خانه / اخبار علوم پايه / پژوهشكده رويان”بااستفاده از سلول‌هاي بنيادي موفق به درمان ضايعات‌نخاعي‌شد ‪۸۴/۰۸/12‬

پژوهشكده رويان”بااستفاده از سلول‌هاي بنيادي موفق به درمان ضايعات‌نخاعي‌شد ‪۸۴/۰۸/12‬

پژوهشكده رويان”بااستفاده از سلول‌هاي بنيادي موفق به درمان ضايعات‌نخاعي‌شد ‪۸۴/۰۸/12‬

پژوهشگران پژوهشكده رويان با استفاده از سلول‌هاي بنيادي جنيني انسان موفق به درمان ضايعات نخاعي موش صحرايي شدند.

روابط عمومي پژوهشكده رويان با ارسال نمابري با اعلام اين خبر افزود:در اين روش از سلول‌هاي بنيادي جنيني انسان كه قبل از پيوند برخي از مراحل تمايز را طي كرده‌و درون داربست جاي گرفته‌اند بر روي ضايعات نخاعي حاد استفاده شد.

از پيوند ابتدا بايستي از از توانايي سلول‌ها بنيادي جنيني انسان در تمايز به سلول‌هاي عصبي در آزمايشگاه اطمينان حاصل مي‌شد كه براي اين منظور سلول‌ها در آزمايشگاه به سلول‌هاي عصبي تمايز داده شدند.

مدل استفاده شده موشهاي صحرايي بودند كه از طريق جراحي يك قطعه از يك طرف نخاع آنها برداشته شد و براي اطمينان از عدم بهبودي در نيمي از نخاع برشهاي بافت شناسي تهيه شد.

در اين تحقيق آزمايشگاهي ، سيستم ايمني اين حيوانات سركوب شد و ‪ ۶‬روز پس از جراحي ،سلول‌هاي آماده شده به همراه داربست در ناحيه ضايعه قرار گرفته شد.

موشهاي صحرايي هر روز پس از پيوند از نظر حركتي مورد بررسي قرار گرفتند، در اين بررسي معيارهايي وجود دارد كه توسط دانشمندان علم عصب تعريف شده است و در مراحل مختلف ،نمراتي بر اساس ميزان حركت به حيوان داده مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …