خانه / اخبار دندانپزشکی / نتايج يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد استفاده از دهان شويه سديم فلورايد با غلظت دو دهم درصد، در كاهش ميزان پوسيدگي دندان‌هاي كودكان ‪ ۶‬تا ‪۱۲‬ ساله به ميزان ‪ ۳۵‬درصد موثر است. ***دهان‌شويه سديم فلورايد پوسيدگي دندان كودكان را ‪ ۳۵‬درصد كاهش مي‌دهد ‪۸۴/۰۸/30‬

نتايج يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد استفاده از دهان شويه سديم فلورايد با غلظت دو دهم درصد، در كاهش ميزان پوسيدگي دندان‌هاي كودكان ‪ ۶‬تا ‪۱۲‬ ساله به ميزان ‪ ۳۵‬درصد موثر است. ***دهان‌شويه سديم فلورايد پوسيدگي دندان كودكان را ‪ ۳۵‬درصد كاهش مي‌دهد ‪۸۴/۰۸/30‬

دهان‌شويه سديم فلورايد پوسيدگي دندان كودكان را ‪ ۳۵‬درصد كاهش مي‌دهد ‪۸۴/۰۸/30‬

نتايج يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد استفاده از دهان شويه سديم فلورايد با غلظت دو دهم درصد، در كاهش ميزان پوسيدگي دندان‌هاي كودكان ‪ ۶‬تا ‪۱۲‬ ساله به ميزان ‪ ۳۵‬درصد موثر است.

تحقيقات دكتر ” محمدمحسن كريم‌زاده ” دندان پزشك مهابادي كه بر روي ‪ ۹۸۹‬دانش آموز ابتدايي شهرستان مهاباد انجام شده است نشان مي‌دهد دانش‌آموزاني كه هر ‪ ۱۵‬روز يك بار از فلورايد سديم به مدت يك تا دو دقيقه استفاده كرده بودند كمتر دچار پوسيدگي دندان شده‌اند.

در اين تحقيق ‪ ۵۰۵‬دانش‌آموز به عنوان گروه تحقيق و ‪ ۴۸۴‬نفر نيز به عنوان گروه شاهد انتخاب شده بودند كه گروه تحقيق بطور مرتب سديم فلورايد دريافت كرده بودند.

پس از پايان دوره تحصيلي و بررسي وضعيت باليني دندان‌هاي دانش‌آموزان هر دو گروه، اين نتيجه بدست آمد كه استفاده از دهان شويه سديم فلورايد در كاهش ميزان پوسيدگي دندان تاثير زيادي دارد.

بررسي وضعيت دندان اين دانش‌آموزان نشان‌داد ميانگين ‪ D.M.F‬دانش آموزان ‪ ۶‬ساله در گروه تحقيق و شاهد به ترتيب ‪ ۰/۱۱‬و ‪ ، ۰/۳۰‬گروه سني ‪ ۷‬ساله ‪ ۰/۵۴‬و ‪ ، ۰/۷۱‬گروه سني ‪ ۸‬ساله ‪ ۰/۷۱‬و ‪ ، ۱/۰۵‬گروه سني ‪ ۹‬ساله ‪ ۰/۸‬و ‪۱/۳۴‬ ، گروه سني ‪ ۱۰‬ساله ‪ ۰/۹۱‬و ‪ ،۱/۷۶‬در گروه سني ‪ ۱۱‬ساله ‪ ۱/۱۹‬و ‪ ۱/۷۳‬و گروه سني ‪ ۱۲‬ساله ‪ ۱/۰۴‬و ‪ ۱/۶۷‬است.

بر همين اساس استفاده از اين دهان شويه علاوه بر كاهش پوسيدگي، نقش مهمي نيز در بلوغ دندان تازه روييده دارد و سبب مي‌شود ميناي تازه روييده دندان بصورت كامل پوشش داده شود.

طبق نظريه “اسيدوژنيك” پوسيدگي بر اثر تداخل سه عامل ميزبان، دندان ميكروارگانيسم و محيط مناسب در بستر زمان بوجود مي‌آيد كه فلورايد مي‌تواند بر اين عوامل تاثير گذار باشد.

بر اساس اين پژوهش اگر تحت تاثير فلورايد يكي از اين سه عامل تعديل شده و يا شدت آن كاهش يابد تشكيل پوسيدگي در دندان به تعويق خواهد افتاد و اگر هم زمان چندين عامل تعديل شوند طبعا آثار قابل ملاحظه‌تري بدست خواهد آمد.

در اين تحقيق همچنين مشخص شد زماني كه دسترسي به مقادير كافي فلورايد در آب آشاميدني وجود نداشته باشد و يا در وضعيت‌هاي خاصي چون خشكي دهان كه استعداد پوسيدگي دندان را افزايش مي‌دهد مي‌توان از فلورايد به صورت موضعي مانند ژل‌ها، دهان شويه‌ها و خميردندان‌ها استفاده كرد.

همچنین بررسی کنید

هر آنچه درباره نایت گارد یا محافظ دهان باید بدانید

نایت گارد یک محافظ دندان پلاستیکی است که از ساییده شدن و درد شدید دندان …

دندان هایتان را برق بیندازید

دوست داریم که لبخندمان برق بزند هر شب هم بدون استثنا مسواک می زنیم ولی …