نخستین کارگاه مشورتی اولویت‌های بهداشت باروری برگزار می‌شود *** این کارگاه سه شنبه ‌١٧ آبان ماه از ساعت ‌٨ لغایت ‌١۴ در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکیتهران برگزار خواهد شد و دارای ‌۵/٢ امتیاز بازآموزی است. ۱۶/۸/۸۴

نخستین کارگاه مشورتی اولویت‌های بهداشت باروری برگزار می‌شود

کارگاه مشورتی اولویتهای بهداشت باروری با هدف تعیین و یا تجدید نظر در اولویت های بهداشت باروری در دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

دکتر مامک شریعت دبیر این همایش، در خصوص برگزاری این کارگاه به خبرگزاری دانشجویان ایران واحد علوم پزشکی تهران گفت: بهداشت باروری در برگیرنده کلیه ابعاد سلامتی از بدو تولد تا مرگ است و بخش اعظمی از بهداشت و سلامت هر جامعه‌ای را در بر می‌گیرد.

این متخصص بهداشت مادر و کودک افزود: تحولات بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی که به مرور زمان صورت می گیرد، موجب تغییر نیازها و ضروریات هر جامعه در هر سال می‌شود که مجموعه عوامل فوق، لزوم برگزاری چنین کارگاههایی را می طلبد.

وی افزود: بکارگیری معیارها جهت تعیین اولویت‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت‌ها از فقدان معیارهای واضح تا فهرستی عریض و طویل از معیارها از جمله بار بیماریها، فوریت، تقاضا، وسعت پژوهش ها و … متغیر است. علاوه بر این اولویت‌های بهداشتی در زمینه بهداشت باروری از کشوری به کشور دیگر، با توجه به منابع، امکانات و چالش‌های خاص خود متفاوت است.

وی به ایسنا گفت: تعیین اولویتها فرآیندی مهم در مدیریت پژوهش‌های حوزه سلامت کشورها به شمار می‌رود که اهمیت آن به ویژه در زمان تخصیص منابع عمدتاً به چشم می‌خورد.

دکتر شریعت ادامه داد: در کنار تحولاتی که در صحنه جهانی رخ می‌دهد، کشورها خود باید به فهرست‌برداری از نیازها و ضروریات خود بپردازند که این مستلزم انجام پژوهش حوزه سلامت به منظور پیگیری نیازهای بهداشتی مردم است.

گفتنی است: این کارگاه سه شنبه ‌١٧ آبان ماه از ساعت ‌٨ لغایت ‌١۴ در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد و دارای ‌۵/٢ امتیاز بازآموزی است.

همچنین بررسی کنید

پیش گیرى از خشونت خانگى

هدف اصلى این فصل آشنایى شما با مفهوم خشونت خانگى و تاثیر مصرف مواد توسط …

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …