خانه / اخبار اجتماعي / دانشمندان دانشگاه برادفورد به کنفرانسی در لندن درباره نقش هورمون ها در انجام وظايف روزمره گفتند که زن ها در وظايفی که نيازمند انعطاف ذهنی است بر مردها برتری دارند.20/8/84

دانشمندان دانشگاه برادفورد به کنفرانسی در لندن درباره نقش هورمون ها در انجام وظايف روزمره گفتند که زن ها در وظايفی که نيازمند انعطاف ذهنی است بر مردها برتری دارند.20/8/84

هورمون استروژن زن ها را رانندگان قابل اعتمادتری می کند
محققان می گويند وقتی نوبت به کارهايی چون رانندگی ايمن می رسد هورمون استروژن زن ها را از مردها پيش می اندازد.
آزمايش ها نشان داده است که استمرار تمرکز و توانايی آموختن مقررات، در زن ها بسيار بيشتر از مردها است.

دانشمندان دانشگاه برادفورد به کنفرانسی در لندن درباره نقش هورمون ها در انجام وظايف روزمره گفتند که زن ها در وظايفی که نيازمند انعطاف ذهنی است بر مردها برتری دارند.

ميزان استروژن موجود در بدن زن ها ممکن است بخشی از مغز – موسوم به لب پيشانی (frontal lobe)- را که در اين مهارت ها نقش مهمی دارد آماده کند.

محققان از 43 مرد و زن 18 تا 35 ساله خواستند مجموعه فشرده ای آزمون های فکری که مهارت هايی مانند جهت يابی، توانايی آموختن قواعد و مقررات، توجه، برنامه ريزی و کنترل حرکات بدن را محک می زد اجرا کنند.

توانايی زنان در انتقال توجه از يک وظيفه بر وظيفه ديگر بسيار بيش از مردان بود که وظايف روزمره مانند رانندگی و خواندن را برايشان سهل تر می کند.

پژوهشگران نتيجه گرفته اند که اين توانايی ممکن است توضيح دهد چرا دخترها در مقايسه با پسرها در مدرسه تمرکز بيشتری نشان می دهند يا اينکه چرا زن ها رانندگان با دقت تری هستند.

آنها در نشست “انجمن غدد هورمونی” گفتند: “اين مطالعه نشان می دهد که در وظايفی که مستلزم انعطاف ذهنی هستند، زنان بر مردان برتری دارند، عرصه ای که تاکنون تصور نمی شد محل ظهور اختلافات شديد جنسی باشد.”

“رانندگی می تواند يکی از موارد صدق اين موضوع در امور روزمره باشد.”

آنها افزودند: “مطالعه ما نشان می دهد که استروژن ممکن است نفوذ مثبتی در فعاليت های عصبی در لب پيشانی، که با کارهايی چون تمرکز و آموختن قواعد تحريک می شود، داشته باشد که می تواند برتری زنان در اين نوع کارها را توضيح دهد.”

ساده پنداری

با اين حال ساير پژوهشگران در گذشته اشاره کرده اند که مهارت های جهت يابی مانند خواندن نقشه و پارک کردن اتومبيل ممکن است برای برخی زنان دشوار باشد چون تستسترون کمی در بدن دارند.

دکتر پيتر مارش، نويسنده “عشق رانندگی: روانشناسی اتومبيل” معتقد است که مردان و زنان دارای تفاوت های ذاتی هستند که پشت فرمان خودنمايی می کند.

وی می گويد مردها در رانندگی مايل به خطرپذيری هستند و دنبال هيجان می گردند درحالی که زن ها محتاط ترند.

تصادفات زنان معمولا در سر پيچ ها و تقاطع هاست اما اين حوادث در مقايسه با مردان در سرعت های پايين تر روی می دهد. مردها دچار تصادفات جدی تر می شوند چون نمی توانند با سرعت لازم ترمز کنند.

دکتر نيک نيو، روانشناس تکاملی در دانشگاه نورتامبريا در بريتانيا که هوشياری در جهت يابی و تفاوت های جنسی را بررسی کرده است می گويد: “در مورد رانندگی بايد توجه کرد که اين يک مهارت واحد نيست. مهارت های بسياری در رانندگی نقش بازی می کند: مهارت در کنترل حرکات بدن، آموختن مقررات، توجه، هوشياری در جهت يابی و همچنين اعتماد.”

او افزود: “ما متوجه شده ايم که مردها در برخی جنبه ها بهتر هستند مثل فرمان دادن، جهت يابی و اعتماد. اما آنها دچار تصادفات بيشتری می شوند.”

“در مورد اموری مثل دقت و توجه، شواهد نشان می دهد که زن ها بهتر هستند.”

همچنین بررسی کنید

پیشگیری از آنفلوانزا

آنفلوانزا نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که بی‌توجهی به رعایت اصول بهداشتی در آن، می‌تواند …

کودک‌ آزاری چیست ؟

کودکان ضعیف ترند و به همین دلیل در همه جای دنیا کودکان بیشتر از بزرگسالان …