درمان خانگی دندان درد

در عامه مردم روش های متعددی برای کاهش درد دندان وجود دارد که تقریباً تمامی آنها نه تنها درد را ساکت نمی کند، بلکه چندین و چند عارضه دیگر را هم به مشکل اصلی بیمار اضافه می کند. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، خیلی از بیماران اسپری های لیدوکائین که بدون نسخه و … ادامه خواندن درمان خانگی دندان درد