در نشریه “‪ “TRAEH‬به چاپ رسیده : ورزش ناگهانی و شدید بدون آمادگی قبلی با فعال کردن فاکتورهای انعقادی در خون بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر زمینه ساز مرگ و سکته است. ۲۱/۸/۸۴

ورزش ناگهانی و بدون آمادگی قبلی مرگبار است‪۸۴/۰۸/۲۱‬

ورزش ناگهانی و شدید بدون آمادگی قبلی با فعال کردن فاکتورهای انعقادی در خون بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر زمینه ساز مرگ و سکته است.

‬تحقیقات نشان می‌دهد ورزش شدید و بدون آمادگی قبلی باعث فعال شدن فاکتورهای انعقادی در خون افراد سالم و بیماران مبتلا به ناراحتی‌های قلبی می‌شود.

دکتر گرگوری لیپ از دانشگاه بیرمینگام انگلیس دریافت حتی آزمایشهای قلبی که بدون مقدمه ظرفیت‌های بیمار را در فعالیت‌های بالا اندازه‌گیری می‌کند (‪ (twsi‬می‌تواند باعث رهاسازی شاخص‌های خونی از سلول‌های آسیب دیده و بیمار شود ضمن اینکه میزان فاکتورهای انعقادی و غلظت خون را در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و در شماری از افراد سالم افزایش می‌دهد.

ورزش منظم با آمادگی قبلی و با شدت یکنواخت به مراتب از ورزش شدید و ناگهانی بهتر است.

نتایج این مطالعه در نشریه “‪ “TRAEH‬به چاپ رسیده است.

همچنین بررسی کنید

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …

فواید دوش گرفتن در صبح

کسانی که پوست‌ شان چرب است بهتر است که صبح‌ها دوش بگیرند زیرا در طول …