خانه / اخبار اجتماعي / نخستين كارگاه مشورتي اولويت‌هاي بهداشت باروري برگزار مي‌شود *** اين كارگاه سه شنبه ‌١٧ آبان ماه از ساعت ‌٨ لغايت ‌١٤ در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكيتهران برگزار خواهد شد و داراي ‌٥/٢ امتياز بازآموزي است. 16/8/84

نخستين كارگاه مشورتي اولويت‌هاي بهداشت باروري برگزار مي‌شود *** اين كارگاه سه شنبه ‌١٧ آبان ماه از ساعت ‌٨ لغايت ‌١٤ در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكيتهران برگزار خواهد شد و داراي ‌٥/٢ امتياز بازآموزي است. 16/8/84

نخستين كارگاه مشورتي اولويت‌هاي بهداشت باروري برگزار مي‌شود

كارگاه مشورتي اولويتهاي بهداشت باروري با هدف تعيين و يا تجديد نظر در اولويت هاي بهداشت باروري در دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي‌شود.

دكتر مامك شريعت دبير اين همايش، در خصوص برگزاري اين كارگاه به خبرگزاري دانشجويان ايران واحد علوم پزشكي تهران گفت: بهداشت باروري در برگيرنده كليه ابعاد سلامتي از بدو تولد تا مرگ است و بخش اعظمي از بهداشت و سلامت هر جامعه‌اي را در بر مي‌گيرد.

اين متخصص بهداشت مادر و كودك افزود: تحولات بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي كه به مرور زمان صورت مي گيرد، موجب تغيير نيازها و ضروريات هر جامعه در هر سال مي‌شود كه مجموعه عوامل فوق، لزوم برگزاري چنين كارگاههايي را مي طلبد.

وي افزود: بكارگيري معيارها جهت تعيين اولويت‌ها از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. اين تفاوت‌ها از فقدان معيارهاي واضح تا فهرستي عريض و طويل از معيارها از جمله بار بيماريها، فوريت، تقاضا، وسعت پژوهش ها و … متغير است. علاوه بر اين اولويت‌هاي بهداشتي در زمينه بهداشت باروري از كشوري به كشور ديگر، با توجه به منابع، امكانات و چالش‌هاي خاص خود متفاوت است.

وي به ايسنا گفت: تعيين اولويتها فرآيندي مهم در مديريت پژوهش‌هاي حوزه سلامت كشورها به شمار مي‌رود كه اهميت آن به ويژه در زمان تخصيص منابع عمدتاً به چشم مي‌خورد.

دكتر شريعت ادامه داد: در كنار تحولاتي كه در صحنه جهاني رخ مي‌دهد، كشورها خود بايد به فهرست‌برداري از نيازها و ضروريات خود بپردازند كه اين مستلزم انجام پژوهش حوزه سلامت به منظور پيگيري نيازهاي بهداشتي مردم است.

گفتني است: اين كارگاه سه شنبه ‌١٧ آبان ماه از ساعت ‌٨ لغايت ‌١٤ در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار خواهد شد و داراي ‌٥/٢ امتياز بازآموزي است.

همچنین بررسی کنید

پيش گيرى از خشونت خانگى

هدف اصلى اين فصل آشنايى شما با مفهوم خشونت خانگى و تاثير مصرف مواد توسط …

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …