تعداد دوستان بیشتر موجب شادی ، تحرک بدنی بیشتر و روابط اجتماعی بهتر کودکان می شود

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱ بواسطة:   موضوع : راهنماي خانواده ها, مشروح اخبار

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج تحقیقات نشان می دهد، فزرندانی که دوستان بیشتر و روابط اجتماعی بهتری دارند شادی و تحرک بدنی بالاتری خواهند داشت. دوعاملی که کمبود آنها خطری جدی برای کودکان امروزی است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  در یک مطالعه که در دانشگاه بریستول انجام شد مشخص می کند که هر دوست اضافه برای یک کودک یا نوجوان سبب می شود فعالیت و نشاط بدنی او در تعطیلات آخر هفته حدود ده دقیقه بیشتر شود.

در این تحقیق با تعبیه دستگاه خاصی بر روی مچ دانش آموزان سال اخر ۲۳ مدرسه ابتدایی بریستول، فعالیت های آنان به مدت یک هفته ارزیابی شد و همین مطالعه در سال اول دوره راهنمایی نیز بر روی این نوجوانان ادامه یافت که نتیجه به دست آمده نشان داد میانگین نشاط بدنی پسران در روزهای درسی ۲۶ دقیقه و برای دختران ۲۱ دقیقه است ،اما در تعطیلات آخر هفته این میانگین در پسران ۴۵ دقیقه و برای دختران ۳۶ دقیقه می شود.

البته با ورود نوجوانان به مرحله راهنمایی میزان نشاط آنان به میزان ۱۶ درصد برای پسران و ۱۲ درصد برای دختران کاهش می یابد که دلیل این امر می تواند توجه کمتر والدین به آنها باشد.

در این مطالعه ثابت شد فعالیت بدنی هر فردی که یک دوست به دوستانش اضافه می شود، در آخر هفته حدود ده دقیقه بیشتر می شود.

با توجه به اینکه بی تحرکی ، تماشای بیش از حد تلویزیون و نشستن بر روی صندلی در مدت زمان طولانی برای انجام بازی های رایانه ای از مشکلات این روزهای کودکان و نوجوانان است، این مطالعه می تواند انگیزه ای برای والدین باشد تا فرزندانشان را بیش از گذشته در برخورد های اجتماعی مشارکت دهند.

کنترل میکرو ارگانیسم ها

عوامل میکروبی در محیط زیست پراکنده اند و همواره سلامت انسان حیوان و گیاه را به مخاطره می اندازد و موجب فساد و ضایع شدن مواد غذائی می شوند و بسیاری از عوامل مفید را از بین می برند . 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  با استفاده از عوامل فیزیکی و شیمیایی مختلف می توان بسیاری از میکروارگانیسم ها را نابود کرد و یا موجب توقف رشد آنها شد . برای انجام این عمل عوامل و روشهای متفاوت و متنوعی وجود دارد که هر کدام بنحوی موثر بوده و در ضمن ء محدودیت های خاص خود می باشداصولامیکروارگانیسم ها علاوه بر منابع انرژی و غذائی ء می باید از نظر عوامل فیزیکی و شیمیایی شرایط مساعدی داشته باشند ء و اگر چنین وضعیتی را نداشته باشند نه تنها رشد و زندگی آنها به خوبی برقرار نمی شود ء بلکه ممکن است به طور کلی نابود شوند .

کنترل میکروبی علاوه بر مکانهایی مثل بیمارستانها و… در تهیه مواد غذائی سالم ء داروسازی ء مواد آرایشی و دیگر محصولاتی که در خارج یا داخل بدن انسان مورد استفاده قرار می گیرند بسیار  مفید هستند .

خصوصیات یک ماده ضد عفونی کننده ایده آل :
۱-    بر کلیه میکروارگانیسم های بیماریزا ( باکتری ء ویروس ء قارچ ء تک یاخته و … ) موثر باشد .
۲-    در مدت زمان کوتاهی اثر نماید .
۳-    برای نسوج بدن انسان سمی و محرک نباشد .
۴-    بر اثر خون ء ترشحات زخم و مواد آلی دیگر از فعالیت آن کاسته نشود .
۵-    قدرت نفوذ کافی داشته باشد .
۶-    در مجاورت هوا ء نور و یا حرارت فاسد نشود و تغییر ماهیت ندهد .
۷-    به پارچه و وسایل پزشکی آسیب نرساند .
۸-    فاقد بوی زننده بوده و پس از مصرف ء ایجاد رنگ ننماید .
۹-    محلول در آب بوده و به سادگی و به مقدار زیاد قابل تهیه باشد .
۱۰- ارزان و بسهولت قابل حمل باشد .

گندزدائی و گندزدا
گندزدائی از بین بردن اشکال رویشی بالقوه خطر ناک و ارگانیسم های بیماریزا بر روی اشیاء بیجان است ء و نمی تواند با اطمینان کافی کلیه میکروبها را نابود سازد . یک عامل گندزدا ء الزاما” سبب استریل شدن شئی نمی گردد.
تعریف رسمی گندزدائی که مورد قبول انجمن بهداشت عمومی آمریکا می باشد به این صورت بیان گردیده است :
گندزدائی عبارتست از کشتن عوامل بیماریزا به وسیله مواد شیمیایی و یا وسایل فیزیکی .
این تعریف مورد موافقت وزار بهداشت بریتانیا و سایر دولتها واقع گردیده است . اغلب ء گندزدائی را نسبت به فاکتورهائی نظیر زمان ء درجه حرارت و غلظت و غیره ارزیابی می نمایند .
اسپورهای باکتریایی ء باسیل سل و بسیاری از ویروس ها نسبت به گندزداهای معمولی مقاومت نشان می دهند .گندزداها مانند عوامل استریل کننده فقط بر روی اشیاء بیجان استفاده شده و روی سطوح بدن به کار نمی روند .
معمولا” گندزدائی هنگامی به کار می رود که عمل استریلیزاسیون غیر ممکن و یا غیر ضروری می باشد . هدف از گندزدائی به حداقل رساندن خطر عفونت و یا فساد محصولات است که اغلب با کاربرد مواد شیمیایی و از طریق کاهش تعداد میکروبها بویژه میکروبهای بیماریزا در محیط بیجان صورت می گیرد .
گندزدا ماده شیمیایی است که موجب نابودی میکرو ارگانیسم های مفید یا بیماریزا می شود و بیشتر در مورد فرمهای رویشی کاربرد دارد و معمولا” شامل اسپور باکتریها نمی شود .

ضد عفونی کردن و ضد عفونی کننده

ضد عفونی کردن جلوگیری از عفونت با استفاده از عوامل ضد عفونی کننده می باشد . ضد عفونی کننده به عواملی اطلاق می گردد که از رشد و تکثیر میکروبها در نسوج زنده جلوگیری کرده و یا موجب نابودی آنها می گردند و به طور اختصاصی در مورد سطوح زنده کاربرد دارد .
بین گندزدا و ضد عفونی کننده هیچ مرز مشخصی وجود ندارد جزء اینکه معمولا” گندزدا برای سطوح غیر زنده و       ضد عفونی کننده برای موجودات زنده به کار می رود .غلظت ضد عفونی کننده ها بایستی نسبت به گندزداها کمتر باشد تا از آسیب به بافتها اجتناب گرددو به همین دلیل ضد عفونی کننده ها نسبت به گندزداها از سمیت کمتری برخوردارند .

مهمترین عوامل موثر بر فعالیت ضد میکروبی
۱-    نوع ارگانیسم ( باکتری گرم مثبت و منفی – ویروس ها – کپک ها و مخمها – مایکوباکتریها و اسپورها )
۲-    تعداد میکرو ارگانیسم
۳-    غلظت عامل ضد میکروبی ( گندزدا )
۴-    زمان تماس
۵-    امکان دسترسی به میکروارگانیسم ها
۶-    دما
۷-    PH
۸-    رطوبت
۹-    حضور مواد مزاحم

کنترل میکروارگانیسم ها با استفاده از عوامل فیزیکی
به کمک عوامل و روشهای فیزیکی گوناگون می توان میکروارگانیسم ها را از بین برده و یا کنترل نمود. وسایل و لوازم مورد استفاده در پزشکی و جراحی باید عاری از میکروارگانیسم هاباشند تا باعث ایجاد عفونت در بیماران نشوند . همچنین برای از بین بردن آلودگی در لباسء رختخواب وسایر وسایل و قسمتهای مختلف محیط انجام عمل گندزدائی الزامی است . انتخاب و استفاده از یک روش و یا عامل فیزیکی بستگی به فاکتورهای متفاوتی دارد و هنگامی می توان در امر استفاده از آن مطمئن بود که ارزیابی دقیقی از کلیه شرایط اختصاصی و جوانب امر به عمل آمده باشد .
معمولترین روشهای فیزیکی کنترل استفاده از حرارت مرطوبء حرارت خشکء پرتوها و صافی ها  می باشد .

کنترل میکرو ارگانیسم ها با استفاده از عوامل شیمیایی
روشهای شیمیایی کنترل میکروارگانیسم ها تنها زمانی باید مورد توجه قرار گیرند که انجام روشهای حرارتی غیر ممکن بوده و رعایت نظافت نیز نتواند نیاز مورد نظر را بر آورده سازد . در انتخاب ترکیبات شیمیایی به عنوان ضد عفونی کننده و یا گندزدا بایستی به عواملی از قبیل کارآیی سهولت کاربرد و قیمت محصولات مزبور توجه داشت .
میزان کارآیی و تاثیر این مواد را با ارزیابی محصول و بر اساس مشخصات گروهی که در آن طبقه بندی می شوند تعیین   می کنند و نباید تنها پیشنهادهای فروشندگان ملاک قرار گیرد و همچنین بایستی از خریداری و مصرف  محصولاتی که گروه بندی مشخصی ندارند اجتناب گردد .
در مورد سهولت کاربرد نیز بایستی تعدد محصولات انتخاب شده تا حد امکان کم و محدود باشد تا از حجم کار کاسته شده و از بروز اشتباهات در غلظتهای انتخابی و نحوه مصرف ممانعت گردد.
خوشبختانه قیمت گندزداها و ضد عفونی کننده های شیمیایی در بسیاری از موارد در میزان کارایی آنها تاثیری ندارد و باید با انتخاب آگاهانه و صحیح آنها از تحمیل هزینه های بی جهت و هنگفت به جامعهء جلوگیری گردد .
بایستی همواره توجه داشت که تبلیغ گسترده اینگونه محصولات به منزله افزایش قیمت آنهاست و هزینه های تبلیغ را در واقع مصرف کنندگان می پردازند .
خصوصیات یک ماده شیمیایی ایده آل و مطلوب جهت گندزدایی و ضد عفونی عبارتند از :
۱-    تاثیر بر میکروارگانیسم های بیماریزا : اولین شرایط لازم برای اینکه بتوان از ترکیبی بعنوان گندزدا و یا ضد عفونی کننده استفاده نمود وجود خاصیت میکروب کشی آن ترکیب است . چنین ترکیبی باید بتواند در غلظتهای کم روی انواع عوامل بیماریزا ( قارچ – باکتری – اسپور – ویروس – پروتوزوئر – تخم انگل ) اثر داشته باشد و بتواند کلیه این عوامل را از بین ببرد .
۲-    نداشتن میل ترکیبی با خون . ترشحات زخم . چرک وسایر مواد آلی : از آنجایی که بسیاری از مواد شیمیایی با پروتئین ها و سایر مواد آلی موجود در محیط ترکیب می شوند . در صورت استفاده از این ترکیبات در چنین محیطهایی . قسمت اعظم ماده شیمیایی گندزدا یا ضد عفونی کننده بر اثر ترکیب . غیر فعال خواهد شد .
۳-    عدم سمیت برای انسان و یا سایر موجودات زنده با توجه به کاربرد : یک ترکیب شیمیایی در چنین حالتی باید فقط بر میکروارگانیسم های زیان آور موثر باشد و برای انسان و سایر حیوانات خطری در بر نداشته باشد .
۴-    قابلیت انحلال : ترکیب شیمیایی باید تا حد لازم جهت مصرف در آب و یا سایر حلالها قابل حل بوده و به سادگی و به مقدار زیاد بتوان تهیه نمود .
۵-    پایداری : گندزدا یا ضد عفونی کننده نباید در اثر نگاهداری با گذشت زمان . در مجاورت هوا . نور و یا حرارت اثر خود را از دست بدهد و یا فعالیت ضد میکروبی آن تغییر یافته و دگرگون شود .
۶-    نداشتن اثر خوردگی و یا تخریبی : ترکیب شیمیایی نباید باعث زنگ زدگی . خوردگی . رنگ و یا خرابی در سطوح مورد کاربرد شود .
۷-    اثر پاک کنندگی : در صورتی که ماده شیمیایی دارای اثر پاک کنندگی نیز باشد خاصیت ضد عفونی و گندزدائی ترکیب . افزایش خواهد یافت .
۸-    سازش با صابونها و یا سایر مواد شیمیایی .
۹-    قدرت نفوذ کافی .
۱۰- در زمان کم بر عوامل میکروبی موثر باشد .
۱۱- از نظر قیمت ارزان بوده . فراوان و به راحتی قابل حمل ونقل باشد .
۱۲- فاقد بوی زننده باشد .
۱۳- عدم ایجاد مقاومت میکروبی .

طبقه بندی عوامل شیمیایی در کنترل میکروارگانیسم ها
الف – مشتقات هالوژنها شامل :
۱- مشتقات هالوژنه آلی مانند ازوکلورامید – کلرآمین  T  و T.C.P
۲- مشتقات هالوژنه معدنی مانند آب ژاول ((Kclo آب لابارک ( Naclo) و محلول داکین ‌‌‌‌‌(Ca(OCl)2) .
ب – عوامل اکسید کننده : نظیر آب اکسیژنه (H2O2). پرمنگنات پتاسیم .
ج – ترکیبات آلی فلزات سنگین : مانند مرکورکروم – مرتیولات (جیوه ) – متافن (جیوه )
ترکیبات معدنی فلزات سنگین : کلرور مرکوریک ( سوبلیمه ) – فنیل مرکوریک – نیترات – یدور جیوه –پروتئینات نقره ( آرژیرول )
د- مشتقات قطران : مانند فنول – کروزول (لیزول )- کلروگزیلنول (دتول ) – تیمول – کلرهگزیدین (هیبیتان )- ساولن (ستریماید + کلرهگزیدین )
ه- رنگهای آکریدین : مانند پرفلاوین . آکریفلاوین .
و- سایر رنگها : مانند ریوانل – ویوله دوژانسین – فوشین .

ضد عفونی کردن وسایل مورداستفاده در آرایشگاه
در دو دهه اخیر مسئله حفاظت وایمنی کارکنان و مراجعه کنندگان مراکزیکه امکان انتقال بیماری در آنها بالا است توجه بسیاری از مراکز علمی را به خودجلب کرده است .دهه هشتاد با پیدایش وگسترش وهمه گیری بیماری ایدز زنگ خطر را برای کارکنان این مراکز به صدا در آورد وسازمانهای بین المللی مانند :سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل بیماریها ومرکز حفاظت از کارکنان وبسیاری از مراکز علمی را بر آن داشت که مقررات ویژه ای برای حفاظت کارکنان .مراجعه کنندگان وایمنی محیط کار تدوین گردد با این وجود همیشه دغدغه خاطر بسیاری از کارکنان ومراجعه کنندگان به مراکز این مسئله بوده که چگونه باید خودرا از ابتلا به بیماریهای عفونی خطرناک حفظ کنیم؟ چگونه با میگروارگانیسم هایی که تاکنون آنها را جدی تلقی نمی کردیم مقابله کنیم؟ وچه راهکارهایی برای پیشگیری احتیاطی بکار بریم؟ یکی از مهمترین مسائلی که در این راستا مورد بحث محافل علمی جهان است استفاده ازموادضدعفونی کننده ها هر روز نوع تازه ای از این مواد را به بازار عرضه می کنند ولی پس ازچندی بی خاصیت بودن آنها معلوم می گردد ودراین میان ترفند میگروارگانیسم ها وجهش های پیاپی آنان به صورت پدیده مقاومت دانشمندان را به چاره اندیشی واداشته است .علاوه برآن دانشمندان درصدد پیداکردن مواد و روش های مناسب تری جهت ضدعفونی کردن هستند که علاوه برکارایی بالاتر وایمن تر (چه ازنظر عوارضی که برای پرسنل ومراجعه کنندگان دارد وچه ازنظر تخریب وسایل ومحیط)نیزباشند.
بعنوان مثال ترکیبات آلدئیدی بدلیل سمیت بالا وعوارض زیادی که دارند (خورندگی وسایل .ایجاد آسم آلرژیکوسرطان زایی) بسیار محدود شده است وامروزه مصرف مواد ضدعفونی کننده فاقد آلدئیدها ارجحیت دارد .بنابراین افراد مسئول باید آشنایی کامل با مواد وطریقه صحیح مصرف آنها داشته باشند تا مناسب ترین ماده را انتخاب کنند بهترین ماده .ماده ای است که درحداقل زمان وحداقل غلظت بالاترین کارآیی وکمترین عوارض را د اشته باشد.

ضدعفونی کردن:
عمل ضدعفونی کردن عبارت از حذف تمامی میگروارگانیسم های بیماریزای فعال است وبا عمل استریل کردن تفاوت دارد درعمل استریل کردن علاوه برمیکرو ارگانیسم های بیماریزای فعال .نوع غیر فعال آنها که همان اسپورها هستند نیز ازبین می روند لازم به ذکر است که انجام مرحله ضدعفونی کردن قبل از مرحله استریلیزاسیون ومرحله پاکسازی قبل از مرحله ضدعفونی کردن لازم است وکلیه این مراحل حلقه های زنجیره ای بنام چرخه ابزار هستند که باحذف هرکدام از این مراحل حلقه های زنجیره ای بنام چرخه ابزار هستند که با حذف هرکدام از این حلقه ها کل چرخه نابود شده وبی اثر می گردد.
استفاده از ابزار __ رفع آلودگی از روی ابزار __ پاکسازی __ ضدعفونی کردن___ بسته بندی___استریل کردن

طریقه ضدعفونی کردن وسایل :
جهت ضدعفونی وسایل ولوازم (فلزی وغیرفلزی) انتخاب ماده مناسب وطرزصحیح عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است. ماده ضدعفونی کننده باید علاوه برقابلیت از بین بردن میکرارگانیسم های بیماریزا عوارض سویی نیز بر روی وسایل از جمله خورندگی و غیرو را نداشته باشند.
روش کار با موادضدعفونی :
ابتدا ظرف درب دارمناسبی را تهیه کرده ظرف ازجنس مناسب که اثری بر روی محلول ضدعفونی کننده ومتعاقبا محلول نیز اثری بر روی آن نداشته باشد مانند ظرف (دکو باکس) سپس طبق دستور کارخانه تولید کننده ماده ضدعفونی کننده رقت مناسبی از آن را تهیه کرده ودرظرف فوق می ریزیم بعد از رفع آلودگیها از روی ابزار و وسایل (مو.پرزوغیره) آنهارا درون ظرف قرار داده وبعد از طی مدت زمان لازم که از طرف کارخانه تولیدکننده ذکرشده است ابزار را خارج کرده و زیر آب شیر شستشو می دهیم .بعد از اتمام کار از کارآیی وسایل اطمینان حاصل کرده ودر صورت نیاز آنها را روغن کاری می کنیم .

ضدعفونی سطوح:
یکی از اصول لازم جهت اطمینان از رعایت اصول بهداشتی در محیط کارضدعفونی سطوح (کف زمین .سطح میز.و     سرویس های بهداشتی ) با استفاده از مواد مناسب است ابتدا کف سالن وسطح میز وصندلی یا سطوح سرویس های بهداشتی را از مواد آلوده مثل (پرز و مو وغیره ) پاک کرده سپس رقت مناسب از محلول ضدعفونی کننده را تهیه کرده وبا دستما ل یا تی سطح مورد نظر را پاک می کنیم.

ضدعفونی دست :
اصل دیگر در حفظ بهداشت محیط کارضدعفونی دستها می باشد که اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا دستهای آلوده یکی از عمده ترین راههای انتقال عفونت وبیماری است ماده     ضدعفونی کننده ای که جهت دستها به کار می رود باید علاوه بر کار آیی بالای آن اثر سوئی بر روی پوست دست نداشته باشد .بعضی از موادیکه قبلا به کار می رفتند ممکن است بدلیل بروز ناراحتی پوستی مصرف آنها برای افراد ایجاد مشکل نماید .پوستی که آزرده شده ودجار جراحت و زخم باشد از نظر انتقال عوامل بیماریزا مستعدتر بوده واز طرفی مانعی در استفاده از مواد ضدعفونی کننده است(بدلیل سوزش وناراحتی)

دکونکس (deconex)
دکونکس ۵۳ پلاس محلول مناسبی جهت ضدعفونی ابزار است که با غلظت ۲% ومدت زمان ۱۵ دقیقه قابل استفاده است.
جهت ضدعفونی سطوح دکونکس ۵۰آ_اف محلول مناسبی است که با رقت ۱% قابل استفاده می باشد.
اسپری سولارسپت توانایی ضدعفونی کردن سریع سطوح (۲دقیقه) را دارد و نیز در موارد ائرژانسی می توان جهت ضدعفونی ابزار و وسایل نیز از آن استفاده کرد این اسپری همچنین جهت ضدعفونی سطوح و وسایلی که به رطوبت حساس هستند بسیار مناسب می باشد تنها کافی است آن را بر روی سطح مورد نظر اسپری کنند وبعد از گذشت مدت زمان ۲ دقیقه . تنها باید دقت کرد که بر روی سطوحی که از جنس پلکسی گلاس هستند اسپری نشود (سطوح شفاف ) چون باعث کدورت این سطوح می گردد.
دکوسپت عمل ضدعفونی دست را انجام می دهد  میزان ۵-۳ میلی لیتر از آن را برکف دستها ریخته و به مدت ۳۰ ثانیه دستها را به هم مالش می دهیم تا کاملا تمام نقاط دست به محلول آغشته گردد ونیازی به شستشوی قبلی دست نیز نمی باشد/

الکل ها
الکل ها از پر مصرفترین گندزداها و ضد عفونی کننده ها می باشند و قادر به از بین بردن باکتریها و قارچها هستند . بعضی ویروسهای چربی دارنیز توسط این مواد از بین می روند .
الکل ها را می توان بتنهایی و یا بصورت ترکیب با دیگر عوامل ضد میکروبی مثل ید – فرمالدئید و یا ترکیبات آمونیوم کواترنر مورد استفاده قرار داد . میزان تاثیر الکل های مذکور با اضافه کردن فرمالدئید افزایش می یابد که برای مثال    می توان از مخلوط ۱۰درصد فرمالین در الکل ۷۰درصد و یا هیپوکلریتی که ۲۰۰۰P.P.M.کلر قابل استفاده داشته باشد نام برد . هم چنین می توان آنها را با آب تا غلظتهای ۵۰تا ۹۰درصدرقیق کرد که با منعقد کردن پروتئین های اساسی میکروبها باعث نابودی آنها می گردند . در صورتی که الکل به صورت خالص مورد استفاده قرار گیرد موجب انعقاد پروتئین نمی شود ، به همین دلیل وجود آب در مخلوط الکل ضروری است . تاثیر مخلوط آب و الکل در غیر فعال کردن باکتریهای رویشی و ویروس ها نسبتا سریع بوده ولی روی اسپور آنها تاثیری ندارد و به همین دلیل یک ماده استریل کننده حقیقی بشمار  نمی آید .
الکل ها با از بین بردن چربی در پوست می توانند به عنوان یک پاک کننده عمل نمایند و بر اثر حل نمودن چربی و روغن براحتی روی میکروبها اثر می کنند . از آنجایی که الکل ها سریعا از سطوح تبخیر می شوند ، بنابراین کاربرد آنها جهت گندزدایی یا ضد عفونی کوتاه مدت مفید و موثر می باشد .
الکل اتیلیک ( اتانول ) در غلظتهای ۵۰ تا ۷۰ درصد بیشتر اثر ضد میکروبی بر علیه فرمهای رویشی را دارد و در غلظتهای ۵تا۱۰درصد رشد باکتریها را کند کرده و در غلظتهای بیش از ۷۰درصد موجب مرگ باکتریها نمی شود .در یک بررسی ، مشخص شده که هاگ باسیلوس سوبتیلیس برای مدت ۹سال و هاگ عامل سیاه زخم برای مدت ۲۰ سال در الکل زنده مانده است .

اثر موضعی الکل

غلظت زیاد الکل سبب تحریک غشاهای مخاطی شده و ضمنا پوست سالم را قرمز می کند . این اثر تحریک به علت رسوب قسمتی از پروتئین های سلولی و اثر دهیدراتاسیون الکل است . همچنین در زیر جلد نفوذ کرده ، سبب خراب شدن پروتوپلاسم سلولی می شود تا اینکه با مایع نسجی رقیق شود . استنشاق بخار قوی الکل سبب تحریک و بسته شدن “گلوت ” می شود . خوردن آن سبب احساس سوزش در حلق و معده می گردد و تزریق الکل ۸۰تا۹۵درصد داخل عصب یا غده عصبی سبب حذف درد در نواحی مربوطه می شود ( به علت تخریب سلولهای عصبی بر اثر رسوب پروتئین و             حل شدن چربی های آن ) .

ساولون ( ستریماید – سی ) cavlon(cetrimide-c)

ترکیبی از ۳/۰درصد کلرهگزیدین گلوکونات و ۳درصد ستریماید است که ترکیب دوم بیشتر اثر پاک کنندگی دارد . مجموع دو دارو سبب گردیده که علاوه بر نفوذ سریع در پوست ، میدان اثر وسیع نیز داشته باشد ، بدون آنکه موجب تحریک پوست گردد .
از این محلول جهت ضد عفونی زخمها و شستن دست و بدن ( محلول ۱درصد ) ، ضد عفونی پوست قبل از جراحی        ( محلول یک درصد ساولن در الکل ) ، ضد عفونی سریع لوازم جراحی ، لوله های پلی اتیلن ، سوندها و ظروف پلاستیکی  ( ساولن یک در ۲۰الکل ) استفاده می شود .
در مواردی که سابقه حساسیت به این دارو وجود دارد باید از مصرف آن خودداری کرد . محلول ساولن نبایستی در تماس با چشم ، مغز ، مننژو گوش میانی قرار گیرد ، چون گزارشهایی در مورد کر شدن به دلیل دخول دارو در گوش میانی وجود دارد .
در صورت بروز نشانه های درماتیت یا حساس شدن به نور باید مصرف آن قطع شود .کاربرد آن در دوران بارداری و مادران شیر ده بلا مانع است .

در زمینه کاربرد ساولن به نکات زیر توجه شود :
۱-    در صورت آلودگی چشم و گوش ، بایستی با آب بخوبی شستشو شوند .
۲-    محلولهایی که جهت زخمها یا سوختگیها به کار برده می شوند ، بایستی قبلا” استریل شوند (۳۰دقیقه در حرارت ۱۱۵درجه سانتیگراد در اتوکلاو ) .
۳-    هرگاه نگاهداری اشیاء فلزی در محلول ستریماید برای مدت بیش از ۸ساعت ضرورت یابد ، جهت جلوگیری از زنگ زدن آنها لازم است ۴/۰ درصد نیتریت سدیم به محلول اضافه شود . این محلول باید هفته ای یکبار تعویض گردد .
۴-    سرنگ و سوزنی که جهت تزریق نخاعی به کار می رود باید به دقت با آب استریل شستشو شود .
۵-    وسایل پلاستیکی را نباید بیش از نیم ساعت در این محلول نگاهداری کرد .
۶-    از مصرف صابون همراه این محلول خودداری شود ، زیرا بی اثر می گردد .
۷-    در ظرف نفوذ ناپذیر و دور از نور نگاهداری شود .
۸-    از به کار بردن در چوب پنبه ای برای شیشه محلول خودداری شود .
۹-    قبل از مصرف جهت رقیق کردن و بمنظور جلوگیری از کف کردن زیاد ، آب را به آهستگی به محلول اضافه کنید
۱۰- ماده سفیدکننده هیپوکلریت برای شستشوی البسه ای که در تماس با این محلول بوده اند نباید به کار رود ، زیرا لکه قهوه ای رنگ بجا می گذارد .

پویدون آیوداین (بتادین )povidon-iodine(betadin)
یکی از بهترین ترکیبات یدوفور می باشد که ایزودین نیز نامیده می شود . یک ضد عفونی کننده موضعی است که اثر کشنده بر باکتریها و اسپور آنها ، قارچها ، ویروسها و تک یاخته ها دارد . ترکیبی از ید و پلی وینیل پیرولیدین می باشد که مقدار ید ، نباید از ۲درصد کمتر و از ۱۲درصد بیشتر باشد .
بتادین به اشکال مختلف مثل محلول ۱۰درصد برای استفاده در موضع زخم و محلول ۲درصد به صورت اسپری ، پماد ، شیاف مخصوص برای مهبل ( برای قارچ کاندیدا ) و محلول ضد عفونی جهت عمل جراحی به کار برده می شود و از آن جهت آماده کردن پوست قبل از عمل جراحی و یا تزریقات ، تمیز کردن و درمان زخمها و سوختگیها و ضد عفونی زخم و زنان و زایمان نیز استفاده می شود .

دستورالعمل کلی در مورد کاربرد ضد عفونی کننده ها و گندزداها
برای رقیق سازی و مصرف گروههای مختلف مواد شیمیایی نکات و جوانب مهمی وجود دارد که رعایت آنها به منظور کنترل موثر میکروارگانیسم ها الزامی است . برخی از این نکات بر روی بر چسب آنها قید شده و بعضی نیز جنبه عمومی دارد . در اینجا نکات کلی و مفیدی درباره کاربرد این ترکیبات ذکر می گردد .
الف – ماده مصرفی را به دقت پیمانه کنید .
ب – برای ساختن محلول ، مقدار صحیحی از آب را به ماده ضد میکروبی بیفزائید .
پ – برای ساختن محلول از ظروف خشک استفاده کنید .
ت – پیش از کاربرد ماده ضد میکروبی ، در صورت امکان لکه ها و کثافات را پاک کنید .
ث – مازاد محلول ضد میکروبی را در خاتمه کار روزانه ، دور بریزید .
ج – توجه داشته باشید که کاربرد محلولهای  ضد عفونی کننده و گندزدا بدون دقت و مهارت ، سبب رشد میکروبها و گسترش عفونت می گردد .
چ – از ضد عفونی کننده ها و گندزداها برای استریل کردن استفاده نکنید .
ح – ابزار و وسایل تمیز را در درون محلولهای میکروب کش نگهداری کنید .
خ – ظروف حاوی مواد میکروب کش را دوباره پر نکنید .
د- از بکارگیری محلولهای ساخته شده در روزهای قبل پرهیز کرده و هر روز محلول تازه ای بسازید .
ذ- از بکارگیری محلولهای میکروب کش که خود به بیمارستان آورده اید پرهیز کرده و آنچه که بیمارستان در اختیار شما  می گذارد استفاده کنید .
ر- دو محلول ضد میکروبی را با هم بکار نبرید مگر آنکه یکی از آنها الکل باشد .
ز- از ترکیب و اختلاط پاک کننده ها با مواد گندزدا بپرهیزید زیرا ممکن است هر دو بی اثر شوند .
ژ- فقط در صورتی که کاربرد روشهای حرارتی مقدور نباشد از محلولهای میکروب کش انتخابی استفاده کنید.

کرم واژینال کلیندامایسین

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱ بواسطة:   موضوع : اخبار مامایی, دارونامه, مشروح اخبار

کرم واژینال کلیندامایسین ( Clindamycin vaginal cream  )  نوعی آنتی بیوتیک است که در درمان واژینوز میکروبی که سابقا” به نام هموفیلوس واژینیت ، گاردنرلا واژینیت ،  واژینیت غیر اختصاصی کورینه باکتریوم واژینیت و واژینوز بی هوازی خوانده می‌شد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  واژینوز باکتریال شایع‌ترین علت واژینیت حاد است که بسته به جمعیت‌های مورد مطالعه مسؤول ۱۵ تا ۵۰ درصد موارد بیماری در زنان علامت‌دار می‌باشد.

واژینوز باکتریال نشان‌دهنده یک شیفت در فلور واژن از فلور لاکتوباسیلی غالب به فلور مختلط شامل مایکوپلاسماهای ژنیتال، گاردنرلا واژینالیس و بی‌هوازی‌هایی مانند پپتواسترپتوکوک‌ها و گونه‌های موبیلونکوس است.
مکانیسم اثر:

کلیندامایسین فسفات واژینال در بدن هیدرولیز شده و به کلیندامایسین تبدیل میگردد ، که از سنتز پروتئین باکتری بوسیله پیوند به ساب یونیت S 50 ریبوزوم باکتری جلوگیری میکند .

موارد مصرف:

کرم واژینال ۲% کلیندامایسین در درمان عفونتهای باکتریال واژن تجویز میگردد . این کرم در عفونتهای واژینال ناشی از هموفیلوس واژینیتس ، گاردنلا واژینیتس ، کورینه باکتریوم واژینیتس ، عفونتهای واژینال ناشی از باکتریهای بی هوازی مصرف میگردد . کلیندامایسین واژینال در درمان ولوواژینال ناشی از تریکومونا ، کلامیدیا ، نیسریا گونوره آ ، کاندیداآلبیکنس و یا هرپس سیمپلکس ویروس موثر نمی باشد . در صورت باردار بودن ، فقط در سه ماهه دوم حاملگی میتوان از این کرم استفاده نمود .

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به کلیندامایسین ، لینکومایسین یا سایر محتویات کرم . همچنین مصرف کرم واژینال کلیندامایسین در خانمهای دارای سابقه بیماریهای التهاب روده ، کولیت اولسراتیو ، یا کولیت ناشی از آنتی بیوتیکها ممانعت دارد .

عوارض جانبی: خارش و قرمزی دهانه رحم ، درد در هنگام مقاربت ، ترشحات سفیدرنگ ، و با احتمال کمتر سردرد ، سرگیجه و منگی ، تهوع و استفراغ و درد شکمی ، حساسیت ، التهاب واژن و سرویسیت ناشی از رشد کاندیدا آلبیکانس از عوارض این دارو میباشند .

مقدار مصرف: مقدار یک اپلیکاتور از کرم ( ۵ گرم از کرم که حاوی ۱۰۰ میلی گرم کلیندامایسین فسفات میباشد ) را روزی یکبار و ترجیحا” به هنگام خواب استعمال نمایید . طول مدت درمان در خانمهای غیرباردار ۷-۳ روز و در خانمهای باردار ۷ روز میباشد .
راهنمای مصرف : قبل از مصرف دستها را شسته و اپلیکاتور را در حالت دراز کشیده وارد واژن نموده و به آهستگی محتویات آنرا به داخل واژن فشار دهید . حتی در طول عادت ماهانه درمان را قطع نکنید . در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف ، به محض به یادآوردن آن را مصرف نموده مگر آنکه نزدیک نوبت بعدی باشد . مقدار مصرف را دوبرابر نکنید .

نکات قابل توصیه:
از تماس این دارو با چشم خودداری شود . دوره درمان را حتی در صورت کاهش و یا از بین رفتن علائم بیماری کامل نمایید . در غیر اینصورت امکان عود بیماری وجود دارد . درصورت تماس ، چشمها را کاملا” با آب شستشو دهید . در طول درمان با این دارو از انجام مقاربت خودداری شود .

هشدار :
همانند سایر آنتی بیوتیکها ، مصرف این دارو ممکن است موجب عارضه کولیت پزودوممبرانس گردد . در صورت بروز اسهال یا اسهال خونی و کولیت سریعا” با پزشک تماس بگیرید . در انواع خفیف درمان با این دارو قطع و در موارد شدیدتر اقدام به درمانهای کمکی دیگر همچون تنظیم مایعات و الکترولیتها ، مصرف پروتئین کمکی و درمان با یک آنتی بیوتیک موثر بر این عارضه توصیه میگردد .مصرف این کرم ممکن است محیط واژن را برای رشد میکروارگانیسمهای غیر مستعد واژن ، بویژه قارچها همچون کاندیدا آلبیکانس ، مناسب نماید .

مراقبت از پوست صورت

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۱ بواسطة:   موضوع : مشروح اخبار, پوست و مو

پوست صورت به به خاطر نقشی که در زیبایی دارد و همچنین به علت آسیب پذیری شدید خود ، همیشه نیاز به مراقبت بیشتری نسبت به بقیه بدن دارد .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  صابون زدن و شستن پوست صورت یکی از اقدامات بهداشتی مراقبتی برای حفظ سلامت و شادابی آن است . اما همین اقدام در صورت غیر اصولی بودن باعث گسترش جوشها ، آکنه و ضایعات عفونی پوست صورت می شود .

- چـروک صورت:

بوجود آمدن شیارهای عـرضی در پیشانی و شیارهای طـولی در بین دو ابرو و نیز شیارهای کنار چشم ها و دهان و بر روی گونه ها.

 – علل بوجود آورنده چروک: در ایجاد چروک صورت علتهای گوناگونی وجود دارد.

مسئول نگه داشتن قوام پوست کلاژن داخل درمی میباشد; حال به هر علتی در روند کلاژن سازی اختلالی بوجود آید می تواند باعث چروک پوست گردد. با افزایش سن کلاژن سازی دچار وقفه میگردد و افراد با سنین بالا پوستی افتاده دارند.

 اختلالات ارثی در تولید کلاژن در بیماران سندرم مارفان و سندرم اهلر دانلس از این جمله اند در این بیماران پوست بعلت نقص در کلاژن سازی دچار افتادگی زود رس میگردد.

 علاوه بر کلاژن سازی علتهای دیگری نیز در ایجاد چروک پوست دخیلند از جمله : افزایش قـدرت عـضلانی زیر پوست میباشـد; افراد عـصبی و اخـمو بعـلت اسـتفاده زیاد از عضلات صورت دچار این حالت میشوند و با افزایش قدرت این عضلات چروک زود رس پیدا میکنند.
افرادی که قـبلا” چاق بوده ولی دچار لاغری میشوند بعلت از دست دادن چربی زیر پوستی دچار افتادگی پوست میشوند و چروک بوجود می آید.
افراد سیگاری بعلت از دست دادن چربی زیر پوستی ( عدم تغذیه مناسب و کاهش اشتها ) و همچنین نقص در کلاژن سازی و علتهای گوناگون دیگر دچار چروک زودرس می شوند.

 پوسـتهای خشـک نسـبت به پوسـتهای چـرب زودتر دچـار چروک میشوند که میتواند به دلیل علت زمینه ای پوست خشک باشد ( عدم نگهداری آب در پوست به دلایل سرشتی ). علتهای دیگری نیز وجود دارد که از حوصله این بحث خارج میباشد.

 برای پیشـگیری در ایجاد چروک باید عـوامل ایجاد کننده آن را از بین برد از جمله : تغـذیه مناسب – عدم مصرف مواد مخدر و دخانیات – اعصاب آرام و غیره.
روشهای متنوعی برای از بین بردن چروک صورت وجود دارد:
۱) مصرف کرمهای مرطوب کننده تا حدودی میتوانند چروکهای ریز را بطور موقت از بین ببرند.
۲)انجام پیلینگ : چه بصـورت تدریجـی با مصـرف کـرمهای حـاوی AHA با درصـدهای پائین و چه به صـورت پیلینگ در مطــب با داروهای پیلینگ با درصــد بالا. با این روشــها تحریک کلاژن سازی صورت می گیرد.
۳)انجام لیزر با انواع گوناگون لیزر(تحریک کلاژن سازی)
۴)جدید ترین روش برای از بین بردن چروک صورت تزریق آمپول رقیق شده و غیرسمی شده ســم میکــروب بوتیلیسم ( botox ) در داخــل عـضلات پوســت صـورت.
با این روش عضلات صورت را فلج یا ضعیف میکنند و باعث از بین رفتن چروک صورت می گردد. این روش موقتی میباشد و بسته به افراد از ۳ ماه تا ۹ ماه طول میکشد. با تکرار تزریق این فاصله زمانی افزایش می بابد.

 ●پیلینگ یا لایه برداری
پیلینگ یا همان لایه برداری به عملی گفته میشود که لایه سطحی پوست بطرقی برداشته شود.
مواردی که لایه برداری انجام میگیرد :
*‌وجود جوش صورت و از بین بردن اسکارهای باقیمانده از جوش صورت
* وجود لک صورت یا ملاسما
* وجود کک و مک یا فرکل ( freckle )
*وجود هر نوع اسکار از قبیل :· سوختگی؛ باقیمانده هر نوع ضایعه در صورت
* وجود انواعی از لک باقیمانده از التهاب قبلی
●طریقه پیلینگ
لایه برداری را میتوان به طرق گوناگون انجام داد:
* لایه برداری شیمیائی :بوسیله مواد شیمیائی که عمدتا” از اسید با در صدهای متفاوت است انجام میگیرد.معمولا” از الفا هیدروکسی اسید ( AHA )؛ تری کلرو استیک اسید ( TCA ) و فنل با درصدهای متفاوت استفاده می شود.
* لایه برداری میکانیکی : بوسیله ابزارهای تراشنده لایه سطحی پوست را می تراشند از جمله:
(dermabresion استفاده از یک دستگاه دوار و تراشنده ) و یا بوسیله سنباده .
* لایه برداری بروش لیزر: معمولا” از لیزر CO۲ برای این منظور استفاده میشود.
انتخاب پوست مناسب جهت هر نوع پیلینگ در نتیجه عمل بسیار دخیل می باشد به اینصورت که نمیتوان هر نوع پیلینگ را برای هر نوع پوست انتخاب کرد.
جـدا از اینکـه پیلینگ را در چـند جـلسه میتوان انجـام داد. روش پیلینگ بصورت طـولانی و مداوم نیز صورت میگیرد، این روش بوسیله کرم های دارای الفا هیدروکسی اسید با در صد متفاوت معمولا” کمتر از %۱۵ انجام میگیرد، در این روش فرد هر شب از این کرمها بر روی جـاههایی که میخـواهـد لایه برداری شود؛ استفاده می کند.
در مواقعی که فرد از پیلینگ استفاده میکند باید از نور خورشید اجتناب کند و حتمآ از ضد آفتاب در مواقع خارج از منزل استفاده کند.البته پیلینگ را نمیتوان به همه افراد تجویز کرد و باید جهت پیلینگ افراد انتخاب شوند.
●جوش صورت یا آکنه
آکنه یا جوش یک اختلال پوستی میباشد که در سنین نوجوانی شروع وتا آخر جوانی همراه افراد درگیر میباشد درمان بیشتر جنبه کنترل جوش صورت به منظور بهبودی موقتی تا ما دامای که تحت درمان دارویی قرار دارند و به منظور جلوگیری ااز بوجود آمدن جوشگاهای عمیق می باشد.
اول از همه باید دید که ضایعات واقعاً جوش هستند. چون خیلی از ضایعات پوستی شبیه جوش بروز میکنند. جوش بیشتر در نواحی سبوره ( نواحی از بدن که دارای غدد چربی فراوان میباشد) دیده می شود.
– غدد چربی بطور طبیعی در تمام سطح پوست گسترش دارند و مسئو ل چرب نگه داشتن سطح پوست میباشند. همچنین به علت دارا بودن بعضی مواد دارای خاصیت ضد میکروبی و قارچی هستند. این غدد در کف دست و پا و لـب وجود ندارند و بیشترین تراکم آنها در صورت ؛ سر ؛ سینه و قسمت بالای پستان می باشد.
جوش بیشتر در صورت دیده میشود و بصورت انواع شکلها از قبیل:
– کومدون ( جوشهای ریزی که بصورت سر سیاه و سر سفید دیده می شوند )؛
– پاپول (جوشهای برجسته و قرمز رنگ)؛
– پاسچول (جوشهای چرکی)
– و بالاخره ناجول و کیست (جوشهای بزرگ و دارای عمق و مواد داخل آنها)
از بسته شدن دهانه خروجی غدد چربی بعلت های گوناگون جوش بوجود می آید. علتهای بسته شدن این دهانه ها شامل:
۱) تولیـد و ترشح زیادی چربی در این غدد که خود این میتواند بعلت ارثی بودن یا عدم تنظیم هورمونی باشد. البته گاهی سطح هورمون در سطح طبیعی میباشد ولی پوست به این مقدار طبیعی نیز حساس است.
۲) رشد میکروب در دهانه غدد که باعث التهاب و بسته شدن این غدد می شوند.
۳) اختلال در کراتینی شدن ( در تشکیل کراتین دهانه اختلال وجود دارد مثل افرادی که سوء تغـذیه یا رژیم غـذائی دارند که اسیدهای چرب ضروری در بدن آنها کـم میباشد و یا بعـلتهای دیگری این اختلال وجود دارد).
جوشهای صورت را نمیتوان بطور کامل از بین برد ولی میتوان آنها را تحت کنترل در آورد.
درمان این جوشها بستگی به نوع جوش انجام می گیرد. در کل شستشوی مکرر نواحی جوش بویژه با صابونهائی که اسیدیته میباشند و از خود بقایایی به جا نمیگذارند از تشکیل جوش جـدید تا حـد زیادی مـوثر هسـتند و در درمان نیز کـمک کـننده میباشند. این صابونها در داروخانه ها موجودند و به عنوان ضد جوش معرفی میشوند. در درمان جوش از داروهای ضد باکتری ( میکروبی ) نیز استفاده میشود. که بستگی به نوع جوش و گسترش آن دارد.
داروهای دیگری نیز بسته به نوع جوش در درمان مصرف دارند که اختصاصی میباشند و از حوصله این بحث خارج هستند.
افرادی که دارای جـوش میباشـند باید از مصـرف هر گـونه کـرم یا پـماد اجـتناب کنند: چون باعث بدتر شدن جوشها میگردند.افرادی هستند که منافذ پوست آنها به اصطلاح باز میباشد و در داخل این منافذ بصورت سیاه دیده میشود. ترشح چـربی و در معرض هوای آزاد قرار گرفتن این چـربی باعث اکسید شدن آن میگردد و به صورت سیاه دیده میشوند. برای از بین بردن آن میتوان از همان صابونهایی که گفته شد استفاده کرد و همچنین از اسکراب صورت نیز میتوان کمک گرفت.
یکـــی از عارضـــه های جــــــوش صــــــورت باقـــی ماندن لکه در آن ناحیه بعلت التهاب و فــعال بودن سیسـتم دفـاعـی بدن در آنجا می باشد.
جـوشـهایی که بیشـتر دستـــکاری شــوند احـتمال بوجـود آمـدن لکه بیشتر است . در ضمن افراد با رنگ پوست تیره تر لکه ناشی از جوش در آنها بیشتر است
درمان این عارضه در حقــیقـت درمــان جـوش میباشد . یعـنــی با درمان جوش بعلت کم شدن التهاب احتمال بوجود آمدن لکه کم میشود . درمان قاطـعی برای از بین بردن این نوع لکه وجود ندارد و در طـول زمان بسته به نوع پوست این لــکه ها از بین میروند . البته بعضــی از داروهای موضعی این طول زمان را کاهش میدهند که از آن جمله میتوان از ژل های حاوی AHA نام برد این ژل حاوی اسیدهای میوه میباشد و باعث تسهیل در پوسته ریزی طبیعی پوست میشوند و به این خاطر پوست جوان و شاداب میماند .
داروهای موضــعی دیگر کـه کـمک کننده میــباشند : کرم و ژلــهای حاوی ویتامین ث و مشتقات ویتامین آ ( کرم و ژل تره تینوئن )
از نظر علمی و آنچه در کتب علمی – پزشکی موجود است هیچ نوع غذا و خوراکی در ایجاد و تشـدید جــوش صورت دخـیل نیسـتند ؛ ولی بر اساس طـب قـدیـم و گـفته افرادی کـه جــوش صورت دارند بعضـی از خوراکیـها در بدتر کردن جـوش صورت دخیل میـباشند و پرهـیز از این خوراکیها باعث بهبودی در جوش می شود .
از جمله غذا و خوراکیهایی که باعث این علت میشوند شامل : غذاهای چرب ، تنقلات ، خرما، کشمش ، محصولات دریایی ( ماهی و میگو ) ، بعضی از میوه جات ( موز ، کیوی ، خرمالو ) و غیـره . بهـترین راهکار پرهـیز از مواد غذایی و خوراکیهایی است که فرد اظهار میکند با خوردن آنها جوش صورتش بدتر می شود.
طبق مطالعات و بررسی های انجام شـده افرادی که جـوش صورت دارند کمتر دچار سرطان پوسـت از نوع بازال سـل میشوند. البته این به آن معـنا نیسـت که برای درمـان جـوش پیگـیر نباشند.
●لک صورت یا ملاسما
لک صـورت یا ملاسـما یک عـارضه پوستی شـایع بخصوص در دختران و خانمهای جوان میباشد این عارضه بصورت لکه های قهـوه ای تا خـاکستری تیره بر روی گونه ها ؛ پیشانی و چانه دیده میشود. شـایعـترین سنین بروز آن ۲۰ تا ۳۰ سالگی است و در خانمها از آقـایان بیشتر می باشد.
عـلت های زیادی در ایجـاد آن نقـش دارند ولی ثابت ترین علـت را اشعـه ماورابنفش خورشید میدانند . یعنی همیشه این علت باضافه علل دیگر را در ایجاد لک سهیم میدانند.
علل دیگر:
۴) مصرف دارو بویژه داروهای هورمونی و بخصوص داروهای پیشگیری از حاملگی ( بصورت قرص ؛ تزریقی ویا کاشتنی )…. داروهای دیگر نیز در بروز آن نقش دارند ، از جمله داروهای اعصاب.
۵) تغییـرات هورمونی در بـدن از جـمله کـیستهای متعـدد تخمــدان ( pco ) و یا بیماری غــده فوق کلیوی.
با پیشگیری از تابش اشعه خورشید بطور مستقیم بر روی صورت از ایجاد لک تا حد زیادی میتوان جـلوگـیری کرد.
مصرف کرمهای ضد آفتاب بطور منظم با عیار بالاتر از ۲۰ به فواصل هر ۳ ساعت و همچـنین اجـتناب ار تابش نور خـورشـید بطـور مسـتقـیم بر روی صورت در افراد مستعـد از ایجـاد لک میتوان پیشگیری نمود.
برای از بین بردن لک با تجویز پزشک متخصص از کرمهای حــاوی هـیدروکـینون با در صد های گـوناگـون ( نباید بیشتر از۶ تا ۷ درصد باشد ) میتوان اسـتفاده نمود.
●روشـهای دیگـر در درمان لک صورت
– لایه برداری (peeling) ؛ سایش پوست بوسیله میکانیکـی ( ermabresion & salabresion ) و لـیزر میباشـد کـه بسـته به پوسـت افـراد انتخـاب میشود . افـراد با رنگ چـشــم روشـن و مـوهـای روشــن مـقـــدار رنگـدانـه پـوسـتی کـمتری نسـبت به پوسـتهای تیره دارند و به همین دلیل نور آفتاب بیشتر در پوست این افراد نفوذ دارد و چون یکی از اثرات نور آفتاب ایجاد لک صورت و همچنین کــک و مک میباشـد برای پیشگیری و درمان این افراد نیاز مبرم به ضد آفتاب دارند.
یکی از درمانهای لک صـورت همچـنان که قـبلاُ نیز گفته شد استفاده از پیـلینگ میباشد. ولی این روش مناسب همه افراد نمی باشد . چـون افراد با رنگ پوست تیره اصلاْ مناسـب پیلینگ نمیباشند.
چــون یکی از عـوارض پیلـینگ خـود لک میباشـد و شانـس ایجـاد لک در افراد با پوست تیره خیلی بالا است .
– درمان دیگر لک صورت لیزر درمانی می باشد.
هیچکدام از روشهای درمانی لک صورت دائمی نیست و در یک جلسه نیز انجام نمیگیرد و نیاز به تجـدید درمان دارد و ادامه درمان دارد ، زیرا استـعداد افراد برای ایجاد لک که با این روشــهای درمانــی برطرف نمیگردد . مصرف ضد آفتاب در افراد مستعد یک نیاز حیاتی در درمان و پیشگیری از لک می باشد .
●فراوردهای ضدآفتاب
اشعه ماورا بنفش خورشید اثرات ثابت شده ای بر روی افزایش انواعی از سرطانهای پوست تـسـریع و تـشـدید پـیری چروک پوست و بـدتـر شــدن بـرخـی از بیماریهای پـوسـتی و ایجاد و تشدید لک صورت و کک و مک دارد.
به مواردی که بتوانند از نـفـوذ اشعـه ماورا بـنـفـش به قسمتهای عـمقی اپیدرم ( روی پوست ) و درم جـلوگـیری کـنند را محـافـظ یا ضـد آفتاب می گویند . نحـوه اثر ا ین ضد آفتابها جذب انعکاس اشعه ماورا بنفش می باشد از رسیدن آن به لایه های عمقی پوست جلوگیری می کنند
ضد آفتابها دو گونه هستند :
اول : ضد آفـتابـهای فـیزیکی: با انعـکاس اشـعه از رسیدن آن به پـوسـت جـلوگـیری میکنند هـر مانـع فـیزیکی کـه این عمل را انجام دهد از این گروه میباشد مانند پمادهای حاوی اکسید زینک که از نـفـوذ اشعـه به روش انـعکاس آن جـلوگیری میکند. و یا مصرف کلاه لبه دار و حتی نقاب که مانع رسیدن اشعه به پوست میشوند را جزء این گروه به حساب می آورند .
دوم : ضد آفتابهای شیمیائی: این گروه از ضد آفتابها از طریق جذب اشعه از رسیدن آن به لایه های عمقی پوست جلو گیری میکنند.
عـیار محافظتی ضد آفتابها : مقـدار جذب اشعه توسط ضد آفتاب را میگویند. هر چه این عـیار بالاتر باشد مقدار جذب اشعه نیز بیشتر می شود .
– در آب و هوای ایران عـیار محافـظـتی بالاتر از۲۰ نیاز میباشد. هر چه اشعه در ناحیه ای مسـتـقـیم تر بتابد باید عیار را بالاتر انتخاب کنیم .
– در مناطق جنوبی ایران اشعه مستقیم تر تابش دارد . هر نوع ضد آفتاب با هر عیاری بیشتر از سه ساعـت روی پوست موثر نیست و باید بعد از ۳ ساعت تکرار شود.
– بیشترین مقدار اشعه در فاصله زمانی ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهـر به زمـیـن میـرسد.در این فاصـله زمانی از قرار گـرفـتن بطـور مستـقـیم در برابر اشعـه آفـتاب اجـتـناب شود.
– افرادی که پوست روشن دارند بیشترین صدمه را از اشعـه میگـیرند و نیاز است این افراد بیشتر مراقب باشند.
– در فعالیتهای روز مره از قبیل کوهنوردی – شنا – اسکی – فوتبال و غیرو حتما” از ضد آفتاب استفاده شود .
– اکثر ضد آفتابها در آب محلول بوده و با شستشو و شنا یا تعریق پاک میشوند و باید مصرف آن تکرار شود.
– در کـودکـان از سن ۶ ماهـگی به بعـد براحـتی میـتوان از ضـد آفـتابهای شیمیائی استفاده کرد – ترکیبات موجود در ضـد آفـتاب مـیـتواند در بعـضی افراد حسـاسـیـت ایـجـاد کـند و بایـد نوع ضد آفتاب در این مواقع عوض شود.
– افرادی که جوش صورت دارند باید از ضـد آفـتابـهـای محلول و یا لوسیون استفاده کنند ; چون کرمها و پماد که چرب میباشند باعث بدتر شدن جوش صورت آنها می گردد .
توجــه : استـفـاده از ضد آفتابها به معـنی ایـمـنی ۱۰۰% نـیـست و باید سایر موارد محافظتی را رعایت نمود .
– استفاده از ضد آفتاب اثرات سوء برای پوست ندارد ؟ مصرف ضد آفتاب هیچ گونه عوارضی ندارد و مفید نیز میباشد ولی انتخاب نوع و مارک ضدآفتاب و درجه محافظتی برای هر پوستی و منطقه ای بسیار مهم میباشد .

● نکاتی درباره پاکسازی روزانه پوست صورت

پاکسازی پوست صورت یکی از ارکان مهم زیبایی و بهداشتی پوست است. هدف از پاکسازی روزانه زدودن گرد و غبار، مواد آرایشی و چربی اضافی و آلودگی های مختلف و بازکردن منافذ بسته پوست می باشد.

بیش از دوبار در روز پوست صورت خود را شستو ندهید چون شستشوی بیش از حد باعث تبخیر بیش از حد آب از سطح آن و کاهش میزان چربی پوست و یا تحریک غدد مولد چربی در پوست های چرب می شود بهتر است یکبار صبح و یکبار شب شستشو انجام شود.

بهترین راه پاکسازی پوست صورت استفاده از یک شیر پاک ملایم و در صورت امکان استفاده از لوسیون تونیک بعد از شیرپاک کن است.

در صورت عدم دسترسی به این فرآورده ها بهتر است از یک صابون ملایم مثل صابون بچه یا صابون گلسیرینه استفاده کرد. ترجیحا صبح ها پوست را با آب سرد بشوئید و استفاده از صابون را در انتهای روز انجام دهید. آب سرد بهترین تونیک برای پوست دست شستشو با آب سرد را فراموش نکنید.

بهداشت پوست

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۱ بواسطة:   موضوع : آموزش سلامت, مشروح اخبار, پوست و مو

برای پیشگیری از عوارض پوستی توجه به رعایت اصول بهداشتی دارای اهمیت خاصی دارد . مانند استحمام روزانه، توجه به رژیم غذایی صحیح و مناسب سن ، اجتناب از پوشیدن لباسهائی با الیاف مصنوعی ، پیشگیری از خستگی جسمی و روحی ، پرداختن به ورزش و تفریح در هوای پاک و دور از آلودگی های شهر و اجتناب ازپوشیدن کفش های تنگ و نوک باریک .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  همه افراد باید در هنگام حمام کردن ، پوست بدن خود را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه تغییرات غیر طبیعی در آن مشاهده کردند هر چه زودتر با پزشک مشورت کنند تا از بروز هر اتفاق ناگواری پیشگیری شود . عمده ترین صدمات پوستی که از سن جوانی تا بزرگسالی ممکن است بروز کند ، التهاب پوست به علت مصرف مواد آرایشی است که یکی از رایج ترین آنها التهاب لب ها است؛ مواد رنگی روژلب دارای ائوزین است که لبها را نسبت به نور خورشید حساس کرده و در نتیجه متورم و ملتهب می کند .

برای حفظ بهداشت پوست ابتدا باید نوع و بیماری های پوست مورد شناسایی قرار گیرد .  پوست از نطر نوع به چهار دسته طبقه بندی می شود که عبارتند از : معمولی ، خشک ، چرب ، مختلط .

 ●تشخیص نوع پوست

 انواع پوست سالم عبارتند از : معمولی ، خشک ، چرب ، مختلط .
▪پوست معمولی : آثاری از آکنه ( جوش ) ، کمدون سر سیاه یا سر سفید ، چروک های ریز ( دور لب ، دور چشم ، روی پیشانی و … ) روی این نوع پوست دیده نمی شود . شخص احساس خشکی و کشیدگی در پوست خود ندارد .
▪پوست خشک : چروک های ریز ( دور لب ، دور چشم ، روی پیشانی و … ) و پوسته پوسته شدن ( روزاسه ) از علائم پوست خشک است . شخص بعد از شستشوی صورت و دست احساس خشکی و کشیدگی در پوست خود دارد .
▪پوست چرب : آکنه ( جوش ) ، کمدون سر سیاه یا سر سفید ، براقیت ( بواسطهٔ وجود چربی زیاد ) از نشانه های پوست چرب است .
▪پوست مختلط : در ناحیه پشت لب ، بینی و وسط پیشانی ( T zone ) پوست چرب بوده و در نواحی دیگر خشک یا معمولی است .
اگر پوست بیمار بود ابتدا بایستی مورد درمان قرار گرفته سپس جهت بهبود طاهری آن اقدام نمود . ( بیماری های شایع : آکنه یا همان جوش ، کمدون سر سیاه یا سر سفید ، روزاسه که به پوسته پوسته شدن معروف است ، قارچ و … )
محصولات آرایشی و بهداشتی حتما” بایستی مناسب با نوع پوست انتخاب شود .

بهداشت روزانه پوست

یرای آنکه بتوانید به بهترین وجه از پوست خود مراقبت کنید لازم است ابتدا نوع آن را تشخیص دهید. نوع پوست شما به میزان تولید چربی بستگی دارد. ژن، رژیم، عوامل استرس زا، دارو و حتی مراقبت های پوستی روی تولید چربی پوست موثر می باشند.

برای اینکه نوع پوست خود را تشخیص دهید از خودتان تست پوست بگیرید. برای اینکار صورت را شسته و به آرامی خشک کنید سپس مقداری کاغذ نازک یا دستمال مخصوص پاک کردن شیشه عینک برداشته و روی نقاط مختلف صورت فشار دهید.

اگر پوست شما “چرب” باشد کاغذ خواهد چسبید نقاط چرب را برداشته و آن قسمت را پاک می کند. اگر کاغذ نچسبید یا هیچ نقطه چربی را جمع نکرد پوست شما “خشک” است. اگر کاغذ در نقطه T-Zone (پیشانی، بینی . چانه) چسبید پس شما پوست “مختلط” (نرمال) دارید. حدود ۷۰% خانم ها پوست مختلط دارند. در ادامه ۵ نوع پوست مختلف و مشخصات آنها آمده است:

حدود ۷۰% خانم ها پوست مختلط دارند.

پوست چرب؛ پوست چرب دارای ظاهری درخشان با منافذ بزرگ مستعد جوشهای سرسیاه و لک می باشد شما باید مشکلات زیادی را تحمل کنید.

پوست مختلط/نرمال؛ این نوع پوست منافذ متوسطی دارد بافت نرم و صافی داشته، رنگ پوست نشان از سلامتی آن دارد. ممکنست هر چه به سمت گونه بروید پوست خشک شود در صورتیکه در منطقه T-Zone (پیشانی، بینی، چانه) چربی وجود دارد.

پوست حساس؛ پوست حساس نازک بوده و منافذ کوچکی دارد. براحتی قرمز شده و مستعد پارگی مویرگ ها می باشد اغلب دچار آلرژی و خارش می شود.
پوست خشک؛ در پوست خشک احساس کشش وجود دارد بخصوص بعد از پاک کردن و دارای چروک ریز، پوسته و لکه های قرمز می باشد در خانم های رنگین پوست محل بازسازی پوست مرده خاکستری یا کدر می شود.
پوست آسیب دیده بواسطه پیری یا نور خورشید؛ در این نوع پوست احساس کشش وجود دارد چروک ها قابل رویت و پوست شل و افتاده می باشد مخصوصا اطراف گونه و فک. بافت پوست حالت چرمی پیدا کرده و مویرگها پاره می شوند.
حال با شناخت کامل نوع پوست خود می توانید براحتی از بزرگترین عضو بدن نگهداری کنید زیرا سلامت پوست نقش عمده ای در سلامت روح و جسم شما دارد.

 ●مراقبت های روزانه برای هر نوع پوست عبارتند از : پاک کننده ، کرم مرطوب کننده ، کرم ضد آفتاب ، کرم لایه بردار ، کرم دور چشم .

▪ پاک کننده :

هرروز صبح و هر شب قبل از خواب بایستی صورت شسته شده و آلودگی ها از روی آن پاک شود. پاک کننده حتما” بایستی مناسب صورت و نوع پوست باشد . پاک کننده می تواند شیر پاک کن ، ژل مخصوص شستشوی صورت ،صابون پن و یا تونیک ( تونر) مخصوص پاک کننده صورت باشد .
▪کرم مرطوب کننده : صبح ها و شب ها پس از شستشوی صورت باید رطوبت کافی به پوست توسط کرم های مرطوب کننده رسیده شود . این کرم ها هم باید متناسب با نوع پوست انتخاب گردند .

 ▪ضد آفتاب :

کرم ضد آفتاب باید ۲۰ دقیقه قبل از در معرض آفتاب قرار گرفتن زده شود و اگر کسی دائما” در تماس با آفتاب باشد بایستی هر ۳ ساعت یکبار تکرار نماید . کرم ضد آفتاب هم باید به نسبت نوع پوست انتخاب گردد . SPF۳۰ استاندارد بوده و برای پوست های سالم توصیه می شود . ( بجز ناحیه دور چشم )

▪کرم لایه بردار :

برداشتن لایه های مرده پوست از روی صورت یکی از الزامات است تا پوست تنفس بهتر و ظاهری سالمتر داشته باشد . عمل لایه برداری از بازشدن منافذ ( که در اثر ضخیم شدگی پوست ایجاد می شود )ایجاد چروک و افتادگی و خشکی پوست جلوگیری می کند . این کرم را می توان شب ها به جای مرطوب کننده بعد از شستشوی صورت بکار برد . ( بجز ناحیه دور چشم ) کرم های حاوی اسید های میوه ( آلفا فروت اسید ) AHA و PHA به کرم های لایه بردار معروفند . لایه بردارها را باید از غلظت کم شروع و به تدریج بر غلظت آن افزود . از ۸ تا ۱۰ در صد شروع و به ۱۵ تا ۱۸ درصد رساند .

▪کرم دور چشم :

بر اثر افزایش سن سه مشکل عمده برای ناحیه دور چشم بوجود می آید . چروک، پف وتیرگی . کرم های دور چشم بوسیله باز کردن عروق دورچشم جریان خون را در آن ناحیه افزایش داده و باعث کاهش مشکلات دور چشم می شوند . که عموما” بعد از ۲۵ سالگی توصیه می شوند . ( صبح ها و شب ها پس از شستشو )

برای سنین بالای ۳۰ مراقبت های تکمیلی پیشنهاد می شود .

از جمله : هیدراتاسیون ( آبرسانی ) ، پاکسازی ( دزَن ) ، لایه برداری قوی ( میکرو درم ابریژن یا پیلینگ ) ، ماسک های مخصوص بالا کشیدن پوست ( لیفتینگ ) ، سفت کردن پوست ( فرمینگ ) ، روشن سازی ( کرم های کنترل کننده فعالیت ملانوسیت ها ) و ….

 ▪Scrub :

کرم های پاک کننده عمقی و لایه بردار همراه با دانه های ریز سایشی هستند . از این کرم ها در خانه بصورت هفته ای یک یا دوبار می توان استفاده نمود و باید متناسب با نوع پوست انتخاب گردند . اما بیشتر برای پوست های چرب و معمولی متمایل به چرب توصیه می شود لازم به ذکر است که بلا فاصله بعد از عمل اسکراب به علت آنکه پوست دچار خشکی می شود حتما” باید از کرم مرطوب کننده استفاده نمود . ( صورت را آب زده و کمی از کرم را مثل صابون روی صورت ماساژ داده _ بجز دور چشم _ سپس آبکشی می کنیم . )

پیشگیری از آفتاب سوختگی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۱ بواسطة:   موضوع : مشروح اخبار, پوست و مو

نورخورشید برای بدن مفید و لازم است. نور خورشید برای ساختن ویتامین در بدن ضروری است و کودکانی که نور خورشید به آنها نمی‌رسد، دچار نرمی استخوان (راشیتیسم)  می‌شوند . اما نور خورشید عوارض گوناگونی از جمله تیرگی پوست، آفتاب سوختگی و آسیب‌رسانی به غشاء سلول و که مقدمات سرطان پوست را فراهم می‌کند، دارد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  امواج تابشی خورشید که به زمین می‌رسند به دودسته مرئی و نامرئی تقسیم میشوند. امواج ماورای بنفش و امواج مادون‌قرمز. اثرات گرمایی خورشید مربوط به امواج مادون قرمز می‌شود و اما امواج ماورای بنفش که به دو نوع و دسته‌بندی می‌شوند. دکتر فرامرز رفیعی در مورد اثرات آسیب‌رسان امواج نامرئی نور خورشید و راه‌های مبارزه با آن سخن می‌گوید.

● اثرات آسیب‌رسان امواج نامرئی خورشید کدامند؟

 امواج ماورای بنفش و مادون قرمز می‌توانند باعث بروز انواع سرطان‌های پوستی، کک و مک، لک‌های پوستی و انواع ضایعات خشکی پوست، قرمزی پوست، تحت عنوان آفتاب سوختگی و برنزه شدن پوست و پیری زودرس شوند.

 ● برنزه کردن پوست چه مضراتی دارد؟

 برنزده شدن یا برنزه کردن پوست بی‌هیچ تردیدی آسیب‌رسان است. زیرا برای برنزه شدن حتما به ساختمان آسیب وارد می‌آید. برنزه شدن پوست نوعی واکنش دفاعی پوست در برابر امواج مضر خورشید است و نباید برای مقاصد زیبایی سلامتی خود را به خطر انداخت.

● راه‌های مبارزه با امواج آسیب‌رسان خورشید را نام ببرید؟
برخورد هوشیارانه با آفتاب. به این معنا که بدون محافظ در برابر نور خورشید قرار نگیریم و حتما ضد آفتاب استفاده نیم.

 ● انواع ضد آفتاب‌ها را نام ببرید؟

ضد آفتاب‌های فیزیکی و ضدآفتاب‌های شیمیایی. ضد آفتاب‌های فیزیکی آن هایی هستند که دارای اکسید روی، اکسید تیتانیم، اکسید آهن، تالک، کائولین و کالامین هستند که نور خورشید را در طیف‌های ماورای بنفش و مادون قرمز و مرئی پراکنده می‌کنند و باز می‌گردانند و یا جذب می‌کنند.

 ضدآفتاب‌های شیمیایی دارای موادی هستند که بر اساس خواص شیمیایی خود بر تغییر طول موج بخش‌هایی مضر نور و تبدیل آن به بخش غیرمضر عمل می‌کنند و شامل موادی می‌باشند که بر علیه انواع امواج ماورای بنفش عمل می‌نمایند.

 ● چرا بهتر است از ضدآفتاب‌هایی که ضد آب هستند، استفاده کرد؟
برای این که اثرات مواد ضدآفتاب مورد استفاده در اثر شستشوی ناشی از تعریق، از بین نرود و فقط به هنگام شنا کردن از ضدآفتاب‌های ضدآب استفاده نمی‌کنیم بلکه به طور کلی بهتر است ضدآفتاب ما ضد آب باشد.

● عیار محافظتی یک ضدآفتاب یا چیست؟
میزان محافظت ضدآفتاب را برعلیه آسیب‌رسان بیان می‌کند. به این معنا که اگر ضدآفتاب به طور مثال بیست باشد به این معنای آن است که این ضدآفتاب شما را به میزان بیست برابر بیشتر در مقابل امواج آسیب‌رسان محافظت می‌کند و زمان ایجاد حداقل آسیب قرمزی پوست را به همین میزان به تاخیر می‌اندازد.
بر اساس نتایج تحقیقات مراکز معتبر دنیا برای یک پوست طبیعی بدون عارضه و بیماری حداکثر مجاز در شرایط معمول و با میزان تابش معمول ۳۰ است. ولی عیارهای بالاتر محافظتی برای افراد با بیماری‌های پوستی که پزشک متخصص پوست و مو تشخیص می‌دهد یا افرادی که برای زمان‌های طولانی‌تر به مناسبت‌های شغلی در معرض تابش قرار می‌گیرند یا افراد با پوست طبیعی برای اسکی‌کردن روی آب یا شنا کردن توصیه می‌شود.

● آیا برای امواج ماورای بنفش نوع و نوع عیارهای محافظتی جداگانه وجود دارد؟
بله به طور مثال برای نوع ماورای بنفش و برای ماورای بنفش نوع ذکر می‌شود.

● خصوصیات یک ضدآفتاب خوب که موقع خرید باید مورد توجه قرار گیردچیست؟
یک ضدآفتاب خوب باید حاوی مواد فعال بر علیه امواج ماورای بنفش نوع و نوع و امواج مادون قرمز داشته باشد. ضد آب باشد. متناسب با نوع رنگ پوست باشد. لازم به توضیح است که بر طبق تقسیم بندی متخصصین شش تیپ پوستی در دنیا وجود دارد که روشن‌ترین رنگ متعلق به افراد ایرلندی است که تیپ یک می‌باشند و تیپ شش هم تیره‌ترین رنگ پوستی متعلق به سیاه‌پوستان است اما رنگ پوست ایرانی‌ها متعلق به تیپ ۴ یا ۵ است و افراد روشن‌تر ما متعلق به گروه ۳ هستند. بر طبق استاندارد برای ایرانی‌ها برای فعالیت‌های خارج از منزل ۱۵ تا ۲۰ برای شرایط معمول مطرح است.

 یک ضد آفتاب خوب باید متناسب با نوع پوست باشد. مثلا برای فردی با پوست چرب یا پوست خشک یا مخلوط، نرمال و یا حساس باید از انواع مرتبط با نوع پوست استفاده کرد که به روی ضدآفتاب حتما قید شده است.

 بهتر است کرم ضدآفتاب حاوی عوامل آنتی‌اکسیدان همچون ویتامین و یا ویتامین باشد تا درضمن بتواند با اثرات مخرب مادون قرمز هم مبارزه نماید.

 اگر در داخل یک ضدآفتاب فیزیکی همچون تیتانیوم اکسید نیز باشد آن را در برابر امواج مادون قرمز محافظت بیشتری خواهد کرد.اگر می‌خواهید از یک ضد آفتاب فیزیکی استفاده کنید بهتر است از فرم‌های میکرواکسید تیتانیوم استفاده کنید که پوشش بیشتری ایجاد می‌کنند و در سطح پوست به صورت مناطق سفید رنگ چرب دیده نمی‌شوند. برای این منظور می‌توانید به ترکیب ضدآفتاب در پشت تیوپ ضدآفتاب توجه نمود که این موضوع را بیان می‌کند.

 ● آیا بایستی تا هنگامی که در معرض تابش آفتاب قرار داریم ضدآفتاب را تکرار کنیم و روی صورت و مناطق در معرض آفتاب دوباره بزنیم؟

 بله بایستی نیم ساعت قبل از مواجه با آفتاب آن را به مناطق در معرض آفتاب بزنیم و تا هنگامی که د ر آفتاب قرار داریم هر دو ساعت آن را تجدید کنیم.

 بله حتما زیرا ریشه اکثر آسیب‌های پوستی در اثر تابش‌های بی‌امان و مستمر دوران کودکی است. بایستی بدانیم که اثرات امواج نامریی خورشید اثرات تجمعی است یعنی سلول‌های پوستی فراموش نمی‌کنند که در چه تاریخی چه میزان اشعه دریافت کرده‌اند و صدمه خورده‌اند بلکه به مرور که میزان تابش‌های بی‌حفاظ بیشتر می‌شود آسیب‌ها هم بیشتر و جدی‌تر می‌شوند و منجر به بروز بیماری‌های خطرناکی می‌شوند.

● آیا روش‌های دیگر مبارزه با آسیب‌های امواج خورشیدی وجود دارد؟

 بله مثلا اگر به حفاظت لایه ازن کمک کنیم و با وسایل آلوده کننده به آن صدمه نزنیم باعث می‌شویم که ازن مقادیر بیشتر امواج مضر را برگرداند و نگذارد که آنها به زمین برسند و آسیبی ایجاد کنند. از موارد دیگر می‌توان به این نکته اشاره کرد که افراد می‌توانند در صورت نداشتن کار ضروری در اوج ساعات بحرانی تابش یعنی بین ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعداز ظهر ازمنزل بیرون نیایند و یا حتما از خود محافظت کنند. از کلاه با لبه‌های بلند استفاده کنند و عادات ورزشی خویش را به ساعات قبل و یا بعد از حداکثر تابش منتقل کنند. و برای بهره مندی ازمنافع نور خورشید در جهت تامین ویتامین بدن خویش با پزشک مشورت کنند و بدانند که میزان تابش در حدود ۱۵ دقیقه در روز برای تولید ویتامین به حد مناسب کافی است ولی افراد باید با توجه به وضعیت جسمانی و نیازهای بدنی خودشان و پس از مشاوره با پزشک نسبت به رعایت زمان توصیه شده اقدام کنند.

● نکات مهم در پیشگیری از آفتاب سوختگی و خطرات اشعه های خورشید :

▪ نور خورشید دارای سه نوع اشعه فرابنفش ( UV- نور بالا با طول موج بسیار کوتاه ) می باشد : UVA- UVB-UVC ( اشعه های UVC بوضوح بیشترین خطر را دارند اما – حداقل تا حالا – توسط لایه اوزون مهار می شوند و به سطح زمین نفوذ نمی کنند )
▪ اشعه های UV با سلولهای رنگدانه ای پوست شما ( ملانوسیتها ) واکنش داده و جذب می گردند . هر چه UV بیشتر باشد ، ملانین بیشتری تولید می شود تا پوست اطراف را از سوختگی ( آفتاب سوختگی ) حفظ کند .
▪ هر چند ، چیزی به عنوان محافظ کامل در برابر اشعه های UV وجود ندارد .
▪ اشعه خورشید در تابستان قوی تر است ، بویژه بین ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر ( از « قانون سایه » استفاده کنید : هنگامی که سایه شما کوتاهتر از خودتان است ، اشعه های UV بیشترین شدت را دارند . )
▪ اشعه های UV از آب و برف بازتابانده می شوند که منجر به افزایش مواجهه می شود.
دو سوم اشعه های UV از ابرها عبور می کنند و می توانند سبب آفتاب سوختگی ناخواسته ( غیرقابل تصور ) شوند .
▪ SPF ( عامل محافظت پوست Sun protection factor ) بر روی کرمهای ضدآفتاب تخمین می زند که تا چه اندازه اشعه های UV از رسیدن به پوست بازداشته می شوند . یک عامل « ۱۵» بدین معنی است که ۱۵ دقیقه مواجهه با آفتاب ( آفتابگرفتگی ) معادل یک دقیقه مواجهه بدوم کرم ضدآفتاب است .
▪ یک ۱۰-spf باعث مهار uvb به میزان ۹۰٪ و ۱۵-spf باعث مهار uvb به میزان ۹۳٪ و ۳۰-spf باعث مهار ۹۷٪ uvb میشود .
▪ به هر حال SPF به توانایی ممانعت از UVB اطلاق می شود نه UVA.
▪ به این امید که متقاعد شده باشید که این یک مبارزه بزرگ و یکی از معیارهای مهم و پیشگیری است که باید توسط کودکانمان رعایت شود .
▪ لباسهای ضدآفتاب بپوشید : به دنبال لباسهای تابستانی باشید که عامل محافظت فرابنفش آن بیش از ۱۵ باشد . ( اگر مرطوب باشد یا کشیده شده و بسیار چسبناک باشد ، بی اثر است )
▪ از کلاه استفاده کنید : با لبه های بلند که صورت ، دست ، گردن و گوشهایتان را با سایه اش بپوشانید .
▪ از عینکهای محافظ UVA و هم UVB استفاده کنید : ( کاتاراکت ( آب مروارید ) در بزرگسالان تا حدودی مربوط به مواجهه زودهنگام چشم با اشعه های UV می باشد . کودکان با سایه ها جذابتر به نظر می رسند .
▪ در سایه بازی کنید : یک چتر با خود بیاورید یا چادری برپا کنید تا از تابش مستقیم آفتاب دور باشید .
▪ از کرم ضد آفتاب سخاوتمندانه استفاده کنید : شواهدی وجود ندارد که ضدآفتابها برای کودکان مضر باشند . ( با وجود عدم داده کافی ، آکادمی آمریکایی متخصصان کودکان استفاده از آن را تا ۶ ماهگی توصیه نمی کند . به تازگی آنها گفته اند که اگر مواجهه مستقیم با نور آفتاب اجتناب ناپذیر است ، شاید مفید باشد که آنرا در بخشهای کوچکی از بدن که در معرض نور است استفاده کنیم . )
▪ از یک کرم ضد آفتاب عاری از PAB و با حساسیت زایی کم که هم بر ضد UVA و هم UVB اثر محافظتی دارد ، استفاده کنید ، اما همه اثر خوبی بر UVA ندارند . برچسب را بخوانید : بهترین محافظ UVA دارای یک محافظ نور خورشید غیرشیمیایی ( مانند اکسیدروی ، دی اکسیدتیتانیوم ) و یا کرم ضدآفتاب آووبنزن Avobenzon می باشد .
▪ مصرف یک SPF بیش از ۳۰ ضرورتاً بهتر نیست ، به گونه ای که افزایش غلظت کرم ضدآفتاب سبب تحریک پوست بیشتری می گردد . در حالیکه محافظت اضافی کمتری را اعمال می کند ( به عنوان مثال : افزایش SPF از ۳۰ به ۴۰ ، به ۲۵٪ کرم بیشتر نیاز دارد در حالیکه ۸٪ محافظت بیشتری را اعمال می کند . )
▪ کرم ضدآفتاب را سخاوتمندانه بکار برید و بگذارید تا ۳۰ دقیقه قبل از مواجهه خشک گردد .
▪ برآمدگی ها ، شکافها و نواحی در معرض تابش بالا ( گونه ها ، پاها ، لبها و بینی ها ) را فراموش نکنید .
▪ بیاد داشته باشید : « مقاوم در آب » یعنی در حدود ۴۰ دقیقه در آب دوام دارد ، « ضد آب » یعنی پس از ۸۰ دقیقه در آب از بین می رود . بنابراین دوباره ، دوباره و دوباره در طول روز استفاده کنید ( هر ۳-۲ ساعت یا درست پس از شنا یا تعریق فراوان )
▪ اگر برچسبها را بخوانید ، خواهید دید که تفاوت زیادی ( به جز در قیمت ) بین کرمهای ضدآفتاب عرضه شده برای بچه ها وجود ندارد . از استفاده آنها اجتناب نکنید مگر مواردی که برای کودکان توصیه شده است .

● بسیار خوب ، شما ( یا کودک مستقل شما ) بخوانید ، در آفتاب سوختگی چه باید کرد ؟‌
▪ آفتاب سوختگی به دلیل انرژی زیاد اشعه UV است که بطور مستقیم پوست برهنه را می سوزاند . معمولاً ۶-۲ ساعت پس از مواجهه ایجاد می گردد و در حدود ۲۴ ساعت به اوج خود می رسد . افسوس که هیچ درمانی ( بجز پرهیز از آفتاب گرفتگی بیشتر ) برای کاهش وسعت آسیب یا زمان بهبودی وجود ندارد .

● برای آسایش خود ، به چند نکته در اینجا اشاره شده است :
۱) یک دوش آب سرد بگیرید ( برخی افزودن جوش شیرین نانوایی یا سوپ جو را تسکین دهنده می دانند )
۲) به نرمی کمپرس ( مالش ) خنک و مرطوب را انجام دهید .
۳) از ژل aloe vera برای مالش استفاده کنید .
۴) از کرم مرطوب کننده بدون عطر ( بدون زمینه نفتی ) برای هیدراته کردن پوست استفاده کنید .
۵) اگر شدید است ، کرم هیدورکورتیزون ۱٪ سبب کمی تسکین خواهد بود .
۶) دادن یک مسکن نیز التهاب را کاهش خواهد داد . ( مانند ایبوپروفن )
۷) مایعات زیاد بنوشید .
۸) در حالیکه نادر است ، اگر آفتاب سوختگی خیلی شدید است و یا با علائم دیگر ( مانند درد شدید ، تاولهای شدید ، تهوع ،‌گیجی ، سردرد یا عفونت به مرور زمان ) همراه است به پزشک مراجعه کنید .

آسپرین به اندازه ‘وارفارین’ برای بیماران قلبی موثر است

آسپیرین را باید یکی از مهم ترین یافته های تاریخ داروشناسی دانست. زیرا به نظر می رسد آنچه زمانی به عنوان تنها یک مسکن ساده ساخته شد، دارای آثار فراگیر مفیدی بر سلامتی باشد. نتایج تحقیقات پژوهشگران علوم پزشکی نشاندهنده این موضوع است که آسپیرین می تواند به اندازه سایر داروهای گران‌قیمت مانند ‘وارفارین’ برای بیماران با ناراحتی های قلبی مفید باشد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی ،  نتیجه این تحقیقات که روی بیش از دو هزار بیمار با نارسایی قلبی انجام شده، در نشریه ‘مدیسن’ انتشار یافته است.

در این تحقیقات همچنین آمده است که هر دو دارو دارای عوارض جانبی هستند اما به طور کلی فواید این دو بسیار مشابه است.

هرچند یکی از محققان بریتانیایی می‌گوید که خطر استفاده از وارفارین نسبتا کمتر است.

امروزه نارسایی‌های قلبی یکی از جدی ترین عوامل مرگ در جهان است.

بر اساس برآوردهای انجام شده، در بریتانیا ۹۰۰ هزار نفر و در آمریکا ۶ میلیون نفر دچار انواع حملات قلبی هستند.

حمله قلبی زمانی رخ می دهد که یک منطقه از عضله قلب به دلیل نرسیدن اکسیژن کافی خوب انجام وظیفه نمی کند و انقباض (پمپاژ) آن کاهش می یابد، در نتیجه نمی تواند خون را به قسمت های مختلف بدن برساند.

هنگامی که خون به قسمت های مختلف بدن نمی رسد، خطر لخته شدن خون افزایش می یابد که این به نوبه خود ممکن است باعث سکته مغزی شود.
آسپرین یا وارفارین

بیمارانی که دچار نارسایی‌های قلبی هستند عموما با داروهایی مداوا می شوند که خطر لخته شدن خون را کاهش می دهد.

اما محققان می گویند تشخیص آنکه کدام دارو، آسپرین یا وارفارین، برای معالجه بیمارانی که دچار حمله قلبی شده اند مفیدتر است، دشوار است.

محققان از ۱۱ کشور مختلف، روی ۲۳۵۰ بیمار آزمایش کرده و به آنها یکی از این دو دارو را پس از حمله قلبی تجویز کردند.

بر اساس تحقیقات اخیر به طور کلی خطر مرگ، سکته مغزی و خونریزی شدید در اثر استفاده از هر دو دارو به یک اندازه است.

این تحقیقات نشان داد خطر سکته مغزی در بیمارانی که وارفارین مصرف می کنند به مراتب کمتر است اما خطر خونریزی شدید در آنها افزایش می یابد.

دانشمندان پس از ۴ سال تحقیق به این نتیجه رسیدند که هیچ دلیل محکمی مبنی بر آنکه مصرف وارفارین مفیدتر است، وجود ندارد.

دکتر شونیچی هوما، از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا گفت: “از آنجایی که میزان خطر و فوائد این دو دارو مشابه است، بیمار و پزشک وی می توانند خود تصمیم بگیرند که کدام دارو برای مداوای او مورد نیاز است.”

وی افزود: “اما دسترسی آسان به آسپیرین و قیمت ارزان آن بسیاری را به انتخاب این دارو متمایل خواهد کرد.”

اما دکتر اندرو کلارک، از دانشگاه هال و انجمن نارسایی‌های قلبی در بریتانیا به بی بی سی گفت: “این تحقیقات نشان داده است که وارفارین خطر سکته مغزی ناشی از نارسایی قلبی را کاهش می دهد اما احتمال خونریزی شدید را افزایش می دهد.”

او در ادامه گفت: “اما ما باید نتیجه این تحقیقات را برای تک تک بیماران ارزیابی کنیم و قبل از تجویز بدانیم که خطر خونریزی در بیمار بیشتر است یا سکته مغزی.”

“مثلا به نظر من خونریزی معده حتی اگر منجر به تزریق خون هم شود، خطرش از سکته مغزی کمتر است، پس ترجیح می دهم وارفارین تجویز کنم.”

آسپرین ” استیل سالسیلیک اسید ” یکی از پر طرفدارترین دارو ها در دنیاست . هر سال ۵۰۰۰۰ میلیون قرص آسپرین در جهان مصرف میشود.

در بریتانیا هر فرد سالانه ۷۰ قرص آن را جدا یا همراه با مسکنهای دیگر ، کافیین یا ویتامین “ث” مصرف میکند .

آسپرین علاوه بر خاصیت تسکین دهندگی ، تب بر و ضد التهاب هم هست ، ضمن اینکه اثرهایی نظیر ایجاد زخمهای گوارشی و جلوگیری از لخته شدن خون را نیز از خود نشان میدهد .

اما مصارف امروزه آسپرین عبارتند از :پیشگیری از بیماریهای قلبی ۳۷.۶% ورم مفاصل ۲۳.۳% سر درد ۱۳.۸% بدن درد ۱۲.۲% و دردهای دیگر ۱۴.۱%

در گذشته های دور در بعضی از گونه های درخت بید ” نظیر بید ، سپیدار ، راش همیشه سبز و انگورک و اسپیره کوهی ” بدلیل وجود سالسیلاتها خواصی دیده میشد که بعد ها همین امر منجر به کشف آسپرین گردید .

بقراط حدود ۲۴۰۰ سال پیش برگهای درختان گونه های بید و شیره درختان گونه تبریزی را برای بیماریهای چشمی و به هنگام وضع حمل تجویز میکرد ، بسیاری از پزشکان در قدیم از برگ درخت بید بعنوان دارو در درمان بیماریهای نظیر نقرس ، قولنج ، درمان سیاتیک ،تب ولرز و… استفاده میکردند .

البته باید این نکته را هم ذکر کرد که تا دهه ۱۸۵۰ از تریاک بعنوان ماده مسکن و پوست سین کونای پرویی برای تسکین تب و التهاب استفاده میشد ، اما با انتشار کتاب اعترافات یک انگلیسی تریاک خور در ۱۸۲۲ خطرهای تریاک آشکار شد ، ضمن اینکه در ایام جنگهای ناپلیون ، ورود پوست سین کونا به اروپا مختل شد و همین امر به همراه محدودیتهای مکانی رشد درخت پرویی باعث شد تا دانشمندان دوباره به مطالعه پوست بید علاقمند شوند .

البته آسپرین در افرادی که زخم معده دارند میتواند باعث خونریزی معده شود. در کودکان تب دار آسپرین به دلیل خطر سندرم ری توصیه نمیشود.

بازگشت بینایی دو مرد نابینا با پیوند شبکیه الکترونیک

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۱ بواسطة:   موضوع : مشروح اخبار, مقالات و تحقیقات پزشکی

دو مرد بریتانیایی که سالهاست نابیناهستند، قسمتهایی از بیناییشان را توسط عمل جراحی پیوند شبکیه باز یافتند. آنان با پیوند شبکیه چشم الکترونیک که در بریتانیایی صورت گرفت توانستند ببینند. این دو قادر هستند نور و حتی بعضی اشکال را به وسیله شبکیه مصنوعی که پشت چشمشان جاسازی شده است ببیند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی ،  پزشکان حس گرهای الکترونیکی در شبکیه چشم این دو قرار داده اند که به عصب های بینایی پیام ارسال می کند و بعد به مغز .  حالا آنها می توانند نور و شکل کلی اجسام را ببینند.

کریس جیمز و رابین میلار دو مرد نابینایی هستند که در آزمایش بالینی بیمارستان چشم آکسفورد و بیمارستان کینگز کالج لندن شرکت کرده اند و این عمل جراحی بر روی آنها انجام گرفته است.

این دو بیناییشان را بر اثر بیماری به نام رتینیت پیگمانتزا از دست دادند. این بیماری سلولهای گیرنده نور در پشت چشم را تدریجا از کار می اندازد.

پروفسور رابرت مک لارن و دکتر تیم جکسون هدایت گروه مجری این پیوند را بر عهده دارند.

آنها تراشه میکروالکترونیک سه میلی متر مربعی را که در برابر نور بسیار حساس است و به جای دریافت کننده های نور عمل می کند را در سر این دو مرد نابینا توسط یک عمل جراحی پیوند کرده اند.

در این عمل جراحی تراشه ای پشت شبکیه چشم گذاشته شد و سیمی از آن از زیر پوست به پشت گوش وصل شد.
“لحظه ای سحر آمیز”

زمانی که نور وارد چشم می شود و به تراشه می رسد، حس گرهائی که پیامهای الکترونیکی به اعصاب چشم و از آنجا به مغز می رسانند تحریک می شوند.

جساسیت این تراشه رل می توان با قوه بیرونی که به تراشه از طریق دیسکهای مغناطیسی وصل است کم و زیاد کرد.

آقای جیمز می گوید لحظه ای سحر آمیز را دیده است و زمانی که برای اولین بار تراشه شروع به کار کرد نوری دیده است که نشان می دهد که این وسیله کار می کند.

او گفت:”می توانم خط مستقیم و منحنی را از نزدیک ببینم اما تشخیص اجسامی که در فاصله قرار دارند برایم سخت تر است. البته هنوز زود است و باید یاد بگیرم که چگونه از اطلاعاتی که از تراشه به مغزم می رسد، استفاده کنم.”

آقای مک لارن کسی است که برای اولین بار در بیمارستان چشم آکسفورد تحت این عمل جراحی قرار گرفته است.

او می گوید:”این اولین باری است که بیماران بریتانیایی که کاملا نابینا بودند قادر هستند چیزهایی را ببینند.”

آقای مک لارن می گوید:” در پژوهشهای قبلی که از سلولهای بنیادین و معالجه های دیگر استفاده شده بود بیماران تنها شبحی از نور را می دیدند.”
“رنگ”

اما آقای میلار، نابینای دیگر، که تحت همین عمل جراحی قرار گرفته است به طور غیر منتظره ای توانسته برای اولین بار و پس از ۲۵ سال خوابهای رنگی ببیند.

آقای مک لارن می گوید ممکن است نتیجه خارق العاده نباشد اما برای شخصی کاملا نابینا که بتواند جهت یابی کند و تشخیص دهد که در و پنجره یک اتاق کجا قرار دارد کمک زیادی است و مورد استفاده قرار می گیرد.

در سال ۲۰۱۰ یک مرد فنلاندی پس از انجام این عمل جراحی موفق به تشخیص کلمات شد. اما این عمل تنها در آزمایشگاه موفقیت آمیز بود.

اما تجهیزات پیوند شده به این دو مرد نابینا مستقل از محیط آزمایشگاه قابل استفاده هستند.

دکنر جکسون هم که یکی از این تراشه ها را پیوند کرده است می گوید:” این آزمایش در مرحال اولیه قرار دارد اما گامی مهم و هیجان انگیز است. ممکن است در آینده به کسانی که بر اثر بیماری رتینیت پیگمانتزا بینایی خود را از دست داده اند کمک کند.

هر دو جراح تاکید می کنند که این تراشه برای درمان نیست و جزئی از آزمایشهای بالینی است. قرار است این تراشه به چشم حدود ۱۲ نابینا پیوند شود.

سلول های بنیادی انسان می تواند در از بین بردن ویروس اچ.آی.وی مورد استفاده قرار گیرد

دانشمندان اعلام کردند که سلول های بنیادی انسان که از لحاظ ژنتیکی مهندسی شده باشند ، می توانند سلول های آلوده به ویروس اچ.آی.وی را در یک ارگانیسم زنده پیدا کنند و از بین ببرند.

HIVبه گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،   ویروسی از گروه رتروویروس‌ها است که به سلول‌هاى دستگاه ایمنى بدن حمله مى‌کند.  رتروویرو‌س ها (retroviruses) ویروس هایى هستند که ماده ژنتیکی یا ژنوم آنها از از RNA تشکیل شده است. بنابراین ویروس‌های ایدز براى تکثیر خود به آنزیمى به نام “نسخه بردار معکوس” (reverse Transcriptase) نیازمندند که ژنوم RNA آنها را به صورت DNA نسخه‌بردارى کند تا بعد بتواند آن را با کمک آنزیم “اینتگراز” وارد ژنوم سلول میزبان کند و به این ترتیب امکان تکثیر ویروس به وجود مى‌آید.

این مطالعه برای اولین بار در یک الگوی حیوانی نشان می دهد که مهندسی سلول های بنیادی برای تشکیل سلول های ایمنی که اچ.آی.وی را هدف قرار می دهند بسیار موثر است.

در این مطالعه دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، سلول های بنیادی خون انسان را مهندسی کردند و متوجه شدند که این سلول ها می توانند به سلول های بالغ T تبدیل شوند و به بافت هایی که ویروس اچ.آی.وی در آن وجود دارد، حمله کنند.

نتایج این مطالعه نشان داد که سلول های بنیادی مهندسی شده توانایی تکثیر و مهاجرت را در ارگان ها برای مبارزه با آلودگی دارند.

این مطالعه در نشریه PLoS Pathogens منتشر شده است.

HIV داراى ژن هاى مختلفى است که پروتئین‌هاى ساختمانی آن را رمزبندى مى‌‌کنند. HIV داراى ژن هاى عمومى رتروویروس‌ها یعنی، gag، pol و env و نیز ژن هاى اختصاصى خودش، tat و rev است.

عفونت با HIV با انتشار حاد ویروس در خون آغاز مى‌شود. پس از این مرحله شمارش ویروس‌ها در خون تا صد برابر کاهش مى‌یابد. پس از این مرحله یک دوره نهفتگى بالینى آغاز مى‌شود.

در ابتدا تصور مى شد که این دوره یک دوره حقیقى نهفتگى ویروسى است که در آن HIV درون ژنوم میزبان به صورت غیرفعال قرار مى‌گیرد.

بعدها مشخص شد که یک نوع سلول در بافت‌های لنفاوی بدن مثل گره‌های لنفاوی به نام سلول‌هاى دندریتی با ویروس پوشیده شده‌اند و بنابراین حتى در مرحله‌اى که ویروس در خون دیده نمى‌شود، میزان آن در بدن بالاست.

HIV با آلوده‌کردن گروهی از سلولهای دستگاه ایمنی به نام لنفوسیت‌های T از نوع CD4 مثبت بیماری ایدز را بوجود می‌آورد. این سلول هاى زیرگروهى از گلبول‌هاى سفید هستند که به طور طبیعى پاسخ ایمنى به عفونت را تنظیم مى‌کنند.

HIV با استفاده از سلول هاى T براى تکثیر خودش در سراسر بدن گسترش مى‌یابد و در همان زمان باعث کاهش این سلول‌ها مى‌شود که بدن براى دفاع از خود به آنها نیاز دارد.

هنگامى که میزان سلول هاى +T CD4 در فرد آلوده به HIV تا حد معینى سقوط کند، آن فرد به طیفى از بیمارى‌ها مستعد می‌شود که در حالت معمول بدن مى تواند آنها را کنترل کند. این عفونت هاى فرصت طلب هستند که باعث مرگ فرد مى‌شوند.

استرس مادر در سه ماه نخست بارداری، موجب کمخونی مادر و جنین می شود

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۱ بواسطة:   موضوع : مشروح اخبار, مقالات و تحقیقات پزشکی

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند براساس نتایج تحقیقات جدید جنین مادرانی که در سه ماه نخست بارداری تحت استرس قرار دارند، دچار کمبود آهن می شود واین امر موجب بروز مشکلات فیزیکی و مغزی در نوزاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  آهن نقش مهمی در رشد سیستم های بدن به ویژه مغز ایفا می کند. کمبود آهن در بدن مادر، دیابت مادر، سیگار کشیدن مادر در طول بارداری و چند قلویی از جمله عواملی هستند که موجب پایین آمدن میزان آهن در خون جنین می شوند.

این تحقیق که توسط پژوهشگران دانشگاه میشیگان انجام شده، نخستین مطالعه بر روی انسان است که نشان می دهد استرس مادر در اوایل بارداری نیز می تواند سطح آهن را در بدن جنین کاهش دهد و یک عامل خطر محسوب شود.

محققان دراین بررسی مادران باردار را مورد مطالعه قرار دادند. مادران گروه استرس، در سه ماه نخست بارداری در منطقه پراسترسی زندگی می کردند. مادران گروه کنترل در همین منطقه زندگی می کردند اما سه تا چهارماه پس از برقراری آرامش در آن منطقه، باردار شدند.

محققان، این مادران را از نظر افسردگی ، اضطراب و میزان استرس در طول بارداری مورد تحقیق قرار دادند. در این تحقیق دانشمندان میزان آهن خون بند ناف به دست آمده از نوزادان را بررسی کردند.

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان آهن خون ۶۳ نوزاد مادران گروه استرس به طور چشمگیری کمتر از ۷۷ نوزاد گروه کنترل بود.

پزشکان تاکید دارند زنان باردار باید مراقب وضعیت سلامت تغذیه ، میزان استرس و وضعیت روحی خود باشند، چرا که این عوامل سلامت نوزاد آنها را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.

نتایج این تحقیقات در نشست سالانه انجمن های دانشگاهی طب کودکان در بوستون ارایه شده است.

« Previous PageNext Page »