تصویب طرح سقط درمانى ، بارقه امیدى را در ذهن متولیان بهداشت و درمان کشور ایران روشن کرد. اما مانع از سقط های غیر قانونی نمی گردد

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۸۶ بواسطة:   موضوع : اخبار اجتماعي, اخبار مامایی, بهداشت عمومي

بیشتر

طی ده روز، سه مرکز سقط جنین غیرقانونی توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کشف و تعطیل شد.

بیشتر

از ۱۰ دختر زیر ۱۶ سال که سقط جنین غیر قانونی می‌کنند، یک دختر می‌میرد.

اسفند ۲۲, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار اجتماعي, اخبار علمی پزشکی

بیشتر

“خوزه سوکراتس” (نخست وزیر پرتغال) گفت : سقط جنین در این کشور قانونی می شود

بیشتر

داروی شیمیایی “میفپریستون” یا “‪ “RU-486‬، مورد استفاده در سقط جنین، می‌تواند برای مبارزه با سرطان پستان و تخمدان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر

‪ ۶۸‬هزار مورد مرگ سالانه زنان ، بدلیل سقط جنین نامطمئن

آذر ۳, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار مامایی, اخبار پزشكان بدون مرز

بیشتر

سقط جنین در ایران: پرونده ‌ای همچنان باز از منظر پزشکی و فقه

آبان ۲۴, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار اجتماعي, اخبار مامایی

بیشتر

۶۰‬درصد زنان دیابتی با احتمال سقط مکررو مرده زایی جنین روبرو هستند

آبان ۲۴, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار مامایی, بهداشت عمومي

بیشتر

جلوگیری از سقط جنین با ایجاد “گیشه نوزادان”

آبان ۲۲, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار مامایی, اخبار پزشكان بدون مرز

بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: اکثر داروهای سقط جنین در بازار”پروستاگلاندین ‪ “E2‬یا آمپول” سقط جنین” ، تقلبی است

مهر ۱۹, ۱۳۸۵ بواسطة:   موضوع : اخبار داروسازی

بیشتر

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »