در نشریه روانشناسی و سالخوردگی چاپ شده : دانشمندان کانادایی در تازه‌ترین تحقیقات خود دریافته‌اند افرادی که از کودکی به دو زبان تکلم می‌کنند در مقایسه با اشخاصی که تنها یک زبان می‌دانند کمتر دچار ضعف قوای مغزی می‌شوند. ۱۴/۸/۸۴

تسلط به دو زبان از مغز انسان محافظت می‌کند

بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان تسلط انسان به دو زبان در مقابل افزایش سن و به هنگام پیری از مغز محافظت می‌کند.

دانشمندان کانادایی در تازه‌ترین تحقیقات خود دریافته‌اند افرادی که از کودکی به دو زبان تکلم می‌کنند در مقایسه با اشخاصی که تنها یک زبان می‌دانند کمتر دچار ضعف قوای مغزی می‌شوند.

مطالعات قبلی بر روی کودکان نشان می‌داد که دو زبانه بودن می‌تواند بر خلاقیت و مهارت‌های انسان در حل مسائل بیفزاید، اما تاثیر توانایی در تکلم به دو زبان به تا کنون ناشناخته‌ بود.

بررسی اخیر بر روی حدود ۱۵۰ بزرگسال که نیمی از آنها دو زبانه و نیمی دیگر یک زبانه بودند نشان داده است که سرعت واکنش افراد دو زبانه که بیش از ۶۰ سال داشتند کمتر از افراد جوانتر یک زبانه نبود و علت این پدیده که چرا تسلط به دو زبان می‌تواند عملکرد مغز را بهبود بخشد کاملا مشخص نیست، بی تردید تسلط به دو زبان برشماری از فعالیت‌های مغز تاثیر ندارد. با این حال فواید آن احتمالا تنها زمانی پدیدار می‌شود که فرد، هر دو زبان را هر روز تکلم کند.

نتایج مطالعه اخیر در نشریه روانشناسی و سالخوردگی به چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …