خانه / اخبار علوم پايه / به نوشته هفته‌نامه “ساينس” ، ريچارد ماتيس و همكارانش از دانشگاه كاليفرنيا واقع در بركلي با استفاده از پرتو ليزر پرسرعت كه با تحريك اتمها در تراز طيف نگاري رامان توليد شده‌اند نحوه عمل اجزاي مولكولهاي رنگي ردوپسين ‪ rhodopsin‬را كه بر روي شبكيه واقع شده‌اند مشاهده كنند. 2/9/84

به نوشته هفته‌نامه “ساينس” ، ريچارد ماتيس و همكارانش از دانشگاه كاليفرنيا واقع در بركلي با استفاده از پرتو ليزر پرسرعت كه با تحريك اتمها در تراز طيف نگاري رامان توليد شده‌اند نحوه عمل اجزاي مولكولهاي رنگي ردوپسين ‪ rhodopsin‬را كه بر روي شبكيه واقع شده‌اند مشاهده كنند. 2/9/84

كشف تازه‌اي در حوزه چشم‌پزشكي ‪‬
رويدادهايي كه در سطح مولكولهاي چشم رخ مي‌دهد چنان سريع اتفاق مي‌افتد كه زمان پلك برهم زدن ما در برابر زمان وقوع اين رويدادها همچون دوراني ابدي به نظر مي‌رسد.

اما يك گروه از پژوهشگران موفق شدند با استفاده از پالس‌هاي ليزري با سرعت بسيار زياد، راز تازه‌اي را درباره نحوه عمل مولكولهاي چشم آشكار كنند.

به نوشته هفته‌نامه “ساينس” ، ريچارد ماتيس و همكارانش از دانشگاه كاليفرنيا واقع در بركلي با استفاده از پرتو ليزر پرسرعت كه با تحريك اتمها در تراز طيف نگاري رامان توليد شده‌اند نحوه عمل اجزاي مولكولهاي رنگي ردوپسين ‪ rhodopsin‬را كه بر روي شبكيه واقع شده‌اند مشاهده كنند.

اين اجزا كه بخشهاي جذب‌كننده نور در شبكيه هستند با دريافت انرژي اين پرتوها، اطلاعات نوري موجود در پرتوها را به ساختار شبكيه منتقل مي‌كنند.

اين محققان مشاهده كردند حركات اتمهاي هيدروژني كه در بخش عقبي شبكيه قرار دارد موجب مي‌شود انرژي جذب شده در درون سيستم با مولكولهاي ردوپسين، حالت الكترونيكي جديدي در سيستم شبكيه ايجاد كند.

آنگاه نحوه توزيع بارهاي الكتريكي در اين حالت جديد، به تدريج و با سرعت كمتر موجب بروز تغيير در ساختار شبكيه مي‌شود و اين تغيير متناسب با منظره‌اي است كه چشم به آن توجه كرده است.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …