انجام مشاوره های روانی و حمایت های اجتماعی، نقش موثری در افزایش باروری زوج های نابارور دارد.

مشاوره های روانی در افزایش باروری زوج های نابارور موثر است .
نتیجه یک تحقیق نشان می دهد انجام مشاوره های روانی و حمایت های اجتماعی، نقش موثری در افزایش باروری زوج های نابارور دارد. 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایرنا ،  دکتر “بهزاد قربانی” عضو هیات علمی پژوهشکده ابن سینا و مجری این طرح تحقیقاتی گفت بر اساس نتایج یک تحقیق که در پژوهشکده ابن سینا انجام شد ، مشاوره های روانی و اجتماعی نقش موثری در آماده سازی زوج های نابارور پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان ،دارد.
وی گفت این تحقیق در دو گروه زنان نابارور و گروه بارور انجام شد، در گروه نابارور شیوع افسردگی بیشتر بود.
بر پایه این تحقیق ، یک چهارم دچار افسردگی و یک ششم دچار اضطراب بودند.
دکتر قربانی اضافه کرد در این تحقیق گروه نابارور به دو دسته تقسیم شدند گروهی که تحت مشاور های روانی به همراه داروهای درمان ناباروری قرار گرفتند و گروهی با دارو و بدون مشاوره های روانپزشکی بودند.
در این تحقیق در نهایت گروهی که تحت مشاوره های روانی قرار گرفته بودند افسردگی در آنان کمتر و میزان باروری بیشتر بوده است.
همچنین گروهی که فقط تحت درمان با دارو بودند و مشاوره های روانی دریافت نکرده بودند میزان موفقیت باروری آنان کمتر بود.
عضو هیات علمی پژوهشکده ابن سینا در توضیح روش انجام این تحقیق گفت : افراد مورد تحقیق در گروه های بارور و گروه نابارور و گروه کنترل قرار داشتند، گروه کنترل افرادی بودند که هیچ گونه تجریه استفاده از روشهای کمک باروری را نداشتند و دارای یک فرزند هم بودند.
وی افزود در مقابل گروه نابارور افرادی بودند که تحت درمان با روشهای کمک باروری بودند. شیوع افسردگی در این گروه ۲۵ درصد و در گروه کنترل ۸/۶ درصد بود.
این دو گروه از طریق تکمیل پرسشنامه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.
نتایح این مطالعه نشان داده است گروه نابارور میزان بالاتری از احساسات هیجانی منفی را بروز دادند و روابط جنسی و زناشویی آنان در گروه نابارور بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است.
همچنین در زمان مشاوره رضایتمندی ذهنی در گروه نابارور به خصوص زنان با سابقه درمان ناموفق قبلی اختلاف معنا داری را با گروه کنترل نشان می دهد که در زمینه خلق افسرده ، حافظه و تمرکز ، اضطراب و ترس و نیز جذابیت از نگاه دیگران بارزتر بود.
بر اساس نتایج این تحقیق شیوع افسردگی در گروه نابارور ۲۵ درصد به دست آمد، در حالیکه این میزان در گروه کنترل ۸/۶ بود.
دکتر قربانی در خصوص ضرورت ارایه مشاوره های روانی به افراد نابارور گفت بر اساس مطالعات مختلف زنان دچار مشکل ناباروری به خصوص آنهایی که برای درمان خود تلاش می کنند اما موفق نمی شوند آشفتگی هیجانی بیشتری دارند که این امر ضرورت یک مشاوره حرفه ای را بیشتر تایید می کند.
وی افزود زوج های نابارور اشکال مختلفی از تنش روانی و هیجانی را متحمل می شوند که در نهایت می تواند آنها را مستعد افسردگی کند که همین امر احتمال بارور شدن را در آنها کاهش می دهد.
علاوه بر این مشاهده شده میزان شادمانی در میان افرادی که در روند درمان ناباروری شکست می خورند نسبت به افرادی که موفق می شوند به وضوح پایین تر است و همین امر لزوم جنبه های مختلف مشاوره را در تمام مراحل درمانی مطرح می کند.
به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیق انجام مشاوره های روانی و اجتماعی مناسب، نقش به سزایی در آماده سازی زوج های نابارور پیش از درمان، حین درمان و پس از اقدامات درمانی دارد.
این تحقیق توسط دکتر بهزاد قربانی، زهره بهجتی اردکانی و دکتر محمد مهدی آخوندی در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا انجام شده است

همچنین بررسی کنید

علت بیدار شدن مکرر در نیمه شب چیست؟

هنگامی که احساس خستگی می‌کنید، دوباره به رختخواب بروید و سعی کنید چرت بزنید. سپس، …

با طب فشاری ، استرس را در چند ثانیه رفع کنید

با شناخت نقطه هایی مهم و موثر در چند بخش مختلف بدن به راحتی و …