مطالعه سازمان یافته

مطالعه سازمان یافته

۱- دریادگیری سیستم های مختلفی طراحی شده اند که معروفترین و مهمترین آنها عبارتنداز:

PQRst-c –Murder-Divided page- PQ6R-OK3R

این دوره، بصورت کاربردی شیوه استفاده از سیستم های PQ6R-Dividedرا بیان می کند.

۲- مطالعه، زمانی فعال و پویا است که در حین مطالعه مراحل متناسبی اعمال شود و در این مراحل نیز کارهای کاملاً هدفمند و اصولی انجام شود. بنابراین معتقدیم که مطالعه باید چند مرحله ای باشد که ذیلاً به مفاد هر کدام از مراحل مطالعه مختصراً اشاره خواهد شد.

۳- در سیستم مطالعه سازمان یافته، اولین مرحله عبارتنداز هدفگذاری سریع، دقیق و واضح و برآورده کردن میزان انتظار خواننده از مطالعه کتاب مورد نظر و این مرحله، مهمترین قسمت مطالعه را تشکیل

می دهد . همانطور که در کلاسهای مهارتهای مطالعه بیان می شود می توان درک را از شماره ۱تا ۴ و حافظه را از شماره ۱تا ۳ هدفگذاری نمود.

۴- بعد از مرحله هدفگذاری و مشخص نمودن دقیق هدف، باید با استفاده از ورق زدن کتاب و نگاهی اجمالی به آن، چگونگی ارائه مطالب کتاب را کشف کنیم و بفهمیم که موضوعات به چه معیاری ارائه شده اند آشنایی کلی با کیفیت ارائه یک مبحث ، ذهن را برای جذب مطالب و موضوعات مربوط به آن آماده ترمی کند.

۵- سومین مرحله که باید رعایت شود عبارتست از مطالعه اجمالی کل کتاب در چند دقیقه با هدف درک، خیلی سریع و دقیق اصل مطلب کتاب را بفهمید.

برای این کار از راههای زیر استفاده کنید:

– فهرست کتاب

– پیشگفتار- مقدمه کتاب

– نگاهی سریع به تیترها و عناوین اصلی هر فصل

– نگاهی سریع به عناوین فرعی هر فصل

– نگاهی سریع به رسانه های بصری (عکس، جدول، نقشه، بصویر، منحنی، نمودار، آمارو ارقام و …)

– توجه بیشتر به قسمت های مجزا شده (رنگی و یا حروف ایتالیک و…)

– خلاصه فصل

– سوالات آخر فصل

– خواندن سریع و اجمالی اوایل و اواخر پاراگراف

باچشمانی نافذ مانند یک کارآگاه ماهر و ورزیده و جدی در این مرحله باید عکس بگیرید.

(عملیات کارآگاهی سریع)

دقت داشته باشید که مرحله مطالعه اجمالی از اصلی ترین مراحل مطالعه به شمار می رود. Preview

۶- آخرین مرحله ای که برای کتاب باید در نظر بگیرید درخت حافظه آماده باش ذهنی است.

تخلیه ذهنی اطلاعات از مطالبی که در رابطه با موضوع بحث کتاب، خودتان از اطلاع و معلومات قبلی به یاد دارید.

به مدت چند دقیقه یک درخت حافظه بکشید و هر چه را در ذهن دارید تخلیه کنید(در رابطه با موضوع مورد بحث)

۷- پس از انجام چهار مرحله(هرفگذاری، نگاه اجمالی(بررسی مقدماتی)و مطالعه اجمالی و درخت یاد آوری) نوبت می رسد به تقسیم بندی عاقلانه و منطقی و مدبرانه کتاب ، هر یک از تقسیم بندی ها را * (ستاره )بنامیم.

۸- حال برای هر ستاره انتخاب شده ۵ عمل زیر را انجام دهید:

::: الف – مطالعه اجمالی سریع و دقیق ستاره و یادآوری آن را در درخت حافظه در حد کلیات و رئوس مطالب

::: ب – طرح سوال : با استفاده از کلیدها و مباحثی که در قسمت قبل دریافت گردید حال تعدادی سوال در راستای هدف و یادگیری مطالب طبق خواسته های خود طرح کنید سوالات باعث آماده سازی ذهن شما برای یادگیری دقیقتر و سریعتر می شود. (ترجیحاً نوشتن این سوالات توصیه می شود)

طرح سوال، عامل بسیار مهمی در ایجاد تمرکز حواس است.

::: ج – مطالعه تکمیلی: در این مرحله ، بر مبنای هدف و برای دریافت پاسخ سؤالات ، خیلی دقیق وسریع و با انعطاف مطالعه کنید و سپس یادآوری نمایید(در درخت حافظه)

برای کسب ایده ها و مفهومات و نکات بخوانید. سؤالات را قبل از خواندن مرور کنید وذهن خود را کاملاً برای جذب مطالب آماده نمایید. مطالعه باید به گونه ای باشد که احساس شود، مطالب خیلی راحت بصورت مغناطیسی جذب ذهن می شود. در هر قسمتی اگر با اختلال خاص مواجه شدید مطمئن باشید که اشکال در هدفگذاری و طرح سوال است.

در این مرحله ارتباط دهنده های ایده ها و شناخت آنهابسیار مهم است بعنوان مثال به موارد زیر توجه کنید:

۱- کلمات ربط که نشان دهنده اطلاات بیشتر هستند.

۲- کلمات ربط که روابط زمانی را نشان می دهند:

اول- قبل از- بعدی- تا- بعد- اغلب- وقتی که- در حین- در ضمن- در حالی که- درست مانند- مساوی- مانند- مثل- شبیه – بطور مساوی- به همین ترتیب- شبیه به – در مقایسه با- دقیقاً مانند

۴- کلمات ربط که تفاوت یا تمایز را نشان می دهند:

در مقابل- اگر چه- حتی اگر-به هر حال- لکن- اما به جای- متفاوت از- علیرغم

۵- کلمات ربط که نمونه یا مثال را نشان می دهند:

برای مثال- شامل- برای نمونه- نظیر- از جمله- به عنوان مثال

۶- کلمات ربط که دلیل یا مسبب و سبب را نشان می دهند:

برای اینکه- نتیجه- زیرا- در نتیجه- از آنجا که – بنابراین- به دلیل اینکه- بدین ترتیب- از این رو

در این مرحله تا جایی که در راستای هدفهای شماست بخوانید، بخاطر داشته باشید انظباط ذهنی خیلی مهم است به این معنی که به دنبال آن چیزی برویم که می خواهیم.

::: د – مرور- رفع اشکال- پس از اشکال یابی

در این مرحله، منظور این است که یکبار دیگر با مرور یادداشت ها و نظارت بر اهداف اولیه مقایسه کنید ببینید آیا هدف تامین شده است، یا نه؟ اگر نه چرا؟ کدام قسمت از متن را نفهمیدید که باعث افت در درک شد. این قسمت را شخصاً پیدا کنید و برای فهم بیشتر آن اقدام کنید. در واقع مرحله مرور مرحله ای است که به عنوان تکمیل کننده در ک مطرح می شود و تعداد آن ، بستگی به هدف و تأمین آن دارد. تا جایی که احساس کنید دیگر نیازی ندارید . البته بخاطر داشته باشید زمان مربوط به این مرحله ثانیه ای است نه دقیقه ای .

پس از هر قسمت، یادداشت های مربوط به آن قسمت را نیز تکمیل کنید.(تکمیل درخت حافظه، ارتباط سازی، سازماندهی مقدماتی درخت حافظه)

::: هـ- تعریف : در این مرحله پس از اینکه اطمینان نسبی حاصل کردید که دیگر نیازی به مرور ندارید یک بار دیگر بودن مراجعه به متن(فقط با اشاره ای کوتاه و سریع) موضوعات مورد مطالعه را به زبان ساده و با صدایی بلند برای ( ………… ) ، (منظور شخص و یا چیزی است واقعی و یا خیالی) تعریف کنید.

اگر احیاناً باز هم در این مرحله احساس کردید که ممکن است درک شما دارای اشکالاتی باشد می توانید قسمت مورد نظر را مشخص کنید و برای رفع آن اشکال فوراً اقدام کنید.

این ۵ مرحله را برای ستاره انتخاب شده انجام دهید و پس از حصول اطمینان از تامین هدف به ستاره بعدی بروید.

بخاطر داشته باشید که موارد زیر در انتخاب میزان ستاره ها نقش زیادی دارند.

هدف از مطالعه

میزان آشنایی قبل از متن و موضوع مورد نظر

شیوه ارائه مطلب از نظر سلیس بودن و روان بودن

میزان علاقه به مطلب

سطح دشواری مطلب

شیوه ارائه مطلب از نظر محتوایی

۹- بنابراین، بهترین شکل مطالعه، استفاده از سیستم سازمان یافته چند مرحله ای است که یکی از موثر ترین روشهای کاربردی که در تجربیان چندین ساله این مؤسسه بکار رفته و نتایج بسیار خوبی کسب شده است ارائه گردید.

۱۰- مراحل مختلف سیستم PQ6R بشرح زیر است

۱- Preview (آشنایی مقدماتی – مطالعه اجمالی)

۲- Question (طرح سوال)

۳-Read (خواندن- مطالعه تکمیلی- خواندن سریع و با انعطاف برای تأمین هدف)

۴- Record (ثبت کردن درخت حافظه)

۵-Reflect (تجزیه و تحلیل- تعمق- فیدبک های اطلاعاتی)

۶-Review (مرور ورفع اشکال)

۷-Recite (تعریف کردن)

۸-Revise (بازبینی کردن)

۱۱- همانطور که ملاحظه می شود در بکارگیری روش سیستم مطالعه سازمان یافته تمام مراحل هشت گانه PQ6R به طرز بسیار قابل توجهی رعایت و گنجانده شده است که به نوبه خود نقش زیادی در درک و سرعت و بخاطر سپاری مطالب ایفا می کند.

*** بازدید کننده محترم:

برای دیدن تمام مقالات ما در رابطه با شیوه صحیح مطالعه اینجا را کلیک کنید

همچنین بررسی کنید

علت بیدار شدن مکرر در نیمه شب چیست؟

هنگامی که احساس خستگی می‌کنید، دوباره به رختخواب بروید و سعی کنید چرت بزنید. سپس، …

با طب فشاری ، استرس را در چند ثانیه رفع کنید

با شناخت نقطه هایی مهم و موثر در چند بخش مختلف بدن به راحتی و …