خانه / اخبار علوم پايه / محققان ژاپني برنج تازه‌اي را توليد كرده‌اند كه مي‌تواند مانع از بروز عوارضي مانند تب و عطسه و سرفه و ديگر ناراحتيهاي ناشي از آلرژي شود. 16/8/84

محققان ژاپني برنج تازه‌اي را توليد كرده‌اند كه مي‌تواند مانع از بروز عوارضي مانند تب و عطسه و سرفه و ديگر ناراحتيهاي ناشي از آلرژي شود. 16/8/84

برنج تراريخته جديدي كه آلرژي و حساسيت را درمان مي‌كند

محققان ژاپني برنج تازه‌اي را توليد كرده‌اند كه مي‌تواند مانع از بروز عوارضي مانند تب و عطسه و سرفه و ديگر ناراحتيهاي ناشي از آلرژي شود.

متخصصان ژاپني در موسسه ملي علوم زيست-كشاورزي در اين كشور از مولكولهايي كه در گرده نوعي سدر بومي ژاپني موجود است در اين برنج استفاده كردند.

محققان سپس به مدت چهار هفته اين برنج را به يك گروه موش آزمايشگاهي كه در برابر گرده سدر ژاپني حساسيت داشتند خوراندند.

پس از اين دوره زماني كه موشها مجددا در برابر گرده حساسيت زا قرار گرفتند، از ميزان واكنشهاي نامطلوب بدن آنان تا حد زيادي كاسته شده بود.

شمار پادتن‌هاي بيماريزا در بدن موشها كاملا كاهش يافته بود و دفعات عطسه كردن آنها نيز كم شده بود.

به اعتقاد محققان ژاپني از اين روش مي‌توان براي تكميل روشهاي موثرتر و كم عذاب آور براي درمان حساسيت افراد به انواع مواد آلرژي زا استفاده كرد.

به گفته “فيوميو تاكاياوا” از موسسه زيست-كشاورزي از آنجا كه واكسن جديد به صورت گياهي توليد مي‌شود مي‌توان آن را در درون تخم اين گياهان و در دماي عادي تا مدتهاي زياد نگاه داشت بي‌آنكه در مورد فاسد شدن آنها نگراني وجود داشته باشد.

در حال حاضر براي درمان حساسيت شديد افراد به مواد آلرژي زا از تزريق‌هاي مكرر مقادير كم مواد حساسيت‌زا استفاده مي‌شود تا به اين ترتيب دستگاه ايمني بدن در برابر اين مواد مقاوم شود.

اما اشكال اين روش علاوه بر دردناك بودن تزريقها در آن است كه در موارد نادري مي‌تواند موجب بروز شوكهاي شديد در افراد شود و آنها را از پاي در آورد.

در روش جديد از شيوه‌اي موسوم به ايمني درماني متكي به پپتيد “‪ “peptide immunotherapy‬استفاده مي‌شود كه در آن تنها بخشهاي معيني از ساختار ژنتيكي پادتن در واكسن گنجانده مي‌شود و به اين ترتيب خطر بروز شوكهاي شديد تا حد زيادي كاهش مي‌يابد.

همچنین بررسی کنید

استفاده موفقیت آمیز سلولهای بنيادين برای درمان آسيب نخاعی یک بیمار

شركت گرون تحت ليسانس سازمان غذا و داروي آمريكا(FDA) از نخستين نتايج موفقيت آميز درمان …

پروتئينی کشف شده که در صورت کاهش آن مي توان رشد تومور سرطاني را متوقف ساخت

دانشمندان دانشگاه كويينزلند  در استراليا به موفقيت مهمي در عرصه درمان سرطان سينه دست يافتند.  …