خانه / اخبار علمی پزشکی / ساختار مغز زنان و مردان متفاوت است و همين تفاوتها مغز زنان و مردان را براي عملکردهاي مختلفي آماده کرده است.

ساختار مغز زنان و مردان متفاوت است و همين تفاوتها مغز زنان و مردان را براي عملکردهاي مختلفي آماده کرده است.

ساختارمغز زنان و مردان متفاوت است

نورولوژيست هاي آمريکايي و کانادايي دريافتند که ساختار مغز زنان و مردان متفاوت است و همين تفاوتها مغز زنان و مردان را براي عملکردهاي مختلفي آماده کرده است.


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از نيوساينتيست ، محققان دانشگاه کاليفرنيا، مدرسه پزشکي هاروارد و دانشگاه مک گيل در مونترال در تازه ترين تحقيقاتي که در خصوص تفاوتهاي ميان مغز زنان و مردان انجام داده اند کشف کردند که مغز زنان از نظر معماري و شکل با مغز مردان متفاوت است.

نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد که “معماري نقاط متقاطر” و “طول موجهاي متفاوت” در مغز اين دو جنس وجود دارد.

مردان و زنان در مجموع به روشي متفاوت عمل مي کنند و هر يک ساختمان مغزي مخصوص به خود دارند به طوري که زنان داراي يک سازمان مغزي هستند که آنها را براي اتخاذ تصميمات درست و بيشترين تمرکز روي احساسات متخصص مي کند در حالي که معماري مغز مردان بيشتر به سوي کار تمايل دارد.

اين تحقيقات نظريه هاي مربوط به تفاوتهاي سطح آموزش، ذهنيت و هورمونهاي زنان و مردان را مورد بررسي قرار نداده و تنها به بررسي معماري و شکل ساختاري مغز پرداخته است

همچنین بررسی کنید

شدت یافتن پرخاشگری کودکان در روزهای کرونایی

پرخاشگری در کودکان پدیده شایعی است که به صورت‌های مختلف جسمانی، عاطفی و تنش قابل …

علائم جسمی و فیزیکی افسردگی

افسردگی با حالت اندوه داشتن متفاوت است و برای تشخیص این دو از یکدیگر می …