آخرین جزئیات کمک هزینه خدمات پروتز بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اعلام شد

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ایران از افزایش ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی کمک هزینه خدمات اروتز و پروتز بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از جمله دست‌دندان و عینک خبر داد.

 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از فارس  عباس صابری گفت: تعرفه یک دست دندان مصنوعی از ۴۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان و تعرفه شیشه عینک از ۲۲۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان مطابق جدول زیر افزایش یافته است.

 وی در ادامه گفت: امکان پرداخت دوباره هزینه برخی از اقلامی که در گذشته سازمان تامین اجتماعی تنها متعهد به یک بار پرداخت هزینه آنها بود، فراهم شده است که از آن جمله می‌توان به هزینه پروتز دندان مستمری بگیران اشاره کرد که در صورت گذشت ۱۰ سال از پرداخت پیشین، برای یک بار دیگر قابل پرداخت است. وی حذف نیاز به تایید یا تجویز برخی از اقلام را از دیگر اصلاحات انجام شده در این زمینه اعلام کرد و گفت: در گذشته، تنها پرداخت هزینه عینک طبی نیاز به تایید تامین اجتماعی نداشت؛ درحالی که براساس ضوابط جدید، کلیه اقلامی که قیمت تعرفه آنها کمتر از ۱۱۰ هزار ریال باشد، نیاز به تایید پزشک معتمد سازمان نخواهند داشت. مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه جدید، برخی از اقلام حتی نیاز به نسخه پزشک هم ندارد و با ارائه فاکتور، وجه موردنظر پرداخت خواهد شد که از جمله این موارد می‌توان به عصا و واکر اشاره کرد. *ایجاد قابلیت برخورداری بیمه شدگان اختیاری از خدمات پروتز صابری گفت: پیش از این، به بیمه شدگان اختیاری، هزینه پروتز پرداخت نمی شد، اما بر اساس آیین‌نامه جدید، بیمه‌شدگان اختیاری نیز مشمول پروتز هستند و از این پس، هزینه پروتز به بیمه شدگان اختیاری و خانواده تحت تکفل آنان همانند بیمه شدگان اجباری پرداخت می‌شود. به گفته وی پرداخت کمک هزینه تهیه وسایل کمک پزشکی تا پیش از این، تنها به بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی (بیمه شدگان اجباری) و اعضای خانواده تحت تکفل آنان پرداخت می‌شد

جدول تعرفه‌های پروتز و وسایل کمک پزشکی

ردیف نام اندازه قیمت به ریال قیمت به ریال (قبلی)
۱ یک دست دندان کامل (دوفک)   ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۲ نیم دست دندان (یک فک)   ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۲۵۰
۳ پارشیل چند دندانی، سه دندان و بیشتر بابت هر دندان   ۰۰۰/۱۵  
۴ شیشه عینک طبی   ۰۰۰/۳۰ ۲۰۰/۲
۵ عینک طبی قدیمی (فریم و شیشه عینک)   ۰۰۰/۱۱۰  
۶ کنتاکت لنز (یک جفت)   ۰۰۰/۳۵۰  
۷ سمعک یک دستگاه ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۵۰
۸ چشم مصنوعی   ۰۰۰/۵۰۰  
۹ صندلی چرخدار (ویلچر)   ۰۰۰/۶۰۰  
۱۰ حنجره مصنوعی   ۰۰۰/۲۰۰/۱  
۱۱ دستگاه متحرک عصبی   ۰۰۰/۳۵۰  
۱۲ عصا   ۰۰۰/۱۵  
۱۳ واکر   ۰۰۰/۲۵  
۱۴ جوراب واریس کوتاه   ۰۰۰/۱۰  
۱۵ جوراب واریس بالای زانو   ۰۰۰/۱۵ ۰۰۰/۱۰
۱۶ زانوبند   ۰۰۰/۸ ۰۰۰/۵
۱۷ قوزک ‌بند برزنتی   ۰۰۰/۸ ۰۰۰/۵
۱۸ کلیه بند   ۰۰۰/۱۲  
۱۹ گردن‌بند   ۰۰۰/۱۰  
۲۰ شکم‌ بند   ۰۰۰/۱۰  
۲۱ کفش کلاب فوت شماره زیر ۲۰ ۰۰۰/۴۵  
۲۲ کفش طبی شماره ۳۰ – ۲۱ ۰۰۰/۶۰ ۰۰۰/۶۵
۲۳ کفش طبی شماره ۳۵ – ۳۱ ۰۰۰/۷۵ ۰۰۰/۶۰
۲۴ کفش طبی شماره ۴۴ – ۳۶ ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۸۰
۲۵ کوتاهی کفش از یک تا سه سانت هر سانت ۰۰۰/۲  
۲۶ کوتاهی کفش از سه سانت به بالا، هر سانت ۰۰۰/۳  
۲۷ کفی پنجه   ۰۰۰/۱۵  
۲۸ کفی پنجه (پروتز پنجه بصورت کفش داخلی)   ۰۰۰/۴۵  
۲۹ کفش پای چرمی   ۰۰۰/۴۵  
۳۰ کفش داخلی (یک لنگه) کوتاهی از یک تا سه سانت ۰۰۰/۴۵  
۳۱ کفش داخلی (یک لنگه) کوتاهی تا ۱۲ سانت ۰۰۰/۵۰  
۳۲ مچ‌بند چرمی   ۰۰۰/۲۷  
۳۳ پدلای انگشتی هالوسیس و الگوس   ۰۰۰/۵  
۳۴ اسپلینت هالوسیس و الگوس از نوع بنددار (یک زوج)   ۰۰۰/۲۰  
۳۵ کفی چرمی با قالبگیری   ۰۰۰/۲۵  
۳۶ کفی آلومینیومی با ساپورت   ۰۰۰/۲۰  
۳۷ کفی معمولی از چرم و چوب پنبه   ۰۰۰/۱۰  
۳۸ کفی با جبران پاشنه و سرپنجه   ۰۰۰/۱۰  
۳۹ کفی طبی چرم آماده با ساپورت و پدمتاتارسال   ۰۰۰/۱۵  
۴۰ پریس قفلدار زانو تا ۹ سال ۰۰۰/۵۰  
۴۱ بریس قفلدار زانو ۹ تا ۱۸ سال ۰۰۰/۵۵  
۴۲ بریس قفلدار زانو ۱۸ سال به بالا ۰۰۰/۶۰  
۴۳ کمربند با مفصل ران یکطرفه تا ۱۰ سال ۰۰۰/۲۰  
۴۴ کمربند با مفصل ران یکطرفه تا ۱۵ سال ۰۰۰/۲۵  
۴۵ کمربند با مفصل ران یکطرفه ۱۵ سال به بالا ۰۰۰/۳۵  
۴۶ کمربند با مفصل ران یکطرفه تا ۱۰ سال ۰۰۰/۳۰  
۴۷ کمربند با مفصل ران یکطرفه ۱۰ تا ۱۸ سال ۰۰۰/۳۵  
۴۸ کمربند با مفصل ران یکطرفه ۱۸ سال به بالا ۰۰۰/۴۰  
۴۹ بریس آویزانی از استیل تا ۱۳ سال ۰۰۰/۶۰ ۰۰۰/۵۰
۵۰ بریس بلند یکطرفه بدون مفصل زانو (Long – Leg  brace) تا ۱۳ سال ۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۳۰
۵۱ بریس بلند یکطرفه بدون مفصل زانو ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۴۰
۵۲ بریس بلند یکطرفه بدون مفصل قفلدار زانو تا ۱۳ سال ۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۳۰
۵۳ بریس بلند یکطرفه با مفصل قفلدار زانو ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۴۵ ۰۰۰/۳۵
۵۴ زانو بند فلزی با کرست ساق و ران تا ۱۳ سال ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۴۰
۵۵ زانوبند فلزی با کرست ساق و ران ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۷۰ ۰۰۰/۶۰
۵۶ کمربند – زانوبند از جنس فلزی هر اندازه ۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۲۰
۵۷ بریس کوتاه دو طرفه (Short Leg brace – bilatcral) ۴ تا ۷ سال ۰۰۰/۵۵ ۰۰۰/۵
۵۸ بریس کوتاه دو طرفه ۷ تا ۱۵ سال ۰۰۰/۷۰  
۵۹ بریس کوتاه دو طرفه ۱۵ سال به بالا ۰۰۰/۸۰  
۶۰ بریس کوتاه یکطرفه (Short Leg brace – bilateral) ۵ تا ۹ سال ۰۰۰/۳۵ ۰۰۰/۲۷
۶۱ بریس کوتاه یکطرفه ۹ تا ۱۵ سال ۰۰۰/۴۵ ۰۰۰/۳۵
۶۲ بریس کوتاه یکطرفه بزرگسال ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۴۰
۶۳ ابداکشن بریس تا ۲ سال ۰۰۰/۴۵ ۰۰۰/۳۵
۶۴ اسپلینت دارپ فوت تا ۱۳ سال ۰۰۰/۳۰  
۶۵ اسپلینت دراپ فوت ۱۳ تا ۱۸ سال ۰۰۰/۴۰  
۶۶ اسپلینت دراپ فوت ۱۸ سال به بالا ۰۰۰/۴۵  
۶۷ اسپلینت کوتاه چرمی کوکاپ تا ۱۳ سال ۰۰۰/۳۰  
۶۸ اسپلینت کوتاه چرمی کوکاپ ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۳۵  
۶۹ اسپلینت کوتاه پلاستیکی کوکاپ تا ۱۳ سال ۰۰۰/۳۵  
۷۰ اسپلینت کوتاه پلاستیکی کوکاپ ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۴۰  
۷۱ اسپلینت دینامیک انگشت و مچ هر اندازه ۰۰۰/۶۰  
۷۲ اسپلینت دینامیک فنردار تا ۱۳ سال ۰۰۰/۳۰  
۷۳ اسپلینت دینامیک فنردار ۱۳ تا ۱۸ سال ۰۰۰/۳۵  
۷۴ اسپلینت دینامیک فنردار ۱۸ سال به بالا ۰۰۰/۴۰  
۷۵ اسپلینت آرنج با مفصل هوسمر      
۷۶ بریس اسکاتیس رایت   ۰۰۰/۱۶۰  
۷۷ زانوبند سوئدی (هاپیراکستنشن) هر اندازه ۰۰۰/۵۰  
۷۸ دنیس براون متحرک از استیل تا ۷ سال ۰۰۰/۴۵  
۷۹ کست بریس با مفصل پلی سنتریک تا ۱۵ سال (یک پا) ۰۰۰/۳۰  
۸۰ کست بریس دنده‌‌ای هر عدد ۰۰۰/۴۰  
۸۱ کست بریس مدرج هر عدد ۰۰۰/۵۰  
۸۲ بریس میلواکی از ارتولن (ستون فقرات) تا ۱۳ سال ۰۰۰/۲۵۰  
۸۳ بریس میلواکی از ارتولن (ستون فقرات) ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۳۰۰  
۸۴ بریس نایت تیلور (ستون فقرات) تا ۱۳ سال ۰۰۰/۶۰  
۸۵ بریس نایت تیلور (ستون فقرات) ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۷۵  
۸۶ بریس آسیمتریک (ستون فقرات) بزرگسال ۰۰۰/۱۵۰  
۸۷ بریس آسیمتریک (ستوان فقرات) تا ۱۳ سال ۰۰۰/۱۵۰  
۸۸ کرست تورا کولومبوساکرال (T.L.S.O) تا ۱۳ سال ۰۰۰/۷۰  
۸۹ کرست تورا کولومبوساکرال (T.L.S.O) ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۸۰  
۹۰ ترانک کرست چرمی یا پلاستیکی (ستون فقرات) تا ۱۳ سال ۰۰۰/۱۶۰  
۹۱ ترانک کرست چرمی یا پلاستیکی (ستون فقرات) ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۱۸۰  
۹۲ بریس هیپراکستانسیون جودت (ستون فقرات) تا ۱۳ سال ۰۰۰/۷۰  
۹۳ بریس هیپراکستانسیون جودت (ستون فقرات) ۱۳ سال به بالا ۰۰۰/۷۵  
۹۴ گردن‌بند فلزی با چهار میلیه فورپوستر (ستون فقرات) هر اندازه ۰۰۰/۵۰  
۹۵ سومی بریس برای گردن هر اندازه ۰۰۰/۵۰  
۹۶ پروتز شانه زینتی بدون پنجه (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۶۰۰  
۹۷ پروتز شانه زینتی بدون پنجه توپر(اندام فوقانی)   ۰۰۰/۷۰۰  
۹۸ پروتز بالای آرنج زینتی بدون پنجه (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۶۰۰  
۹۹ پروتز بالا آرنج با پنجه توپر (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۷۰۰  
۱۰۰ پروتز بالای آرنج کارکن بدون پنجه با آرنج اتوماتیک (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۸۰۰  
۱۰۱ پروتز بالای آرنج کارکن بدون پنجه با ساعده ساده (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۵۵۰  
۱۰۲  پروتز بالای آرنج کارکن با پنجه نرم و دستکش ساده (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۷۵۰  
۱۰۳ پروتز بالای آرنج کارکن با پنجه نرم و دستکش (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۹۵۰  
۱۰۴ پروتز روی آرنج کارکن با پنجه توپر و ساعد ساده (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۷۵۰  
۱۰۵ پروتز روی آرنج با پنجه نرم و دستکش  (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۷۵۰  
۱۰۶ پروتز زیر آرنج زینتی اندام فوقانی   ۰۰۰/۵۰۰  
۱۰۷ پروتز زیر آرنج کارکن با پنجه نرم و دستکش (اندام فوقانی)   ۰۰۰/۶۵۰  
۱۰۸ پروتز کانادین اندام تحتانی   ۰۰۰/۵۰۰/۱  
۱۰۹ پروتز بالای زانو با مفصل ران و استامپ کوتاه اندام تحتانی   ۰۰۰/۸۰۰  
۱۱۰ پروتز بالای زانو بدون مفصل ران (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۷۵۰  
۱۱۱ پروتز روی زانو (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۶۰۰  
۱۱۲ پروتز زیر زانو با مفصل و توبایست (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۷۰۰  
۱۱۳ پروتز زیر زانو با مفصل و کرست ران (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰
۱۱۴ پروتز زیر زانو ساده باشل و مفصل (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۶۵۰ ۰۰۰/۵۰۰
۱۱۵ پروتز زیر زانو مدل بی ‌تی ‌اس (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۵۵۰ ۰۰۰/۴۰۰
۱۱۶ پروتز زیر زانو پی ‌تی ‌بی بلند (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۵۵۰ ۰۰۰/۴۰۰
۱۱۷ پروتز زیر زانو پی ‌تی بی و یا کی بی ام (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۵۵۰ ۰۰۰/۴۰۰
۱۱۸ پروتز سایمز بدون آهن کشی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۳۵۰
۱۱۹ پروتز سایمز با آهن کشی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۵۵۰ ۰۰۰/۴۰۰
۱۲۰ پروتز مکمل بالای زانو با مصفل زانو (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰
۱۲۱ پروتز مکمل زیر زانو با پنجه خارجی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۲۲ پروتز مکمل زیر زانو با پنجه خارجی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۵۵۰  
۱۲۳ پنجه کرزینگر خارجی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۲۰۰  
۱۲۴ پنجه تمام پلاستیکی خارجی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۲۰۰  
۱۲۵ پنجه پیروگف خارجی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۲۰۰  
۱۲۶ پنجه مفصلدار خارجی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۲۵۰  
۱۲۷ پنجه ساچ فوت ایرانی (اندام تحتانی)   ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۵۰
  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar