شرح وظایف پزشک ، ماما و دیگر نیروهای درگیر در طرح پزشک خانواده

آبان ۱, ۱۳۸۶ توسط :   موضوع : طرح پزشك خانواده

گردش کار عملکرد پزشک خانواده در برخورد با مراجعه کنندگان به تیم سلامت

خدمات پزشک خانواده در دو شکل عمده، مراجعه تیم پزشک خانواده به در منازل افراد تحت پوشش در قالب ارائه خدمات به شکل فعال و مراجعه فرد به تیم پزشک خانواده انجام می شود. در حالت اول: پزشک بعد از استقرار پزشک خانواده، موظف به تشکیل پرونده برای کلیه ساکنین منطقه خواهد بود. بعد از تشکیل پرونده و معاینه همه افراد تحت پوشش، موارد بیماری را مطابق آنچه در حالت دوم توضیح داده می شود، اداره و مدیریت خواهد کرد. در حین و پس از پایان معاینه ادواری کلیه ساکنین، واحد پزشک خانواده که شامل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی است، اعلام آمادگی نموده تا مردم نیازمند خدمات بهداشتی درمانی برای دریافت این خدمات مراجعه نمایند. در حالت دوم، پس از مراجعه فرد به بهورز، در ابتدا فرد توسط بهورز بررسی می گردد تا از Stable بودن مراجعه کننده اطمینان حاصل شود. در صورتیکه فرد از نظر علائم حیاتی Stable نبود پس از انجام اقدامات اولیه توسط بهورز، فرد به پزشک خانواده مربوطه ارجاع می شود. با حضور پزشک بر بالین بیمار، باید اقدامات لازم برایStable  کردن او صورت گیرد. پس از آن، بررسی می شود که آیا فرد نیازمند ارجاع به بیمارستان می باشد؟ درصورتیکه چنین است، باید فرم ارجاع به بیمارستان را تکمیل کرد و فرد را به بیمارستان انتقال داد و اطلاعات لازم را ثبت نمود.
در صورتیکه فرد مراجعه کننده به بهورز،Stable  بود، نخستین گام باید بررسی علل مراجعه باشد. چنانچه مراجعه کننده نیازمند خدمات بهداشتی باشد این خدمات به وی ارائه می گردد. در جریان ارائه خدمات بهداشتی  اگر فرد نیازمند دریافت خدمات پزشکی نباشد، توصیه های بهداشتی، ثبت اطلاعات در پرونده و تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای مراجعه کننده صورت می¬گیرد. چنانچه درجریان ارائه خدمات بهداشتی فرد نیازمند خدمات پزشکی باشد، فرد به پزشک خانواده ارجاع شده و پزشک  وی را ویزیت می کند. در صورت نیاز به اقدامات تشخیصی، اقدام می کند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی او را به متخصص ارجاع می¬دهد. در جریان دریافت خدمات تخصصی، چنانچه فرد نیازمند بستری شدن باشد، متخصص مربوطه وی را بستری می کند تا درمان و مشاوره توسط متخصصین انجام شود. پس خوراند خدمات بستری و اقدامات تخصصی به پزشک خانواده اعلام خواهد شد. کلیه اطلاعات مربوط به بیمار بستری در پرونده بیمار ثبت و در صورت نیاز پی¬گیری می¬شود. در صورت عدم نیاز به متخصص و یابستری شدن بیمار،  اقدامات درمانی، مشاوره و توصیه¬های بهداشتی توسط پزشک خانواده صورت  می¬گیرد، اطلاعات در پرونده بیمار ثبت و  در صورت نیاز، پی¬گیری می شود. در مواردی که فرد مراجعه کننده به دلیل دریافت خدمات درمانی به بهورز مراجعه کرده باشد، چنانچه، مشکل با درمان علائم ساده علامتی که در آموزشهای بهورز آمده است قابل حل باشد، باید توسط بهورز درمان گردد و در صورتیکه پس از انجام اقدامات لازم بیمار بهبود نیافت، او را  به پزشک خانواده ارجاع می دهد. در مواردی که بیمار بدلیلی غیر از موارد درمان ساده علامتی مراجعه می کند، بهورز باید بیمار را مستقیماً  به پزشک خانواده ارجاع دهد و کلیه اقداماتی که در بالا توضیح داده شد برای بیمار توسط پزشک صورت پذیرد.

پیوست شماره ۴:  فهرست بسته های خدمتی                    ۱-      پزشک عمومی:                             یک پزشک، برای حداکثر ۴۰۰۰ نفرجمعیت تحت پوشش ۲-     ماما یا پرستار برای ارائه خدمات مامایی، پرستاری، دارویاری:         برای هر ۲ پزشک یک ماما و نفر دوم موردنیاز می تواند پرستار باشد و برای مراکز واجد یک پزشک نیز حداقل یک ماما در نظر گرفته می شود. 


وظایف پزشک

وظایف واحد بهداشت دهان و دندان

وظایف واحد بهداشت خانواده

 

آمار گیری جمعیت تحت پوشش (بر حسب سن – جنس – زنان همسردار – کودکان و داده های زیجهای حیاتی و ……)

 

نظارت بر تشکیل پرونده خانوار و به روز کردن اطلاعات در پرونده خانوار

 

تنظیم و تکمیل فرم درخواست لوازم مصرفی تنظیم خانواده از واحد دارویی 

 

نظارت بر ثبت ورود و خروج لوازم مصرفی تنظیم خانواده در دفاتر مربوط و بررسی موجودی

 

نظارت بر قفسه چینی  لوازم مصرفی، و کنترل تاریخ انقضاء

 

نظارت بر شناسایی افراد واجدشرایط تنظیم خانواده در جمعیت تحت پوشش

 

آموزش اهمیت کنترل جمعیت و عواقب سوء ناشی از رشد بی رویه آن در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…

 

نظارت بر تشکیل و تنظیم فرم فاصله گذاری

 

آموزش گروه های هدف برای آشنایی با روش های موجود تنظیم خانواده

 

توزیع لوازم مصرفی جلوگیری از بارداری در جمعیت فعال تنظیم خانواده درخانه های بهداشت تحت پوشش

 

اقدامات عملی مربوط به تنظیم خانواده از قبیل (آیودی- تزریق دپو )

 

ترغیب و تشویق زنان همسردار پر اولاد به بستن لوله ها

 

نظارت بر معاینه روتین و دوره ای افراد فعال تنظیم خانواده

 

نظارت بر واکسیناسیون روتین گروه هدف ( زوجین آماده ازدواج )

 

نظارت بر تنظیم معرفی نامه برای انجام آزمایشات روتین قبل از ازدواج  

 

نظارت بر شناسایی زنان  باردار تحت پوشش بصورت اکتیو و پاسیو

 

نظارت بر تشکیل پرونده مراقبت های دوران بارداری برای موارد جدید

 

نظارت بر درخواست آزمایشات روتین بارداری و سونوگرافی

 

نظارت بر ارجاع به پزشک مرکز برای نخستین ویزیِت و پیگیری های بعدی و ارجاع به دندان پزشک و [در صورت نیاز] به متخصص زنان

 

نظارت بر توزیع قرص اسید فولیک و آهن در زمان بارداری و سه ماه قبل از باردار شدن مشخص زنان

 

نظارت بر کنترل و معاینه روتین مادران باردار

 

نظارت بر ارجاع مادران باردار دارای مشکلات دهان و دندان به مرکز بهداشتی درمانی

 

نظارت بر شناسایی مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر

 

نظارت بر ارجاع و پیگیری مربوط به مادران باردار با علائم ویژه

 

نظارت بر واکسیناسیون توام مادران باردار

 

نظارت بر معاینات روتین پس از زایمان

 

آموزش نحوه جلوگیری از بارداری در دوران شیردهی

 

آموزش مادردرباره زمان واکسیناسیون روتین کودک و مراقبت های بعدی

 

نظارت بر مراقبت روز دهم و چهلم مادران پس از زایمان

 

آموزش نحوه مراقبت و تغذیه  نوزاد

 

آموزش اهمیت شیر مادر – تغذیه کمکی – استفاده از قطره A+D و آهن

 

نظارت بر مراقبت و کنترل روتین دوران کودکی از نظر قد و وزن ، دور سر و…. و ثبت اطلاعات در فرم های مربوط

 

نظارت بر شناسایی و ارجاع شیرخوارانی که احتیاج به شیر خشک دارند

 

صدور کوپن شیرخشک ( در مراکز شهری با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر)

 

نظارت بر شناسایی و ارجاع کودکان مشکل دار در نمودار کنترلی قد و وزن  

 

نظارت بر واکسیناسیون روتین کودکان زیر ۶ سال در جمعیت تحت پوشش

 

نظارت بر مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (طرح مانا) توسط بهورزان

 

آموزش اهمیت تحرک بدنی و ورزش

 

آموزش تغذیه صحیح (نمک یددار- اهمیت مصرف لبنیات در افراد بخصوص زنان و کودکان و….)

 

آموزش بهداشت فردی آحاد جامعه

 

نظارت بر کنترل و معاینه دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه توسط بهورزان ثبت می شود)

 

آموزش بهداشت دهان و دندان (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود)

 

نظارت بر شناسایی و کنترل بیماران مبتلا به معلولیت های ذهنی و جسمی در جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده مخصوص توسط بهورزان

 

نظارت بر ارجاع مادران باردار (دارای حالت زوج مینور در ازدواج با همسر خود) به مرکز اختصاصی کنترل و بررسی حاملگی در تالاسمی توسط بهورزان

 

نظارت بر غربالگری سرطان پستان به روش فیزیکی توسط بهورزان

 

آموزش طریقه خود آزمایی سرطان پستان

 

آموزش تغذیه صحیح برای زنان و اهمیت آن در پیشگیری از استئوپروز

 

آموزش علائم بیماری های منتقله از راه تماس جنسی و راههای پیشگیری از آن

 

نظارت بر تشکیل پرونده مدرسه برای هر شیفت فعال بصورت سالانه توسط بهورزان

 

نظارت بر بازدید دوره ای از مدارس و تکمیل فرم مربوطه توسط بهورزان

 

نظارت بر غربالگری روتین دانش  آموزان – ارجاع موارد لازم به مرکز و ثبت اطلاعات توسط بهورزان

 

نظارت بر لکه گیری واکسیناسیون  (اول دبستان و اول دبیرستان ) توسط بهورزان

 

آموزش بهداشت عمومی در مدارس و آشنایی با بیماری های منتقله در محیط مدرسه

 

نظارت بر نصب و تکمیل فرم دماسنجی بر روی یخچال مطابق با دستورعمل موجود توسط بهورزان

 

نظارت بر کنترل آیس پکها ، آب نمک و انجام برفک زدایی در یخچال توسط بهورزان

 

برآورد واکسن مورد نیاز برای ماه آینده ، تنظیم فرم درخواست از مرکز ، و پیگیری دریافت واکسن

 

نظارت بر کنترل واکسن های نگهداری شده از نظر تاریخ انقضاء و نگهداری صحیح آن در داخل قفسه ها توسط بهورزان

 

مشارکت در طرح ها و دستورعمل های ابلاغی به صورت موردی

 

شرکت در کلاس های آموزشی و بازآموزی

 

فعالیت های فنی غیر پزشکی (دارویار، پرستار یا ماما)

 

تکمیل و تنظیم فرم درخواست دارو و مواد مصرفی از داروخانه (دارویاری)

 

قفسه چینی  لوازم مصرفی، کنترل تاریخ انقضاء (دارویاری)

 

تزریقات و پانسمان، وصل سرم، بخیه زدن، کشیدن بخیه، سونداژ ادراری و معدی، آتل گذاری، درآوردن جسم خارجی از گوش، شستشوی گوش و…. (پرستاری)

 

استریل کردن وسایل و ابزار (پرستاری)

 

جدا کردن زباله های عفونی از غیر عفونی

 

محاسبه و اعلام هزینه اقدامات درمانی بیمار برای گرفتن قبض از صندوق

 

مشارکت در احیاء و اقدامات اورژانسی (پرستاری)

 

نظارت بر بیمار تحت نظر در زمان سرم تراپی و.. از نظر کنترل علائم حیاتی و اجرای دستورات پزشک. (پرستاری)

 

همکاری در انتقال و جابجایی بیمار در داخل مرکز و یا برای اعزام به خارج از مرکز (پرستاری)

 

برقراری ارتباط تلفنی با اورژانس ۱۱۵ ،۱۱۰ و دیگر هماهنگیهای تلفنی

 

تهیه پاپ اسمیر (مامایی)

 

گذاردن آی یو دی (مامایی)

 

معاینه پستان (مامایی)

 

معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط (مامایی)

 

کنترل حاملگی و معاینات روتین بارداری (مامایی)

 

ارجاع موارد غیر طبیعی و مشکل دار به متخصص

 

درخواست آزمایشات روتین بارداری و سونوگرافی (مامایی)

 

ارجاع به پزشک مرکزبرای نخستین ویزیت و پیگیری های بعدی و ارجاع به دندان پزشک و متخصص زنان در صورت نیاز

 

تجویز قرص اسید فولیک و آهن در زمان بارداری و سه ماه قبل از باردار شدن بین زنان (مامایی)

 

ارجاع مادران باردار دارای مشکلات دهان و دندان به واحد مربوط

 

شناسایی مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر (مامایی)

 

ارجاع و پیگیری مربوط به مادران باردار با علائم ویژه (مامایی)

 

انجام زایمان و اقدامات جانبی قبل و بعد از زایمان برای بیمار (درصورت وجود تسهیلات زایمانی) (مامایی)

 

تزریق ویتامین K به نوزادان و  واکسیناسیون اول (مامایی و پرستاری)

 

کمک به شیردهی و آموزش شیردهی بعد از زایمان (مامایی)

 


 وظایف واحد مبارزه با بیماریها

 

نصب و تکمیل فرم دماسنجی بر روی یخچال مطابق با دستورعمل موجود

 

کنترل آیس پکها ، آب نمک و انجام برفک زدایی در یخچال

 

کنترل واکسن های نگهداری شده از نظر تاریخ انقضاء و نگهداری صحیح آن در داخل قفسه ها

 

تلقیح واکسن به گروه های مورد نظر

 

مشارکت در طرح ها و دستورعمل های ابلاغی به صورت موردی

 

شرکت در کلاس های آموزشی و بازآموزی

 

سرکشی به خانه های بهداشت و بازدید از عملکرد

 

بررسی اپیدمیولوژیک گزارش موارد ابتلا به بیماری های واگیردار خاص از واحدهای تابعه

 

گرفتن آمار افاغنه و اتباع خارجی در منطقه تحت پوشش

 

بیماریابی فعال در منطقه تحت پوشش از نظر مالاریا، التور، فلج شل حاد، تب مالت، گال، سل و…و تهیه لام در موارد لازم

 

ارسال نمونه لام های تهیه شده در بیماریابی به آزمایشگاه

 

تحویل دارو طبق دستور پزشک به بیماران مالاریایی ، سل ریوی و…

 

گزارش تلفنی و تنظیم فرم های گزارش دهی فوری، هفتگی، ماهانه و سالانه و ارسال به مرکز

 

مراجعه به مطب های شخصی و سایر مراکز ارائه خدمات درمانی و تشخیصی در سطح منطقه

 

بازدید از خانه های بهداشت تحت پوشش و دیگر واحدهای تحت پوشش

 

برگزاری جلسات آموزشی ماهانه یا دوره ای برای کارکنان مرکز و سایر پرسنل

 

بررسی آمار عملکرد خانه های بهداشت یا سایر واحدها از نظر مبارزه با بیماری ها

 

گرفتن گزارش صفر از واحدهای بهداشت خانواده و… در مورد بیماری های مرتبط

 

بررسی اپیدمیولوژیک هر مورد مثبت از هپاتیت B ،آموزش و انجام واکسیناسیون وبررسی اپیدمیولوژیک

 

 بررسی بیماری های واگیردار شامل سرخک – سرخجه – اسهال خونی – مالاریا- تب مالت و…..

 

غربالگری دانش آموزان و ارجاع موارد مشکل دار و پیگیری های بعدی

 

ثبت اطلاعات در  دفتر بیماری های واگیردار

 

اجرای استراتژی DOTS

 

مشارکت در اجرای طرح ها و دستورعمل های ابلاغی بصورت موردی

 

شرکت در کلاس های آموزشی و بازآموزی

 

تشکیل جلسات آموزشی درمورد بیماریهای غیرشایع منطقه

 

پیش بینی نشده

 


وظایف واحد بهداشت محیط و حرفه ای

 

ثبت فعالیت روزانه در دفتر بهداشت محیط

 

تهیه سهمیه کلر از مرکز بهداشت شهرستان و توزیع آن

 

نظارت بر کلرسنجی روزانه آب منطقه تحت پوشش توسط بهورزان

 

تنظیم گزارش هفتگی کلرسنجی و ارسال آن به مرکز بهداشت شهرستان

 

تهیه و تنظیم گزارش های ماهانه فعالیت بهداشت محیط و ارسال به مرکز بهداشت

 

تشکیل پرونده اختصاصی برای اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و سایر اماکن عمومی و کارگاهی

 

بازدید از اماکن تحت پوشش، ثبت اطلاعات بازرسی و نظارت

 

نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی و پیگیری موارد آلوده

 

اجرای قانون اصلاحی ماده ۱۳ برای متخلفین طبق فرم های مدون برابر مقررات

 

نظارت بر نحوه جمع آوری زباله، انتقال و از بین بردن یا دفن آنها

 

اجرای قانون ماده ۶۸۸ برای برخورد با متخلفینی که دفع فاضلاب بهداشتی را رعایت نمی کنند

 

آموزش مفاد ماده ۶۸۸ به صاحبان اماکن مورد نظر

 

پیگیری و اجرای بخشنامه های ابلاغی در خصوص بهداشت مواد غذایی

 

برگزاری جلسات آموزشی برای صنوف (کلاس و چهره به چهره)

 

آموزش گروه های جمعیتی یا صاحبان اماکن آلوده به بندپایان و جوندگان برای مبارزه لازم

 

بازدید از کارگاه ها و کارخانه ها و تشکیل پرونده بهداشتی

 

همکاری در معاینه دوره ای کارگران کارخانه ها و کارگاه ها

 

آموزش پرسنل و بهگران کارگاه ها و کارخانه ها در خصوص بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

 

شناسایی عوامل زیان آور کار در کارگاه ها، راه های کنترل آن، توصیه ها و پیگیری های بعدی

 

ارجاع پرونده کارگاه های متخلف در امر بهداشت محیط به مراجع قضایی

 

پایش خانه های بهداشت تحت پوشش

 

نظارت بر کنترل بهداشت محیط مدرسه (توالت ها، بوفه توزیع مواد غذایی و..) توسط بهورزان

 

نظارت بر بازدید از مساجد از نظر سرویس های بهداشتی، آشپزخانه، بهداشت فردی متولیان آشپزخانه توسط بهورزان

 

معرفی پیشه وران و کارگران به پزشک مرکز برای ارجاع به آزمایشگاه و اقدامات بعدی

 

صدور کارت بهداشتی مشاغل

 

همکاری با نماینده شهرداری در امور مربوط به بهداشت محیط منطقه

 

برگزاری کلاس های آموزشی برای رابطین و پرسنل زیر مجموعه

 

کنترل توزیع نمک یددار در فروشگاه ها

 

مشارکت دراجرای طرح ها و دستورعمل های ابلاغی به صورت موردی

 

شرکت در کلاس های آموزشی و بازآموزی

 

سرکشی به خانه های بهداشت و بازدید از عملکرد

 


وظایف بهورزان

 

آمار گیری جمعیت تحت پوشش (بر حسب سن – جنس – زنان همسردار – کودکان و……)

 

تشکیل پرونده خانوار (گرفتن شرح حال شامل مشخصات وضعیت بارداری، وضعیت اجتماعی، سابقه بارداری و زایمان، سابقه ابتلا به بیماری و رفتارهای پرخطر) و  به روز کردن اطلاعات در پرونده خانوار

 

تنظیم و تکمیل فرم درخواست  لوازم مصرفی تنظیم خانواده از واحد دارویی 

 

ثبت ورود و خروج لوازم مصرفی تنظیم خانواده در دفاتر مربوط و بررسی موجودی

 

قفسه چینی  لوازم مصرفی، کنترل تاریخ انقضاء

 

شناسایی افراد واجدشرایط تنظیم خانواده در جمعیت تحت پوشش

 

آموزش اهمیت کنترل جمعیت و عواقب سوء ناشی از رشد بی رویه آن در توسعه اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی و…

 

تشکیل و تنظیم فرم فاصله گذار

 

آموزش گروه های هدف برای آشنایی با روش های موجود تنظیم خانواده

 

توزیع لوازم مصرفی جلوگیری از بارداری در جمعیت فعال تنظیم خانواده

 

اقدامات عملی مربوط به تنظیم خانواده از قبیل (آیودی- تزریق دپو )

 

ترغیب و تشویق زنان باردار پر اولاد به بستن لوله ها

 

معاینه روتین و دوره ای افراد فعال تنظیم خانواده

 

واکسیناسیون روتین گروه هدف (ازدواجی )

 

تنظیم معرفی نامه برای انجام آزمایشات روتین قبل از ازدواج  

 

شناسایی افراد باردار تحت پوشش بصورت اکتیو  

 

تشکیل پرونده مراقبت های دوران بارداری برای موارد جدید

 

درخواست آزمایشات روتین بارداری و سونوگرافی

 

ارجاع به پزشک مرکز برای نخستین ویزیِت و پیگیری های بعدی و ارجاع به دندان پزشک

 

توزیع قرص اسید فولیک و آهن در زمان بارداری و سه ماه قبل از باردار شدن بین زنان

 

کنترل و معاینه روتین مادران باردار

 

ارجاع مادران باردار دارای مشکلات دهان و دندان به مرکز بهداشتی درمانی

 

شناسایی مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر

 

ارجاع و پیگیری مربوط به مادران باردار با علائم ویژه

 

واکسیناسیون توام مادران باردار

 

معاینات روتین پس از زایمان

 

آموزش نحوه جلوگیری از بارداری در دوران شیردهی

 

آموزش مادردرباره زمان واکسیناسیون روتین کودک و مراقبت های بعدی

 

مراقبت روزهای دهم و چهلم مادران پس از زایمان

 

آموزش نحوه مراقبت و تغذیه  نوزاد

 

آموزش اهمیت شیر مادر – تغذیه کمکی – مصرف قطره A+D و آهن

 

مراقبت و کنترل روتین دوران کودکی از نظر قد و وزن، دور سر و…. و ثبت اطلاعات در فرم های مربوط

 

شناسایی و ارجاع شیرخوارانی که احتیاج به شیر خشک دارند

 

شناسایی و ارجاع کودکان مشکل دار در نمودار کنترلی قد و وزن

 

واکسیناسیون روتین کودکان زیر ۶ سال در جمعیت تحت پوشش

 

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (طرح مانا)

 

آموزش اهمیت تحرک بدنی و ورزش

 

آموزش تغذیه صحیح (نمک ید دار- اهمیت مصرف لبنیات در افراد بخصوص زنان و کودکان و….)

 

آموزش بهداشت فردی آحاد جامعه

 

کنترل و معاینه دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه ثبت می شود)

 

آموزش بهداشت دهان و دندان (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود)

 

شناسایی و کنترل بیماران مبتلا به معلولیت های ذهنی و جسمی در جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده مخصوص

 

ارجاع مادران باردار (دارای حالت زوج مینور در ازدواج با همسر خود)به مرکز اختصاصی کنترل و بررسی حاملگی در تالاسمی

 

غربالگری سرطان پستان به روش فیزیکی

 

آموزش طریقه خود آزمایی سرطان پستان

 

آموزش تغذیه صحیح برای زنان و اهمیت آن در پیشگیری از استئوپروز

 

آموزش علائم بیماری های منتقله از راه تماس جنسی و راه های پیشگیری از آن

 

تشکیل پرونده مدرسه برای هر شیفت فعال بصورت سالانه

 

بازدید دوره ای از مدارس و تکمیل فرم مربوطه

 

غربالگری روتین دانش  آموزان – ارجاع موارد لازم به مرکز و ثبت اطلاعات

 

لکه گیری واکسیناسیون  (اول دبستان و اول دبیرستان )

 

آموزش بهداشت عمومی در مدارس و آشنایی با بیماری های منتقله در محیط مدرسه

 

نصب و تکمیل فرم دماسنجی بر روی یخچال مطابق با دستورعمل موجود

 

کنترل آیس پکها، آب نمک و انجام برفک زدایی در یخچال

 

برآورد واکسن مورد نیاز برای ماه آینده، تنظیم فرم درخواست از مرکز  و پیگیری دریافت واکسن

 

کنترل واکسن های نگهداری شده از نظر تاریخ انقضاء و نگهداری صحیح آن در داخل قفسه ها

 

مشارکت در طرح ها و دستورعمل های ابلاغی به صورت موردی

 

شرکت در کلاس های آموزشی و بازآموزی

 

در مراکز بهداشتی درمانی شهری طرف قرارداد بیمه، کلیه فعالیتهای مربوط به بهورز توسط کاردانها و کارشناسان اجرا خواهد شد.

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar