بخشش، باعث شادی فرد می گردد .

بخشش، باعث شادی فرد می گردد .
با وجود اینکه پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اندکه میزان درآمد با ابراز شادی و خوشحالی همراه است، ارتباط میان این دو ضعیف است. چگونه کاری که یک فرد با ثروت خود می‌کند، موجب تاثیر بر شادی وی خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  گروهی از پژوهشگران کانادایی و آمریکایی، گروه برگزیده‌ای از ۶۳۲ فرد بزرگسال آمریکایی را بررسی کردند و دریافتند که خرج‌کردن پول برای ارضای خواسته‌ها و نیازهای یک فرد به طور مثال، خریدن کالاهای مصرفی، هیچ ارتباطی با سطح شادی گزارش شده از سوی فرد ندارد.

با این حال، در مورد خرج‌کردن برای دیگران ارتباط چشم‌گیری با شادی گزارش شده داشت. سپس این گروه ۱۶ کارمند را که پاداش دریافت کرده بودند؛ در طول زمان مورد بررسی قرار دادند: خرج‌کردن پول پاداش برای خودشان با هیچ میزان از شادی مرتبط نبود اما خرج‌کردن برای دیگران چنین بود.

در نهایت، گروه به ۴۶ نفر پول داد و از آنان خواست تا آن را در همان روز خرج کنند، تا چگونگی خرج‌کردن را بیابند و سطح شادی خود را بسنجند: خرج‌کردن برای دیگران و نه خود با شادی همراه بود.
ارتباط این تحقیق انجام شده به وسیله جامعه‌شناسان با کار پزشکی چیست؟ از آنجایی که هم ما و هم بیماران در جستجوی شادی هستیم و گاهی بیماران از «فقدان شادی» به عنوان شکایت اصلی خود نام می‌برند، آگاهی از چنین پژوهش‌هایی، ارزشمند است.

برای مثال، در موارد خاص من به بیمارانی که غمگین به نظر می‌آمدند و هیچ دلیل خاصی برای توجیه آن نمی یافتم، توصیه می‌کردم تا از نظر مادی یا کاری با سازمان‌های خیریه همکاری کنند و این مساله اغلب موثر واقع می‌شد.

همچنین بررسی کنید

علت بیدار شدن مکرر در نیمه شب چیست؟

هنگامی که احساس خستگی می‌کنید، دوباره به رختخواب بروید و سعی کنید چرت بزنید. سپس، …

با طب فشاری ، استرس را در چند ثانیه رفع کنید

با شناخت نقطه هایی مهم و موثر در چند بخش مختلف بدن به راحتی و …