پزشکان بدون مرز درمان

گونورهويا، كلاميديا و سفليس

 گنوریا گنوریا یک نوع عفونت باکتریایی است. این بیماری از طریق تماسی جنسی سرایت می کند و ممکن است مدخل رحم،مجرای خروجی مثانه، مقعد و گلو را عفونی کند. علایم و عوارض عوارض این بیماری ممکن است در هر زمان بین ۱ تا ۱۴ روز بعد از تسری خود را …

توضیحات بیشتر »