تصويب طرح سقط درمانى ، بارقه اميدى را در ذهن متوليان بهداشت و درمان كشور ایران روشن كرد. اما مانع از سقط هاي غير قانوني نمي گردد

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۸۶ بواسطة:   موضوع : اخبار اجتماعي, اخبار مامایی, بهداشت عمومي

بیشتر

طي ده روز، سه مركز سقط جنين غيرقانوني توسط دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كشف و تعطيل شد.

بیشتر

از 10 دختر زير 16 سال كه سقط جنين غير قانوني مي‌كنند، يك دختر مي‌ميرد.

اسفند ۲۲, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار اجتماعي, اخبار علمی پزشکی

بیشتر

“خوزه سوكراتس” (نخست وزير پرتغال) گفت : سقط جنين در این کشور قانونی می شود

بیشتر

داروي شيميايي “ميفپريستون” يا “‪ “RU-486‬، مورد استفاده در سقط جنين، مي‌تواند براي مبارزه با سرطان پستان و تخمدان نيز مورد استفاده قرار گيرد.

بیشتر

‪ ۶۸‬هزار مورد مرگ سالانه زنان ، بدلیل سقط جنين نامطمئن

آذر ۳, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار پزشكان بدون مرز, اخبار مامایی

بیشتر

سقط جنين در ايران: پرونده ‌ای همچنان باز از منظر پزشکی و فقه

آبان ۲۴, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار اجتماعي, اخبار مامایی

بیشتر

۶۰‬درصد زنان ديابتي با احتمال سقط مكررو مرده زايي جنين روبرو هستند

آبان ۲۴, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار مامایی, بهداشت عمومي

بیشتر

جلوگيري از سقط جنين با ايجاد “گيشه نوزادان”

آبان ۲۲, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار پزشكان بدون مرز, اخبار مامایی

بیشتر

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: اكثر داروهاي سقط جنين در بازار”پروستاگلاندين ‪ “E2‬يا آمپول” سقط جنين” ، تقلبي است

مهر ۱۹, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار داروسازی

بیشتر

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »