خانه / اخبار علمی پزشکی / ورزش، هنر پرورش روح است.

ورزش، هنر پرورش روح است.

ورزش، هنر پرورش روح است.

ورزش، هنر پرورش روح است. علم و عملي است که در ظاهر باعث زيبايي جسم و آراستگي تن آدمي مي گردد. اما ثمره و نتيجه آن، متعالي شدن روح و بيکراني انديشه است.پس با قبول گفتار قبل مي توان چنين استنباط کرد که ورزشگاه ها بايد محل تجمع افکار سالم و تبادل افکار انساني، اجتماعي افراد باشند.


بي شک نقش سازنده و ارزنده ورزش در جامعه را نمي توان انکار کرد. فرآيندي انسان ساز و مفيد که توجه به آن موجب افزايش سطح نشاط و شادابي جامعه مي شود.
بيماريهاي قلبي، عروقي از اساسي ترين علل مرگ و مير در جوامع بشري است.

 يکي از مهمترين عوامل خطر ساز براي بروز بيماريهاي قلبي – عروقي، کم تحرکي و عدم فعاليت فيزيکي مناسب است که در قرن حاضر با پيشرفت تکنولوژي و به اوج رسيدن زندگي ماشيني و ورود هرچه بيشتر ابزارهاي صنعتي در زندگي بشري به شدت بر گستردگي اين معضل افزوده است.
از ديرباز به ورزش به عنوان يک روش درماني و يکي از شيوه هاي پيشگيري از بروز بيماريها، خصوصاً بيماريهاي قلبي، عروقي توجه شده است تحقيقات پزشکي نشان داده که حملات قلبي در کساني که فعاليت فيزيکي بيشتري دارند بسيار کمتر از افراد کم تحرک اتفاق مي افتد.
بي ترديد ورزش و فعاليت بدني مناسب، احتمال بروز بيماريهاي قلبي، عروقي، فشار خون، چاقي و ديابت را کاهش مي دهد. 
همچنين اثرات سودمند ورزش در کاهش چربي خون پيشگيري از پوکي استخوان، افزايش شادابي، ايجاد خلق و خوي بهتر، افزايش روحيه و عزت نفس افراد قابل توجه است.
 اين که چه ميزاني از ورزش و فعاليت فيزيکي مي تواند نقش مفيدي در سلامت انسانها داشته باشد نکته بسيار مهمي است.

بطور کلي بررسي ها نشان داده که ورزش مرتب به ميزان سه روز در هفته و هر بار نيم ساعت به طوري که در طي اين فعاليت ورزشي ضربان قلب به حدود 110- 125 ضربان در دقيقه ( مناسب با سن 30 تا 60 سالگي) برسد مي تواند حد مناسبي از فعاليت فيزيکي را براي فرد مهيا سازد که البته بايد از درجات کمتر و ورزشهاي ملايم تر شروع و به تدريج به اين ميزان ورزش دسترسي پيدا کرد.
در راستاي اهداف مقدس ورزش، شرکت فرهنگي ورزشي شهر سالم به عنوان يکي از قطب هاي مثبت در سطح شهر تهران مي کوشد تا با فراهم آوردن امکانات مناسب و ايجاد فضاهاي ايمن و استاندارد ورزشي و به کارگيري نيروي متخصص و کارآمد، گامي بلند در جهت نهادينه کردن و محقق ساختن گسترش علمي فرهنگ ورزش همگاني و ترويج روحيه ورزشکاري در ميان تمام اقشار جامعه بردارد.
مجموعه حاضر شامل دو بخش مي باشد که در بخش اول ملزومات اماکن ورزشي و در بخش دوم استانداردهاي فضاهاي ورزشي ارائه گرديده است.
در خاتمه آنچه حائز اهميت و شايسته تأمل مي باشد اينست که مديران و مسئولين محترم بايد به استانداردها آگاهي يابند تا با تسلط به اين موارد و قوانين، توفيق تربيت و پرورش ورزشکاران و مربيان را کسب نمايند و بدين وسيله اهداف شرکت فرهنگي ورزشي شهر سالم را عينيت بخشند.

همچنین بررسی کنید

۱۱ نکته برای حفظ انرژی در طول روز

برای حفظ انرژی در طول روز چه باید کرد؟ برای افزایش انرژی بدن چه بخوریم …

کاربرد شاک ویو تراپی چیست؟

درمان شاک ویو تراپی (ESWT) یک درمان غیر تهاجمی است که شامل تحویل امواج شوک …