خانه / اخبار علمی پزشکی / انجام مشاوره هاي رواني و حمايت هاي اجتماعي، نقش موثري در افزايش باروري زوج هاي نابارور دارد.

انجام مشاوره هاي رواني و حمايت هاي اجتماعي، نقش موثري در افزايش باروري زوج هاي نابارور دارد.

مشاوره هاي رواني در افزايش باروري زوج هاي نابارور موثر است .
نتيجه يک تحقيق نشان مي دهد انجام مشاوره هاي رواني و حمايت هاي اجتماعي، نقش موثري در افزايش باروري زوج هاي نابارور دارد. 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایرنا ،  دکتر “بهزاد قرباني” عضو هيات علمي پژوهشکده ابن سينا و مجري اين طرح تحقيقاتي گفت بر اساس نتايج يک تحقيق که در پژوهشکده ابن سينا انجام شد ، مشاوره هاي رواني و اجتماعي نقش موثري در آماده سازي زوج هاي نابارور پيش از درمان، حين درمان و پس از درمان ،دارد.
وي گفت اين تحقيق در دو گروه زنان نابارور و گروه بارور انجام شد، در گروه نابارور شيوع افسردگي بيشتر بود.
بر پايه اين تحقيق ، يک چهارم دچار افسردگي و يک ششم دچار اضطراب بودند.
دکتر قرباني اضافه کرد در اين تحقيق گروه نابارور به دو دسته تقسيم شدند گروهي که تحت مشاور هاي رواني به همراه داروهاي درمان ناباروري قرار گرفتند و گروهي با دارو و بدون مشاوره هاي روانپزشکي بودند.
در اين تحقيق در نهايت گروهي که تحت مشاوره هاي رواني قرار گرفته بودند افسردگي در آنان کمتر و ميزان باروري بيشتر بوده است.
همچنين گروهي که فقط تحت درمان با دارو بودند و مشاوره هاي رواني دريافت نکرده بودند ميزان موفقيت باروري آنان کمتر بود.
عضو هيات علمي پژوهشکده ابن سينا در توضيح روش انجام اين تحقيق گفت : افراد مورد تحقيق در گروه هاي بارور و گروه نابارور و گروه کنترل قرار داشتند، گروه کنترل افرادي بودند که هيچ گونه تجريه استفاده از روشهاي کمک باروري را نداشتند و داراي يک فرزند هم بودند.
وي افزود در مقابل گروه نابارور افرادي بودند که تحت درمان با روشهاي کمک باروري بودند. شيوع افسردگي در اين گروه 25 درصد و در گروه کنترل 8/6 درصد بود.
اين دو گروه از طريق تکميل پرسشنامه مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند.
نتايح اين مطالعه نشان داده است گروه نابارور ميزان بالاتري از احساسات هيجاني منفي را بروز دادند و روابط جنسي و زناشويي آنان در گروه نابارور بيشتر تحت تاثير قرار گرفته است.
همچنين در زمان مشاوره رضايتمندي ذهني در گروه نابارور به خصوص زنان با سابقه درمان ناموفق قبلي اختلاف معنا داري را با گروه کنترل نشان مي دهد که در زمينه خلق افسرده ، حافظه و تمرکز ، اضطراب و ترس و نيز جذابيت از نگاه ديگران بارزتر بود.
بر اساس نتايج اين تحقيق شيوع افسردگي در گروه نابارور 25 درصد به دست آمد، در حاليکه اين ميزان در گروه کنترل 8/6 بود.
دکتر قرباني در خصوص ضرورت ارايه مشاوره هاي رواني به افراد نابارور گفت بر اساس مطالعات مختلف زنان دچار مشکل ناباروري به خصوص آنهايي که براي درمان خود تلاش مي کنند اما موفق نمي شوند آشفتگي هيجاني بيشتري دارند که اين امر ضرورت يک مشاوره حرفه اي را بيشتر تاييد مي کند.
وي افزود زوج هاي نابارور اشکال مختلفي از تنش رواني و هيجاني را متحمل مي شوند که در نهايت مي تواند آنها را مستعد افسردگي کند که همين امر احتمال بارور شدن را در آنها کاهش مي دهد.
علاوه بر اين مشاهده شده ميزان شادماني در ميان افرادي که در روند درمان ناباروري شکست مي خورند نسبت به افرادي که موفق مي شوند به وضوح پايين تر است و همين امر لزوم جنبه هاي مختلف مشاوره را در تمام مراحل درماني مطرح مي کند.
به طور کلي بر اساس نتايج اين تحقيق انجام مشاوره هاي رواني و اجتماعي مناسب، نقش به سزايي در آماده سازي زوج هاي نابارور پيش از درمان، حين درمان و پس از اقدامات درماني دارد.
اين تحقيق توسط دکتر بهزاد قرباني، زهره بهجتي اردکاني و دکتر محمد مهدي آخوندي در مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي توليد مثل پژوهشکده فناوري هاي نوين علوم پزشکي جهاد دانشگاهي ابن سينا انجام شده است

همچنین بررسی کنید

کاربرد شاک ویو تراپی چیست؟

درمان شاک ویو تراپی (ESWT) یک درمان غیر تهاجمی است که شامل تحویل امواج شوک …

علت ضعف عضلات چیست؟

استفاده بیش از حد از کامپیوتر و سیستم‌های مانیتورینگ می‌تواند باعث فشار روی ستون فقرات، …