خانه / اخبار اجتماعي / يك گروه از محققان اسكاتلندي در يك آزمايش جالب نشان دادند ميزان جذابيت سيماي زنان با مقدار هورمون استروژن در بدن آنها ارتباط مستقيم دارد. 15/8/84

يك گروه از محققان اسكاتلندي در يك آزمايش جالب نشان دادند ميزان جذابيت سيماي زنان با مقدار هورمون استروژن در بدن آنها ارتباط مستقيم دارد. 15/8/84

ميزان هورمون استروژن بر زيبايي ظاهري زنان تاثير مي‌گذارد‪۸۴/۰۸/15‬

يك گروه از محققان اسكاتلندي در يك آزمايش جالب نشان دادند ميزان جذابيت سيماي زنان با مقدار هورمون استروژن در بدن آنها ارتباط مستقيم دارد.

“ميريان لاو اسميت” و همكارانش از دانشگاه “سنت اندروز” تصوير چهره ‪ ۵۹‬زن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬ساله را هر هفته تا مدت شش هفته تهيه كردند.

زناني كه در اين آزمايش شركت كرده بودند در هر نوبت تصويربرداري نمونه ادرار خود را نيز براي تعيين ميزان هورموني كه در بدن دارند در اختيار محققان قرار دادند.

هيچ يك از اين داوطلبان هنگام تهيه تصويرها آرايش نكرده بودند و هيچ كدام از قرصهاي ضد حاملگي استفاده نمي‌كردند.

محققان دانشگاه سنت اندروز سپس تصويري از هر داوطلب را مربوط به زماني كه ميزان هورمون استروژن در بدن صاحب تصوير در بالاترين حد قرار داشت گزينش كردند.

زماني كه ميزان هورمون استروژن در بدن زنان جوان بالاست آنها در بالاترين درجه آمادگي براي باروري قرار دارند.

در مرحله بعد اين تصاوير به ‪ ۱۴‬مرد و ‪ ۱۵‬زن در سنين ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬سال نشان داده و از آنها خواسته شد صاحبان تصوير را بر حسب ميزان جذابيت، سلامت و زنانگي درجه- ‌بندي كنند.

از داوران همچنين خواسته شد دو تصوير تركيبي ديگر را نيز درجه‌بندي كنند. يكي از اين دو تصوير از روي هم قرار دادن تصاوير ‪ ۱۰‬زن داوطلب