پروبيوتيك چيست؟

خرداد ۲۰, ۱۳۹۲ بواسطة:   موضوع : اخبار تغذیه, اخبار داروسازی, مشروح اخبار

اصطلاح پروبيوتيك  (  probotic  )  “براي زندگي” است و سازمان جهاني بهداشت، اين اصطلاح را به “ارگانيسم هاي زنده اي” اطلاق مي كند كه در صورت مصرف مداوم ، اثرات “سلامت زايي” موثري براي ميزبان خود دارند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، پروبيوتيك، به عنوان صفت مواد غذايي حاوي اين باكتري ها هم به كار مي رود. پروبيوتيك ها به دو صورت مصرف مي شوند:

1- به صورت مكمل هاي غذايي به شكل پودر، شربت يا قرص

2- .به صورت مواد غذا يي غني شده باپروبيوتيك ها.(براي مثال اگر در توليد هرگونه فرآورده لبني تخميري همچون ماست، از باكتري هاي پروبيوتيكي استفاده شود، محصول حاصل را پروبيوتيك مي نامند.

*- نقش پروبيوتيك ها:

روده انسان حاوي انواع بسياري از باكتري ها (مفيد_مضر وخنثي) است. كه بايد توازن باكتريهاي روده در بدن انسان برقرارباشد در غير اين صورت علاوه بر مختل شدن وظايف فلور روده باعث آكنه ، آلرژي غذايي ، خستگي مفرط، افسردگي، سردرد و … مي شود .،البته لازم به ذكر است كه در افراد سالم باكتري هاي مفيد غالب هستند .

باكتري هاي مفيد در توليد تركيبات مورد نياز بدن مانند ويتامين ها و اسيدها ي آلي نقش موثري به عهده دارند. در مقابل ، باكتري هاي مضر تركيبات سمي و سرطان زا توليد مي كنند.بنابراين اگر باكتري هاي مضر در روده غالب بشوند نه تنها تركيبات مغذي و ضروري توليد نمي شوند بلكه ميزان تركيبات مضر نيز افزايش مي يابد .

فـلور روده(gut flora) شامـل میـکرو ارگـانیـسـم هـایی است که بطور طبیعی در مجاری گوارشی، بصورت همزیستی مسالمت آمیـز، زنـدگی کـرده و در سـلامـت انسـان و یــا مـیزبان نقش دارند.

درون دسـتـگاه گـوارش هـمـه جانوران این فلور روده ای وجـود دارد. جانورانی که کاملا در شرایط بـدون بـاکـتری پرورش می یابند، بیش از جانوران عادی که  فـلور روده  آنـهـا شـکــل گـرفـتـه اســت، آسیب پـذیـرتر هســتند. ترکیب فلور روده  هـر جانور، ویـژه ی هـمان جـانـور است.

کل بدن یک انسان بطور میانگین از 14^10 (10 به توان 14 معادل 100 تریلیون) سلول تشکیل یافته است. شمار میکروارگانیزمهای موجود در روده 10 برابر کل سلولهای بدن فرد میباشد.

باکتری ها بخش عمده فلور روده را به خود اختصاص داده اند، بطوری که 35تا50 درصد قولون (روده بزرگ) از باکتری ها تشکیل یافته است.60درصد توده مدفوع راباکتریها تشکیل میدهند. چیزی حدود 300 تا 1000 گونه میکروارگانیسم مختلف در روده ها زیست میکنند.

مخمرها نیز بخش کوچکی از این فلور را به خود اختصاص داده اند. 400 تا 800 گونه باکتری در روده ها بسر میبرند. عمده باکتریهای روده کوچک “گرم مثبت” هستند، اما باکتریهای روده بزرگ “گرم منفی” میباشند. روده بزرگ از لحاظ متابولیکی یکی از فعالترین عضوهای بدن بشمار می آید.

بخش های ابتدایی قولون مسئول تخمیر کربوهیدراتها و بخشهای انتهایی وظیفه شکستن پروتئین ها و اسیدهای آمینه را بعهده دارند. 99 درصد باکتریهای روده غیر هوازی میباشند، و در روده کور(cecum) باکتریهای هوازی بیشترین تراکم را دارند.

باکتری های سودمند روده عمدتاً از جنس Bacteroides,Clostridium,FusobacteriumEubacterium , Ruminococcus , Peptococcus ,Peptostreptococcus, Bifidobacterium, Escherichia , Lactobacillus میباشد.

باکتروئید ها (Bacteroides) به تنهایی 30 درصد کل باکتریهای روده را تشکیل میدهند.

تنـهـا مـخـمـرهـای مـوجـود در روده هـا شـامـل کـانـدیـدا (Candida)و سـاکـارومــــیس (Saccharomyces) میباشند.

روده بزرگ حاوی باکتریهای مضر نیز میباشد، اما میزان باکتریهای مفید بایستی حداقل 85 درصد کل میکروارگانیسمهای روده را تشکیل بدهند، تا سلامت میزبان تضمین شود.

فلور ميكروبي روده وابستگي زيادي به ماده غذايي مورد استفاده شخصي دارد ، بنا بر اين مي توان فلور ميكروبي روده را تغيير داد و ميكروب هاي مفيد را جايگزين انواع مضر آن كرد .

پروبيوتيك ها به تحريك رشد باكتريهاي مفيد روده و يا به كاهش بيماري زايي ميكروب هاي مضر كمك مي كنند و اثربخشي آنها تا زماني است كه پروبيوتيك مصرف شود.

علاوه بر كمك به گوارش مولكولهاي پيچيده ، تركيباتي مانند ويتامينها و آنتي بيوتيكهاي مختلف را توليد كرده كه براي بدن مفيد است . منبع باكتري هاي پروبيوتيك لبنيات و ميوه ها هستند.

منافع مصرف پروبیوتیک ها:

1-کاهش مقاومت لاکتوز. چراکه (LAB) باعث تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک میگردد.

2-جلوگیری از سرطان قولون، روده کوچک، کبد و پستان.

3-کاهش کلسترول خون و میزان جذب آن از روده (با تجزیه صفرا در روده)

4-کاهش فشار خون.

5-بهبود و تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از عفونت ها.

6-درمان و پیشگیری از اسهال حاد.

7-کاهش التهابات روده ای.

8-کاهش آلرژی غذایی و یا اگزما در کودکان.

9-بهبود جذب مواد معدنی و ویتامینها.

10-بهبود علایم نشانگان روده تحریک پذیر و کولیت(ورم مخاط روده بزرگ)

11-جلوگیری از رشد و تکثیر باکتری های مضر.

12-درمان و پیشگیری ازعفونتهای مخمری مهبل، اسهال مرتبط با مصرف آنتی بیوتیک ها، آفت دهان، پوسیدگی دندانها، ورم مهبل(واژینیت)، پای ورزشکاران، عفونتهای قارچی، برفک(کاندیدیاز دهانی).

13-بهبود عمل گوارش و جذب مواد غذایی.

14-کمک به ساخت ویتامینهای گروه B و K.

*-مصرف پروبيوتيك ها در دام و طيور:

چندين و چند سال است كه معلوم شده فقدان باكتري ها در روده به سلامت آسيب مي رساند ؛ مثلا حيوانات آزمايشگاهي كه در شرايط بدون باكتري و استريل رشد پيدا مي كنند، اكثراً سيستم ايمني تكامل نيافته و روده هاي آسيب پذير دارند.

با توجه به گسترش مصرف انواع مواد افزودني در غذا و افزايش چشمگير توليد فرآورده هاي دام و طيور در جهان ، براحتي مي توان حجم و ميزان دارو و مواد شيميايي كه از اين رهگذر به عنوان يك آلاينده محيط زيست را تهديد نموده و سلامت مصرف كنندگان اين قبيل فرآورده ها را به مخاطره مي افكند برآورد نمود.

در عين حال ، به لحاظ نقش ارزنده اين تركيبات در افزايش بهره وري در توليدات دام و طيور، در اكثر موارد استفاده مكرر از آنها اجتناب ناپذير گرديده است .

لذا داشتن انواعي از افزودنيها كه ضمن حفظ ويژگيهاي مطلوب فاقد تبعات سوء بهداشتي و زيست محيطي باشند ، سالهاست توجه همه پژوهشگران را در سطح جهان به خود معطوف داشته است .

پروبيوتيكها را مي توان يكي ازدستاوردهاي مثبت محققين دانست . اين مواد مكمل هاي غذايي ميكروبي هستند كه از طريق بهبود تعادل ميكروبي روده تاثيرات سودمندي در جهت افزايش توان دفاعي ميزبان در برابر عوامل بيماري زا ايفا مي كنند. همچنين محققين ديگري نشان دادند كه تغذيه مرغان با پروبيوتيك ها سبب بهبود توليد تخم مرغ (براساس مرغ روز) ، مصرف روزانه غذا ، وزن و اندازه تخم مرغها مي شود.

*عملكرد پروبيوتيك :

1. ازبروز برخي از بيماري هاي عفوني مانند عفونت واژن كه باعث سقط زود هنگام جنين مي شود جلوگيري مي كنند.

2. با قرار گرفتن و پوشاندن نقاط اتصال ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زا ، از رشد آنها جلوگيري مي كنند.

3.مواد غذايي موجود در بدن را قبل از اين كه توسط ميكروارگانيسم هاي بيماري زا مصرف شود، استفاده مي كنند.

4.پروبيوتيك ها مي توانند هم ايمني اختصاصي و هم غير اختصاصي را در مقابل بيماري هاي روده اي تحريك كنند.

5. موجب تحريك سيستم ايمني و دفاعي بدن در برابرباكتري هاي بيماري زا مي شود.

6. باعث كا هش واز بين رفتن جذب مواد آلرژي زاي لبنيات از طريق روده مي گردد و حتي موجب كاهش اگزما در نوزادان ميشود.

7. كمك به جذب ويتامينها و مواد معدني موجود در غذا .

8.جلوگيري از سرطان روده ، كبد و پستان .

9.كاهش كلسترول و فشار خون و…..

*- چه نكاتي در مصرف پروبيوتيك ها حايز اهميت است؟

 مكمل هاي غذايي به صورت قرص كه در حال حاضر در بازار ايران، بيشتر وارداتي هستند، بايد حتما داراي روكش محافظ باشند تا باكتري هاي مفيد، حين عبور از معده، در اسيد معده از بين نروند.

 فرآورده هاي لبني، بهترين حامل پروبيوتيك ها محسوب مي شوند. البته هنوز غني سازي لبنيات با پروبيوتيك ها خيلي رايج نشده است.

 موز، عسل، مارچوبه، كنگر فرنگي، سير و پياز حاوي موادي هستند كه باعث مي شود باكتري هاي پروبيوتيك بهتر رشد كنند. البته براي اثر بخشي بايستي مقادير زيادي از آن ها مصرف شود.

 افرادي كه آنتي بيوتيك مصرف مي كنند، دچار اسهال، عفونت مخمري مهبل و يا دچار سوءتغذيه هستند، در اولويت مصرف پروبيوتيك ها قرار دارند.

 ماده موسوم به استارتر ماست ، پروبيوتيك محسوب نمي شود. بنابراين نمي شود گفت ماست يك ماده پروبيوتيك طبيعي است. اين باور رايج غلطي است كه وجود دارد.

*- نسل جديد محصولات لبني

در حال حاضر فرآورده هاي پروبيوتيكي مختلفي در جهان توليد و عرضه مي شوند . انواع نوشيدني هاي پروبيوتيك، شير، انواع پنير، دوغ و ماست نوشيدني ، ماست سفت يا هم زده ، بستني ، خامه ترش ، شير بدون چربي و نوشيدني هاي به دست آمده از دوغ ، كره از جمله اين محصولات هستند. ماست يكي از محصولاتي است كه به عنوان يك فرآورده پروبيوتيك بالقوه، توجه زيادي را به خود جلب كرده است.

ماست پروبيوتيك علاوه بر تامين باكتري هاي زنده ، مواد مغذي با ارزشي هم چون كلسيم و پپتيدهاي بيولوژيك در اختيار بدن قرار مي دهند .بر اين اساس بازار ماست هاي پروبيوتيكي در سراسر جهان رشد زيادي را نشان مي دهد ، به طوري كه بخش قابل ملاحظه اي از ماست هاي عرضه شده حاوي باكتري هاي پروبيوتيك است .سهم اين نوع ماست ها در اروپا بين 5 تا 20 در صد بازار بر آورد مي شود . در فرانسه نيز 10 درصد ماست ها ي عرضه شده از نوع پروبيوتيكي است و توليد اين محصولات سالانه 3 درصد افزايش مي يابد .كليه فرآورده هاي لبني پروبيوتيك از جمله ماست پروبيوتيك را بايستي تا هنگام مصرف ، سرد نگه داشت تا هم ميزان زنده ماندن باكتري هايي مفيد و هم اثرات پايدار اين فرآورده ها را تضمين نمود.

نکات مهم در رابطه با پروبیوتیک ها:

1-اثربخشی آنها تا زمانی ادامه می یابد که پروبیوتیک مصرف گردد.

2-مکملهای غذایی به صورت قرص بایستی حتما دارای روکش محافظ باشند، تا باکتریهای مفید، حین عبور از معده، در اسید معده از بین نروند.

3-فرآروده های لبنی بهترین حامل برای پروبیوتیک ها محسوب میگردند.

4-موز، عسل، مارچوبه، کنگر فرنگی، سیر و پیاز پروبیوتیک های طبیعی میباشند. اما برای اثر بخشی بایستی مقادیر زیادی از آنها مصرف گردد.

5-مکملهای غذایی پروبیوتیک بایستی از مقادیر کافی باکتریهای مفید برخوردار باشند.

6-افرادی که آنتی بیوتیک مصرف میکنند،دچار اسهال، عفونت مخمری مهبل و یا دچار سوء تغذیه میباشند، در اولویت مصرف پروبیوتیک ها قرار دارند.

7-استارتر (باکتری) ماست(Lactobacillus bulgaricus) ، پروبیوتیک محسوب نمیگردد.

8-مصرف مکملهای پروبیوتیک به غیر از زنان باردار و شیرده، برای همه افراد مجاز است.

*- ماست پروبيوتيك:

امروزه مشتريان علاوه بر انتخاب ميان ماست هاي كم چرب و پر چرب ، يا ماست ميوه اي با يك گزينه ي ديگر هم روبه روهستند ماست پروبيوتيك.

ماست پروبيوتيك يك ماست غني شده است كه با استفاده از آن نه تنها مي توان از مزاياي ماست بهره برد بلكه مي توان باكتري هاي مفيد و لازم را نيز از اين طريق تامين كرد . اين محصول در دمايي بين 38 تا 45 درجه سانتي گراد تهيه مي شود و منبع غني از كلسيم و ويتامين k است و حاوي مقادير زيادي ميكروارگانيسم هاي مفيدي است كه به تعادل داخل بدن كمك مي كند .

اين ماده لبني حاوي اسيدهاي آمينه ضروري است كه براي سلامت انسان مفيد است. تريپتوفان يكي از اين اسيدهاي آمينه است كه موجب جذب و ذخيره كلسيم و منيزيم مي شود و در نهايت به تقويت سيستم عصبي منجر مي شود.

امروزه در ايران به لطف خداوند منان و تلاش متخصصين ايراني ماست پروبيوتيك، دوغ پروبيوتيك و نوشيدني هاي حاوي پروبيوتيك در بازار با نام هاي مختلفي عرضه مي شود .

” لونا ” ؛ دختری که فدای زیبایی پستان مادر شد

خرداد ۱۹, ۱۳۹۲ بواسطة:   موضوع : اخبار علمی پزشکی, مشروح اخبار

خانم  لوسی که اکنون ۴۰ سال دارد دوازده سال پیش در بریتانیا ۳۵۰۰ فرانک  برای جراحی زیبایی سینه هزینه کرده بود برای او نیز از  بافت های سیلیکونی پیوندی شرکت پولی ایمپلنت پروتز (Poly Implant prothese (PIP استفاده شده بود .

چند سال بعد زا جراحی او صاحب فرزندی شد  که متسفانه دختر او در سن ۵ سالگی به دلیل ابتلا به  تومور مغزی از دنیا رفت و پزشکان می گویند ممکن است کودک تحت تاثیر بافت سیلیکونی پیوندی شرکت پولی ایمپلنت پروتز قرار گرفته باشد.

زمانیکه “لوسی” متوجه شد ” لونا” دختر 18 ماهه اش دچار سرطان شده است در پی یافتن علت این واقعه بود و زمانیکه فهمید کاری که خودش چند سال پیش انجام داده باعث این اتفاق ناگوار شده است بشدت احساس گناه کرد.

پزشکان می گویند ایمپلنتهای ساخته شده توسط شرکت فرانسوی پولی ایمپلنت پروتز (Poly Implant prothese (PIP  طبق آمار 15 تا 30% احتمال پارگی و نشت سیلیکون از آنها وجود داشت.

به گفته پزشک معالج این کودک، تغذیه او با شیر مسموم شده توسط سیلیکون تا حدود زیادی امکان دارد باعث بیماری او باشد.

اگرچه پزشکان به دلیل عدم اطمینان صددرصد همچنان از انتشار حقیقت در این رابطه خودداری می کنند اما گفته می شود علت اصلی سرطان خون در این کودک 18 ماهه مسمومیت تدریجی وی توسط تغذیه با شیر مادر است.

“لوسی”میگوید بهتر است جراحان زیبایی وجود این احتمالات پر خطر و جبران ناپذیر را قبل از انجام عمل به فرد متقاضی گوشزد کنند، تا با توجه به اینکه انجام عملهای جراحی این چنینی در میان زنان محبوبیت بیشتری دارد از احتمال بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

حال دیگر زیبایی جسمی این زن کمترین اهمیت را دارد، او مادری است که کودکش را از دست داده است و این برای اینکه هرگز دیگر به زیبایی فیزیکی اش فکر نکند، کافی است.

سال گذشته پروتز های سمی سینه  بسیاری از زنانی را که تحت این نوع عمل جراحی قرار گرفته بودند، روانه دکتر کرده بود تا از سلامتی خود مطمئن شوند.

ژل های سیلیکونی تولیدی شرکت (PIP) توسط جراحان زیبایی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. اما سال گذشته مشخص شد که ژل ها سیلیکونی تولید شده در (PIP) دارای استانداردهای تعیین شده نیستند.

این شرکت (PIP) که حالا شرکتی ورشکسته است، کارش به دادگاه کشیده است . اما عوارضی همچون تورم و نشت بافت ژلی دربین صدها زنی که از بافت های سیلیکونی این شرکت فرانسوی استفاده کردند، دیده شده است.

دوقلوها تعداد زیادی ژن متفاوت و منحصر به خود دارند که در بزرگسالی موجب تفاوت آنها می شود

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند بررسی های ژنتیکی بر روی دوقلوهای همسان نشان داده که با وجود داشتن ژن های یکسان فراوان در دوقلوهای همسان،اختلاف های ژنتیکی خاصی در آن ها وجود دارد به شکلی که این ژن ها در طول سال ها قوی تر گشته و سبب تمایز آشکار در رفتار و سلامت در دوقلوها می شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، پزشکان در تحقیق و بررسی بر روی حدود 3500 دوقلوی همسان دریافته اند که با وجود این که این دوقلوها در 18 سال اول زندگی خود که اغلب همراه با والدین خود بوده است شبیه به هم لباس می پوشیده اند و حتی مدل موها و مدرسه یکسانی می رفته اند اما به تدریج هر چه بزرگ تر شده اند تفاوت های شگرف پیدا کرده اند.

گفتنی است: پزشکان دریافته اند که این افراد در بزرگسالی هم به لحاظ روحی و حتی به لحاظ جسمی با هم تفاوت پیدا می کنند و خصوصیات منحصر به فردی پیدا می کنند.

بررسی ها نشان می دهند: که حتی این افراد در اثر بیماری های متفاوتی به نسبت یکدیگر می میرند و و در طول زندگی هم بیماری های متفاوتی را تجربه می کنند.

پزشکان در بررسی این علت انجام نمونه تست های مختلف خون دریافته اند که با وجود داشتن ژن های یکسان فراوان در دوقلوهای همسان، همچنان تعداد بسیاری از ژن ها متفاوت و منحصر به فرد در هر یک از این دوقلوها وجود دارد.

گفتنی است: این ژن ها در طول سال ها قوی تر گشته و سبب تمایز رفتار و سلامت در دوقلوها می شود.

گرچه دو قلوهای یکسان از ژنوم یکسانی برخوردار هستند و تشخیص نمونه DNA چنین افرادی ممکن نیست. اما در واقع ژنوم دوقلوها کاملا یکسان نیست. توالی DNA موجود در ژنوم این افراد یکسان است اما وقتی از ژنوم صحبت می کنیم ملکول DNA بخشی از آنرا تشکیل می دهد.

تغییرات شیمیایی در ساختار DNA و پروتئین های هیستونی متصل به آن در افرادی که DNA کاملا مشابه دارند موجب تفاوت های هنگفت در عملکردهای فیزیکی و ویژگی های شخصیتی می شود.

مروری بر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی

خرداد ۱۸, ۱۳۹۲ بواسطة:   موضوع : اخبار داروسازی, اخبار علمی پزشکی, مشروح اخبار

داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) مانند آسپرین، پیروكسیكام، ایندومتاسین، ایبوپروفن، دیكلوفناك، مفنامیك اسید و ناپروكسن، داروهایی هستند كه برای درمان آرتریت (التهاب مفاصل) و دردهای عضلانی و نیز سایر دردها مصرف میشوند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، این داروها در صورتی كه به طور مداوم در طولانی مدت مصرف شوند ممكن است با تداخل در سیستم دفاعی معده و اثنی عشر، ایجاد زخم نمایند.

● مکانیسم اثر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی:

پاسخ التهابی زمانی رخ میدهد که بدن در مواجهه با تحریک هایی مانند ارگانیسم های خارجی یا مواد با خاصیت آنتی ژنیک قرار می گیرد. پروستاگلاندین ها در پاسخ به این تحریکات تولید می شوند که برای حذف عوامل خارجی مفید است.

مکانیسم اثر اصلی داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، مهار تولید پروستاگلاندین هاست.

این داروها اثر ضدالتهابی خود در بدن را با كاهش تولید موادی به نام پروستاگلاندین ها ایجاد می كنند. اگر شما دچار صدمه ای شوید و یا اینكه قسمتی از پوستتان دچار بریدگی شوند، این منطقه قرمز، گرم و دردناك میشود. این وضعیت به خاطر پروستاگلاندین ها ایجاد میشود كه از سلولهای آسیب دیده در منطقه اطراف بریدگی ترشح می گردد.

در اكثر قسمتهای بدن كه پروستاگلاندین ها التهاب را بدتر می كنند (مانند داخل مفاصل افراد دچار آرتریت) استفاده از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، بسیار موثر می باشد.

با این حال در معده، پروستاگلاندین ها دارای یك نقش خیلی مهم حفاظتی در لایه مخاطی هستند و مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی كه باعث كاهش پروستاگلاندین ه ادر این منطقه می شود باعث ضعف این سیستم دفاعی شده و باعث می گردد كه در بعضی از افراد، زخم معده یا اثنی عشر ایجاد شود. داروهای جدیدتر ضدالتهاب غیراستروئیدی كه اصطلاحاً به آنها مهاركنندگان سیكلواكسیژناز ۲ گفته میشود اخیراً ساخته شده اند (مثل داروی ملوكسیكام Meloxicam).

این داروها تولید پروستاگلاندین ها را در تمام قسمتهای بدن به غیر از معده كاهش می دهد و در نتیجه مشكلی در معده یا اثنی عشر ایجاد نمی كنند.

در آینده، این داروها ممكن است به كاهش تعداد افراد مبتلا به زخم كمك نماید. در اینجا لازم است گفته شود كه گرچه داروهای ضدالتهاب غیراسترئیدی در اكثر افراد باعث بروز زخم نمی شوند، اما اگر شما در هنگام مصرف این داروها دچار سوءهاضمه میشوید، حتماً باید با پزشك خود در این مورد مشورت نمایید.

● علل كمتر شایع بروز زخم

زخم های معده و اثنی عشر گاهی اوقات در افرادی كه نه آلوده به عفونت هلیكوباكترپیلوری هستند و نه از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی استفاده می كنند دیده میشود. این زخمها، گرچه معمولاً به درمان دارویی به خوبی پاسخ می گویند، اما اغلب علت ایجاد آنها مشخص نمی گردد.

خیلی به ندرت زخمهای معده یا اثنی عشر ممكن است بر اثر وجود سایر بیماریها ایجاد شود. مثلاً در بیماری كرون (یك نوع بیماری كه ممكن است هر قسمتی از روده را گرفتار نماید)، سندروم زولینجرالیسون (نوعی بیماری كه به علت اختلال هورمونی، معده مقدار زیادی اسید ترشح می كند) و لنفوم (سرطان سلولهای خون در دیواره معده) ممكن است زخم ایجاد شود.

گرچه امروزه مشخص شده است كه استعمال سیگار به تنهایی نمی تواند باعث بروز زخم شود، اما معلوم شده كه سیگار كشیدن می تواند باعث بروز زخم شود، اما معلوم شده كه سیگار كشیدن می تواند باعث اختلال در الیتام زخمها شود.

بنابراین به افرادی كه دچار زخم هستند و سیگاری می باشند، توصیه می گردد كه دست از سیگار كشیدن بردارند.

● عوارض گوارشی داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی:

عوارض گوارشی داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی شایع و گاهی جدی هستند. آسیب دستگاه گوارش ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که تولید پروستاگلاندین توسط این داروها کاهش یابد.

چنین وضعیتی به کاهش موکوس اپی تلیال، ترشح بیکربنات، جریان خون مخاطی، تکثیر اپیتلیال و مقاوم مخاطی نسبت به آسیب بینجامد. در نتیجه، مکانیسم دفاعی طبیعی مخاط دستگاه گوارش تحت تاثیر عواملی مانند اسید معده، پپسین و نمکهای صفراوی قرار می گیرد.

مسمومیت گوارشی ناشی از این داروها، بطور اولیه مرتبط با آثار سیستمیک و نه موضعی آنهاست.

در نتیجه پوشش انتریک روی این داروها یا انتقال دارو به اشکال دیگر مانند شیاف، برای کاهش عوارض گوارشی این گروه داروها بی فایده است. به علاوه مصرف دوز کمتر دارو نیز عوارض گوارشی را کاهش نمی دهد.

به نظر میرسد از میان این داروها، ایبوپروفن از همه کم خطرتر و پیروکسیکام و ایندومتاسین بدترین آنها هستند.

عوامل خطرساز متعددی احتمال بروز عوارض گوارشی ناشی از این داروها را افزایش می دهند. از جمله، سابقه قبلی مشکلات گوارشی (زخم و خونریزی)، سن بالای 60 سال، مصرف دوز بالای دارو، مصرف همزمان کورتیکواستروئیدها و داروهای آنتی کواگولانت، مصرف همزمان چند داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی، طول مدت مصرف و آلودگی به هلیکوباکترپیلوری.

راهکارهای متعددی برای کاهش خطر بروز عوارض گوارشی ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی قدیمی وجود دارد.

1- استفاده از سایر داروهای ضددرد: استفاده منظم از استامینوفن نیز در مقایسه با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در دردهای عضلانی-اسکلتی اثر ضد درد مشابهی دارد.

2- میزوپروستول (آنالوگ PGE1) میتواند از بروز زخمهای معده و دوازدهه جلوگیری کند.

3- مصرف کنندگان طولانی مدت داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی قدیمی، بایستی برای کاهش میزان وقوع زخمهای گوارشی، از مهارکننده های پمپ پروتون (امپرازول و ….) استفاده نمایند.

● عوارض قلبی – عروقی:

داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی خصوصا مهارگران COX2 (سلکوکسیب و….) خطر بروز عوارض جانبی را در بیماران با سابقه یا در معرض خطر بیماریهای قلبی–عروقی افزایش می دهند.

این داروها می توانند:

– با فعالیت ضدانعقادی آسپیرین تداخل داشته باشند

– فشارخون را افزایش می دهند

– با مهار ساخت پروستاگلاندین ها باعث کاهش جریان خون کلیوی و احتباس آب و نمک می شوند که نارسایی قلبی را تشدید کرده و نیز باعث کاهش اثر دیورتیکهای مورد استفاده در نارسایی قلبی می شود.

● عوارض کلیوی داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی:

پروستاگلاندین های کلیوی به طور طبیعی گشاد کننده عروق هستند. داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی با مهار ساخت پروستاگلاندین ها، سبب ایجاد انقباض عروقی شده و در افراد مستعد می توانند باعث نارسایی کلیوی حاد شوند. نفریت بینابینی نیز ممکن است متعاقب مصرف این داروها رخ دهد.

● عوارض کبدی داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی:

افزایش آنزیمهای کبدی ممکن است بدنبال مصرف این داروها رخ دهد، اما نارسایی کبدی نادر است. بنظر میرسد، مسمومیت کبدی ناشی از مصرف این گروه داروها بیشتر در 6 تا 12 هفته اول پس از شروع دارو رخ دهد که در صورت بروز، مصرف این داروها بایستی قطع گردد.

دیکلوفناک بیشتر از سایر اعضای این گروه باعث مسمومیت کبدی می شود.

● آثار هماتولوژیک داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی:

عوارض جانبی هماتولوژیک ناشی از مصرف این داروها، در درجه اول به فعالیت ضدپلاکتی آنها مربوط می شوند. آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در بیشتر بیماران مصرف کننده خونریزی قابل توجهی ایجاد نمی کنند.

خونریزی معمولا در بیمارانی مشاهده می شود که سابقه بیماری خاصی (مانند خونریزی گوارشی قبلی) داشته اند یا تحت درمان با داروهای خاصی مانند آنتی کواگولانت ها هستند یا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.

عوارض جانبی متعدد داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، مشکلات فراوانی را برای بیماران تحت درمان با این گروه دارویی ایجاد میکند. این وضعیت با تجویز دوز نامناسب دارو یا شکل نامناسب آن تشدید می شود.

بنابراین تنظیم دوز تجویز شده داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در کاهش خطر وقوع عوارض آن بسیار اهمیت دارد.

ممکن است با یك آزمایش ساده بتوان سرطان پروستات را تشخیص داد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه كالیفرنیا کشور امریکا می گویند موفق به کشف یک روش جدید برای تشخیص قطعی سرطان پروستات در كمترین زمان ممكن و با یك آزمایش ساده ادرار شدند .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  در حال حاضر روش متداول تشخیص سرطان پروستات زمان‌گیر و پرهزینه است و به همین دلیل اكثر افراد تمایلی به آزمایش های دوره ای غربالگری ندارند.

در این روش جدید تشخیص قطعی بیماری در كمترین زمان ممكن و با یك آزمایش ساده ادرار قابل انجام است.

محققان دانشگاه كالیفرنیا در تلاش هستند كه قابلیت انجام این تست را در یك كیت ساده فراهم آورند(مانند تست حاملگی ‘baby check’ كه در منزل و به راحتی قابل انجام است) و آن را به قیمتی كمتر از ۱۰ دلار به بازار عرضه كنند.

علاوه بر سرطان پروستات، سرطان مثانه هم با این روش قابل تشخیص است.

مرسوم ترین روش برای تشخیص بیماری سرطان پروستات ، تست ‘PSA’ است. در این آزمایش میزان ‘PSA’ خون سنجیده می شود. ‘PSA’ پروتئینی است كه توسط غده پروستات ترشح می شود و افزایش سطح آن یك زنگ خطر است.

این روش قابل اطمینان نیست چراكه ممكن است فردی به این بیماری مبتلا باشد ولی میزان PSA در خون او در حد نرمال باشد.

ولی این آزمایش ساده ادرار با استفاده از مواد شیمیایی ، چند الكترود و حسگرهای الكترونیكی انجام می‌شود. نمك موجود در ادرار به هدایت جریان اكتریسیته كمك می‌كند. به كمك یك فرآیند پیچیده، سلول های سرطانی توسط الكترودها به دام انداخته می‌شوند و بیماری تشخیص داده می‌شود.

سرطان پروستات یكی از شایع ترین علل مرگ و میر در سراسر جهان است . براساس آخرین آمارگیری وزارت بهداشت آمریكا سالانه حدود ۲۴۰ هزار نفر دراین كشور به این بیماری مبتلا می شوند و ۲۹ هزار نفر بر اثر آن جان خود را از دست می دهند.

سرطان پروستات،‌ اغلب در مراحل اولیه هیچ علامتی را نشان نمی‌دهد. وقتي ‌كه علائم بروز می‌یابد، بعيد نيست بیماری به خارج از پروستات انتشار يافته باشد.

علائم سرطان پروستات شامل این موارد است:

– مشکلات ادراری:
– ناتوانی در ادرار کردن.
– دشواری شروع یا توقف جریان ادرار.
– احساس دفع در اغلب مواقع، به ویژه در شب.
– جریان ضعیف ادرار.
– وقفه در جریان ادرار.
– درد یا سوزش وقت ادرار كردن.
– اشکال در نعوظ آلت تناسلی.
– خون در ادرار یا مایع منی.
– درد متناوب در قسمت پایین پشت، مفصل ران، یا قسمت‌های بالای ران.

اگرچه این علائم، علائم سرطان هستند، اما آنها به احتمال خیلی زیاد، به دلیل شرایط غیرسرطانی بروز كرده‌اند. بررسی این نشانه‌ها، از سوی پزشک، مهم است.

مصرف مداوم مسكن های ضد التهاب غیر استروئیدی خطر حمله قلبی و سكته مغزی را افزایش می‌دهد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه ‘وندربیلت’ در نشویل می گویند بررسی های صورت گرفته نشان داده است که مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) كه عموما برای كنترل دردهای ناشی از اختلالات التهابی استفاده می‌شود، خطر بروز حملات قلبی، سكته مغزی و مرگ و میر ناشی از آن ها را سه برابر افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) یکی از پرکاربردترین داروهای پزشکی هستند. این داروها باعث مهار سیکلواکسیژناز میشوند و سه خاصیت مهم کاهش التهاب، ضد درد و تب بر دارند .این گروه از داروها در دوزهای بالا اثرات ضد التهابی دارند.NSAIDها از این‌رو منحصر به فرد هستند که غیر مخدر می‌باشند و اعتیادی ایجاد نمی کنند. ناپروکسن، آسپیرین و ایبوبروفن از جملهٔ این داروها محسوب می شود.

دکتر ‘ماری گریفین’ از کارشناسان این تحقیق گفت : ” داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی كه عموما به صورت آزاد به فروش می‌رسند و در دسترس عموم هستند، در دوزهای پایین تهیه شده و عموما توصیه پزشكان این است كه برای مدت كوتاه و در موارد درد شدید مصرف شود” .

استفاده از این داروها به طور مداوم (بیشتر از یك قرص در هفته و یا ده روز) ممكن است برای دردهای كمر، زانو، مفاصل ران، گردن و سردردهای مزمن تجویز شود.

تحقیقات قبلی نشان داده كه مصرف این داروها خطر بروز مشكلات جدی گوارشی به دنبال دارد كه این مساله به تولید نسل جدید داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی منجر شد.

محققان به دنبال افزایش خطر بروز حملات قلبی در پی مصرف این داروها، آن ها را مورد بررسی قرار دادند.

این تحقیقات نشان داد كه مصرف دوز بالای مسكن‌های ضد التهاب غیر استروئیدی (نمونه قدیمی‌تر و نسل جدید آن ها همچون ایبوبروفن و یا دیكلوفناك)، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد.

محققان در این مطالعه پرونده پزشكی و اوضاع سلامت ۳۵۳ هزار نفر را بررسی كردند.

در این مطالعه مشخص شد كه از هر یكهزار نفری كه به طور جدی با تهدید ابتلا به بیماری‌های قلبی روبرو نیستند، مصرف دوز بالای دیكلوفناك و یا ایبوبروفن( یعنی۱۵۰ میلی‌گرم دیكلوفناك و یا دو هزار و ۴۰۰ میلی‌گرم ایبوبروفن در روز) دست كم در سه نفر به حمله قلبی منجر می‌شود كه یكی از این موارد حتما كشنده خواهد بود.

همچنین مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی خطر بروز بیماری‌های قلبی را تا دو برابر و خطر ابتلا به مشكلات گوارشی همچون خونریزی معده را دو تا چهار برابر افزایش می‌دهد.

انواع متفاوتی از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ساخته شده و قابل استفاده است. از معروفترین آنها میتوان به آسپرین Aspirin ، ایبوپروفن Iboprufen (بروفن Brufen )، ایندومتاسین Indomethacin ، ناپروکسن Naproxen ، دیکلوفناک Diclofenac ، پیروکسیکام Piroxicam و ملوکسیکام Meloxicam نام برد. اثر این داروها تقریبا مانند هم است ولی البته تفاوت های مختصری با هم دارند که موجب میشوند مصرف بعضی از آنها برای بعضی بیماران مناسب تر باشد.

دسته ای از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی فقط نوع دوم آنزیم سیکلواکسیژناز را مهار میکنند و بنابراین با اینکه خاصیت ضد التهابی و ضد درد و ضد تب دارند ولی اثر نامطلوبی بر روی معده ندارند. این دسته از داروها بر روی خاصیت انعقادی خون هم تاثیری ندارند.

معروفترین داروی این دسته سلکوکسیب Celecoxib (سلکسیب Celexib ) نام دارد. البته این داروها هم میتوانند عوارضی مانند شکم درد، تهوع و سوء هاضمه داشته باشند. مصرف همزمان داروهای ضد اسید و غذاهای چرب با این داروها جذب آنها را مختل میکند پس نباید با هم مصرف شوند.

علاقه آمریکایی ها به مصرف چای رو به افزایش است

چای در سراسر جهان به سه شکل چای سیاه (Black Tea)، چای سبز (Green Tea) و چای سفید (White Tea) عرضه می‌شود. متداول ترین آن چای سیاه است که در ایران زیاد مصرف می‌شود. با وجودیكه مردم آمریكا در دنیا به عاشقان قهوه معروفند ولی آمارگیری اخیر نشان می دهد كه میزان رشد مصرف كنندگان قهوه بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، ۱.۹ درصد بوده است؛ این درحالیست كه این میزان در مورد مصرف چای حدود ۲۳ درصد گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  این امر باعث شده است كه در زمینه چای، فعالیت های تجاری متفاوتی دراین كشور آغاز شود.

چای یكی از پر طرفدارترین نوشیدنی‌های دنیاست كه در بین ایرانیان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و معمولاً ایرانیان بعد از مصرف غذا از این نوشیدنی‌ استفاده می‌كنند؛ چای به عنوان نوشیدنی پیش غذا، پس غذا و در وعده صبحانه مصرف می‌شود و می‌توان گفت كه بعد از آب یكی از ارزانترین و پرطرفدارترین نوشیدنی‌ها در دنیا محسوب می‌شود كه می‌تواند فواید و مضراتی داشته باشد.

چای علاوه بر اینكه یك نوشیدنی محسوب می‌شود به عنوان یك گیاه دارویی با ارزش نیز تلقی می‌شود.

روند افزایش مصرف چای در آمریكا به گونه ای است كه دربرخی از فروشگاه های فست فود در آمریكا، چای سرو می شود و میزان استقبال از آن نیز بی نظیر است.

تعدادی از شركت های آمریكایی حتی برگ چای و دانه قهوه را مخلوط كرده اند و این نوشیدنی تركیبی با استقبال بالایی مواجه شده است.

علاوه براین انتشارات مختلف و ازجمله كتاب در مورد خواص و فواید چای در آمریكا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در طب چینی نوشیدن چای تاكید بسیاری شده است . آنان برخی از فواید این نوشیدنی را شامل موارد ذیل می دانند:

• رفع خستگی
• تسهیل در فرآیند جذب غذا
• تقویت اعصاب
• تمیز كردن چشم
• رفع تشنگی و افزایش سطح آب بدن
• كاهش خلط
• درمان اسهال خونی
• افزایش طول عمر

در این میان برخی مضرات هم برای چای گزارش شده است كه از جمله می توان به ابتلا به بیماری های مفاصل ، دردهای شدید استخوانی و كم خونی در اثر مصرف زیاد آن اشاره كرد.

گوشت قرمز منبع آهن سالمی برای نوزادان نمی باشد

به تازگی تحقیقی از سوی دکتر اولکا آگاروال (1)، مدیر تحقیقات بالینی کمیته پزشکان (2) در مجله تغذیه نوزادان، اطفال و بزرگسالان (3) انتشار یافته است که دیدگاه مثبت رایج پیرامون تعذیه کودکان با گوشت قرمز را با چالش مواجه می سازد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، بر طبق نتایج این تحقیق، تغذیه نوزادان با گوشت قرمز نه تنها غیرضروری، بلکه مضر نیز می تواند باشد.

تا پیش از این، بروز مواردی از کم خونی ناشی از فقر آهن در میان نوزادان، توصیه صاحبنظران را به استفاده از گوشت قرمز به عنوان یک غذای مکمل اولیه در نوزادان، در پی داشته بود.

با این وجود بر پایه تحقیقات صورت پذیرفته، شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن در اطفال و بزرگسالانی که از خوردن گوشت قرمز امتناع می کنند، بالاتر از همتایان خود که گوشت مصرف می کنند نبوده است.

بر طبق پیشنهاد دکتر آگاروال، بهتر است نوزادان را با غذاهای گیاهی غنی از آهن شامل گیاهان دارای برگ سبز، حبوبات و غلات سبوس دار مورد تغذیه قرار دهیم تا بدین ترتیب، عادات غذایی سالم و پایدار در آنها تثبیت شود.

این پژوهشگر حوزه تغذیه در پایان مقاله پژوهشی خود با نگاهی به اثرات سوء مصرف گوشت قرمز از قبیل سرطان، بیماری های قلبی و دیابت نوع دوم، خوانندگان خود را به پرهیز از مصرف گوشت قرمز ترغیب می نماید.

1. Ulka Agarwal, M.D.
2. Physicians Committee
3. Infant, Child, & Adolescent Nutrition (ICAN(

ترجمه : حامد صوفی (Pharm.D.)

Source:
1. Agarwal U. Rethinking red meat as a prevention strategy for iron deficiency. Infant Child Adolesc Nutr. 2013. Published head of print June 4, 2013.
2. Physicians Committee for Responsible Medicine: http://www.pcrm.org/health/medNews/

گجت پزشکی جدیدی ساخت شده که ظرف 10 ثانیه تمام علائم حیاتی را اندازه می گیرد

خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ بواسطة:   موضوع : اخبار علمی پزشکی, مشروح اخبار, مقالات علمي

گجت ( Gadget ) پزشکی جدید با نام ”  اسکنادو اسکات ” می تواند نرخ ضربان قلب، دمای بدن، سطح اکسیژن خون، نرخ تنفس، فشار خون، استرس عاطفی و فشار بر قلب را ظرف 10 ثانیه اندازه گیری کند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، گجت به وسایل کوچک مکانیکی و یا الکترونیکی گفته میشود که اغلب اندازه ای کوچک دارند و دارای کاربرد زیاد و خاص در زندگی هستند. به عبارت دیگر وسایلی که برای انجام کارها مفید و پرکاربرد هستند را Gadget می نامند.

سازنده این دستگاه پزشکی یک شرکت کالیفرنیایی است که می تواند ظرف چند ثانیه بیمار را اسکن کرده و تمام علائم حیاتی وی را اندازه گیری کند.

این دستگاه روی پیشانی کاربر قرار می گیرد و ظرف 10 ثانیه، پس از آن که چندین حسگر و دوربین بیمار را اسکن کرد، اطلاعات را با استفاده از بلوتوث به تلفن هوشمند وی ارسال می کند.

دستگاه تولید شده همچنین می تواند نتایج پیشین را ذخیره کرده تا بیمار بتوانند تغییراتی که در علائم حیاتی خود به وجود آمده را دنبال کند.

این شرکت اعلام کرده است که اسکات اطلاعات بدن شما را در دستانتان قرار می دهد، درست همان جایی قرار می دهد که به آن تعلق دارد. به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با پزشکان و دیگران، بهره مندی از توصیه های بهداشتی و سلامتی را به سطح جدیدی می برد.

اپلیکیشن این دستگاه برای نسخه های مختلف اندروید و iOS ارئه شده و از بلوتوث نسخه 4.0  پشتیبانی می کند تا کاربران بتوانند اطلاعات خود را به سادگی با دوستان و پزشک خود به اشتراک بگذارند.

این دستگاه از یک آداپتور میکرو یو اس بی استفاده می کند که به یک پورت یواس بی وصل شده و شارژ شدن آن کمتر از یک ساعت طول می کشد. وقتی هربار استفاده می شود، باطری آن یک هفته باقی می ماند.

اسکنادو اسکات در مرحله ساخت آزمایشی است اما سرمایه گذاریها امیدوارند که به سرعت توسط سازمان غذا و دارو آمریکا تأیید شده تا بتوان آن را به مشتری عرضه کرد.

قرص‌های ال.دی (LD) و اچ.دی (HD)

قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری در دو شکل ال.دی و اچ.دی در بسته بندی‌های 21 عددی (سه هفته‌ای) در داخل داروخانه‌ها وجود دارد. البته مقدار هورمون‌هاي استروژن و پروژسترون قرص‌هاي اچ.دي بسیار بالاتر از قرص‌هاي ال.دي است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  رایج‌ترین روش پیشگیری از بارداری، مصرف قرص‌های ضدبارداری به دو صورت ال.دی (LD) و اچ.دی (HD) است که در صورت عدم وجود حساسیت و عوارض، خانم‌ها می‌توانند مصرف آن‌ را تا سال‌ها ادامه دهند.

مزايای مصرف:

* خانم با مصرف این گونه قرص‌ها به میزان کمتری به بیماری‌های التهابی لگن مبتلا می‌شود.
* ابتلا به سرطان تخمدان با مصرف این قرص‌ها به مراتب کاهش می‌یابد.
* ميزان غدد خوش خيم پستان کاهش پیدا می‌کند.
* شدت خونریزی‌های دوره قاعدگی کم و در نتیجه آن درد در این دوره به مراتب کمتر از قبل می‌شود.

* با مصرف این قرص‌ها به میزان زیادی می‌توان از حاملگی‌های خارج رحمی ‌پیشگیری نمود.
طريقه مصرف:

1) مصرف این قرص بدین صورت است که خانم باید اولین قرص را در روز پنجم قاعدگی خود مصرف کند.

2) در صورت قطع خونریزی و یا ادامه پیدا کردن خونریزی باید در هر دو صورت روزانه یک قرص مصرف گردد (تا اتمام بسته قرص).

3) این گونه قرص‌ها را بهتر است بعد از صرف شام و یا پیش از خوابیدن مصرف کنید تا عوارض گوارشی ناشی از آن کاهش یابد.

4) در زمانی که بسته کاملاً تمام شد، تا 7 روز مجاز به مصرف قرص نیستید و باید در روز هشتم بسته جدیدی از قرص را آغاز کنید.

5) اگر قرص را فراموش کردید به محض به یاد آوردن یک قرص را میل نمائید.

6) در صورتی که 2 شب متوالی مصرف قرص را از یاد بردید، در 2 شب بعدی بجای یک قرص، دو قرص میل کنید و بعد به حالت اولیه شبی یک قرص را ادامه دهید تا بسته به اتمام برسد. البته برای اطمینان بیشتر می‌توانید از روش‌های پیشگیری از بارداری نظیر کاندوم نیز استفاده کنید.

7) در شرایطی که 3 شب متوالی مصرف قرص را فراموش کردید، ادامه قرص را قطع و تا زمان آغاز قاعدگی از روش دیگری استفاده نمائید و بعد از روز پنجم قاعدگی مطابق قبل مصرف قرص را شروع نمائید.

نكات قابل توجه:

* تاثیر قرص‌های پیشگیری از بارداری پس از یک هفته از مصرف مشاهده می‌گردد و بهتر است در طول این مدت از کاندوم نیز استفاده کرد.

* این قرص‌ها باید به صورت متوالی و در زمان‌های مشخص مصرف گردند.

موارد احتمال وجود بارداری:

– بروز علائمی‌ مانند اسهال و استفراغ به صورت مکرر و شدید
– مشورت با پزشک در خصوص مصرف داروهاي ضد سل و تشنج
– مصرف آنتي بيوتيك‌هايي مانند آمپي سيلين و تتراسایكلين زیر نظر پزشک
** بهتر است در هر یک از موارد فوق از روش کاندوم نیز استفاده شود.

موارد مصرف:

• خانم‌هايي که تمایل به استفاده از یک روش مطمئن برای پیشگیری از بارداری دارند.
• خانم‌هايي كه قاعدگي آن‌ها همراه با درد و خونریزی شدید است.
• خانم‌هايي كه سال‌های آغازین ازدواج شان است.

موارد منع مصرف:

– احتمال بارداری
– سرطان پستان
– خونريزي‌هاي رحمي (با علل ناشناخته)
– بيماري‌هاي قلبي- عروقي
– اختلالات خوني
– افزايش چربي‌هاي خون
– بيماري‌هاي كبدي و كيسه صفرا
– فشارخون
– سردرد‌هاي مربوط به ميگرن
– بيماري‌هاي قند
– صرع
– افسردگي شديد
– خانم‌هاي بالای سن 35 سال که سیگاری هستند، بهتر است از روش دیگری استفاده نمایند.

نکات مهم:

* در صورتی که خانم با مصرف قرص لکه بینی مشاهده کند تا 2 الی 3 ماه مهم نیست ولی در زمانی که شدید باشد باید به پزشک مراجعه نماید.

* با مصرف این نوع قرص‌ها علائمي مثل تهوع، استفراغ و سردرد از بین می‌رود.
* اگر قرص‌ها پس از شام و یا قبل از خواب مصرف گردند تا حدودی می‌توان از بروز این گونه علائم پیشگیری نمود.

* در شرایطی که این علائم ادامه پیدا کنند باید همراه با قرص‌های پیشگیری از بارداری، از ویتامین‌های B6 نیز کمک گرفت (در مدت زمان کوتاه).

* با مصرف قرص، میزان خونریزی و شدت آن کم شده ولی در صورتی که تنها لکه بینی مشاهده و یا خونریزی قطع شود باید به پزشک مراجعه کرد.

* مصرف قرص ال.دی محدود به سنین خاصی نمی‌باشد و فرد می‌تواند آن را تا 45 سالگی و بیشتر با کنترل کردن ادامه دهد؛ البته در مواردی مانند استعمال سیگار و فشارخون تنها افراد زیر 35 سال مجاز به مصرف آن هستند و سنین بالاتر باید با دستور و تجویز پزشک مصرف کنند.

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »