آزمایش CRP یا (C-reactive protein)

مرداد ۶, ۱۳۹۲ بواسطة:   موضوع : اخبار علمی پزشکی, فیزیولوژی, مشروح اخبار

به پروتئين هايي که دراثر عواملی همچون التهاب، نکروز، عفونتهای باکتريايي و ويروسي و بدخيمي ها، مقدارشان در پلاسما و سرم خون انسان و حيوانات خونگرم تغيير مي يابد، پروتئينهای فاز حاد (APP: Acute Phase Proteins) گويند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  در اثر ضایعات بافتی نکروز التهاب، عفونتها و یا سرطانها ، پروتئین ها در سرم ظاهر میشوند یا اینکه مقدار آنها تغییر می کند این پروتئین ها به نام پروتئین فاز حاد (acute phase protein)   نامیده می شوند .

از پروتئینهای فاز حاد می توان به پروتئین واکنشگر با ماده سی (CRP: C- Reactive Protein)، پروتئین آمیلوئید آی سرمی (SAM: Serum Amyloid A) برخي قطعات پروتئيني کمپلمان از جمله فاکتور بی (BF: B Factor)، قطعات C2، C3،C4 ،C5 وC9 اشاره کرد.

از بین پروتئینهای فاز حاد ، اندازه گیری CRP  به علت افزایش سریع آن در آغاز ضایعه بافتیو کاهش سریع آن بلافاصله پس از بهبودی بهترین راه تشخیص ضایعات بافتی است .

در سال 1930 Tilletl francis  نشان دادند که اگر سرم افرادی را که مبتلا به نمونی حاد باشند با پلی ساکارید میکروب پنومولک مخلوط کننده ذرات رسوبی ایجاد می شود . این ماده پروتئینی را به نام C-reactive protein  نام گذاری نمودند .

CRP  قادر است به بعضی از باکتری ها ، قارچها ، انگل ها و حتی بعضی از سلولهای خودی مانند کلوسیتها متصل شوند .

CRP  در روش الکتروفورز در ناحیه بتا گولوبولینها قرار می گیرد . و از 5 زیر واحد که به هم متصل میشوند تشکیل شده است CRP  در مقابل حرار ت استقامت ندارد . و در حرارت 70 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه از بین می رود این ماده از جفت عبور نمی کند و تا کنون فقط در انسان و میمون شناختهخ شده است .

●  در بیماریهای زیر مقدار CRP  در سر م بالا می رود :

– عفونتهای باکتریهایی

–  تب روماتیسمکس فعال

–   سکته قلبی حاد

–   سرطانهای بد خیم منتشر

–  آرتریت روماتوئید فعال

– عفونتهای ویروسی

–   سل

●  روشهای تشخیص CRP  :

روشهای سرولوژی مختلفی برای تشخیص CRP  وجود دارد در قدیم از پلی ساتکاریو C میکروب پنومولک استفاده نمیشد ولی به علت مشکلات تهیه این آنتی ژن امروزه با روشهای مختلفی از قبیل پرسیتاسیون در لوله معینه ، ایمنودیفیوژن  هماگلوتیناسیون و روش لاتکس آگلوتیناسیون مقدار CRP سرم را تشخیص و اندازه گیری میکنند . ولی از بین آنها روش لاتکس – آگلوتیناسیون از سایر این متداولتر می باشد .

●  آزمایش لاتکس آگلوتیناسیون (CRP  – Latex Agglutinasition test)

– اساس آزمایش : این آزمایش بر اساس آگلوتیناسیون غیر فعال مکلوس    reversed passive agglutination    می باشد ابتدا آنتی بادی ضد اختصاصی CRP  را با تزریق CRP  به حیوانات ازمایشگاهی از قبیل خرگوش تهیه میکنند و سپس این آنتی بادی های اختصاصی را از طرف Fe ذرات پلی استرین لاتکس  Poly stren latex متصل می کنند بنابر این وقتی سرم بیماری که حاوی cRP  است به ذرات فوق اضافه می شود باعث آگلوتیناسیون ذرات لاتکس میگردد این روش بسیار حساس است و بر حسب نوع کیت می توان تا یک میکروگرم CRP   را در یک میلی لیتر سرم اندازه گیری نمود .

●  روش انجام آزمایش :

هر جعبه آزمایش آگلوتیناسیون CRP معمولا شامل محتویات زیر می باشد .

1- شیشه محتوی آنتی ژن CRP که در حقیقت آنتی – CRP  می باشد که به ذرات لاتکس متصل شده است  گاهی از ذرات لاتکس رنگی استفاده می شود تا آگلوتیناسیون واضحتر نمایان شود .

2- شیشه محتوی سرم کنترل مثبت

3-  شیشه محتوی سرم کنترل منفی

4- بافر نمکی تحلیسین PH – 8.2 برای رقیق کردن و تیتراسیون سرم بیمار

5- سرم حرارت دیده بیمار در دمای 5 درجه سانتی گراد 30 دقیقه کمپلمان را غیر فعال می شود .

قبل از انجام آزمایش سرم وجعبه آزمایش را از یخچال بیرون آورد و حدود 15 دقیقه در محیط آزمایشگاه قرار دهید تا به حرارت محیط برسند

1- در روی یک لام بزرگ و تیره که معمولا همراه جعبه آزمایش می باشد . یک قطره سرم بیمار حرارت دیده یک قطره سرم یک قطره سرم کنترل مثبت و یک قطره سرم کنترل منفی را در سه نقطه لام قرار دهید .

2- شیشه محتوی آنتی ژن لاتکس را به آرامی تکان داده تا به صورت محلول یک نواخت در آید و سپس با قطره چکان همراه بر روی هر کدام از سرم های فوق یک قطره از این آنتی ژن را اضافه نمایید

3- با اپلیکاتور چوبی جداگانه هرکدام از سرم ها را با آنتی ژن مخلوط کرده و به اندازه دایره ای به قطر 2.5 سانتیمتر و بر روی لام پهن نمایید .

4- لام را در دست یا روی تاتور به آرامی حرکت دورانی داده و نتیجه آگلوتیناسیون را در زیر نور یک چراغ در مدت معینی که در بروشور ذکر شده بخوانید در صورتیکه سرم بیمار حاوی CRP باشد آگلوتیناسیون دیده میشود (معمولا بین 2تا5دقیه نتیجه معلوم خواهد شد) در این صورت ذرات لاتکس به صورت توده های درشت به هم چسبیده  نمایان میشودو چنان چه ذرات لاتکس به صورت یک نواخت پراکنده باشند نتیجه آزمایش منفی است .

– گاهی مقدار CRP در سرم بیمار زیاد است و در نتیجه به علت پدیده منطقه ای ممکن است یک سرم مثبت اشتباها منفی گزارش شود بنابر این  بهتر است اگر CRP منفی شد قبل از اینکه آن رامنفی گزارش کنیم با رقت 1:5 آزمایش را تکرار کنیم .

–  سرم بیمار باید تازه باشد در صورتی که نمیتوانید همان روز آزمایش را انجام دهید 48تا72ساعت سرم را در یخچال 2تا8درجه سانتی گراد نگهداری نمایید چنانچه بعد از 72ساعت میخواهید با ید سرم را یخ بزنید و سرم بیش از یک بار نباید یخ بزند .

–  سرم بیمار باید شفاف و فاقد هر گونه ذرات باشد .

–  لام در درجه حرارت اطلاق نگهداری نمایید .

–  لام باید تمیز باشد و پس از هر آزمایش با آب شسته و با دستمال خشک کنید چنانچه اثرات صابون و سایر مواد پاک کننده بر روی آن باشد ممکن است مانع دانش آنی ژن و آنتی بادی  شود .

–  اگر مقدار چربی در سرم و با فاکتور روماتوئیدی سرم زیاد باشد . به طور کاذب CRP مثبت می شود .

–  سعی کنید از پلاسما برای آزمایش CRP  استفاده نکنید زیرا ممکن است فیبروژن موجود در آل سیب آلکوتی ناسیون کاذب ذرات لاتکس گردد .

–  از سرم حرارت دیده برای آزمایش های لاتکس استفاده نمائید زیرا اگر مقدار جزئی کمپلمان سرم زیاد باشد ایجاد مثبت کاذیب میکند .

●  تست RF

تست RF  برای تعیین و جود فاکتور ها ی روماتوئیدی در بیمار ،روماتیسم مفسلی می باشد این بیمار در گروه بیماریهای خود ایمنی تقسیم بندی میگردد. یکی از مشخصه های آن این است که حدود 80درصد بیمارا ناتو آنتی بادیهای علیه ایمونوگوبوینها خودی تولید میگردند به این اتوآنتی بادی ها فاکتور روماتوئیدی گویند

●  تاکنون علت واقعی بیماری ارترین روماتوئید شناخته نشده است ولی عوامل زیردر ایجاد بیماری ویا تشدید آن دخالت دارند  :

1-    عوامل ویروسی : عوامل ویروسی از جمله ویروس EBV که باعث تکثیر بلیکلونال لنفوسیت های B ظاهر می گردد و در نتیجه احتمالا مولکول های IgG تغییر یافته ایجاد می گردد

2-    تولید IgG غیر طبیعی : احتمالا نقص درگلیکوزاسیون مولکول IgG باعث تولید IgG غیر طبیعی و در نتیجه باعث تحریک سیستم ایمنی بر علیه این مولکول و یبب ایجاد فاکتور های روماتوئیدی میگردد .

3-    افرادی که دارای آنتی ژن سازگار بافتی H2-AD4-D2H- DRH  میباشند می باشند بیشتر از کسانی که فاقد این آنتی ژن ها هستند مسنعد این بیماری اند .

4-    عوامل هورمونی: ین بیماری به نسبت 3به 1 درزنانبیشتر از مردان بخصوص در سنین 35 الی 45 سالگی بروز میکند .

5-    عوامل آلرژیک : تغذیه ای – روانی نیز ممکن است در تشبیه این بیماری دخالت داشته باشند.

دولفین‌ها مشخصه منحصر به فرد دارند و همدیگر را با نام صدا می‌زنند

مرداد ۲, ۱۳۹۲ بواسطة:   موضوع : مشروح اخبار, مقالات علمي

پژوهشگران می‌گویند دولفین ها مثل انسانها وقتی نامشان را می شنوند پاسخ می‌دهند. آنها یکدیگر را با “سوت منحصر بفردی” صدا می‌کنند که می‌توان آن را معادل اسم در انسان‌ها دانست. این دولفین ها برای هر عضو خانواده یا دوست از سوت متفاوتی استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی ،  این کیفیت بجز انسان تا بحال در موجود زنده دیگری دیده نشده است. پیش از این گزارش‌هایی وجود داشته که بعضی گونه‌های طوطی هم ممکن است از صدا برای نامیدن اعضای گروه استفاده کنند اما این نخستین بار است که این پدیده در زیستگاه طبیعی حیوانی بررسی و ثبت شده است.

متخصصان پستانداران آبزی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند در مدت چهار ماه گروهی از دولفین های پوزه بطری معمولی را در سواحل شرقی اسکاتلند دنبال کردند و “سوت خاص” هر دولفین را شناسایی و ضبط کردند.

دانشمندان سپس با استفاده از کامپیوتر، سوت‌ها بازسازی کردند اما ویژگی‌های صوتی مختص هر دولفین را حذف کردند تا مطمئن شوند دولفین‌ها فقط به الگوی صوتی هر سوت واکنش نشان می‌دهند نه به صدای سوت خودشان.

در مرحله بعد، پژوهشگران این صداهای بازسازی شده را با بلندگوهای زیر آب برای دلفین ها پخش کردند و دیدند هر دولفین فقط به سوت مخصوص به خود واکنش نشان داد؛ یعنی بلافاصله با سوتی پاسخ ‌می‌ داد.

بعضی از دولفین‌ها بلافاصله بعد از پاسخ به نزدیکی قایق پژوهشگران آمدند. این واکنش این فرضیه را تقویت کرد که دلفین‌ها با این سوت همدیگر را برای کمک خبر می‌کنند.

دکتر وینست یانیک از بخش تحقیقات پستانداران دریایی دانشگاه سنت اندروز می گوید “دانستن اینکه پستاندار دیگری بجز انسان چنین هوش و ساختار ارتباط اجتماعی پیچیده‌ای دارد بسیار جالب است.”

“این سوت ها کاملا با هم فرق دارند، این سوت‌ها دامنه‌های متفاوتی دارند و مثل تون صدا بالا و پایین می‌روند. حتی نزدیکترین وابستگان ما یعنی گوریل‌ها نمی‌توانند این کار را بکنند.”

“مردم در فیلم‌ها دولفین‌ها را در آبهای شفاف و زلال می‌بینند اما نمی‌دانند که آنها در ۸۰ درصد موارد در آب‌های تیره و با نور خیلی کم زندگی می‌کنند.”

“آنها نمی توانند زیر آب از بو برای یافتن زوج یا اعضای خانواده استفاده کنند و قلمرو هم ندارند، همه اقیانوس سرای آنهاست.”

“بنابراین آنها به چنین سیستم ارتباط صوتی تکامل یافته‌ای نیاز دارند تا با یکدیگر در ارتباط بمانند و همدیگر را گم نکنند.”

للا ساییگ زیست‌شناس انستیتوی اقیانوس شناسی ماساچوست می‌گوید “هیچکدام از این سوت‌ها با هم شبیه نیستند، حتی در بین اعضای نزدیک یک خانواده بویژه در ماده ها تفاوت دارد؛ شایدبرای اینکه بچه ها باید بتوانند مادرشان را در بین دلفین‌های دیگر شناسایی کنند.”

سایق می گوید دانشمندان هنوز نمی‌دانند دلفین ها چطور این “سوت خاص” را تولید می‌کنند. برخی تحقیقات نشان داده ۳۰ درصد بچه دلفین‌های نر سوتی مثل مادرشان دارند بنابراین ممکن است دولفین‌ها یاد می‌گیرند که این سوت‌ها را ایجاد کنند.

بعلاوه روشن نیست آیا دلفین‌ها از این سوت خاص برای ارجاع دادن به دیگران استفاده می کنند یا نه، مثلا آیا ممکن است دو دلفین با این سوت به دلفین سوم اشاره کنند.

خان ساییگ می‌گوید”سوال بزرگ این است که آیا دلفین ها همانطور که ما از کلمات استفاده می کنیم مثلا ما با گفتن کلمه صندلی تصویر آن به ذهنمان می آید بدون آنکه آن را ببینیم.”

دکتر استفانی کینگ پژوهشگر ارشد این تحقیق می‌گوید در قدم بعدی قرار است انواع دیگر سوت دلفین‌ها بررسی و از آنها رمزگشایی شود.

دولفین‌های پوزه بطری معمولی که این پژوهش روی آن انجام شده در خلیج فارس هم یافت می شود و در میان دلفین هایی که دهانی بشکل منقار دارند بزرگترین جثه را دارد و معمولا بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد. این دلفین همان گونه ای است که در بسیاری از استخرها یا آکواریوم ها برای نمایش استفاده می شود یا در سینما و تلویزیون ایفای نقش می‌کند: مثل سریال تلویزیونی معروف دهه شصت میلادی به نام فلیپر.

بهتر است کودکان شما از این غذاها کمتر بخورند

پژوهشگران رشته تغذیه می گویند تبلیغات شرکت‌های غذاهای حاضری که کودکان را طعمه بازاریابی‌های خود قرار داده‌اند، تأثیر سوء بر سلامت کودکان خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، تحقیقات نشان داده است که شرکت‌های غذاهای حاضری در شستشوی مغزی کلیه افراد یک نسل موفق بوده‌اند .

محققان می گویند کودکان غذاهایی را بیشتر انتخاب می‌کنند که با لوگوهای آن‌ها آشنا باشند.

این امر نگران‌کننده است چرا که اکثر غذاهایی که برای کودکان به بازار عرضه می‌شوند غذاهای ناسالم، به لحاظ گرمایی- فشرده، دارای شیرینی، چربی و سدیم بالایی هستند.

● غذاهای گوشتی آماده و هات‌داگ

کودکان غذاهایی مانند هات‌داگ، سوسیس دودی و انواع گوشت‌های فرآوری شده را دوست دارند.

از طرفی این نوع غذاهای گوشتی آماده حاوی مواد خطرناک نیتریت و نیترات، رنگ‌های مصنوعی، چربی‌های اشباع، سدیم (نمک) و مواد افزودنی می‌باشند.

در تحقیق انجام شده، کودکانی که 12 بار در ماه هات‌داگ می‌خوردند، خطر ابتلا به کم‌خونی در آن‌ها افزایش یافته بود. غذاهای بسته‌بندی شده و آماده که دارای مواد گوشتی فرآوری شده می‌باشند، حاوی روغن‌های هیدروژنه و چربی فراوان هستند.

سوسیس و کالباس نظم حیاتی بدن را بهم می ریزند.پروتیئین های جدیدی در بدن به وجود می آورند که با بدن سازگار نیست و باعث تضعیف سیسستم ایمنی بدن می شود.

برای تهیه ساندویچ برای کودکان، از نان‌های سبوس‌دار و کامل استفاده نمایید.

● آب‌میوه‌های مصنوعی و نوشابه های گازدار

طی 20 سال گذشته مصرف نوشابه‌های شیرین نظیر لیموناد، آب میوه‌های صنعتی، نوشابه‌های ورزشی و انرژی‌زا افزایش یافته است.

محققان می گویند مشخص شده است کودکانی که نوشابه‌های شیرین می‌نوشند در مقایسه با همسالان دیگر خود، کالری بالاتری را مصرف می‌کنند. این امر نیز موجبات نگرانی محققان را به همراه داشته است چرا که این مصرف کالری بیشتر، از غذاهایی نظیر پیتزا، کیک، سیب زمینی سرخ شده و شکلات‌ها که دارای چربی‌های جامد و قند افزوده هستند، ناشی می‌شود و همگی این موارد می‌تواند بروز بیماری‌های مربوطه را در پی داشته باشد.

کالری حاصل از آب‌میوه‌های مصنوعی از شکر و کربوهیدرات موجود در آن‌ها تأمین می‌شود.

آب‌میوه‌ها فاقد فیبر می‌باشند، در حالی که یک میوه کامل سرشار از فیبر است. مصرف بیش از اندازه آب‌میوه‌ها، ممکن است منجر به چاقی و پوسیدگی دندان‌ها شود.

مصرف مداوم نوشابه های کولادارایجاد یبوست  و زودرنجی می کند و بر اثر مصرف نوشابه های  گازدار سیستم گوارشی ضعیف می شود.

افزودنی بنزوات سدیم هم بسیار خطرناک است.

سدیم بنزوات که در فرمول نوشابه ها به کار می‌رود موجب بیماری و ناراحتی‌هایی چون سیروز، پارکینسون و اختلالات در دی‌.‌ان‌.ای DNA می‌گردد.

● انـواع پاسـتیـل‌هـای ژلـه‌ای و میـــوه‌ای و یخمک ، نوشمک ، پفک و بیسکویت

پاسـتیـل‌هـای ژلـه‌ای و میـــوه‌ای و یخمک ، نوشمک حاوی مقادیر زیادی شربت ذرت که فروکتوز بالایی دارد و همچنین رنگ‌های مصنوعی می‌باشند.

این تنقلات مصنوعی معمولن کودکان را دچار کم اشتهایی-ناراحتی های عصبی-ورم لوزه سوم و حتی آسم و ..می کند.

● سیب‌زمینـی سرخ‌کرده آماده و بازاری و چیبس سیب زمینی

سیب‌زمینی سرخ‌کرده، یکی دیگر از اسنک‌های مورد علاقه کودکان می‌باشد، در حالی که سیب‌زمینی سرخ‌کرده حاوی چربی فراوان، کالری زیاد و سدیم (نمک) فراوان بوده و با روغن‌های هیدروژنه که حاوی چربی‌های ترانس می‌باشند، سرخ می‌شوند. علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهند مواد غذایی نشاسته‌ای مانند سیب‌زمینی در حرارت بالا، مواد خطرناک به نام «آکریل آمید» تولید می‌کنند.

غذاهای سرخ کرده دارای ترکیب پیچیده ای می گردندکه باعث  می شود سیستم گوارشی و کبد صدمه ببینند.

سرخ کردنی ها همچنین موجب تولید هیستامین می شوند.

و غذاهای سرخ کرده سیستم ایمنی بدن را نیز تضعیف می کنند.

● مرغ و تخم مرغ ماشینی

در مرغداری های ماشینی از ویتامین ها بی رویه استفاده می کنند که باعث بدبویی گوشت مرغ می شود.

از داروهای آنتی بیوتیک استفاده می کنند که می تواند باعث عوارض خطرناکی در مغز استخوان شود.

علل پوسیدگی دندان را بشناسیم

پوسیدگی دندان  با فعالیت میکروبها در سطح دندان آغاز می‌شود و در ساختمان آن پیشرفت می‌کند. برای ایجاد پوسیدگی، مواد قندی هم باید در دسترس میکروبها باشند تا عامل خراب کننده ساختمان معدنی، یعنی اسید تولید گردد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  در واقع پوسیدگی دندان تخریب بافتهای سخت دندان است. وقتی یک بیماری در اثر فعالیت میکروبها ایجاد شود آن را بیماری عفونی می‌نامند. و اگر بیماری بتواند از محلی به محل دیگر منتقل شود آنرا بیماری قابل انتقال می‌گویند.

با تعریفی که از پوسیدگی دندان شد، می‌فهمیم که پوسیدگی می‌تواند از یک دندان به سایر دندانها سرایت کند.

محلهای شایع پوسیدگی

پوسیدگی تمام سطوح دندان را یکسان مبتلا نمی‌کند. بلکه بعضی از سطوح دندانها به علت وضعیت خاصی که دارند بیشتر دچار پوسیدگی می‌شوند. این سطوح عبارتند از:

شیارهای سطح جونده: سطح جونده دندانهای آسیا شیارهای باریک و عمیقی دارد که محیط مناسبی برای زندگی و رشد میکروبها فراهم نموده و دندان از این محل دچار پوسیدگی می‌گردد. این امر بخصوص در مورد دندانهای آسیا بیشتر رخ می‌دهد و باعث پوسیدگی زودرس آنها می‌شود.

سطوح بین دندانی: این ناحیه نیز به دلیل عدم نفوذ موهای مسواک قابل تمیز کردن نیست بنابراین از نواحی مستعد پوسیدگی و بیماری لثه بشمار می‌آید.

طوق دندان یا ناحیه اتصال لثه با دندان:‌ تجمع میکروبها معمولاً در این ناحیه باعث بیماری لثه نیز می‌شود.

نشانه‌های پوسیدگی

وقتی دندانی دچار پوسیدگی می‌شود، ممکن است یک یا چند مورد از علامتهای زیر را داشته باشد:

تغییر رنگ مینای دندان ، در محل پوسیدگی مینا قهوه‌ای یا سیاه رنگ می‌شود.

سوراخ شدن دندان در محل پوسیدگی ، گاهی میزان این تخریب کم است و فقط با معاینه دقیق مشخص می‌شود و گاهی مقدار زیادی از دندان از بین می‌رود، به طوری که شخص فکر می‌کند دندان او شکسته است.

حساس بودن یا درد گرفتن دندان در موقع خوردن غذاهای سرد، گرم، ترش و شیرین.

حساس یودن یا درد گرفتن دندان وقتی که دندانها را روی هم فشار می‌دهیم.

بوی بد دهان می‌تواند به علل مختلف ایجاد شود که یکی از علتهای آن پوسیدگی دندانها است.

گیر کردن مواد غذایی بین دندانها و پاره شدن نخ دندان پوسیدگی بین دندانی می‌تواند باعث گیر کردن مواد غذایی بین دندانها و پاره شدن نخ دندان هنگام استفاده شود.

پوسیدگی دندان چرا و چگونه ایجاد می‌شود؟

برای پیشگیری از ایجاد هر بیماری باید علل ایجاد کننده آن بیماری را بشناسیم. در مورد پوسیدگی دندان و پیشگیری از آن نیز لازم است ابتدا با عوامل ایجاد کننده آن آشنا شویم. بسیاری از افرادی که برای درمانهای دندانپزشکی مراجعه می‌کنند، در پاسخ به اینکه چرا دندانهایشان خراب شده است به مسئله ارث و جنس دندان اشاره می‌کنند. روشن است که خوبی جنس دندان در دوام آن مؤثر است با این حال عوامل دیگری هم دخالت دارند.

علل مختلفی برای ایجاد پوسیدگی مطرح شده است اما بطور کلی چهار عامل اصلی میکروبها، مواد قندی، مقاومت شخص و دندان و زماندر ایجاد پوسیدگی دندان نقش دارند.

این چهار عامل، همواره ایجاد پوسیدگی می‌کنند و اگر هر کدام نباشد، دندان پوسیده نمی‌شود. بدون میکروب، پوسیدگی در دندان اتفاق نمی‌افتد. اگر میکروبها حضور داشته باشند و مواد قندی نباشد، شدت وقوع پوسیدگی به این اندازه نخواهد بود.

وجود میکروبها و مواد قندی نیز در اشخاصی که مقاومت طبیعی نسبت به بیماری دارند نمی‌تواند پوسیدگی ایجاد کند. و بالاخره میکروبها و مواد قندی و کمبود مقاومت شخص و دندان نیز در یک لحظه و یک روز سبب خرابی دندان نمی‌شود، بلکه مدت زمانی لازم است تا اینها بتوانند سطح سخت دندان را خراب کنند.

میکروبهای ایجاد کننده پوسیدگی دندان

در دهان هر فرد بطور طبیعی انواع و اقسام میکروبها وجود دارد ولی همه میکروبهای موجود در دهان، پوسیدگی را به وجود نمی‌آورند. وقتی مدتی دندان تمیز نشود، میکروبها بر روی دندان لایه‌ای را تشکیل می‌دهند که پلاک میکروبی نام دارد. پلاک میکروبی لایه نرم و غلیظی است که از مقدار زیادی باکتریهای مختلف و سلولهای موجود در دهان تشکیل می‌شود و چنان بر سطح دندان می‌چسبد که به آسانی با آب شسته نمی‌شود. هر چه زمان بیشتر می‌گذرد، انواع مختلفی از میکروبها وارد پلاک میکروبی می‌شوند و بیماریزایی آن را بیشتر می‌کنند.

ذکر این نکته لازم است که پلاک میکروبی با رسوب نرم سفیدی که روی دندان می‌نشیند و قابل دیدن می‌باشد، متفاوت است. این رسوبات سفید رنگ به آسانی با آب شسته می‌شود. ولی پلاک میکروبی قابل دیدن نیست و بی‌رنگ است. پلاک میکروبی در صورتی قابل مشاهده است که آن را با مواد رنگی مخصوصی رنگ کنیم. برای نشان دادن پلاک میکروبی از قرصهای رنگی که قرص آشکار کننده پلاک میکروبی نام دارد استفاده می‌شود. برای از بین بردن پلاک میکروبی باید با دقت و حوصله دندان را مسواک کرد.

آثار مخرب پلاک میکروبی دهان

وقتی پلاک روی دندان تشکیل می‌گردد، رنگ طبیعی و شفاف دندان عوض می‌شود.

پلاک سبب پوسیدگی دندان می‌شود.

پلاک باعث بیماری لثه و سایر بافتهای نگهدارنده دندان می‌شود.

پلاک تبدیل به جرم سخت اطراف دندان می‌گردد.

مواد قندی چگونه باعث پوسیدگی دندان می‌شود؟

تقریباً همه مردم می‌دانند که مواد قندی دندانها را خراب می‌کند. میکروبهای موجود در پلاک میکروبی از قند موجود در غذاها استفاده کرده و آنرا به اسید تبدیل می‌کنند. این اسید مینای دندان را حل کرده و پوسیدگی آغاز می‌شود. ولی آیا می‌توانیم قند را از غذای روزانه خود حذف کنیم؟ مصرف مواد قندی برای سلامت دندانها ضرر دارد.

هرچه این مواد بیشتر مصرف شوند، تعداد دفعات مصرف آنها زیادتر شود، چسبنده‌تر باشند و از نوع قند ساکاروز (قند معمولی) باشند، پوسیدگی بیشتر ایجاد می‌کنند. بنابراین باید گفت گرچه نمی‌توان مواد قندی را بکلی از غذای روزانه حذف کرد اما می‌توان با استفاده از راههای گوناگون اثر زیان آور آنها را کاهش داد.

زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی

پوسیدگی دندان در یک لحظه و یک روز انجام نمی‌شود، بلکه مدت زمانی لازم است تا مینا حل شده و بافت نرم مینا از بین برود تحقیقات نشان داده است که بعد از خوردن غذا و رسیدن مواد قندی به میکروبهای پلاک 2 تا 5 دقیقه طول می‌کشد تا اسید ایجاد شود. در طی مدت 10 دقیقه میزان اسید به حداکثر مقدار خود می‌رسد سپس 20 تا 60 دقیقه در همان حال باقی می‌ماند و بعد از آن به تدریج به حال عادی برمی‌گردد.

با هر بار خوردن، محیط پلاک میکروبی، اسیدی می‌شود و تا این محیط اسیدی به حالت عادی برگردد، با خوردن مجدد، محیط دهان دوباره اسیدی می‌گردد. به این ترتیب دندانها دچار پوسیدگی می‌شود. اگر کودکی 9 مرتبه در روز آشامیدنی شیرین مصرف کند پس از مدتی لکه‌های بر روی دندانهایش پیدا می‌شود که نشانه شروع پوسیدگی است.

بطور کلی پوسیدگی دندان بیشتر بیماری نوجوانان است، یعنی دندانها معمولاً بلافاصله بعد از بیرون آمدن بیشتر خراب می‌شوند، تا در سنین بالاتر که مدتی از حضورشان در دهان گذشته است. بنابراین اهمیت مراقبت و نگهداری از دندانها در این سنین کاملا مشخص می گردد.

مقاومت شخص و دندان

مجموعه‌ای از عوامل دفاعی در دهان هر شخص وجود دارد که در برابر ایجاد پوسیدگی مقاومت می‌کند. وضعیت بزاق دهان و سلولهای موجود در آن، شکل و فرم دندان، طرز قرارگیری دندانها، جنس و نظایر اینها تا حدودی در میزان پوسیدگی تأثیر دارند، علاوه بر این برخی از مردم در برابر عوامل مخرب مقاومت بیشتری نشان می‌دهند.

مقاومت شخص ممکن است ارثی، مادرزادی و یا اکتسابی باشد. همچنین مقاومت ممکن است همیشگی یا موقتی باشد. با این وجود از نظر محققین دو عامل اصلی یعنی میکروبها و مواد قندی، مهمترین عوامل ایجاد کننده پوسیدگی هستند. البته راههایی برای مقاوم کردن ساختمان دندان وجود دارد. یکی از این راهها، رساندن فلوراید به دندانها است، فلوراید مقاومت دندانها را در برابر پوسیدگی افزایش می‌دهد.

مروری بر هاری

هاری یک بیماری ویروسی کشنده است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده و انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفی و غالبا از طریق گزش به آن مبتلا می شوند. قابل توجه است که این بیماری صد در صد کشنده می باشد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، اهمیت این بیماری در این است که میزان کشندگی آن بسیار بالاست.

ویروس این بیماری تمایل به سیستم عصبی دارد و مغز را درگیر می کند.

بنابراین برای ضدعفونی وسایل آلوده کافی است چند دقیقه آنها را بجوشانید و یا از الکل و فنل استفاده نمایید.

راه های سرایت بیماری

اصلی ترین راه سرایت بیماری از طریق گاز گرفتن به وسیله حیوانات می باشد. در مورد گربه و گربه سانان از طریق پنجه کشیدن  این انتقال صورت می گیرد، زیرا گربه دائم مشغول لیسیدن پنجه هایش می باشد و پنجه ها به بزاق آلوده می شوند و در موقع پنجه کشیدن می تواند ویروس را از طریق خراش به انسان منتقل نماید.

بیماری از طریق پوست سالم قابل سرایت نیست ولی اگر خراش یا زخمی در پوست وجود داشته باشد قابل سرایت است.

سگها و گربه های به ظاهر سالم که در اواخر دوران نهفتگی بیماری هاری هستند ، می توانند ویروس را از طریق لیسیدن مخاط لب ، چشم و بینی به صاحبان خود منتقل نمایند.

انتقال بیماری از راه دستگاه گوارش بعید به نظر میرسد ، ولی باید از خوردن گوشت و سایر فرآورده دامهای مبتلا به هاری خودداری نمود.

علائم بیماری در حیوان

دوره نهفتگی در سگ و گربه 10 روزو گاهی چند ماه است . مهمترین علامت تغییر در رفتار و عادات حیوان می باشد به گونه ای که حیوان بیش از اندازه به صاحب خود انس می گیرد و به گوشه ای پناه می برد و بالاخره در اثر فلج اندامی و دستگاه تنفسی تلف می شود و یا در بیشتر مواقع حیوان مضطرب و کم کم به صورت وحشی و درنده در آمده و به هرکس و هر حیوان که سر راه او باشد حمله می کند ، کف از دهانش سرازیر شده و به علت عدم امکان بلع بر اثر گرسنگی و تشنگی و سرانجام بر اثر فلج دستگاه تنفسی می میرد.

علائم بیماری در انسان

دوره نهفتگی در انسان معمولا بین 8-2 هفته و گاهی کمتر از 5 روز و به طور نادر تا یکسال و بیشتر دیده می شود.

در دوره مقدماتی بیماری که 3-2 روز قبل از علائم اصلی است، افسردگی ، بی قراری ، خستگی ، بی اشتهایی ، تف اندازی ، سوزش و خارش و گاهی درد در محل گزش دیده می شود، پس از این دوره انسان نسبت به تمام محرکهای فیزیکی ، شیمیایی ، حسی و بویایی واکنش نشان می دهد.

کوچکترین نور یا صدا او را به شدت متشنج می کند و خود را به در و دیوار می زند ، اطراف دهان او را کف می پوشاند و بیمار عطش فراوان دارد، ولی به علت انقباض عضلات گلو قادر به نوشیدن آب نمی باشد و با دیدن یا شنیدن صدای آب به شدت تحریک می شود و همچنین عبور هوا نیز از روی صورت باعث تحریک بیمار می شود.

اقدامات کمک کننده به فرد حیوان گزیده

تاحد مقدور در ساعات اولیه پس از گزش باید لابلای زخم را حداقل به مدت 20-15 دقیقه با آب تمیز و صابون عمیقا مورد شستشو قرار داد. بیش از 50 درصد پیشگیری از بیماری مربوط به رعایت این مسئله است.

در مرحله بعد باید کف صابون را با فشار آب از محل زخم خارج نماییم زیرا صابون داروی ضدعفونی کننده را بی اثر می کند.

سپس بایستی زخم را بعد از شستشو با الکل70-60 درجه یا محلول بتادین 1 درصد و یا سایر مواد ضدعفونی نمود.زخم را هرگز نباید پانسمان نمود زیرا پانسمان رشد ویروس را سریعتر می کند.

فورا باید فرد را جهت تلقیح واکسن و سرم به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع نمود.

مروری بر ارزش غذایی تخم مرغ

تخم مرغ جایگاه ویژه ای در سفره غذایی ایرانیان از سالیان دور تا کنون داشته است . خواص تغذیه ای موجود در تخم مرغ ، این ماده غذایی را در هرم غذایی که معرف الگوی مناسب مصرف مواد غذایی در هر کشور است در گروه گوشت ، حبوبات و مغزها قرار داده است .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، عمده ترین ویژگی تخم مرغ و وجه تمایز آن نسبت به سایر مواد غذایی ، ترکیب پروتئینی و مواد مغذی موجود در آن نظیر کولین ، لوتئین و گزانتین است .

پروتئین تخم مرغ یک پروتئین کامل ، قابل جذب و دارای بیشترین اسیدهای آمینه ضروری برای بدن است که درصد جذب بالایی دارد .

پروتئین تخم مرغ هم در سفیده و هم در زرده آن وجود دارد که نسبت آنها 60% به 40% است . به دلیل کیفیت بالای تخم مرغ ، این ماده نقش مهمی در ایجاد سیری بخصوص هنگامی که در وعده صبحانه مصرف شود دارد .

کربوهیدرات ها ، منابع مهم انرژی را در غذا تشکیل می دهند . تخم مرغ با دارا بودن حداکثر 6/0 گرم کربوهیدرات در این خصوص نقش چندانی نداشته و قالب ویژگی آن بر پایه پروتئین بسیار ارزشمند آن استوار است .

ترکیب چربی تخم مرغ بصورت یک سوم اشباع شده و دو سوم غیر اشباع است . تخم مرغ با دارا بودن 5 گرم چربی کل که حدود 6/1 گرم آن به صورت اشباع شده است تنها 72 کیلوکالری انرژی تولید می نماید که این نکته از ویژگیهای بارز تخم مرغ می باشد .

تخم مرغ حاوی ویتامینهای مهم و مورد نیاز بدن از جمله ویتامینهای B12، B6 ، A،  D  ، E ، اسید فولیک ، ریبوفلاوین و بویژه کولین است و به لحاظ داشتن ویتامینهای مختلف ، منبع غذایی مغذی و مناسبی برای تامین نیازهای بدن است .

به جز ریبوفلاوین که عمدتا” در سفیده است تمامی ویتامینهای تخم مرغ در زرده آن وجود دارند . تخم مرغ حاوی مواد معدنی نظیر کلسیم ، فسفر ، سدیم و پتاسیم ، سلنیوم و آهن نیز می باشد .

مصرف تخم مرغ در زنان باردار و شیرده ، کودکان و نوجوانان در حال رشد ، ورزشکاران و کلیه بزرگسالان سالم و همچنین در دوران پس از بیماری به دلیل ارزش غذایی بالا توصیه می شود .

مصرف سفیده تخم مرغ در کودکان زیر یکسال ممنوع است . نباید مصرف تخم مرغ در هیچ گروه سنی حذف شود بلکه باید در موارد محدودیت مصرف ، مقدار مصرف آن با نظر پزشک معالج کاهش یابد که حتی در بیماران مبتلا به دیابت ، فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی تا حدود 3 عدد در هفته نیز پیشنهاد می شود .

مشخصات تخم مرغ سالم :

– پوسته باید بدون ترک ،تمیز وعاری از هر گونه آلودگی باشد .

-سفیده غلیظ و رقیق کاملا از یکدیگر قابل تفکیک می باشد .

-سفیده دارای ظاهری ابری و غیر شفاف است .

مروری بر روشهای استعمال و مصرف دارو

اکثر داروها برای آنکه به محل تأثیرگذاری برسند باید وارد جریان خون شوند . روش مصرف یک دارو، مسیری را که باید طی کند تا به خون وارد شود و سرعت جذب آن را تعیین می کند .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، معمولاً سه راه برای رسیدن دارو به خون وجود دارد :‌ راه دهان یا مقعد ، تزریق و استنشاق . داروهایی که در پوست کاشته می شوند یا در برچسب های پوستی قرار می گیرند نیز وارد جریان خون می شوند .

اگر ورود مقدار زیاد دارو به جریان خون لازم و مطلوب نباشد می توان آنرا بطور موضعی بکار برد . بطوری که اثر آن اصولاً به محل اختلال مثل سطح پوست یا غشاء های مخاطی ( غشاء های بینی ، چشم ، گوش ، واژن) محدود می شود .

بیشتر داروهای استنشاقی نیز اثر موضعی بر مجرای تنفسی دارند .

بیشتر اوقات یک داروی خاص می تواند در اشکال مختلف موجود باشد ، بسیاری از داروها به صورت قرص و مایعات قابل تزریق در دسترس اند که انتخاب هر کدام از آنها به عواملی چند از جمله شدت بیماری ، فوریت و نوع نیاز به دارو ، ارگان هدف و میزان سلامتی عمومی بیمار به خصوص توانایی بلع او بستگی دارد .

●  مصرف از راه دهان

رایج ترین شکل مصرف دارو از راه دهان است . اکثر داروهایی که از راه دهان مصرف می شوند از طریق جدار روده وارد جریان خون می گردند . سرعت جذب دارو و مقدار داروی فعال برای استفاده به عواملی چند از جمله شکل دارو (‌ قرص ، مایع و غیره ) و اینکه با غذا ، یا معده خالی مصرف شود و غیره بستگی دارد . اگر دارو با معده خالی مصرف شود ( مثلاً قبل از غذاخوردن ) می تواند سریعتر از دارویی که با معده پر مصرف می شود اثر بکند . برخی داروها مثل آنتی اسیدها که اسیدیته معده را خنثی می کنند از راه دهان مصرف می شوند تا مستقیماً بر معده یا جهاز هاضمه اثر بگذارند .

●  قرصهای زیر زبانی

بعضی قرصها را نباید بلعید بلکه زیر زبان قرار می گیرند تا سریعاً از طریق پوشش دهان که سرشار از رگهای خونی است وارد جریان خون بشوند . قرصهای دهانی و نیز قرصهای زیرزبانی هر دو به این روش عمل میکنند با این تفاوت که قرصهای زیرزبانی را در زیر زبان و قرصهای دهانی را در فضای بین گونه و دندان قرار میدهند .

●  داروها چگونه در بدن سیر میکنند

اکثر داروهایی را که از راه دهان مصرف می شوند از دیواره معده وارد جریان خون می گردند . سپس عروق خونی تغذیه کننده روده ، داروی مزبور را به کبد حمل می کند تا در آنجا به شکل قابل استفاده برای بدن تبدیل گردند . دارو ( یا محصول تجزیه شده آن ) وارد گردش عمومی خون شده و در سرتاسر بدن به گردش درمی آید .

برخی از داروها سریعاً از طریق کلیه ها دفع می شوند . برخی از داروهای نامحلول نمی توانند از روده جذب شوند و بدون هیچگونه تغییری از مجرای گوارشی می گذرند این دسته از داروها برای درمان اختلالات روده ای مفیدند .

●  استعمال از راه مقعد

یک سری داروها به شکل شیاف هستند و با قرار دادن آنها در رکتوم ( راست روده ) قابل استعمال می باشند . تا در آنجا وارد جریان خون شوند . این روش را می توان برای داروهایی که ورود آنها به معده بر اثر اسید یا ترشحات معدی باعث تخریب می شود بکار برد.

همچنین برای افرادی تجویز می شود . که قادر نیستند از راه دهان دارو بخورند مثل کسانی که دچار استفراغ و تهوع شدید هستند .

این داروها را میتوان برای تأثیر گذاری موضعی در داخل مقعد به صورت شیاف ( برای تسکین بواسیر ) نیز تجویز کرد .

●  استنشاق

به منظور تأثیر عمومی یا موضعی ، می توان داروها را به طریقه استنشاق استعمال کرد . گازهای بیهوش کننده از راه استنشاق استعمال می شوند تا از راه ریه ها وارد جریان خون شوند و اثر کلی بریدن بویژه مغز اعمال کنند .

گشادکننده های برونش برای درمان انواع آسم ، آمفیزم و برونشیت نمونه ای عمومی از داروهای استنشاقی با تأثیر مستقیم بر دستگاه تنفس هستند اگر چه برخی از این داروها وارد جریان خون نیز می شوند .

●  استعمال از راه تزریق

برای تأثیر کلی می توان دارو را تزریق کرد . یک دلیل برای تزریق پاسخ سریع است . در شرایط زیر باید به تزریق متوسل شد : عدم تحمل شخص به داروی خوراکی ، تجزیه شدن دارو بر اثر اسید معده ، عدم جذب دارو از طریق جدار روده ، تزریق دارو ، اثر موضعی نیز دارد مثل التیام دادن درد آرتریت ( التهاب مفصل) .

انواع اصلی تزریق عبارتند از : درون عضله ، درون ورید ( یا داخل رگ ) ، زیرجلدی که در تصویر مشاهده می کنید . نوع تزریق به ماهیت دارو و شرایط درمان بستگی دارد .

●  تزریق داخل رگی ( داخل وریدی ( IV )

دارو مستقیماً به ورید تزریق می شود و لذا مستقیماً ‌داخل خون می گردد .

دارو از این طریق سریعتر از سایر تزریق ها جذب می شود .

●  تزریق زیر جلدی

دارو مستقیماً به زیرسطح پوست تزریق می شود .

●  تزریق عضلانی

دارو در عضله ( معمولاً عضله ران ،‌بازو و یا کفل) تزریق می شود .

●  نکات لازم در هنگام تزریق زیرجلدی و داخل عضلانی

۱ – انتخاب سرسوزن از لحاظ طول و اندازه آن مناسب بیمار و دارو تزریقی باشد .

۲ – برای تزریق زیرجلدی پوست را در محل تزریق گرفته و سرسوزن را با زاویه ۴۵ درجه زیرجلد داخل کنید .

۳ – برای تزریق عضلانی ، پوست محل تزریق را کشیده و تزریق کنید .

اگر بیمار خیلی لاغر است قسمتی از عضله را گرفته بطوریکه یک توده کوچک عضلانی تشکیل شود .

۴ – تمام طول سوزن را در نسج داخل نکنید و حدود ۲ میلی متر را بیرون نگه دارید تا در صورت شکستن بتوان آن را از نسج بیرون کشید .

۵ – پس از داخل کردن ، پیستون را قدری خارج کشیده تا اگر داخل رگ رفته باشد خون به داخل کشیده شود دراین صورت باید داروی تزریقی را از نو در محل دیگری تزریق نمود .

۶ – محل تزریق را ماساژ دهید تا جریان خود افزایش یابد و جذب دارو بهتر صورت گیرد . در مورد داروهایی که باید با تأخیر جذب شود و ( پنی سیلین پروکائین ) ماساژ دادن قدغن است .

دارچين در پيشگيری از آلزايمر و درمان ديابت موثر است

تحقيقات اخير پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا واقع در سانتاباربارا نشان مي دهد كه دارچين از بروز برخي بيماري هاي عصبي از جمله آلزايمر جلوگيري مي كند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، دارچین (Cinnamomum verum و یا Cinnamomum zelanicum) درختچه‌ای است از راسته لورالس (Laurales) تیره برگ بوها (Lauraceae) از جنس دارچین‌ها (Cinnamomum).

درختچه دارچین درختی است کوچک، همیشه سبز، به ارتفاع ۵ تا ۷ متر که از تمام قسمت‌های آن بویی مطبوع استشمام می‌شود. گلهای آن در فاصله ماههای بهمن تا اوایل فروردین ظاهر می‌شود. برگ این درخت سبز سیر و دارای گلهایی به رنگ سفید است.

دارچین بومی سری‌لانکا و جنوب هند است و پوست درختچه آن بعنوان ادویه بکار میرود.

دارچین حاوی میزان قابل توجهی تانین است که قدرت آنتی اکسیدانی بالایی دارد و به همین دلیل با رادیکال‌های آزادی که باعث پیری سلول‌ها می‌شود مقابله می‌کند.

به تازگي دو تركيب در دارچين ديده شده است كه از بروز زوال عقل جلوگيري مي كند.

اين دو تركيب cinnamaldehyde و epicatechin ناميده مي شوند.

ییماری آلزایمر (Alzheimer’s disease)‏ یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که بتدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل می‌رود. بارزترین تظاهر زوال عقل اختلال حافظه‌است.

اختلال حافظه معمولاً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت می‌کند.

آلزايمر يك بيماري پيش رونده عصبي است كه به مرور زمان منجر به تخريب غير قابل برگشت نورون ها و توانايي هاي فكري مي شود.

دارچين علاوه بر پيشگيري از بيماري آلزايمر، در درمان بيماري ديابت نيز موثر است.

محققین پیش از این عنوان کرده بودند که دارچین، رمز جوانی است و مصرف روزانه آن انسان را سلامت و جوان نگه می دارد و بهترین دارو برای دردهای عضلانی است و به عنوان تب بر استفاده می شود.

دارچین خاصیت عجیب دیگری دارد که آن هم قوی کردن مصونیت بدن در مقابل امراض است. اگر حس می کنید ضعیف شده اید و ممکن است مریض شوید، چای دارچین را فراموش نکنید. حتی اگر سرما خورده اید یا ضعف شدید دارید چای دارچین بهترین دارو است.

برخي از ديگر فوايد دارچين عبارتند از :

• كاهش كلسترول
• محافظت دربرابر بيماري هاي قلبي
• موثر در درمان بيماري هاي لنفاوي
• جلوگيري از بوي بد دهان
• درمان سنتي دندان درد
• درمان سرفه مزمن
• آرامش سيستم اعصاب
• داراي خواص ضدقارچي، ضد ويروسي، ضد باكتريايي، ضد عفوني
• درمان سنتي زخم معده
• درمان گرگرفتگي در زنان يائسه
• خواص ضد التهابي
• موثر در درمان شپش شر
• كاهش درد مفاصل
• جلوگيري از تجمع ناخواسته پلاكت خون
• افزايش سيستم ايمني بدن
• درمان سوهاضمه
• كاهش خستگي
• كاهش عفونت هاي ادراري
• سرشار از منگنز، فيبر، آهن و منگنز

سولفید هیدروژن می‌تواند تورم مفاصل آسیب‌ دیده در اثر روماتیسم مفصلی را كاهش دهد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگده پزشكی ” اكستر ” می گویند: گاز بد بوی سولفید هیدروژن كه بوی بمب‌های بدبو را تامین می‌كند می‌تواند درمانی برای مفاصل متورم و دردناك نیز باشد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  سولفید هیدروژن(Hydrogen sulfide)‏ گازی بی رنگ، سمی و آتشگیر با بوی نافذ تخم مرغ فاسد می‌باشد. این گاز به صورت گاز فاضلاب و متعفن همراه با ایجاد خفقان شناخته می‌شود.

این محققان عنوان کردند كه سولفید هیدروژن كه بیشتر برای بوی بد شبیه تخم مرغ گندیده آن شناخته شده است، می‌تواند بطور چشمگیری تورم مفاصل آسیب‌دیده در اثر روماتیسم مفصلی را كاهش دهد.

آنها داروی جدیدی را مورد آزمایش قرار دادند كه به مفاصل روماتیسمی تزریق شده و در آنجا به تدریج این گاز را از خود منتشر می‌كند.

این دارو نشان داده كه می‌تواند از انتشار مواد شیمیایی التهابی كه منجر به التهاب بافت درون لگن، زانوها، مچ دست و بازوها شده، جلوگیری كند.

این پژوهش این احتمال را نشان داده كه بتوان از این گاز برای كمك به بیماران مبتلا به آرتروز و حتی افرادی كه مفاصل آنها برای چندین سال تحت تاثیر التهابات قرار داشته، استفاده كرد.

این یافته‌های جدید در میان مجموعه‌ای از اكتشافات قرار دارند كه گاز سولفید هیدروژن را یك درمان جدید قوی برای بیماری زیادی مانند بیماری قلبی، آسم و دیابت معرفی كرده‌اند.

تصور بر این است كه این گاز می‌تواند فشار خون را با كمك به شل شدن سلول های درون مخاط رگ های خونی كاهش دهد. این كار باعث انبساط رگ ها و عبور آزادانه‌تر خون از میان آنها می‌شود.

این پژوهش در مجله Cellular and Molecular Medicine منتشر شده است.

نکته مهم این است که گاز سولفید هیدروژن بسیار سمی می‌باشد. این گاز از طریق ممانعت در عملکرد آنزیم سیتوکروم اکسیداز مانع جذب اکسیژن می‌گردد. تماس کوتاه مدت (حاد) با سولفید هیدروژن باعث ایجاد سوزش و حساسیت در حلق، بینی، چشم و ریه‌ها می‌گردد. تماس با غلظت‌های بالاتر آثار جدی بر سلامت به جا گذاشته و حتی منجر به مرگ می‌گردد.

استعمال دخانیات و مصرف الکل باعث تحلیل رفتن و پیری زودرس مغز می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه كالیفرنیای سانفرانسیسكو می گویند بر اساس نتایج تحقیقات جدید، از دست رفتن توده مغز در افرادی كه علاوه بر مصرف مشروبات الكلی سیگار نیز می كشند، نسبت به افرادی كه فقط به مشروبات الكلی معتادند، بیشتر و سریعتر رخ می دهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  پزشکان در یک مطالعه جدید هشدار دادند که استعمال دخانیات و مصرف الکل باعث تحلیل رفتن و پیری زودرس مغز می‌شود.

این پزشکان تاکید کردند: سیگار و الکل بویژه وقتی با هم استفاده می‌شوند، مشکلات جدی را برای حافظه، توانایی مغز در تجزیه و تحلیل مسائل و نیز برای فرآیند اندیشیدن در مغز مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.

در این بررسی آمده است مشکل پیری زودرس مغز با گذشت زمان در مصرف‌کنندگان این دو ماده مضر وخیم‌تر می‌شود.

همچنین از آنجائی که بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد الکلی، سیگار هم می‌کشند نمی‌توان به راحتی اثرات مخرب و جداگانه سیگار بر عملکرد شناختی و ادراکی مغز را مشخص کرد.

پزشکان دانشگاه «ییل»، شرکت‌کنندگان در این مطالعه را به چهار گروه تقسیم کردند که تعدادی از آنان سیگار مصرف نمی‌کردند، گروهی دیگر به دنبال درمان استعمال الکل بودند و تعدادی دیگر هم سیگار می‌کشیدند و پس از آن توانایی ذهنی این افراد در زمینه‌های مختلف و تست‌های گوناگون ذهنی بررسی شد.

نتایج این مطالعه تایید کرد که استعمال سیگار و مواد الکلی در زوال سریع عملکرد شناختی مغز موثر است.

بر اساس نتایج این تحقیق استعمال سیگار در كنار مصرف مشروبات الكلی باعث كاهش ماده خاكستری مغز شده و موجب تضعیف شناخت فرد می شود.

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »