نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید با غلظت دو دهم درصد، در کاهش میزان پوسیدگی دندان‌های کودکان ‪ ۶‬تا ‪۱۲‬ ساله به میزان ‪ ۳۵‬درصد موثر است. ***دهان‌شویه سدیم فلوراید پوسیدگی دندان کودکان را ‪ ۳۵‬درصد کاهش می‌دهد ‪۸۴/۰۸/۳۰‬

دهان‌شویه سدیم فلوراید پوسیدگی دندان کودکان را ‪ ۳۵‬درصد کاهش می‌دهد ‪۸۴/۰۸/۳۰‬

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید با غلظت دو دهم درصد، در کاهش میزان پوسیدگی دندان‌های کودکان ‪ ۶‬تا ‪۱۲‬ ساله به میزان ‪ ۳۵‬درصد موثر است.

تحقیقات دکتر ” محمدمحسن کریم‌زاده ” دندان پزشک مهابادی که بر روی ‪ ۹۸۹‬دانش آموز ابتدایی شهرستان مهاباد انجام شده است نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که هر ‪ ۱۵‬روز یک بار از فلوراید سدیم به مدت یک تا دو دقیقه استفاده کرده بودند کمتر دچار پوسیدگی دندان شده‌اند.

در این تحقیق ‪ ۵۰۵‬دانش‌آموز به عنوان گروه تحقیق و ‪ ۴۸۴‬نفر نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شده بودند که گروه تحقیق بطور مرتب سدیم فلوراید دریافت کرده بودند.

پس از پایان دوره تحصیلی و بررسی وضعیت بالینی دندان‌های دانش‌آموزان هر دو گروه، این نتیجه بدست آمد که استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید در کاهش میزان پوسیدگی دندان تاثیر زیادی دارد.

بررسی وضعیت دندان این دانش‌آموزان نشان‌داد میانگین ‪ D.M.F‬دانش آموزان ‪ ۶‬ساله در گروه تحقیق و شاهد به ترتیب ‪ ۰/۱۱‬و ‪ ، ۰/۳۰‬گروه سنی ‪ ۷‬ساله ‪ ۰/۵۴‬و ‪ ، ۰/۷۱‬گروه سنی ‪ ۸‬ساله ‪ ۰/۷۱‬و ‪ ، ۱/۰۵‬گروه سنی ‪ ۹‬ساله ‪ ۰/۸‬و ‪۱/۳۴‬ ، گروه سنی ‪ ۱۰‬ساله ‪ ۰/۹۱‬و ‪ ،۱/۷۶‬در گروه سنی ‪ ۱۱‬ساله ‪ ۱/۱۹‬و ‪ ۱/۷۳‬و گروه سنی ‪ ۱۲‬ساله ‪ ۱/۰۴‬و ‪ ۱/۶۷‬است.

بر همین اساس استفاده از این دهان شویه علاوه بر کاهش پوسیدگی، نقش مهمی نیز در بلوغ دندان تازه روییده دارد و سبب می‌شود مینای تازه روییده دندان بصورت کامل پوشش داده شود.

طبق نظریه “اسیدوژنیک” پوسیدگی بر اثر تداخل سه عامل میزبان، دندان میکروارگانیسم و محیط مناسب در بستر زمان بوجود می‌آید که فلوراید می‌تواند بر این عوامل تاثیر گذار باشد.

بر اساس این پژوهش اگر تحت تاثیر فلوراید یکی از این سه عامل تعدیل شده و یا شدت آن کاهش یابد تشکیل پوسیدگی در دندان به تعویق خواهد افتاد و اگر هم زمان چندین عامل تعدیل شوند طبعا آثار قابل ملاحظه‌تری بدست خواهد آمد.

در این تحقیق همچنین مشخص شد زمانی که دسترسی به مقادیر کافی فلوراید در آب آشامیدنی وجود نداشته باشد و یا در وضعیت‌های خاصی چون خشکی دهان که استعداد پوسیدگی دندان را افزایش می‌دهد می‌توان از فلوراید به صورت موضعی مانند ژل‌ها، دهان شویه‌ها و خمیردندان‌ها استفاده کرد.

همچنین بررسی کنید

دندان شیری کودک چه اهمیت و نقشی دارد ؟

راقبت از کودک مراحل زیادی دارد که یکی از آن ها مرحله مربوط به دندان …

دندان مصنوعی ثابت چیست

جایگزین کردن پروتز‌های دندانی و دندان‌های مصنوعی به جای دندان‌های از دست رفته، یکی از …