خانه / اخبار علمی پزشکی / بخشش، باعث شادی فرد می گردد .

بخشش، باعث شادی فرد می گردد .

بخشش، باعث شادی فرد می گردد .
با وجود اينکه پژوهش‌هاي متعددي نشان داده‌اندکه ميزان درآمد با ابراز شادي و خوشحالي همراه است، ارتباط ميان اين دو ضعيف است. چگونه کاري که يک فرد با ثروت خود مي‌کند، موجب تاثير بر شادي وي خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  گروهي از پژوهشگران کانادايي و آمريکايي، گروه برگزيده‌اي از 632 فرد بزرگسال آمريکايي را بررسي کردند و دريافتند که خرج‌کردن پول براي ارضاي خواسته‌ها و نيازهاي يک فرد به طور مثال، خريدن کالاهاي مصرفي، هيچ ارتباطي با سطح شادي گزارش شده از سوي فرد ندارد.

با اين حال، در مورد خرج‌کردن براي ديگران ارتباط چشم‌گيري با شادي گزارش شده داشت. سپس اين گروه 16 کارمند را که پاداش دريافت کرده بودند؛ در طول زمان مورد بررسي قرار دادند: خرج‌کردن پول پاداش براي خودشان با هيچ ميزان از شادي مرتبط نبود اما خرج‌کردن براي ديگران چنين بود.

در نهايت، گروه به 46 نفر پول داد و از آنان خواست تا آن را در همان روز خرج کنند، تا چگونگي خرج‌کردن را بيابند و سطح شادي خود را بسنجند: خرج‌کردن براي ديگران و نه خود با شادي همراه بود.
ارتباط اين تحقيق انجام شده به وسيله جامعه‌شناسان با کار پزشکي چيست؟ از آنجايي که هم ما و هم بيماران در جستجوي شادي هستيم و گاهي بيماران از «فقدان شادي» به عنوان شکايت اصلي خود نام مي‌برند، آگاهي از چنين پژوهش‌هايي، ارزشمند است.

براي مثال، در موارد خاص من به بيماراني که غمگين به نظر مي‌آمدند و هيچ دليل خاصي براي توجيه آن نمي يافتم، توصيه مي‌کردم تا از نظر مادي يا کاري با سازمان‌هاي خيريه همکاري کنند و اين مساله اغلب موثر واقع مي‌شد.

همچنین بررسی کنید

کاربرد شاک ویو تراپی چیست؟

درمان شاک ویو تراپی (ESWT) یک درمان غیر تهاجمی است که شامل تحویل امواج شوک …

علت ضعف عضلات چیست؟

استفاده بیش از حد از کامپیوتر و سیستم‌های مانیتورینگ می‌تواند باعث فشار روی ستون فقرات، …