دوره كارشناسی ارشد پرستاری ويژه اورژانس بيمارستانی راه‌اندازی می گردد

راه‌اندازي دوره كارشناسي ارشد پرستاري ويژه اورژانس بيمارستاني

  
رييس انجمن پرستاري ايران از تشكيل كار گروهي براي راه‌اندازي رشته كارشناسي ارشد پرستاري ويژه بخش اورژانس‌هاي بيمارستاني خبر داد و گفت: اين امر در راستاي بهينه سازي بخش‌هاي اورژانس بيمارستاني اجرا مي‌شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز   ،  دكتر ابوالفضل جارياني در گفت‌وگو با ايسنا ، از موافقت معاونت آموزشي وزارت بهداشت براي راه‌اندازي رشته كارشناسي ارشد پرستاري در بخش اورژانس با دو گرايش ترياژ و پرستاري اورژانس خبر داد و گفت: انجمن پرستاري ايران هم براي استفاده نظرات جامعه پرستاري سراسر كشور به راه‌اندازي كانون پرستاران اورژانس اقدام كرده است.

 

وي با بيان اينكه انجمن پرستاري ايران از كليه اعضاي پرستاري و علاقمند به شركت و عضويت در كانون مي‌توانند با اين انجمن تماس بگيرند، گفت: پرستاران مي‌توانند به صورت رايگان عضو اين كانون شوند.

 

رييس انجمن پرستاري ايران در پايان يادآور شد: انجمن پرستاري ايران با همكاري مركز مديريت حوادث و فوريت پزشكي، معاونت آموزشي وزارت بهداشت، شوراي بورد پرستاري و مدير دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت و انجمن علمي طب اورژانس، كار گروهي را براي راه اندازي رشته كارشناسي ارشد پرستاري ويژه بخش اورژانس‌هاي بيمارستاني تشكيل داد.