برخی افراد کوررنگ ، قادر به تشخیص بعضی از انواع رنگها هستند که افراد طبیعی تشخیص نمی دهند.

افراد کوررنگ برخی رنگها را بهتر از دیگران تشخیص می‌دهند.
محققان می‌گویند؛ در برخی از انواع کوررنگی، شخص قادر به تشخیص بعضی از انواع رنگهاست که در افراد طبیعی تشخیص داده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  پژوهشگران دانشگاه کمبریج به تازگی دریافته‌اند؛ برخی افراد کوررنگ توانایی تفاوت قائل شدن میان درجاتی از رنگها را دارند که در اشخاص طبیعی امکان پذیر نیست.

محققان پس از نشان دادن تصاویری که در آنها از لحاظ تئوری، دو رنگ متفاوت به کار رفته بود اما ظاهرا یکسان به نظر می‌رسید، به گروهی از افراد کور رنگ و سالم، متوجه شدند تعداد زیادی از اشخاص کور رنگ به راحتی متوجه تفاوت میان دو رنگ می‌شدند درحالی که اشخاص طبیعی همگی اظهار کردند که یک رنگ واحد مشاهده می‌کنند.

به نظر می‌رسد این تفاوت در تشخیص رنگ، مربوط به متمایز بودن ساختار سلولهای پذیرنده نور در چشم افراد کوررنگ و افراد سالم باشد

همچنین بررسی کنید

ارتباط آلودگی هوا با شیزوفرنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران کودکی با خطر …

زنجبیل، نابودگر تومورهای مغزی

گلیوبلاستوما یا GBM، رایج‌ترین تومور بدخیم مغزی در افراد بزرگسال است و در بین انواع …