در نشریه “‪”JAMA’s Archives of General Psychiatry‬ منتشر شده : دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا می‌گویند با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی یا ام آر آی می‌توان بیماری شیزوفرنی یا جنون جوانی را در مراحل اولیه تشخیص داد. ۲۱/۸/۸۴

تشخیص سریع اختلال شیزوفرنی با تصویربرداری ام آر آی ‪۸۴/۰۸/۲۱‬

دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا می‌گویند با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی یا ام آر آی می‌توان بیماری شیزوفرنی یا جنون جوانی را در مراحل اولیه تشخیص داد.

به گزارش پایگاه اینترنتی ‪ ، moc.supl.nedliem‬در این روش دانشمندان بر تغییرات مغزی تاکید داشتند که با چشم غیر مسلح قابل رویت نبود. در این تحقیق به نحوه توزیع ناهنجاریها در تمام مغز و تفاوت‌های دیده شده در نواحی خاصی از مغز بیشتر توجه شد.

در این مطالعه تصویر مغز بیماران با بزرگ نمایی زیاد با تصویر مغز افراد طبیعی مقایسه شد. این مطالعه نشان داد چگونه و چه نواحی از مغز از کنترل و تنظیم طبیعی خارج می‌شود. با استفاده از بزرگ نمایی تصاویر می‌توان ناهنجاریهایی را که شواهد تصویری آنها در تصویربرداری‌های معمولی با چشم قابل رویت نیست تشخیص داد.

نتایج این مطالعه در نشریه “‪”JAMA’s Archives of General Psychiatry‬ منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …