خانه / اخبار علمی پزشکی / مطالعه سازمان یافته

مطالعه سازمان یافته

مطالعه سازمان یافته

1- دريادگيري سيستم هاي مختلفي طراحي شده اند كه معروفترين و مهمترين آنها عبارتنداز:

PQRst-c –Murder-Divided page- PQ6R-OK3R

اين دوره، بصورت كاربردي شيوه استفاده از سيستم هاي PQ6R-Dividedرا بيان مي كند.

2- مطالعه، زماني فعال و پويا است كه در حين مطالعه مراحل متناسبي اعمال شود و در اين مراحل نيز كارهاي كاملاً هدفمند و اصولي انجام شود. بنابراين معتقديم كه مطالعه بايد چند مرحله اي باشد كه ذيلاً به مفاد هر كدام از مراحل مطالعه مختصراً اشاره خواهد شد.

3- در سيستم مطالعه سازمان يافته، اولين مرحله عبارتنداز هدفگذاري سريع، دقيق و واضح و برآورده كردن ميزان انتظار خواننده از مطالعه كتاب مورد نظر و اين مرحله، مهمترين قسمت مطالعه را تشكيل

مي دهد . همانطور كه در كلاسهاي مهارتهاي مطالعه بيان مي شود مي توان درك را از شماره 1تا 4 و حافظه را از شماره 1تا 3 هدفگذاري نمود.

4- بعد از مرحله هدفگذاري و مشخص نمودن دقيق هدف، بايد با استفاده از ورق زدن كتاب و نگاهي اجمالي به آن، چگونگي ارائه مطالب كتاب را كشف كنيم و بفهميم كه موضوعات به چه معياري ارائه شده اند آشنايي كلي با كيفيت ارائه يك مبحث ، ذهن را براي جذب مطالب و موضوعات مربوط به آن آماده ترمي كند.

5- سومين مرحله كه بايد رعايت شود عبارتست از مطالعه اجمالي كل كتاب در چند دقيقه با هدف درك، خيلي سريع و دقيق اصل مطلب كتاب را بفهميد.

براي اين كار از راههاي زير استفاده كنيد:

– فهرست كتاب

– پيشگفتار- مقدمه كتاب

– نگاهي سريع به تيترها و عناوين اصلي هر فصل

– نگاهي سريع به عناوين فرعي هر فصل

– نگاهي سريع به رسانه هاي بصري (عكس، جدول، نقشه، بصوير، منحني، نمودار، آمارو ارقام و …)

– توجه بيشتر به قسمت هاي مجزا شده (رنگي و يا حروف ایتاليك و…)

– خلاصه فصل

– سوالات آخر فصل

– خواندن سريع و اجمالي اوايل و اواخر پاراگراف

باچشماني نافذ مانند يك كارآگاه ماهر و ورزيده و جدي در اين مرحله بايد عكس بگيريد.

(عمليات كارآگاهي سريع)

دقت داشته باشيد كه مرحله مطالعه اجمالي از اصلي ترين مراحل مطالعه به شمار مي رود. Preview

6- آخرين مرحله اي كه براي كتاب بايد در نظر بگيريد درخت حافظه آماده باش ذهني است.

تخليه ذهني اطلاعات از مطالبي كه در رابطه با موضوع بحث كتاب، خودتان از اطلاع و معلومات قبلي به ياد داريد.

به مدت چند دقيقه يك درخت حافظه بكشيد و هر چه را در ذهن داريد تخليه كنيد(در رابطه با موضوع مورد بحث)

7- پس از انجام چهار مرحله(هرفگذاري، نگاه اجمالي(بررسي مقدماتي)و مطالعه اجمالي و درخت ياد آوري) نوبت مي رسد به تقسيم بندي عاقلانه و منطقي و مدبرانه كتاب ، هر يك از تقسيم بندي ها را * (ستاره )بناميم.

8- حال براي هر ستاره انتخاب شده 5 عمل زير را انجام دهيد:

::: الف – مطالعه اجمالي سريع و دقيق ستاره و يادآوري آن را در درخت حافظه در حد كليات و رئوس مطالب

::: ب – طرح سوال : با استفاده از كليدها و مباحثي كه در قسمت قبل دريافت گرديد حال تعدادي سوال در راستاي هدف و يادگيري مطالب طبق خواسته هاي خود طرح كنيد سوالات باعث آماده سازي ذهن شما براي يادگيري دقيقتر و سريعتر مي شود. (ترجيحاً نوشتن اين سوالات توصيه مي شود)

طرح سوال، عامل بسيار مهمي در ايجاد تمركز حواس است.

::: ج – مطالعه تكميلي: در اين مرحله ، بر مبناي هدف و براي دريافت پاسخ سؤالات ، خيلي دقيق وسريع و با انعطاف مطالعه كنيد و سپس يادآوري نماييد(در درخت حافظه)

براي كسب ايده ها و مفهومات و نكات بخوانيد. سؤالات را قبل از خواندن مرور كنيد وذهن خود را كاملاً براي جذب مطالب آماده نماييد. مطالعه بايد به گونه اي باشد كه احساس شود، مطالب خيلي راحت بصورت مغناطيسي جذب ذهن مي شود. در هر قسمتي اگر با اختلال خاص مواجه شديد مطمئن باشيد كه اشكال در هدفگذاري و طرح سوال است.

در این مرحله ارتباط دهنده های ایده ها و شناخت آنهابسیار مهم است بعنوان مثال به موارد زیر توجه کنید:

1- کلمات ربط که نشان دهنده اطلاات بیشتر هستند.

2- کلمات ربط که روابط زمانی را نشان می دهند:

اول- قبل از- بعدی- تا- بعد- اغلب- وقتی که- در حین- در ضمن- در حالی که- درست مانند- مساوی- مانند- مثل- شبیه – بطور مساوی- به همین ترتیب- شبیه به – در مقایسه با- دقیقاً مانند

4- کلمات ربط که تفاوت یا تمایز را نشان می دهند:

در مقابل- اگر چه- حتی اگر-به هر حال- لکن- اما به جای- متفاوت از- علیرغم

5- کلمات ربط که نمونه یا مثال را نشان می دهند:

برای مثال- شامل- برای نمونه- نظیر- از جمله- به عنوان مثال

6- کلمات ربط که دلیل یا مسبب و سبب را نشان می دهند:

برای اینکه- نتیجه- زیرا- در نتیجه- از آنجا که – بنابراین- به دلیل اینکه- بدین ترتیب- از این رو

در این مرحله تا جایی که در راستای هدفهای شماست بخوانید، بخاطر داشته باشید انظباط ذهنی خیلی مهم است به این معنی که به دنبال آن چیزی برویم که می خواهیم.

::: د – مرور- رفع اشکال- پس از اشکال یابی

در این مرحله، منظور این است که یکبار دیگر با مرور یادداشت ها و نظارت بر اهداف اولیه مقایسه کنید ببینید آیا هدف تامین شده است، یا نه؟ اگر نه چرا؟ کدام قسمت از متن را نفهمیدید که باعث افت در درک شد. این قسمت را شخصاً پیدا کنید و برای فهم بیشتر آن اقدام کنید. در واقع مرحله مرور مرحله ای است که به عنوان تکمیل کننده در ک مطرح می شود و تعداد آن ، بستگی به هدف و تأمین آن دارد. تا جایی که احساس کنید دیگر نیازی ندارید . البته بخاطر داشته باشید زمان مربوط به این مرحله ثانیه ای است نه دقیقه ای .

پس از هر قسمت، یادداشت های مربوط به آن قسمت را نیز تکمیل کنید.(تکمیل درخت حافظه، ارتباط سازی، سازماندهی مقدماتی درخت حافظه)

::: هـ- تعریف : در این مرحله پس از اینکه اطمینان نسبی حاصل کردید که دیگر نیازی به مرور ندارید یک بار دیگر بودن مراجعه به متن(فقط با اشاره ای کوتاه و سریع) موضوعات مورد مطالعه را به زبان ساده و با صدایی بلند برای ( ………… ) ، (منظور شخص و یا چیزی است واقعی و یا خیالی) تعریف کنید.

اگر احیاناً باز هم در این مرحله احساس کردید که ممکن است درک شما دارای اشکالاتی باشد می توانید قسمت مورد نظر را مشخص کنید و برای رفع آن اشکال فوراً اقدام کنید.

این 5 مرحله را برای ستاره انتخاب شده انجام دهید و پس از حصول اطمینان از تامین هدف به ستاره بعدی بروید.

بخاطر داشته باشید که موارد زیر در انتخاب میزان ستاره ها نقش زیادی دارند.

هدف از مطالعه

میزان آشنایی قبل از متن و موضوع مورد نظر

شیوه ارائه مطلب از نظر سلیس بودن و روان بودن

میزان علاقه به مطلب

سطح دشواری مطلب

شیوه ارائه مطلب از نظر محتوایی

9- بنابراین، بهترین شکل مطالعه، استفاده از سیستم سازمان یافته چند مرحله ای است که یکی از موثر ترین روشهای کاربردی که در تجربیان چندین ساله این مؤسسه بکار رفته و نتایج بسیار خوبی کسب شده است ارائه گردید.

10- مراحل مختلف سیستم PQ6R بشرح زير است

1- Preview (آشنايي مقدماتی – مطالعه اجمالی)

2- Question (طرح سوال)

3-Read (خواندن- مطالعه تکمیلی- خواندن سریع و با انعطاف برای تأمین هدف)

4- Record (ثبت کردن درخت حافظه)

5-Reflect (تجزیه و تحلیل- تعمق- فیدبک های اطلاعاتی)

6-Review (مرور ورفع اشکال)

7-Recite (تعریف کردن)

8-Revise (بازبینی کردن)

11- همانطور که ملاحظه می شود در بکارگیری روش سیستم مطالعه سازمان یافته تمام مراحل هشت گانه PQ6R به طرز بسیار قابل توجهی رعایت و گنجانده شده است که به نوبه خود نقش زیادی در درک و سرعت و بخاطر سپاری مطالب ایفا می کند.

*** بازدید کننده محترم:

برای دیدن تمام مقالات ما در رابطه با شیوه صحیح مطالعه اینجا را کلیک کنید

همچنین بررسی کنید

کاربرد شاک ویو تراپی چیست؟

درمان شاک ویو تراپی (ESWT) یک درمان غیر تهاجمی است که شامل تحویل امواج شوک …

علت ضعف عضلات چیست؟

استفاده بیش از حد از کامپیوتر و سیستم‌های مانیتورینگ می‌تواند باعث فشار روی ستون فقرات، …