خانه / اخبار پرستاری / به گزارش روابط عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران، : باقر لاريجاني رئيس دانشگاه طي حكمي وحيد دستجردي عضو هيات علمي دانشگاه را با توجه به سوابق طولاني اجرايي و مديريتي به عنوان سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب كرد. 23/8/84

به گزارش روابط عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران، : باقر لاريجاني رئيس دانشگاه طي حكمي وحيد دستجردي عضو هيات علمي دانشگاه را با توجه به سوابق طولاني اجرايي و مديريتي به عنوان سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب كرد. 23/8/84

معرفي سرپرست جديد دانشكده پرستاري و مامايي دانشكده علوم پزشكي تهران

سرپرست جديد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران، باقر لاريجاني رئيس دانشگاه طي حكمي وحيد دستجردي عضو هيات علمي دانشگاه را با توجه به سوابق طولاني اجرايي و مديريتي به عنوان سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب كرد.
در اين حكم آمده است: ارتقا سطح آموزش و پژوهش در واحدهاي مختلف و استفاده از توان و تجربيات تمامي اعضاي هيات علمي از راهكارهاي دستيابي به اهداف راهبردي دانشگاه است و نظر به اهميت جايگاه دانشكده پرستاري و مامايي انتظار مي رود با ارزيابي دقيق شرايط موجود و با استفاده از قابليتهاي كليه اعضاي محترم هيات علمي، جلب مشاركت دانشجويان عزيز و بكارگيري روشهاي مناسب در جهت ارتقا سطح دانشكده پرستاري و مامايي گام برداشته، زمينه ساز استقرار مديريتي قوي و كارآمد باشيد.
رئيس دانشگاه همچنين از زحماتخانم دكتر پارسا يكتا، رئيس سابق دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه قدرداني كرد.

همچنین بررسی کنید

دانشجویان فعلی دانشگاه علوم پزشكی ایران ، به هیچ وجه نگران وضعیت آینده خود نباشند !!!

وعده سرپرست پیشین دانشگاه ایران به دانشجویان این دانشگاه منحل شده سرپرست پیشین دانشگاه علوم …

انحلال دانشگاه احساس بی ثباتی ایجاد می‌کند

انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس ابلاغ مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی …