پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار علوم پايه / گزارش جديد از نشريه Nature ، توالي کروموزم X انساني را به دقت تجزيه و تحليل کرده است. *** سهم اضافي زنان از کروموزم X

گزارش جديد از نشريه Nature ، توالي کروموزم X انساني را به دقت تجزيه و تحليل کرده است. *** سهم اضافي زنان از کروموزم X

سهم اضافي زنان از کروموزم X

——————————————————————————–

اگرچه اغلب ، مردان و زنان را به عنوان گونه هاي جداگانه و متمايزي از موجودات زنده توصيف مي کنند ليکن تاکنون دانشمندان معتقد بودند که حداقل از نظر DNA و در مقياس هاي ملکولي تفاوت چنداني بين اين دو نيست. حال محققان شواهدي کشف کرده اند که حاکي از تفاوت زياد بين دو جنس است. آنها بخصوص در مقياس ژنتيک و در مورد کروموزمي اساسي.
هر زني داراي يک جفت از کروموزوم X است ، در حالي که مردان داراي يک X و يک Y هستند. البته هر دو کپي از کروموزم هاي X در سلولهاي بدن زنان بيان نمي شود. در حقيقت در هر سلول ، يکي از کپي ها خاموش مي شود (کپي X غيرفعال) و تنها ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد. آزمون ها حاکي از آن است که ژن X غيرفعال ، به همين سادگي ها آرام نگرفته و خاموش نمي شود. در اين خصوص يک گزارش جديد از نشريه Nature ، توالي کروموزم X انساني را به دقت تجزيه و تحليل کرده است.
گزارش ديگري از همين نشريه نيز اظهار مي دارد بسياري از ژنهاي نسخه غيرفعال کروموزم X را مي توان يافت که در بدن زنان بيان و ابراز شده اند. نکته جديدتر نيز اين که ژنهاي بيان شده از نسخه غيرفعال کروموزم X زنان ، از فردي به فرد ديگر ثابت نبوده و تغيير مي کنند. روي هم رفته ، مي توان از اين دو مقوله استنباط کرد که با ادامه تحقيقاتي از اين دست ، در نهايت ممکن است به علت تفاوت رفتارها و بيولوژي گوناگون بين زنان و بين زنان و مردان پي برد.

 سامانه تغذیه هوشمند

مطلب پیشنهادی

پروتئين hCNT۱ مانع از رشد سلولهای سرطانی می شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه بارسلونا کشور اسپانیا می گویند بررسی های صورت گرفته نشان …

اسهال در کودکان

اسهال بیماری خطرناکی است و یکی از عوامل مهم مرگ و میر کودکان زیر 5 …