کارشناسان و مقامات بهداشتی روسیه اعلام کردند که مسمومیت‌های غذایی در این کشور تبدیل به یکی از نگران کننده‌ترین بحران‌های اجتماعی روسیه شده است. ۲۳/۸/۸۴

سالانه ۲۵۰۰ روسی دچار مسمومیت غذایی می‌شوند

کارشناسان و مقامات بهداشتی روسیه اعلام کردند که مسمومیت‌های غذایی در این کشور تبدیل به یکی از
نگران کننده‌ترین بحران‌های اجتماعی روسیه شده است.

به نقل از روزنامه «پراوادا» آمارها نشان می‌دهد که سالانه ۲۵۰۰ روسی به دلیل مسمومیت‌های غذایی روانه بیمارستان می‌شوند که در این میان اغلب حال بسیاری از آنها بسیار وخیم اعلام می‌شود.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …