حکم متهمان پرونده آزمون دستیاری صادر شد۱۳/۸/۸۴

حکم متهمان پرونده آزمون دستیاری صادر شد
رئیس شبعه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جرایی تهران گفت: حکم تمامی متهمان پرونده آزمون دستیاری که پرونده آنها با صدور کیفر خواست از دادسرا به دادگاه ارسال شده بود پس از اخذ آخرین دفاع از آنها و وکلای مدافع متهمان صادر شد.
قاضی حسینیان در گفت وگو با فارس بدون اشاره به ماهیت وجزئیات حکم صادره گفت: حکم ۶ متهمی که پرونده آنها با صدور کیفر خواست از دادسرا به دادگاه ارسال شده بود پس از دفاعیات متهمان و اخذ آخرین دفاع وکلای مدافع متهمان صادر شده است.
وی در خصوص زمان صدور حکم این متهمان گفت: این حکم طی ۲ روز گذشته از سوی دادگاه صادر شده و پس از تایپ به وکلای این متهمان ابلاغ می‏شود.
پرونده افشای سئولات آزمون دستیاری سال ۸۲، دارای متهمان زیادی بود که تا کنون برای ۶ تن از این متهمان که تعدادی از آنها پزشک هستند کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد و این متهمان طی ۴ جلسه با حضور در دادگاه از اتهامات خود دفاع کردند

همچنین بررسی کنید

مصرف سیگار در دانشگاه‌های کشور ایران ممنوع شد و در صورت تخلف تا دو ترم محرومیت از تحصیل ، در انتظار سیگاری‌ها خواهد بود

هرچند طرح ممنوعیت فروش سیگار در ۱۰۰ متری مدارس معلوم نشد به کجا کشید اما …

۲۴۰۰ نفر در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی پذیرفته شده اند و ثبت‌نام آنان از ۱۵تیر آغاز می‌شود

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ایران  گفت: نتایج سی ‌و هفتمین دوره پذیرش …