خانه / اخبار اجتماعي / كارشناسان و مقامات بهداشتي روسيه اعلام كردند كه مسموميت‌هاي غذايي در اين كشور تبديل به يكي از نگران كننده‌ترين بحران‌هاي اجتماعي روسيه شده است. 23/8/84

كارشناسان و مقامات بهداشتي روسيه اعلام كردند كه مسموميت‌هاي غذايي در اين كشور تبديل به يكي از نگران كننده‌ترين بحران‌هاي اجتماعي روسيه شده است. 23/8/84

سالانه 2500 روسي دچار مسموميت غذايي مي‌شوند

كارشناسان و مقامات بهداشتي روسيه اعلام كردند كه مسموميت‌هاي غذايي در اين كشور تبديل به يكي از
نگران كننده‌ترين بحران‌هاي اجتماعي روسيه شده است.

به نقل از روزنامه «پراوادا» آمارها نشان مي‌دهد كه سالانه 2500 روسي به دليل مسموميت‌هاي غذايي روانه بيمارستان مي‌شوند كه در اين ميان اغلب حال بسياري از آنها بسيار وخيم اعلام مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …