به نوشته هفته‌نامه “ساینس” ، ریچارد ماتیس و همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا واقع در برکلی با استفاده از پرتو لیزر پرسرعت که با تحریک اتمها در تراز طیف نگاری رامان تولید شده‌اند نحوه عمل اجزای مولکولهای رنگی ردوپسین ‪ rhodopsin‬را که بر روی شبکیه واقع شده‌اند مشاهده کنند. ۲/۹/۸۴

کشف تازه‌ای در حوزه چشم‌پزشکی ‪‬
رویدادهایی که در سطح مولکولهای چشم رخ می‌دهد چنان سریع اتفاق می‌افتد که زمان پلک برهم زدن ما در برابر زمان وقوع این رویدادها همچون دورانی ابدی به نظر می‌رسد.

اما یک گروه از پژوهشگران موفق شدند با استفاده از پالس‌های لیزری با سرعت بسیار زیاد، راز تازه‌ای را درباره نحوه عمل مولکولهای چشم آشکار کنند.

به نوشته هفته‌نامه “ساینس” ، ریچارد ماتیس و همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا واقع در برکلی با استفاده از پرتو لیزر پرسرعت که با تحریک اتمها در تراز طیف نگاری رامان تولید شده‌اند نحوه عمل اجزای مولکولهای رنگی ردوپسین ‪ rhodopsin‬را که بر روی شبکیه واقع شده‌اند مشاهده کنند.

این اجزا که بخشهای جذب‌کننده نور در شبکیه هستند با دریافت انرژی این پرتوها، اطلاعات نوری موجود در پرتوها را به ساختار شبکیه منتقل می‌کنند.

این محققان مشاهده کردند حرکات اتمهای هیدروژنی که در بخش عقبی شبکیه قرار دارد موجب می‌شود انرژی جذب شده در درون سیستم با مولکولهای ردوپسین، حالت الکترونیکی جدیدی در سیستم شبکیه ایجاد کند.

آنگاه نحوه توزیع بارهای الکتریکی در این حالت جدید، به تدریج و با سرعت کمتر موجب بروز تغییر در ساختار شبکیه می‌شود و این تغییر متناسب با منظره‌ای است که چشم به آن توجه کرده است.

همچنین بررسی کنید

فواید دوش گرفتن در صبح

کسانی که پوست‌ شان چرب است بهتر است که صبح‌ها دوش بگیرند زیرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام کردن در شب بهترین داروی بی‌خوابی است و مانند قرص‌های آرامبخش عمل می‌کند. با …