منابع آزمون دستیاری


لیست منابع آزمونهای تخصصی و وفوق تخصصی رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و پیش کاروزی سالهای گوناگون اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران :

منابع آزمون پیش کارورزی شهریورماه ۱۳۸۹

منابع آزمون های ارتقا – گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال ۱۳۸۹  

منابع آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال ۱۳۸۹

لیست منابع آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی سال ١٣٨٩

 ”منابع آزمون پیش کارورزی مرداد ماه سال ۱۳۸۸

منابع آزمون دستیار تخصصی  پزشکی سال  ۱۳۸۸ (جدید)

منابع آزمون پذیرش دستیار رشته‌های مختلف داروسازی سال تحصیلی ٨٨

 منابع آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی  بهمن ماه  سال  ۱۳۸۷ (جدید)

منابع آزمون دستیار تخصصی  پزشکی سال  ۱۳۸۷ (جدید) 

 

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۳۸۷ (جدید)

منابع آزمون پیش کارورزی  شهریور سال ۱۳۸۶   ( جدید )

منابع پذیرش آزمون دستیاری سال ۱۳۸۶   ( جدید  )منابع آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی اسفند ۱۳۸۵منابع آزمون پیش کارورزی اسفند ۱۳۸۵ منابع آزمون پذیرش دستیار ۱۳۸۵

منابع آزمون پذیرش دستیار ۱۳۸۴

منابع آزمون دانشنامه  تخصصی  دندانپزشکی ۱۳۸۵ 

منابع آزمون پیش کارورزی اسفند ۱۳۸۴