاعی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۹۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۲۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: بختیار خسروی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۳۲

 

کد رشته-محل: ۱۵۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۰۸۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: پژمان خسروی

 

نام پدر: جهانشاه

 

شماره شناسنامه: ۱۳۸۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۵۰۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: خدیجه خسروی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۳۲۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۲۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: رها خسروی

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: ۲۰۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۰۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: اشرف خسروی عبدل اباد

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۵۰۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۲۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محسن خشنود

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۸۹۲

 

کد رشته-محل: ۴۱۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۲۹۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی خصوصی ثانی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۹۳۴

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۸۱۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرزانه خضری

 

نام پدر: حیدر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۵۳

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۳۶۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: فرنوش خطیبی

 

نام پدر: سعید

 

شماره شناسنامه: ۵۵۶۷۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۳۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: احمد خطیبی نژاد

 

نام پدر: مرادعلی

 

شماره شناسنامه: ۸۷۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۳۴۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: پژمان خطیبیان

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: ۷۶

 

کد رشته-محل: ۵۱۱

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۲۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیاوش خلج

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵۲

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۴۶۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سوزان خلق دوست

 

نام پدر: میرقادر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۴۶

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۱۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: کتایون خلیلی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۳۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۰۰۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: منصوره خلیلی ازاد

 

نام پدر: محمدکاظم

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۷۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عباس خلیلی صدراباد

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۳۰

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۱۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محبوبه خلیلی گرکانی

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: ۷۲۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۰۸۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: حمید خلیلیان

 

نام پدر: رجبعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۶۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: افسانه خندان

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۲۴۵۰۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۴۲۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سکینه خندان

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: ۱۲۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۴۲۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: فاطمه خواجات

 

نام پدر: لفته

 

شماره شناسنامه: ۳۷۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۴۴۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: اشکان خواجه

 

نام پدر: ماشاالله

 

شماره شناسنامه: ۶۷۲۸

 

کد رشته-محل: ۴۶۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۵۱۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: جواد خواجه مظفری

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۷

 

کد رشته-محل: ۲۵۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۱۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا خواجه نوری

 

نام پدر: ایرج

 

شماره شناسنامه: ۱۸۷۵

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۰۹۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: میثم خوشاوی نجف ابادی

 

نام پدر: پرویز

 

شماره شناسنامه: ۱۰۸۶

 

کد رشته-محل: ۴۳۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۷۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: مسعود خوشبین

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۸۱۸

 

کد رشته-محل: ۴۲۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۲۵۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سونیاه خوشنود

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۸

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۲۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فرزین خوشنودی

 

نام پدر: ولی

 

شماره شناسنامه: ۷۸۶۶

 

کد رشته-محل: ۶۱۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۴۸۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: معصومه خیراندیش

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

مطالب مرتبط جهت مطالعه بیشتر

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ایران:وظایف اجرایی آزمون های وزارت بهداشت در مرکز سنجش آموزش پزشکی متمرکز می شود **آزمون سازی و تهیه سوالات بر عهده دبیرخانه های تخصصی است

**( تریبون آزاد- بخش اول-) **نظراتی که همکاران در رابطه با آزمون دستیاری در ۲ روز گذشته برای ما ارسال کرده اند

صبح روز برگزاری آزمون، دو برگه حاوی سوالات آزمون توسط عده‌ای از داوطلبان به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران داده شد ولی کارکنان به آن توجهی نکرده بودند

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال ۱۳۸۶-۸۷ ( پزشکی فیزیکی و توانبخشی)

دکتری تخصصی (Ph.D) اعتیاد در دانشکده علوم نوین راه اندازی شده و از سال جاری( ۱۳۸۸ ) دانشجو پذیرفته می شود

زمان برگزاری آزمون های گروه علوم پزشکی در سال ۱۳۸۵

اضطراب آزمون و چگونگی کنترل آن (مجموعه مقالات آمادگی آزمون دستیاری -۵-)

عضو کمیسیون بهداشت مجلس: آموزش پزشکی باید به وزارت علوم برگردد

بهداشت و درمان، سال ۸۴ (دکتر پزشکیان تا لحظه آخر وزارت خود گفت:" در آزمون رزیدنتی سال ۱۳۸۲ تقلب صورت نگرفته ")

قاضی پرونده‌ی آزمون دستیاری ایران گفت: آخرین دفاع از ۶ متهم پرونده اخذ شده و پس از دریافت پاسخ برخی استعلامات رای پرونده صادر خواهد شد. ۸/۷/۸۴

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar