آخرین جزئیات کمک هزینه خدمات پروتز بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اعلام شد

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ایران از افزایش ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی کمک هزینه خدمات اروتز و پروتز بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از جمله دست‌دندان و عینک خبر داد.

 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از فارس  عباس صابری گفت: تعرفه یک دست دندان مصنوعی از ۴۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان و تعرفه شیشه عینک از ۲۲۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان مطابق جدول زیر افزایش یافته است.

 وی در ادامه گفت: امکان پرداخت دوباره هزینه برخی از اقلامی که در گذشته سازمان تامین اجتماعی تنها متعهد به یک بار پرداخت هزینه آنها بود، فراهم شده است که از آن جمله می‌توان به هزینه پروتز دندان مستمری بگیران اشاره کرد که در صورت گذشت ۱۰ سال از پرداخت پیشین، برای یک بار دیگر قابل پرداخت است. وی حذف نیاز به تایید یا تجویز برخی از اقلام را از دیگر اصلاحات انجام شده در این زمینه اعلام کرد و گفت: در گذشته، تنها پرداخت هزینه عینک طبی نیاز به تایید تامین اجتماعی نداشت؛ درحالی که براساس ضوابط جدید، کلیه اقلامی که قیمت تعرفه آنها کمتر از ۱۱۰ هزار ریال باشد، نیاز به تایید پزشک معتمد سازمان نخواهند داشت. مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه جدید، برخی از اقلام حتی نیاز به نسخه پزشک هم ندارد و با ارائه فاکتور، وجه موردنظر پرداخت خواهد شد که از جمله این موارد می‌توان به عصا و واکر اشاره کرد. *ایجاد قابلیت برخورداری بیمه شدگان اختیاری از خدمات پروتز صابری گفت: پیش از این، به بیمه شدگان اختیاری، هزینه پروتز پرداخت نمی شد، اما بر اساس آیین‌نامه جدید، بیمه‌شدگان اختیاری نیز مشمول پروتز هستند و از این پس، هزینه پروتز به بیمه شدگان اختیاری و خانواده تحت تکفل آنان همانند بیمه شدگان اجباری پرداخت می‌شود. به گفته وی پرداخت کمک هزینه تهیه وسایل کمک پزشکی تا پیش از این، تنها به بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی (بیمه شدگان اجباری) و اعضای خانواده تحت تکفل آنان پرداخت می‌شد

جدول تعرفه‌های پروتز و وسایل کمک پزشکی

ردیفناماندازهقیمت به ریالقیمت به ریال (قبلی)
۱یک دست دندان کامل (دوفک) ۰۰۰/۶۰۰۰۰۰/۴۵۰
۲نیم دست دندان (یک فک) ۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۵۰
۳پارشیل چند دندانی، سه دندان و بیشتر بابت هر دندان ۰۰۰/۱۵ 
۴شیشه عینک طبی ۰۰۰/۳۰۲۰۰/۲
۵عینک طبی قدیمی (فریم و شیشه عینک) ۰۰۰/۱۱۰ 
۶کنتاکت لنز (یک جفت) ۰۰۰/۳۵۰ 
۷سمعکیک دستگاه۰۰۰/۷۵۰۰۰۰/۶۵۰
۸چشم مصنوعی ۰۰۰/۵۰۰ 
۹صندلی چرخدار (ویلچر)  ۰۰۰/۶۰۰ 
۱۰حنجره مصنوعی  ۰۰۰/۲۰۰/۱ 
۱۱دستگاه متحرک عصبی ۰۰۰/۳۵۰ 
۱۲عصا ۰۰۰/۱۵ 
۱۳واکر ۰۰۰/۲۵ 
۱۴جوراب واریس کوتاه ۰۰۰/۱۰ 
۱۵جوراب واریس بالای زانو ۰۰۰/۱۵۰۰۰/۱۰
۱۶زانوبند ۰۰۰/۸۰۰۰/۵
۱۷قوزک ‌بند برزنتی ۰۰۰/۸۰۰۰/۵
۱۸کلیه بند ۰۰۰/۱۲ 
۱۹گردن‌بند ۰۰۰/۱۰ 
۲۰شکم‌ بند ۰۰۰/۱۰ 
۲۱کفش کلاب فوتشماره زیر ۲۰۰۰۰/۴۵ 
۲۲کفش طبیشماره ۳۰ – ۲۱۰۰۰/۶۰۰۰۰/۶۵
۲۳کفش طبیشماره ۳۵ – ۳۱۰۰۰/۷۵۰۰۰/۶۰
۲۴کفش طبیشماره ۴۴ – ۳۶۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۸۰
۲۵کوتاهی کفشاز یک تا سه سانت هر سانت۰۰۰/۲ 
۲۶کوتاهی کفش از سه سانت به بالا، هر سانت۰۰۰/۳ 
۲۷کفی پنجه ۰۰۰/۱۵ 
۲۸کفی پنجه (پروتز پنجه بصورت کفش داخلی) ۰۰۰/۴۵ 
۲۹کفش پای چرمی ۰۰۰/۴۵ 
۳۰کفش داخلی (یک لنگه)کوتاهی از یک تا سه سانت۰۰۰/۴۵ 
۳۱کفش داخلی (یک لنگه)کوتاهی تا ۱۲ سانت۰۰۰/۵۰ 
۳۲مچ‌بند چرمی ۰۰۰/۲۷ 
۳۳پدلای انگشتی هالوسیس و الگوس ۰۰۰/۵ 
۳۴اسپلینت هالوسیس و الگوس از نوع بنددار (یک زوج) ۰۰۰/۲۰ 
۳۵کفی چرمی با قالبگیری ۰۰۰/۲۵ 
۳۶کفی آلومینیومی با ساپورت ۰۰۰/۲۰ 
۳۷کفی معمولی از چرم و چوب پنبه ۰۰۰/۱۰ 
۳۸کفی با جبران پاشنه و سرپنجه ۰۰۰/۱۰ 
۳۹کفی طبی چرم آماده با ساپورت و پدمتاتارسال ۰۰۰/۱۵ 
۴۰پریس قفلدار زانوتا ۹ سال۰۰۰/۵۰ 
۴۱بریس قفلدار زانو۹ تا ۱۸ سال ۰۰۰/۵۵ 
۴۲بریس قفلدار زانو۱۸ سال به بالا۰۰۰/۶۰ 
۴۳کمربند با مفصل ران یکطرفهتا ۱۰ سال۰۰۰/۲۰ 
۴۴کمربند با مفصل ران یکطرفهتا ۱۵ سال ۰۰۰/۲۵ 
۴۵کمربند با مفصل ران یکطرفه۱۵ سال به بالا۰۰۰/۳۵ 
۴۶کمربند با مفصل ران یکطرفهتا ۱۰ سال۰۰۰/۳۰ 
۴۷کمربند با مفصل ران یکطرفه۱۰ تا ۱۸ سال۰۰۰/۳۵ 
۴۸کمربند با مفصل ران یکطرفه۱۸ سال به بالا۰۰۰/۴۰ 
۴۹بریس آویزانی از استیلتا ۱۳ سال۰۰۰/۶۰۰۰۰/۵۰
۵۰بریس بلند یکطرفه بدون مفصل زانو (Long – Leg  brace)تا ۱۳ سال۰۰۰/۴۰۰۰۰/۳۰
۵۱بریس بلند یکطرفه بدون مفصل زانو۱۳ سال به بالا۰۰۰/۵۰۰۰۰/۴۰
۵۲بریس بلند یکطرفه بدون مفصل قفلدار زانوتا ۱۳ سال ۰۰۰/۴۰۰۰۰/۳۰
۵۳بریس بلند یکطرفه با مفصل قفلدار زانو۱۳ سال به بالا۰۰۰/۴۵۰۰۰/۳۵
۵۴زانو بند فلزی با کرست ساق و رانتا ۱۳ سال۰۰۰/۵۰۰۰۰/۴۰
۵۵زانوبند فلزی با کرست ساق و ران۱۳ سال به بالا۰۰۰/۷۰۰۰۰/۶۰
۵۶کمربند – زانوبند از جنس فلزیهر اندازه۰۰۰/۴۰۰۰۰/۲۰
۵۷بریس کوتاه دو طرفه (Short Leg brace – bilatcral)۴ تا ۷ سال ۰۰۰/۵۵۰۰۰/۵
۵۸بریس کوتاه دو طرفه۷ تا ۱۵ سال۰۰۰/۷۰ 
۵۹بریس کوتاه دو طرفه۱۵ سال به بالا۰۰۰/۸۰ 
۶۰بریس کوتاه یکطرفه (Short Leg brace – bilateral)۵ تا ۹ سال۰۰۰/۳۵۰۰۰/۲۷
۶۱بریس کوتاه یکطرفه۹ تا ۱۵ سال ۰۰۰/۴۵۰۰۰/۳۵
۶۲بریس کوتاه یکطرفهبزرگسال۰۰۰/۵۰۰۰۰/۴۰
۶۳ابداکشن بریستا ۲ سال۰۰۰/۴۵۰۰۰/۳۵
۶۴اسپلینت دارپ فوتتا ۱۳ سال۰۰۰/۳۰ 
۶۵اسپلینت دراپ فوت۱۳ تا ۱۸ سال۰۰۰/۴۰ 
۶۶اسپلینت دراپ فوت۱۸ سال به بالا۰۰۰/۴۵ 
۶۷اسپلینت کوتاه چرمی کوکاپتا ۱۳ سال۰۰۰/۳۰ 
۶۸اسپلینت کوتاه چرمی کوکاپ۱۳ سال به بالا۰۰۰/۳۵ 
۶۹اسپلینت کوتاه پلاستیکی کوکاپتا ۱۳ سال۰۰۰/۳۵ 
۷۰اسپلینت کوتاه پلاستیکی کوکاپ۱۳ سال به بالا۰۰۰/۴۰ 
۷۱اسپلینت دینامیک انگشت و مچهر اندازه۰۰۰/۶۰ 
۷۲اسپلینت دینامیک فنردارتا ۱۳ سال۰۰۰/۳۰ 
۷۳اسپلینت دینامیک فنردار۱۳ تا ۱۸ سال۰۰۰/۳۵ 
۷۴اسپلینت دینامیک فنردار ۱۸ سال به بالا۰۰۰/۴۰ 
۷۵اسپلینت آرنج با مفصل هوسمر   
۷۶بریس اسکاتیس رایت ۰۰۰/۱۶۰ 
۷۷زانوبند سوئدی (هاپیراکستنشن)هر اندازه۰۰۰/۵۰ 
۷۸دنیس براون متحرک از استیلتا ۷ سال۰۰۰/۴۵ 
۷۹کست بریس با مفصل پلی سنتریکتا ۱۵ سال (یک پا)۰۰۰/۳۰ 
۸۰کست بریس دنده‌‌ایهر عدد۰۰۰/۴۰ 
۸۱کست بریس مدرجهر عدد۰۰۰/۵۰ 
۸۲بریس میلواکی از ارتولن (ستون فقرات)تا ۱۳ سال۰۰۰/۲۵۰ 
۸۳بریس میلواکی از ارتولن (ستون فقرات)۱۳ سال به بالا۰۰۰/۳۰۰ 
۸۴بریس نایت تیلور (ستون فقرات)تا ۱۳ سال۰۰۰/۶۰ 
۸۵بریس نایت تیلور (ستون فقرات)۱۳ سال به بالا۰۰۰/۷۵ 
۸۶بریس آسیمتریک (ستون فقرات)بزرگسال۰۰۰/۱۵۰ 
۸۷بریس آسیمتریک (ستوان فقرات)تا ۱۳ سال۰۰۰/۱۵۰ 
۸۸کرست تورا کولومبوساکرال (T.L.S.O)تا ۱۳ سال۰۰۰/۷۰ 
۸۹کرست تورا کولومبوساکرال (T.L.S.O)۱۳ سال به بالا۰۰۰/۸۰ 
۹۰ترانک کرست چرمی یا پلاستیکی (ستون فقرات)تا ۱۳ سال ۰۰۰/۱۶۰ 
۹۱ترانک کرست چرمی یا پلاستیکی (ستون فقرات)۱۳ سال به بالا۰۰۰/۱۸۰ 
۹۲بریس هیپراکستانسیون جودت (ستون فقرات)تا ۱۳ سال۰۰۰/۷۰ 
۹۳بریس هیپراکستانسیون جودت (ستون فقرات)۱۳ سال به بالا۰۰۰/۷۵ 
۹۴گردن‌بند فلزی با چهار میلیه فورپوستر (ستون فقرات)هر اندازه۰۰۰/۵۰ 
۹۵سومی بریس برای گردنهر اندازه۰۰۰/۵۰ 
۹۶پروتز شانه زینتی بدون پنجه (اندام فوقانی) ۰۰۰/۶۰۰ 
۹۷پروتز شانه زینتی بدون پنجه توپر(اندام فوقانی) ۰۰۰/۷۰۰ 
۹۸پروتز بالای آرنج زینتی بدون پنجه (اندام فوقانی) ۰۰۰/۶۰۰ 
۹۹پروتز بالا آرنج با پنجه توپر (اندام فوقانی) ۰۰۰/۷۰۰ 
۱۰۰پروتز بالای آرنج کارکن بدون پنجه با آرنج اتوماتیک (اندام فوقانی) ۰۰۰/۸۰۰ 
۱۰۱پروتز بالای آرنج کارکن بدون پنجه با ساعده ساده (اندام فوقانی) ۰۰۰/۵۵۰ 
۱۰۲ پروتز بالای آرنج کارکن با پنجه نرم و دستکش ساده (اندام فوقانی) ۰۰۰/۷۵۰ 
۱۰۳پروتز بالای آرنج کارکن با پنجه نرم و دستکش (اندام فوقانی) ۰۰۰/۹۵۰ 
۱۰۴پروتز روی آرنج کارکن با پنجه توپر و ساعد ساده (اندام فوقانی) ۰۰۰/۷۵۰ 
۱۰۵پروتز روی آرنج با پنجه نرم و دستکش  (اندام فوقانی) ۰۰۰/۷۵۰ 
۱۰۶پروتز زیر آرنج زینتی اندام فوقانی ۰۰۰/۵۰۰ 
۱۰۷پروتز زیر آرنج کارکن با پنجه نرم و دستکش (اندام فوقانی) ۰۰۰/۶۵۰ 
۱۰۸پروتز کانادین اندام تحتانی ۰۰۰/۵۰۰/۱ 
۱۰۹پروتز بالای زانو با مفصل ران و استامپ کوتاه اندام تحتانی ۰۰۰/۸۰۰ 
۱۱۰پروتز بالای زانو بدون مفصل ران (اندام تحتانی) ۰۰۰/۷۵۰ 
۱۱۱پروتز روی زانو (اندام تحتانی) ۰۰۰/۶۰۰ 
۱۱۲پروتز زیر زانو با مفصل و توبایست (اندام تحتانی) ۰۰۰/۷۰۰ 
۱۱۳پروتز زیر زانو با مفصل و کرست ران (اندام تحتانی) ۰۰۰/۷۵۰۰۰۰/۶۰۰
۱۱۴پروتز زیر زانو ساده باشل و مفصل (اندام تحتانی) ۰۰۰/۶۵۰۰۰۰/۵۰۰
۱۱۵پروتز زیر زانو مدل بی ‌تی ‌اس (اندام تحتانی) ۰۰۰/۵۵۰۰۰۰/۴۰۰
۱۱۶پروتز زیر زانو پی ‌تی ‌بی بلند (اندام تحتانی) ۰۰۰/۵۵۰۰۰۰/۴۰۰
۱۱۷پروتز زیر زانو پی ‌تی بی و یا کی بی ام (اندام تحتانی) ۰۰۰/۵۵۰۰۰۰/۴۰۰
۱۱۸پروتز سایمز بدون آهن کشی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۳۵۰
۱۱۹پروتز سایمز با آهن کشی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۵۵۰۰۰۰/۴۰۰
۱۲۰پروتز مکمل بالای زانو با مصفل زانو (اندام تحتانی) ۰۰۰/۷۵۰۰۰۰/۶۰۰
۱۲۱پروتز مکمل زیر زانو با پنجه خارجی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۶۰۰۰۰۰/۴۵۰
۱۲۲پروتز مکمل زیر زانو با پنجه خارجی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۵۵۰ 
۱۲۳پنجه کرزینگر خارجی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۲۰۰ 
۱۲۴پنجه تمام پلاستیکی خارجی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۲۰۰ 
۱۲۵پنجه پیروگف خارجی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۲۰۰ 
۱۲۶پنجه مفصلدار خارجی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۲۵۰ 
۱۲۷پنجه ساچ فوت ایرانی (اندام تحتانی) ۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
  • مجله اطلاعات پزشکیهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar

*