خانه / اخبار علمی پزشکی / چاقي مادران در دوران بارداري ، نقايص مادرزادي در ناحيه مغز و طناب نخاعي را در نوزادان افزايش مي دهد.

چاقي مادران در دوران بارداري ، نقايص مادرزادي در ناحيه مغز و طناب نخاعي را در نوزادان افزايش مي دهد.

چاقي شکمي مادران خطر بروز نقايص مادرزادي را در کودکان افزايش مي دهد
مطالعات جديد نشان مي دهد چاقي مادران در دوران بارداري به ويژه چاقي ناحيه شکم خطر بروز نقايص مادرزادي در ناحيه مغز و طناب نخاعي را در نوزادان افزايش مي دهد. 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز ، دکتر گري شاو و سوزان کارمايکل از موسسه تحقيقاتي بيمارستان کودکان اوکلند در کاليفرنيا مي گويد با اين حال شاخص جرم بدن مادران قبل از بارداري ارتباطي با احتمال تولد نوزاد با برخي انواع ناهنجاريهاي قلبي ندارد.
در تحقيقات قبلي ، چاقي مادران با افزايش ميزان نقايص مادرزادي در نوزادان به ويژه نقايص لوله عصبي که ناهنجاري در ناحيه مغز و طناب نخاعي است مرتبط شناخته است.
شايعترين نقايص لوله عصبي اسپينا بيفيدا (طناب نخاعي در دوران رشد جنيني بطور کامل بسته نمي شود) و آنسفالي (بخشي از مغز يا تمام مغز رشد نمي کند) است.
براي بررسي ارتباط ميان چاقي با ساير عوامل مرتبط با وزن در افزايش خطر بروز نقايص مادرزادي محققان ۷۰۰ مادر را که فرزندان سالم به دنيا آورده بودند بررسي کردند. آنها همچنين ۶۵۹ مادر را که فرزندان مبتلا به اسپينا بيفيدا، آنسفالي، يک نوع ناهنجاري قلبي موسوم به جابجا شدگي سرخرگهاي بزرگ ،يا يک نقص متفاوت قلبي به نام تترالوژي فالوت به دنيا آورده بودند بررسي کردند.
در اين مطالعه بين شاخص جرم بدن در دوران بارداري و بروز نقايص قلبي ارتباطي مشاهده نشد. محققان دريافتند زناني که شاخص جرم بدن آنها ۳۰ يا بيشتر است ۶۰ درصد بيشتر احتمال دارد کودک مبتلا به آنسفالي به دنيا بياورند. احتمال تولد کودک مبتلا به اسپينا بيفيدا در اين زنان ۴۰ درصد بيشتر از همتايان لاغرتر آنهاست.
اما مادراني که افزايش وزن بجاي ناحيه باسن در ناحيه کمر آنها مشاهده مي شود ۴/۲ برابر بيشتر احتمال دارد صاحب فرزند مبتلا به آنسفالي شوند. خطر تولد نوزاد مبتلا به اسپينا بيفيدا در اين مادران ۸/۱ برابر بيشتر است.
چاقي ناحيه شکمي در بروز ديابت نوع دوم نيز نقش دارد.
اين محققان گفتند با توجه به اينکه ديابت باليني يک عامل خطرساز در بروز نقايص مادرزادي است اين يافته علت ارتباط ميان چاقي مادران با تولد نوزادان مبتلا به نقايص مادرزادي را توضيح مي دهد.
مشروح اين يافته ها در شماره ماه ژوييه مجله اپيدميولوژي منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

خبر خوش، شیر مادران مبتلا به کرونا، ویروس را خنثی می‌کند

نتایج بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد، شیر مادر مبتلا به کرونا نه تنها ویروس را به نوزاد …

تاثیر کافئین بر تغییر مغز جنین

محققان در این مطالعه، هزاران اسکن مغزی کودکان ۹ و ۱۰ ساله را بررسی کردند …