خانه / اخبار اجتماعي / به گزارش مجله British medical journal ، پروفسور آلبرت استرهاس مدير گروه علمي مطالعه آنفلوانزاي اروپا: هيچ کشوري براي مبارزه با آنفلوانزاي مرغي به اندازه کافي قوي نيست 30/8/84

به گزارش مجله British medical journal ، پروفسور آلبرت استرهاس مدير گروه علمي مطالعه آنفلوانزاي اروپا: هيچ کشوري براي مبارزه با آنفلوانزاي مرغي به اندازه کافي قوي نيست 30/8/84

مدير گروه علمي مطالعه آنفلوانزاي اروپا:
هيچ کشوري براي مبارزه با آنفلوانزاي مرغي به اندازه کافي قوي نيست

پروفسور «آلبرت استرهاس » مدير گروه علمي مطالعه آنفلوانزاي اروپا معتقد است: اگر دنيا دچار يک آنفلوانزاي جهاني جديد شود هيچ کشوري در جهان به قدر کافي آماده مبارزه با آن نيست.

به گزارش مجله British medical journal ، پروفسور آلبرت استرهاس ضمن اعلام اين خبر مي‌گويد: من کاملا با کليه اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از جهاني شدن آنفلوانزاي مرغي موافق هستم و سوال من از سياستگذاران اين است که چرا داروهاي ضد ويروس را ذخيره نمي کنيد؟

وي ادامه مي‌دهد: بايد به اين نکته توجه داشت، تهديدي که درحال حاضر ايجاد شده بيشتر در مورد حيوانات و اقتصاد است تا سلامت همگاني؛ به همين جهت در صورت تعجيل در امر پيشگيري مي توان اميدوار بود خطري سلامت انسانها را تهديد نکند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …