خانه / بهداشت عمومي / در نشريه “‪”JAMA’s Archives of General Psychiatry‬ منتشر شده : دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا مي‌گويند با استفاده از تصويربرداري مغناطيسي يا ام آر آي مي‌توان بيماري شيزوفرني يا جنون جواني را در مراحل اوليه تشخيص داد. 21/8/84

در نشريه “‪”JAMA’s Archives of General Psychiatry‬ منتشر شده : دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا مي‌گويند با استفاده از تصويربرداري مغناطيسي يا ام آر آي مي‌توان بيماري شيزوفرني يا جنون جواني را در مراحل اوليه تشخيص داد. 21/8/84

تشخيص سريع اختلال شيزوفرني با تصويربرداري ام آر آي ‪۸۴/۰۸/21‬

دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا مي‌گويند با استفاده از تصويربرداري مغناطيسي يا ام آر آي مي‌توان بيماري شيزوفرني يا جنون جواني را در مراحل اوليه تشخيص داد.

به گزارش پايگاه اينترنتي ‪ ، moc.supl.nedliem‬در اين روش دانشمندان بر تغييرات مغزي تاكيد داشتند كه با چشم غير مسلح قابل رويت نبود. در اين تحقيق به نحوه توزيع ناهنجاريها در تمام مغز و تفاوت‌هاي ديده شده در نواحي خاصي از مغز بيشتر توجه شد.

در اين مطالعه تصوير مغز بيماران با بزرگ نمايي زياد با تصوير مغز افراد طبيعي مقايسه شد. اين مطالعه نشان داد چگونه و چه نواحي از مغز از كنترل و تنظيم طبيعي خارج مي‌شود. با استفاده از بزرگ نمايي تصاوير مي‌توان ناهنجاريهايي را كه شواهد تصويري آنها در تصويربرداري‌هاي معمولي با چشم قابل رويت نيست تشخيص داد.

نتايج اين مطالعه در نشريه “‪”JAMA’s Archives of General Psychiatry‬ منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …