خانه / اخبار اجتماعي / سازمان پزشكان بدون مرز با انتشار بيانيه اي از اقدامات سازمان ملل متحد دركشور آفريقايي نيجر كه با بحران شديد غذايي روبرو است بشدت انتقاد و از اين مسئله ابرازتاسف كرد كه توزيع موادغذايي ارسالي سازمان ملل متحدبه نيجر بدست كساني كه بيش از همه محتاج هستند نمي رسد .

سازمان پزشكان بدون مرز با انتشار بيانيه اي از اقدامات سازمان ملل متحد دركشور آفريقايي نيجر كه با بحران شديد غذايي روبرو است بشدت انتقاد و از اين مسئله ابرازتاسف كرد كه توزيع موادغذايي ارسالي سازمان ملل متحدبه نيجر بدست كساني كه بيش از همه محتاج هستند نمي رسد .

لوئي سامبومديرمنطقه اي سازمان بهداشت جهاني در افريقا روز گذشته اعلام كرداين سازمان براي سال هاي 2006 و 2007 ميلادي مبلغ 949 و پانصد هزار دلار براي افريقا در نظرگرفته است كه اين مبلغ نسبت به دوره قبل رشدي سي درصدي رانشان مي دهد .

وي در پنجاه وپنجمين نشست كميته منطقه اي سازمان بهداشت جهاني براي افريقاكه روز دوشنبه آغاز شد و قرار است روزجمعه پايان يابد گفت اين سازمان مبلغ 949 ميليون و پانصد هزار دلاربراي دوره 2006 – 7 در نظر گرفته است كه اين مبلغ رشدي سي درصدي را نسبت به دوره گذشته نشان مي دهد.

** سازمان پزشكان بدون مرز با انتشار بيانيه اي از اقدامات سازمان ملل متحد دركشور آفريقايي نيجر كه با بحران شديد غذايي روبرو است بشدت انتقاد و از اين مسئله ابرازتاسف كرد كه توزيع موادغذايي ارسالي سازمان ملل متحدبه نيجر بدست كساني كه بيش از همه محتاج هستند نمي رسد .

سازمان غيردولتي فرانسوي پزشكان بدون مرز در اين بيانيه ازكوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحدخواست تدابيري اتخاذكند تا آژانسهاي بشردوستانه اين سازمان كمكهاي ارسالي به نيجر را باتوجه به نيازهاي واقعي شهروندان اين كشوردرميان آنان توزيع كند.

همچنین بررسی کنید

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …