چاق شدن چه آسان –لاغرشدن چه مشکل

شهریور ۲۹, ۱۳۸۵ توسط :   موضوع : اخبار تغذیه, بهداشت عمومي

چاق شدن چه آسان –لاغرشدن چه مشکل
 نگاه اول: شیوع چاقی در تمامی دنیا

نگاه دوم:

  • منع نمودن متخصصین تغذیه دنیا از رژیمهای غلط
  • نگاه سوم:
  • توصیه های غیر تخصصی توسط افراد سودجووفاقدصلاحیت
  • نگاه چهارم: ترفندهای تبلیغاتی

نگاه اول:
اپیدمی چاقی درجهان
دوبرابرشدن درطی بیست سال
۳۰۰میلیون نفرمبتلابه چاقی-یک میلیاردنفراضافه وزن
درآمریکا:سال۲۰۰۰
بیش از۶۰درصداضافه وزن وچاق
۳۱درصد(۸/۳۸میلیون نفر) فربه
دربریتانیا:ازدهه هشتادتاکنون درمردان از۸به۱۷درصدودرزنان از۹به۲۱درصدافزایش داشته
درایران:
 نگاه دوم:
منع نمودن متصصین دنیا ازرژیمهای غلط
رژیمهای خیلی کم کالری
تک خوریهای طولانی مدت
رژیم های جادویی وحاوی مواد ادرارآور
رژیم های جادویی وحاوی مواد مختل کننده سوخت کامل چربیها
استفاده از داروهای غیرمجاز
 
نگاه سوم:
توصیه های غیرتخصصی توسط افرادسودجووفاقد صلاحیت:
بابهره گیری ازداروهای:
 افزایش دهنده سوخت بدن
کاهش دهنده اشتها
سرعت بخشنده به عبورموادغذایی ازدستگاه گوارش
افزایش دهنده دفع آب بدن
کاهش دهنده جذب چربیها
FDA
بدون نام ونشان وفاقدتاییده
داروهای دست سازگیاهی (تاراج مال وجان)
 

نگاه چهارم:
ترفندهای تبلیغاتی
 

بروشورهاوآگهی های رنگارنگ وعکس های تبلیغاتی
ارایه دلایل وشواهد واهی مدعی کاهش وزن به خصوص لاغری های موضعی به مضمون زیر:
۵۰کیلوگرم لاغری درچهل روزیعنی مصرف ۳۷۵۰۰۰کالری درچهل روزبه عبارتی روزانه ۹۳۷۵کالری
۳۰کیلوگرم کاهش وزن دریک ماه ونیم یعنی مصرف ۷۵۰۰کالری روزانه
۲۰کیلوکاهش وزن دریک ماه
لاغرها توجه کنید:۱۵تا۲۰کیلوافزایش وزن درعرض یک ماه
 چه کسی مسئول است؟


 
چاقی وکاهش عمر:
شرکت بیمه متروپولیتن آمریکا به ازای هراینچ ۵/۲سانتیمتر)دورشکم بزرگترازدورسینه دوسال و
به ازای هر۴کیلوگرم اضافه وزن یکسال کاهش عمر درنظر مگیرد
دردرمان برخی ازبیماریها قبل ازمصرف دارو رژیم غذایی وکاهش وزن تاکیدمگرددازجمله:
دیابت
هیپرلیپیدمی
هیپرتانسیون
 
تعریف کلی: اضافه وزن وچاقی  BMI:H/W2(Body Mass Index)

لاغر:فردباشاخص کمتراز۱۸٫۵
وزن مطلوب:فردباشاخص بین ۱۸٫۵تا۲۵  
اضافه وزن:فردباشاخص ۲۵تا۳۰                            

 چاقی:فردباشاخص بیشتراز۳۰
 

اندازگیری دورکمر:


بااین روش بایک مترنواری درست دربالای استخوان لگن پس ازبازدم دورکمررااندازه گیری میکنیم
درزنان دورکمر۸۸سانتی متر(۳۵اینچ) یابیشترودرمردان دورکمر۱۰۲سانتیمتر(۴۰اینچ)یابیشترنشانگر چاقی واحتمال خطربالابرای سلامتی می باشد
چاقی یک بیماری است وآن هم یک بیماری مزمن پس درمان آن نیاز به زمان دارد
ارتباط مستقیم وغیرمستقیم بسیاری از بیماریها باچاقی:
هیپرتانسیون-آترواسکلروز-بیماریهای کبدی وصفراوی(بیشترسنگ کیسه صفرا)-آرتریت ها ازجمله آرتروز(استخوانهای هرفردبرای وزن سلامت آن طراحی شده است)-اختلالات تنفسی-نقرس-واریس-نازایی-مسمومییت حاملگی هیرسوتیسم-هیپرلیپیدمی-فتق-محرومیت اجتماعی واحساس حقارت


 علل چاقی:
 
۱-فشارهای درونی&استرسها&افسردگیها
۲-بیماریها:هیپوتیروییدی واختلالات هیپوتالاموس و…
۳-مصرف بعضی ازداروهامثل داروهای ضدبارداری ضدافسردگی واضطراب وکورتون ها
۴-اختلال تغذیه ای(دریافت بیشترانرژی وکمی فعالیت)
۵-ژنتیک:۳۰درصدعلت چاقی ها راشامل میشود
*مهمترین عامل:عادت بدغذایی بعنوان مثال استفاده ازیک نان سوخاری کم کالری روزانه بعداز۲۰سال۱۵کیلواضافه وزن ایجاد می کند
 
 
درمان های چاقی:
*دارویی
*استفاده ازوسایل وشیوه های مخصوص
*جراحی
*رژیم درمانی
 درمان دارویی:
*داروهای دیورتیک
*داروهای هورمونی
*داروهای ملین
*داروهای کاهش دهنده اشتها
*داروهای مانع جذب چربی


 استفاده از وسایل وشیوه های مخصوص:
سونا
ترموتراپی
ماساژدرمانی
کمربند لاغری
طب سوزنی
کرمها پمادها-ژلها
گوشواره لاغری
درمان های جراحی:
درچاقی های بسیارشدید:
برداشتن قسمتی ازروده یامعده
بالون گذاری داخل معده
لیپوساکشن
لیزر
رایج ترین:گاستروپلاستی-گاستریک بای پس
 
بهترین وسالمترین شیوه های درمان چاقی:
*رژیم غذایی صحیح
*ورزش مناسب وکافی
تغییررفتار واصلاح عادات بدغذایی


 ورزش:
**بصورت روزانه به مدت ۳۰دقیقه یابیشتر وباشدت متوسط
*باافزایش بافت عضلانی درمقایسه باچربی سبب افزایش متابولیسم وعمل سوخت وسازبدن
*ورزشهای هوازی :مانند شنا باعث کاهش ذخایرگلیکوژن ودرنتیجه استفاده ازچربی به عنوان سوخت اصلی میشود
*ورزش های استقامتی:باعث افزایش بافت عضلانی همچنین استحکام استخوانها که درخانمها بسیاراهمیت دارد


 
رژیم های عامه پسند:
Atkins
Zone
Portein Power
Ornish
Suger Buster
Stillman
تذکرات:
۱-باکاهش چربی لزوما وزن کاهش نمی یابد
۲-برخلاف تصور ورزش سبب کوچک شدن قسمتی از بدن نمی شود
۳-طناب زدن
۴-ضربه زدن
۵-برای کاهش یک کیلو ۲۰ساعت پیاده روی ضروری است
           
عوارض رژیم های غلط:
*ریزش مووخشکی وچروک پوست
*مشکلات جدی:افت فشار خون-سنگهای کلیوی وصفراوی
*کاهش متابولیسم بدن وسازگاری بارژیم های باکالری پایین
 راهنمای تغییرعادات ورفتارهای مرتبط باغذا :
 
*پس از اتمام غذا سفره غذا راترک کنید
*غذا خوردن راهمزمان باسایرفعالیتها مانند تماشای تلویزیون یاکتاب خواندن انجام ندهید
*همه غذای تهیه شده راسرمیز نگذاریدبهتر است به اندازه ای که می خواهید صرف کنید درظرف خود بکشیدودوباره سردیگ غذانروید
*مواد غذایی ناسالم خریداری نکنید وبه منزل نیاورید(مانندنوشابه و چیپس وشیرینی)
 
*مواد غذایی راداخل گنجه ها نگهداری کنید تا جلوی دیدنباشد
*همیشه خرید آذوقه رادرمواقعی که گرسنه نیستید انجام دهید
*نوع غذاهایی راکه درهروعده می خواهید صرف کنید ازپیش تعیین کنید
*پس ازاتمام هروعده غذاهای اضافی رافوری دریخچال بگذارید
*سایرافراد خانواده رادررابطه باسالم خوری تشویق کنید
*ازمیوه ها وسبزیهای تازه به عنوان میان وعده استفاده کنید
رفتارهایی که میتواند درکاهش مصرف غذاوافزایش زمان صرف غذا موثرباشد:
*غذا راآهسته بخورید
*قاشق وچنگال خود راپس ازدردهان گذاشتن هرلقمه برروی بشقاب بگذارید ترجیحا درصورت امکان باچنگال غذا بخورید

*غذارادرظرف کوچک تری بریزید

          ابراهیم مهدوی

           کارشناس تغذیه

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar