خانه / اخبار علوم پايه / پژوهشگران توانستند سلولهاي مغز استخوان، خون و بند ناف انسان را در موش به عروق خوني تبديل کنند.

پژوهشگران توانستند سلولهاي مغز استخوان، خون و بند ناف انسان را در موش به عروق خوني تبديل کنند.

سلولهاي انساني در موش به عروق خوني تبديل شدند
پژوهشگران توانستند سلولهاي مغز استخوان، خون و بند ناف انسان را در موش به عروق خوني تبديل کنند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز ، محققان دانشکده پزشکي هاروارد و بيمارستان کودکان بوستون گفتند سلولهاي پروجنيتور در موش تشکيل عروق خوني دادند که به دستگاه گردش خوني حيوان مرتبط بود.
سلولهاي «پروجنيتور» شبيه سلولهاي بنيادي هستند. اين سلولها بالقوه مي توانند به انواع مختلف بافتهاي بزرگسالان تبديل شوند.
جويس بيشاف سرپرست اين تحقيق مي گويد نکته مهم اين تحقيق اين است که بجاي آنکه عروق خوني کامل انسان خارج و مورد استفاده قرار گيرد، از سلولهاي انساني که از خون يا مغز استخوان بدست مي آيد استفاده شده است. اين محققان از سلولهاي نابالغ موسوم به سلولهاي پروجنيتور استفاده کردند که قبل از قراردادن در بدن موش ، در شرايط خاص آزمايشگاهي کشت داده شدند. پس از پيوند اين ترکيب سلولي رشد کرد و به گوي کوچکي از عروق خوني سالم تمايز يافت.
مشروح اين مطالعه در مجله انجمن قلب آمريکا با نام ” گردش خون Circulation ” منتشر شده است.
محققان از سلولهاي پروجنيتور آندوتليال استفاده کردند که به سلولهايي که جدار داخلي عروق خوني را تشکيل مي دهد تبديل شدند. آنها همچنين از سلولهاي پروجنيتور مزانشيمي که به سلولهايي که جدار داخلي عروق خوني را مي پوشاند و ثبات ايجاد مي کند تمايز يافتند.
محققان گفتند ترکيبي از سلولهاي خون بالغ و استخوان يا خون بندناف بهترين نتيجه را داشت.
اين محققان اميدوارند راهي براي کمک به بدن براي جايگزيني عروق خوني آسيب ديده يا مسدود شده نظير سرخرگهايي را در اثر حمله قلبي يا سکته مسدود شده اند بيابند.
در حال حاضر آنچه که بيشتر از همه مورد توجه است تسريع سيستم رگ دار شدن است. در مدت هفت روز سيستم رگي گسترده و بسيار خوبي مشاهده شد که محققان به دنبال کاهش اين مدت به 24 يا 48 ساعت هستند. بطور مثال اگر در اثر سکته ايسکمي بافت ها بميرند هرچه جريان خون سريعتر ايجاد شود نتيجه بهتري بدست مي آيد.
 

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …